Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Halil İbrahim KORUCA
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KORUCA
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118009
E-Posta halilkoruca@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=01252
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİK 23.3.1988
Yüksek Lisans ÜNİVERSİTAT FRIDERICIANA ZU KARISRUHE TECHNİSCHE HACHSCHULE 28.6.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK 28.11.2002
İLGİ ALANLARI
Üretim Planlama ve Yönetimi, Fabrika Organizasyonu, İş Bilimi, Üretim Sistemleri Simülasyonu, İşletmelerde Verimlilik Analizi, İmalat Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, İş sağlığı ve Güvenliği (C-Sınıfı Uzmanı)
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 KORUCA, H.İ., 2009, Üretim İşletmelerinde Organızasyon Yapılandırma, Verimlilik İlişkisi Ve Parametreleri, Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğinin Arttırılması Yoluyla Büyüme, Etitörler: Halil İbrahim KORUCA, Gültekin ÖZDEMİR, Adem GÖLEÇ, Servet HASGÜL, Nobel Yayın Dağıtım Sayı 1- 2009, ISBN 9 876053 952015, Yayınlayan Kurum: SDÜ.MMF. Endüstri Mühendisliği Bölümü.
 • 2 KORUCA, H.İ, 2009, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma Ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (FABORG-SİM), Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğinin Arttırılması Yoluyla Büyüme, Etitörler: Halil İbrahim KORUCA, Gültekin ÖZDEMİR, Adem GÖLEÇ, Servet HASGÜL, Nobel Yayın Dağıtım Sayı 1- 2009, ISBN 9 876053 952015, Yayınlayan Kurum: SDÜ.MMF. Endüstri Mühendisliği Bölümü.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A Chapter in Buch: Arbeitsorganisation in einer globalisierten Wirschaft; Zülch, G., Grabowski, Fischer, J., Koruca, H.I., Lossack, R.S., Wunsch, M., 2005, Virtulles Design und rechnerunterstützte Fertigung kundenindividueller Erzeugnisse - dargestellt am Beispeil von Schuhen und Bekleidung, Hrsg. Gert Zülch, Band36-2005, S.98-142, Schaker Verlag,ISBN: 3-8322-4146-9, ifab-Forschungsbereichte aus dem Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation der Universität Karlsruhe.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KORUCA,Hİ., AYDIN,L., DEMİR,BH.,2015, Bir Mobilya Fabrikasında İşgörenlerin Fiziksel Ve Psikolojik İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesi Ve Uygun İstasyonlarda Çalıştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), ÖS:Ergonomi2015, 523-531, 2015.
 • 2 Koruca H.I., Aydemir E., Oktay A., Ugurlu N, 2011, Isparta İli Elektrik Arıza Tamir Bakım Biriminde Simülasyon Destekli Personel Planlama ve Organizasyon Yapılandırma Araştırması,Suleyman Demirel Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-3(2011),218-223
 • 3 Abdullah, S., Tanrıtanır, E., Eroglu, A., Koruca,H.İ., Orman Ürünleri Endüstrisinde Benzetim Destekli Çalışmalar Ve Bir Örnek Uygulama , Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, Issn: 1302-7085, Sayfa: 141-155.
 • 4 Koruca, H.İ. Üretim Sistemlerinin Simülasyon Destekli Yeniden Yapılandırılması, Endüstri & Otomasyon Dergisi, Mart 2005, Sayı: 96, ISSN 1301-3610
 • 5 Koruca, H.İ., Kurbanoğlu, C., Sütçü, A., Kaya, T., 2002, Üretim Ünitelerinde Lojistik Performans Ölçümü ve Organizasyon Yapılarının Geliştirilmesi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6-2 (2002) S.1-8.
 • 6 Koruca, H.İ., Kurbanoğlu, C., Durak, E., 1997, Rekabete Dayalı İşletme Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S.83-90, Cilt 2, Sayı 1, 1997, ISSN 1300-7668.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koruca H. I., Aydemir E., 2014. A priority rule based production scheduling module on Faborg-Sim simulation tool, Gazi University Journal of Science, 27 (4), pp. 1143-1155.
 • 2 Koruca, H. I., Stoswasser, S., Ozdemir, G., Orhan, H., Aydemir, E., 2011, Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey: A Case Study, Gazi University Journal of Science (GU J Sci), 24(1):101-112 (2011)
 • 3 SÜTÇÜ A., TANRITANIR, E., EROĞLU, A., & KORUCA, H.İ., 2006, Orman ürünleri endüstrisinde benzetim destekli çalışmalar ve bir örnek uygulama, SDU Orman Fakültesi Dergisi, 2006(2), 141-155
 • 4 Tanritanir, E., Sütçü, A., Alkan, H., Koruca, H.İ., 2004, Mobilya Imalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (Haziran 2004, Cilt 19, No 2, S.151-160).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aydemir E., Koruca H.I., 2015. A New Production Scheduling Module Using Priority-Rule Based Genetic Algorithm, International Journal of Simulation Modelling, 14 (3), pp. 450-462.
 • 2 Sutcu,A., Tanritanir,E., Durmusoglu,B., Koruca,H.İ., 2011, An integrated methodology for layout design and work organisation in furniture manufacturing plant,South African Journal of Industrial Engineering, Vol 22 Issue 1,Page: 183-197, ISSN (Print) 1012-277X. PubDate: 2011-05-10T10:37:01Z.
 • 3 Zülch,G., Koruca, H.İ., Börkircher, M., 2011, Simulation-supported Change Process for Product Customization - A Case Study in a Garment Company, Computers in Industry 62 (2011) 568–577.
 • 4 Koruca, H.İ., Özdemir, G., Aydemir, E., Çayırlı, M., 2010, Development Of Flexible Work Flow Plan Editor In Faborg-Sim And Operations Scheduling On Gantt Charts, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., ISSN 1304-4915, Vol 25, No 1, 77-81, Ankara.
 • 5 Koruca, H. I., Ozdemir, G., Aydemir, E., Cayirli, M., 2010, The Simulation-Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg-Sim Simulation Software, Expert System with Applications, Vol 37 (12), pp 8211-8220.
 • 6 Koruca, H.İ.; 2010; Development of a Simulation-Based Shift Planning Module, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., ISSN 1304-4915, Vol 25, No 3, s.469-482, Ankara.
 • 7 Gert Zülch, Thomas Bogus, Halil Ibrahim Koruca, Cahit Kurbanoglu, Bernd Brinkmeyer, 2004, Simulation Aided Design Of Organisational Structrues In Manufacturing Systems Using Structuring Strategies, Journal Of Intelligent Manufacturing, Volume 15, Number 4, August 2004, ISSN:0956-5515(200408)15:4;1-x), Kluwer Akademic Puplishhers.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koruca, H.İ., Kurbanoglu, C., Fischer, J., Zülch, G., 2003, Herausbildung neuer Performencegrössen aus logischtischen und humanen Beurteilungskriterien für Organisationsstrukturen, Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, mit Beitraegen zur Umweltmedizin, S. 266, Heft 5, Band 53 , ISSN 0944-2502, Dr. Curt Haefner- Verlag GmbH, Heidelberg.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koruca,H.İ., Menteş,G., Şalvalcı,U.B., 2012, Kalorifer Kazanı İmalat Atölyesinde Simülasyon Destekli Süreç İyileştirme Ve Personel Planlaması, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (UAS2012), Gediz Üniversitesi, 27-29 Eylül 2012, İzmir, Türkiye
 • 2 Koruca, H.i., Aydemir, E., 2009, Simülasyon Destekli Vardiya Planlaması ve Verimlilik Araştırması: Kalorifer Kazanı İmalat Atölyesi Uygulamalı Örneği, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi (YA/EM'09), Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 22 - 24 Haziran 2009, Ankara
 • 3 Koruca,H.İ., Özdemir,G., Çayırlı,M., Aydemir, E., 2007, Faborg-Sim Esnek İş Akış Planı Editörü Geliştirme ve İşlemlerin Gantt Şemasında Çizelgelenmesi, UAS2007-Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Endüstri Müh. Bölümü, Ankara.
 • 4 Koruca,H.İ., Aydemir, E., Soyubol, Y, 2007, Tam Otomasyonlu Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Destekli Tasarımı Ve İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, SDÜ. 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempzyumu, 14-16 Kasım 2007 Isparta
 • 5 Koruca, H.İ., Sütçü, A., Aydemir, E., 2006, Atölye Tipi İmalat İle İmalat Hücrelerinin Simülasyon Destekli Karşılaştırılması, 5.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 22-23.09.2006, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • 6 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Sütçü, A., Özdemir, G., Kriz Ortamında Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Araştırılması, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, UAS'04 Sempozyum Bildiriler Kitabi, S. 19-24, ISBN 975-9513-59-5. 08-10 Ekim 2004, Seçuk Üniversitesi, Hilton, Konya.
 • 7 Koruca, H.İ., Koyuncuoglu, C., Tunca, M.Z., 2004, Hazır Giyim Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Ve Organizasyon Yapılarının Üretim Verimliliğine ve Çalışanlara Etkileri, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, UAS'04 Sempozyum Bildiriler Kitabi, S. 14-18, ISBN 975-9513-59-5. 08-10 Ekim 2004, Seçuk Üniversitesi, Hilton, Konya.
 • 8 Koruca, H.İ, Kurbanoğlu, C., Zülch, G., 2003, İş Psikolojisi Açısından Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Değerlendirilmesi "Simulation aided assessment of Manufacturing organisations from the perspective of work psychology", 9. National Ergonomie Conference, Pamukkale Üniversitesy, 16-18 October 2003, Denizli /Turkey, Conference Book: S.192-199, ISBN 975-6992-09-3 Mai 2004 in Denizli Hrsg: Pamukkale Universitesy.
 • 9 Kurbanoğlu, C. Koruca, H.İ., Tunay, R.F., Tüfekci, K., Uçarlar, A., 2003, Uzaktan Kumandalı Vinç Sisteminin Bulanık Mantık Metodu ile Modellenmesi, İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 15-18 Ekim 2003, İstanbul, Bildiriler Kitabı, ISBN: 975-395-644-4, Tmmob-Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: E/2003/335.
 • 10 Kurbanoğlu, C., Koruca, H.İ., 2003, Dozerlere Bakış ve Isparta için Yorumlanması, İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi 2003, 6-7 Eylül 2003, İstanbul, Bildiriler Kitabı, ISBN: 975-395-626-6, Tmmob-Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: E/2003/329.
 • 11 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Kurbanoğlu, C., 2003, Üretim İşletmelerinde Simülasyon Destekli Verimlilik ve Kapasite Kullanım Öngörüsü, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, 19-20 Nisan 2003, Şirinevler Yerleşkesi, İstanbul.
 • 12 Koruca, H.İ., Kurbanoğlu, C., 2001, Bir Bisiklet Fabrikası Montaj Ünitesi Planlama ve Organizasyon Çalışması, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 02-03 Kasım 2001, Bildiriler Kitabı, S.29-38, ISBN 975-395477-8, MMO-Yayın No E/2001/279.
 • 13 Kurbanoğlu, C., Büyükdavraz, M., Koruca, H.İ., 2001, Isparta Sanayiinin İş Kollarına Dağılımı ve Gelişimi, Ispartanın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu 2, Cilt 1, s. 41-61, Isparta, 26 Temmuz 2001 Isparta.
 • 14 Koruca H.İ, Kurbanoglu C., 1997, Komple Bir Üretim Sisteminde Simülasyon Uygulaması, Savunma Sanayisindeki Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Kara Harp Okulu, 6-7 Haziran 1997, Ankara, Bildiriler Kitabı (Cilt II, S. 1179-1191), ISBN 975-409-105-6.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koruca,H.İ., Özdemir,G., Çayırlı,M., Burhan M.E.,2014, Staff Planning and Scheduling in Accordance with Flexible Working Hours in the Scope of Work-Life Balance and Development of Prototype Software, Proceedings of joint International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems-International Conference on Computers&İndustrial Engineering (IMSS 2014), Oct 14-16,İstanbul,Turkey
 • 2 Koruca,H.İ.,Aydemir,E.,Cayirli,M.,Oktay,A.,Production Scheduling Using Simulation Method Faborg-Sim with Priority Rules, The 2 nd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2011),1-4, 2011,Kusadasi,Aydın,Türkiye.
 • 3 Koruca,H.İ.,Aydemir,E.,Oktay,A., 2011, A Review of Simulation Tools for Hospital Systems,The 2 nd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2011),1-4, 2011,Kusadasi,Aydın,Türkiye.
 • 4 Koruca,H.İ.; Ozdemir,G.; Aydemir,E.; Turan,T.; 2010, Improvement of Process and Staff Utilization in a Maintenance Service by Using Simulation; The 14th ASIM Dedicated Conference on Simulation in Production and Logistics; Integration aspects of simulation: Equipment, Organization and Personnel; Karlsruhe Institute of Technology (formerly University of Karlsruhe), Oct 6-8, 2010, Karlsruhe/ Germany.
 • 5 Koruca, H. İ., Ozdemir, G., Aydemir, E., Cayirli, M., 2008. Development of Software for Flexible Workflow-Based Process and Simulation-Based Parallel Workplace Scheduling in Faborg-Sim, Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Oct 14-17, 2008, Sakarya, Turkey.
 • 6 Koruca, H. İ., Ozdemir, G., Aydemir, E., Cayirli, M., 2008. The Simulation-Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg-Sim Simulation Software, Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Oct 14-17, 2008, Sakarya, Turkey.
 • 7 Koruca, H.İ., Özdemir, G., Aydemir, E., 2006, A Review Of Simulation Tools For Organization And Production Systems, IMS'2006 - 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems "Agents And Virtual Worlds", 29-31 Mai 2006 Dep. of. Industrial Eng. Sakarya University, Sakarya.
 • 8 Sutcu, A., Tanrıtanır, E., Durmusoglu, M.B., Koruca, H.İ., 2005, A Methodology For Re-Designing A Furniture Manufacturing System, Proceeding of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Volume II, pp.1813-1818, ISBN 975-561-265-3, June 19-22, 2005, Istanbul / Turkey.
 • 9 Koruca, H.İ; Koyuncuoglu, C., Silahsor, G., Ozdemir, G., 2004, A Simulation Based Research of Alternative Organizational Structures in Sewing Unit of A Textile Factory, "Emerging Solutions for Future Manufacturing Systems", Edited by Luis M. Camarinha-Matos, published by Springer, ISBN 0-387-22828-4, IFIP-International Federation for Information Proscessing, 6th nternational Conference on Information Technology for BALANCED AUTOMATION SYSTEMS in Manufacturing and Services, 27-29 September 2004, Vienna, Austria.
 • 10 Koruca, H. İ., Kurbanoglu, C., Zülch, G., 2004, Üretim Sistemlerinin Lojistik, İş Organizasyon Ve Maliyet Açılarından Yeni Başarı Dereceleri İle Değerlendirilmesi, 11th Umtik- International on Machine Design and Production, Middle East Technical University, October 13-15, 2004, Antalya/ Turkey.
 • 11 Koruca, H. İ., Kurbanoglu, C., Zülch, G., 2004, Using Simulation To Restructure The Manufacturing Unit In A Bicycle Factory, IMS'2004: 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Decision Support Systems: Computing with Words (CWW) and Computing with Perceptions (CWP), September 6-8, 2004, Sakarya, Turkey
 • 12 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Kurbanoglu, C., Zülch, G., 2003, The Effects of New Technologies and Organizational Structures on Productivity in Textile Industry, Proceeding of the IFIP WG5.7 International Working Conference on Human Aspects in Production Management, October 5-9 2003, European Series in Industrial Management, Shaker Verlag, S. 235-243, ISBN 3-8322-1935-8, Karlsruhe / Germany.
 • 13 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., 2003, A Simulation-Aided Productivity and Capacity Planning Study In a Home Appliances Manufacturer, Stimulating Manufacturing Excellence, Proceeding of The Sixth SMESME International Conference, Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Sized Enterprises, 1-3 June 2003, S. 75-84, ISBN 960-87716-0-9, Athens /Greece,
 • 14 Tunca, M.Z, Koruca, H.İ., 2003, Logistics Feasibility of the Deliveries of Internet Sales, Stimulating Manufacturing Excellence, Proceeding of The Sixth SMESME International Conference, Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Sized Enterprises, 1-3 June 2003, S. 281-286, ISBN 960-87716-0-9, Athens /Greece.
 • 15 Koruca, H.İ., Kurbanoglu, C., Brinkmeier, B., Zülch, G., 2003, Neue Leistungskenngrössen zur produktionslogistischen und personenbezogenen Bewertung von Organisationsstrukturen, Arbeitswissenschaft, Qualitaet von Arbeit und Produkt im Unternehmen der Zukunf, Frühjahreskonferenz der GfA aus Anlass des 50. Jahrestages der Gründung für Arbeitswissenschaft (GfA), XVII. Jahrestagung der International Society for Occupational Ergonomics and Safety, 07-09 Mai 2003 , Ergonoie Verlag, S.599-603, Stuttgart 2003, ISBN 3-935089-68-6, München / Germany
 • 16 Zülch, G., Bogus, T., Koruca, H.İ., Kurbanoglu, C., Brinkmeier, B., 2001, Simulation Aided Design of Organisational Structures in Manufacturing Systems using Structuring Strategies, IMS'2001: Visions for the Future, 3rd Internatıonal Symposıum On Intelligent Manufacturıng Systems, Sakarya University, Department of Industrial Engineering, August 30-31, Sakarya / Turkey
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koruca, H.i., Özen, D.G., Kaya, Ü., 2017, Otomatik Paketleme Sistemlerinin Arıza/ Tamir Bakım İşlemlerinde Verimlilik ve Tampon Stok Seviyesi Belirlenmesi, EYİ2017 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 05-07 Ekim 2017 Trabzon/ Turkey
 • 2 Boşgelmez, G., Koruca, H.İ., 2017, İş Yaşam Dengesi Entegrasyonu ile Esnek Çalışma Saatlerinin Çalışma Memnuniyetine Etkisi, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sütçü İmam Üniversitesi, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş/ Türkey.
 • 3 Koruca,H.İ, Burhan, M.E., 2014, Performance Analysis and Optimization of the Hospital and Pharmacy on-duty and Locations in Isparta City Center, 15.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve istatistik Sempozyumu (15.EYİ), 22-25 May 2014, Isparta, Turkey
 • 4 Koruca, H.İ., Yalçın, E., 1998, Reorganisation of Production Systems in Clothing Manufacturing Campanies, Tübitak - Euroka, İnnovative Technologies for Textiles, May 14-15 1998, , Holiday Inn Crowne Plaza, İstanbul.
 • 5 Yalçın, E., Koruca, H.İ., 1998, Desing and Planning of Work Struktures in Clothing Manufacturing Companies With Simulation, Tübitak - Euroka, İnnovative Technologies for Textiles, May 14-15 1998, Holiday Inn Crowne Plaza, İstanbul.
 • 6 Koruca, H.İ., Kurbanoglu, C., 1997, Üretim Sistemlerinin Simülasyon Metoduyla Re-organizasyonu, Tübitak-Tideb Proje Pazarı, 4-5 Aralık 1997, Silivri Klassis Resort Hotel, İstanbul.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Exemplarischer Vergleich ausgewaehler Verfahren der Arbeitssteuerung mit Hilfe des Simulationsverfahrens FEMOS, 'Diplomarbeit-Nr.04894003', o.Prof.Dr.-Ing.Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gert ZÜLH, Dr.-Ing.Thomas GROBEL, Dipl.-Ing. Bernd BRİNKMEİER.Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (ifab), Universitaet Friedriciana (TH) Karlsruhe, 1995, Karlsruhe.
 • Doktora Tezi
 • 1 Bir Bisiklet Fabrikasında Üretim Hattının Simülasyon Metodu ile Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998-2002, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İş Yaşam Dengesi Bakışıyla Hastane Personelinin Genetik Algoritma Yöntemi ile Çizelgelenmesi, Murat Serdar Emek, Bitirme Tarihi: Mayıs 2016, FBE. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 2 Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Öncelik Kuralı Tabanlı Genetik Algoritma Yaklaşımıyla Simülasyon Destekli Optimizasyonu, Erdal Aydemir, Bitirme Tarihi: 14.01.2009, FBE. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 E-Learning in Textiles, European Union, Leonardo da Vinci Mobility Project, Proje No. TR/04/A/F/EX1-003, Süleyman Demirel Üniversitesi-Belçika IEPC-Colfontaine Meslek Okulu, 2004
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Koruca, H.I., 2005, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (FABORG-SİM), TUBITAK (1001) MAG- Mühendislik Arastirma Grubu, Proje No: 104M377.
 • 2 Tarla ve Seralar İçin Asma Altı Ot Temizleme-Çapalama Makinasi Tasarımı ve Prototip İmalatı, Kosgeb Projesi (Mayıs 2005- Şubat 2006), Proje Danışmanı
 • 3 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Sütçü, A., 2003, Üretim Organizasyonlarının Kriz Şartlarında Simülasyon Destekli Yeniden Düzenlenmesi ve Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 03 M-711, 2003-2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Özdemir, G., Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., 2004, Müşteriye Özel Ürün Tasarımında Ürün Kalitesinin Taguchi Metodu İle Geliştirilmesi ve Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:0978-M-04.
 • 2 Eroğlu, A., Sütçü, A., Koruca, H.İ., 2002, Bir Mobilya Fabrikasında Üretim Sisteminin Simülasyon Destekli Tasarımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 491, 2001-2003.
 • 3 Kurbanoğlu, C., Koruca, H.İ, 2002, Üretim Sistemlerinin Simülasyon Metodu ile Reorganizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje No: 223, 2000-2002.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Fabrika/ Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması-Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme, 1.Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2008, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yürütme Kurulu Üyesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • 2 Yürütme Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Tübitak - DFG (Deutsche Forschung Gemeinschaft) Araştırma Bursu, (25.06.2009 - 25.09.2009, 3 ay).
 • 2 Tübitak - DFG (Deutsche Forschung Gemeinschaft) Araştırma Bursu, (20.06.2008 - 19.09.2008, 3 ay).
 • 3 Tübitak - DFG (Deutsche Forschung Gemeinschaft) Araştırma Bursu, Araş. Konusu; 1)Process Optimization and Efficient Personnnel Employment in Hospitals, 2) Increase of Potantial Added Value od Construction Companies by Simulation and Re-organization of Construction Processes, Karlsruhe University (TH), ifab- Human und Indusrial Engineering/ Germany (01.07.2006 - 05.09.2006, 2 ay).
 • 4 Tübitak - DFG (Deutsche Forschung Gemeinschaft) Araştırma Bursu, Araş. Konusu; Human-Centred Restructuring Of Work Systems Using Personnel Oriented Simulation Tools. Karlsruhe University (TH), ifab- Human und Indusrial Engineering/ Germany (25.07.2003 - 25.10.2003, 3 ay).
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma bursu, Viyana / Avusturya, Sept. 2004
 • 2 TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma bursu, München / Germany, Mai 2003
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Proje Özendirme Ödülü, 2005
 • 2 Tübitak Proje Özendirme Ödülü, Ocak 2004.
 • 3 SDÜ Yurtdışı yayın teşvik ödülü: Kasim 2004
 • 4 Tübitak Yurtdışı Yayın Teşvik Ödülü Aralık 2004
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğinin Arttırılması Yoluyla Büyüme, Etitörler: Halil İbrahim KORUCA, Gültekin ÖZDEMİR, Adem GÖLEÇ, Servet HASGÜL, Nobel Yayın Dağıtım Sayı 1- 2009, ISBN 9 876053 952015, Yayınlayan Kurum: SDÜ.MMF. Endüstri Mühendisliği Bölümü.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 25.05.2012-25.05.2015.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-Devam ediyor
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Endüstri Müh. Bölümü- Sokrates / Erasmus Bölüm Koordinatörü (2009)
 • 2 Endüstri Müh. Bölümü- Sokrates / Erasmus Bölüm Koordinatörü (2008)
 • 3 Endüstri Müh. Bölümü- Sokrates / Erasmus Bölüm Koordinatörü (2007)
 • 4 Makina Müh. Bölümü- Sokrates / Erasmus Bölüm Koordinatörü (2006)
 • 5 Makina Müh. Bölümü Sokrates / Erasmus Bölüm Koordinatörü (2005)
 • 6 Makina Müh. Bölümü- Socrates / Erasmus Bölüm Koordinatörü (2004)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Universität Karlsruhe (TH), ifab- Human and Industrial Engineering, Karlsruhe / Germany, (25.06.2009 - 25.09.2009, 3 ay).
 • 2 Universität Karlsruhe (TH), ifab- Human and Industrial Engineering, Karlsruhe / Germany, (20.06.2008 - 19.09.2008, 3 ay).
 • 3 Universität Karlsruhe (TH), ifab- Human and Industrial Engineering, Karlsruhe / Germany, (01.07.2006 - 05.09.2006, 2 ay).
 • 4 Universität Karlsruhe (TH), ifab- Human and Industrial Engineering, Karlsruhe / Germany, (23.07.2003 - 22.10.2003, 3 ay).
VERDİĞİ DERSLER
Fabrika Organizasyonu
Imalat/Üretim Sistemleri Tasarimi ve Analizi (FBE)
İşletme Ekonomisi
Mühendisliğe Giriş
Simülasyon (SBE)
Sistem Benzetimi ve Analizi (FBE)
Tekstilde Org. ve Planlama
Toplam Kalite Yönetimi (Seçimlik)
Üretim Mühendisliğine Giriş (Seçimlik)
Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim Yönetimi ve Kontrolü (FBE)
Yukarı çık