Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Turgut ERMUMCU
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Turgut ERMUMCU
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113075
E-Posta turgutermumcu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK. 13.6.1985
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 3.9.1999
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Politikaları (1923-1960)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Rektörlüğü, Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen "Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu" 22-24 Ekim 2008, Isparta.
 • 2 VII. Uluslar arası Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yüksek Öğretim Kurulu tarafından planlanan " Asılsız Soykırım İddialarının Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde İşleniş Şekline İlişkin Yöntem Geliştirme Semineri"
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezince düzenlenen " Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimi Semineri"
 • 3 YÖK Tarafından planlanan ve 14-15 Aralık 1998 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesinde yapılan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Yöntem Semineri"ne katılımcı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Monarşi, Cumhuriyet, Demokrasi konulu Panelde konuşmacı
 • 2 SDÜ Kültür merkezinde 'Atatürk'ü Anlamak' konulu konferns
 • 3 Eğirdir Belediyesi tarafından planlanan ve Eğirdir Turan Yazgan Anadolu Lisesinde sunulan 'Türk Modernleşmesi ve Atatürk' konulu konferansta konuşmacı
 • 4 Isparta Valiliği tarafından Çanakkale Zaferinin 100. yılı Münasebetiyle düzenlenen ve İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda sunulan ''Çanakkale'' konulu konferans
 • 5 Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler, Isparta Valiliği Keçiborlu Kaymakamlığı
 • 6 Çanakkale Savaşları ve Sonuçları, SDÜ Kültür Merkezi
 • 7 16 Mart 2007 SDÜ Kültür Merkezi, "Çanakkale Savaşları ve Sonuçları" konulu Konferanslar
 • 8 18 Mart 2004 Burdur Meslek Yüksek Okulunda "Anılarla ve Anıtlarla Çanakkale"
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri (Proceedings Of The International Symposium On Turkısh Republic) 22-24 October 2008 Isparta/Türkiye, Aralık 2008, Isparta.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Atatürk Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, SDÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yukarı çık