Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şakir ŞAHİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Şakir ŞAHİN
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sismoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111350
E-Posta sakirsahin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sakirsahin
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6.9.1994
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2.10.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7.1.2003
İLGİ ALANLARI
SİSMOLOJİ, SİSMİK TEHLİKE, RİSK, ZEMİN DİNAMİĞİ, SİSMOTEKTONİK, MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ, DEPREM KAYNAK MEKANİZMASI, MİKROBÖLGELEME
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. Beyhan, Ş. Şahin, M. E. Keskin, B. İ. Harman (2007). Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 11 (2), 173-179
 • 2 Şahin, Ş. ve Alptekin, Ö. (2006), 1 Ekim 1995 Dinar Depremi'nin Sismotektonik Özellikleri ve Yerel Zemin koşullarının Hasar Dağılımına Etkisi, Geosound/Yer Bilimleri, 47, 121-130.
 • 3 Dinler, V. Şahin, Ş. Ve Baydar, Ç. L. (2006), Doğal Afetlerde Kurbanların Yelerinin Tespiti ve Kimliklendirme, Ulusal Afet dergisi, 1 (1), 50-55. Ankara.
 • 4 Şahin, Ş. ve Alptekin, Ö. (2006). Güneybatı Anadolu'da kabuk ve üst mantoda sismik dalgaların frekans bağımlı soğurulması, Yerbilimleri, Hacettepe Üniveristesi, 27 (2), 53-62, Ankara.
 • 5 Parlak, J. ve Şahin, Ş. (2004), Dinar Fayının Sismotektonik Aktivitesi: Sismolojik ve Jeolojik Sentez, Süleyman Demirel Universitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 8-3, p. 12-18. ISPARTA
 • 6 Şahin, Ş. (2004), Güneybatı Anadolu'da Gerilme dağılımı ve Burdur Fayına Olan Etkisi, İstanbul Üniveristesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, 17-1, p. 1-9, İSTANBUL.
 • 7 Özer, N, Altınok, Y., Utkucu, M., Yalçınkaya, E., Alptekin, Ö., Pınar, A., Kanlı, A. İ. Ve Şahin, Ş. (2002): 3 Şubat 2002 Afyon (Çay-Eber) Depremi, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 5, sayfa: 11-24, İstanbul.
 • 8 Koral, H., Laçin, D. Ve Şahin, Ş. (1996). 1 Ekim 1995 Dinar Depreminin Yüzey Çatlakları, Jeoloji Mühendisliği, 50, 52-58.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sakcali, A., Yavuz, H., Sahin, S., 2016, Quality assessment of natural stone blocks by an ultrasonic method, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 75 (3), s. 959-966
 • 2 Şakir Şahin and Mutlu Çınar (2014). Frequency dependent attenuation of Coda Waves in the crust in Southwest Anatolia (Turkey), Pure and Applied Geophysics, 171, 1203-1217, DOI: 10.1007/s00024-013-0690-x.
 • 3 Şakir Şahin, Xueyang Bao, Niyazi Türkelli, Eric Sandvol,Uğur Teoman and Metin Kahraman (2013). Lg wave Attenuation in the Isparta Angle and Anatolian Plateau (Turkey), Pure and Applied Geophysics, 170, 337-351.DOI: 10.1007/s00024-012-0517-1.
 • 4 Mohamed K. Salah, Şakir Şahin, Ugur Topatan, Canan Ciftci (2014). Crustal Velocity and Vp/Vs Structures beneath Central Anatolia from Local Seismic Tomography, Arabian Journal of Geosciences, 7 (10), 4101-4118
 • 5 Salah, M. K., Sahin, S. and Aydın, U. (2011). Seismic Velocity and Poisson's Ratio Tomography of the Crust beneath East Anatolia, Journal of Asian Earth Science, 40, 746-761.
 • 6 Aydın, U. ve Sahin, S. (2011). Comparison of the attenuation properties for two different areas in eastern Anatolia, Turkey, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31, 1192–1195.
 • 7 Xueyang Bao, Eric Sandvol, Ekrem Zor, Sakir Sahin, Randa Mohamad, Rengin Gök, Robert Mellors, Tea Godoladze, Gurban Yetirmishli and Niyazi Türkeli (2011). Pg Attenuation Tomography within the Northern Middle East, Bulletin of the Seismological Society of America, 101 (4) 1496–1506.
 • 8 Şahin, Ş. (2008). Lateral Variations of Coda Q and Attenuation of Seismic Waves In Southwest Anatolia, Journal of Seismology, DOI 10.1007/s10950-007-9084-9, 12, 367-376.
 • 9 Ş.Turhan H. Yücel, L. Gündüz, Ş. Şahin, M. Vural, A. Parmaksiz, B. Demircioglu (2007). Natural radioactivity measurement in pumice samples used raw materials in Turkey, Applied Radiation and Isotopes 65, 350-354.
 • 10 Murat Erduran, Özcan Çakır, Timur Tezel, Şakir Şahin and Ömer Alptekin (2007). Anatolian surface wave evaluated at GEOFON Station ISP Isparta, Turkey, Tectonophysics 434, 39-54.
 • 11 Mohamed K. Salah, S. Sahin, C. Destici (2007). Seismic velocity and Poisson's ratio tomography of the crust beneath west Anatolia: new insight into the occurrence of large earthquakes, Journal of Seismology, , 11,415-432.
 • 12 Şahin, Ş., Erduran, M. Alptekin, Ö. and Çakır, Ö. (2007). The Intrinsic and Scattering Seismic Attenuation in the Southwest Anatolian Region Pure and Applied Geophysics, 164, 2255-2270.
 • 13 Salah, M.K., S. Sahin ve M. Kaplan, (2007). Seismic velocity structure along the western segment of the North Anatolian Fault Zone imaged by seismic tomography, Bulletin of Earthquakes Research Institute University of Tokyo. 82, 209-223.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sakçalı, A., Yavuz, H., Şahin, Ş. (2014). Eğirdir bej doğal taş bloklarının plaka veriminin ultrasonik ölçümlerle belirlenmesi, KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekaniğ Sempozyumu, 405-411.
 • 2 Şakir Şahin ve Mutlu Çınar (2012). Güneybatı Anadolu'da Yüksek Frekanslı Dalga Soğuulması, Adım Üniversiteleri ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 247-251, Isparta.
 • 3 Şakir Şahin, Niyazi Türkelli, Uğur Mustafa Teoman ve Emir Şekercioğlu (2011). Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntılarının Deprem Verilerinden Ayrılması, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konfreransı, Ankara.
 • 4 Şakir Şahin ve M. Latif Çağır (2011). Yerleşim yerlerinin Seçiminde Yebilimlerinin Önemi ve Konya'nın Afet Riski, I. Konya Kent Sempozyumu, 1, 89-96.
 • 5 Şahin, Ş. (2007). Güneybatı Anadolu'nun Soğurulma Özelliği, 15. Mühendislik Sempozyumu, Isparta.
 • 6 Şahin, Ş. ve Destici, C. (2007). Barla Depremi Ve Isparta Büklümü Tektoniğindeki Yeri, 15. Mühendislik Sempozyumu, Isparta.
 • 7 Şahin, Ş., Parlak, J. ve Üçgül, İ. (2005), Isparta'da Toprak Altı Sıcaklık Gradientinin Belirlenmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, MMO No: E/371, s. 47-50, Kayseri.
 • 8 Şahin, Ş., Beyhan, M., Keskin, E. Ve Harman, B. İ. (2005). Burdur Çevresinde Yaşanan Depremler Ve Çevre Sorunları, I. Burdur Sempozyumu, Burdur.
 • 9 Şahin, Ş. (2003). İstanbul ve çevresinin tarihsel ve aletsel dönem deprem etkinliği, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi "Deprem ve Yapılaşma", Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin, Ş. ve Öksüm, E. (2017). Isparta ve Çevresi Tektonik Yapıların Sismik Soğrulma Tomografisi ile Görüntülenmesi, ATAG21, Aktif Tektonik Grubu 21. Çalıştayı, Afyonkarahisar.
 • 2 Şakir Şahin (2011). Yerleşim yerlerinin Seçiminde Yebilimlerinin Önemi ve Mersin'in Afet Riski, II. Mersin Kent Sempozyumu, Mersin.
 • 3 Teoman, U. M., Türkeli, N., Şahin, Ş. Ve Kahraman, M. (2010). Anadolu-Afrika Yitim Zonu’nun Yüzey Dalgaları Kullanılarak Araştırılması: Isparta Büklümü Ve Çevresindeki Litosferik Yapının Belirlenmesi, ATAG Tektonik Araştırma Grubu, ADIYAMAN.
 • 4 Şahin, Ş. (2004), Güneybatı Anadolu'da Sismik Soğurulmanın (Q-1) Aktif Tektonik ile İlişkisi, TMMOB Jeoloji Müh. Odası, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 38-39, Ankara.
 • 5 Şahin, Ş., Yağmurlu, F., Bozcu, M. Ve Şentürk, M. (2003). Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi, Jeofizik Sempozyumu, sayfa; 60, ISPARTA
 • 6 Şimşek, J. Ve Şahin, Ş. (2003). Tarihsel ve aletsel dönemde Dinar Fayı'nın sismotektonik aktivitesi, Jeofizik Sempozyumu, sayfa; 62, ISPARTA.
 • 7 Şahin, Ş., Kara, V. Ve Kanbur, Z. (2003). 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi arazi Gözlem ve Değerlendirmesi, Jeofizik Sempozyumu, sayfa; 64, ISPARTA.
 • 8 Şahin, Ş. Ve Alptekin, Ö (2003), Güneybatı Anadolu'da Kabuk ve Üst Mantoda Sismik Soğurulma, Jeofizik Odası, Türkiye 15. Jeofizik kurultayı ve Sergisi, İzmir.
 • 9 Kara, V. Ve Şahin, Ş. (1998): b Parametresine bağlı olarak Göller Bölgesinde deprem Oluşum Riskinin Belirlenmesi, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA, Anakara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirsıkan, İ. H. Şahin, Ş. (2017). Orta Anadolu’da Kabuksal Yapılarının P ve S Dalgası Tomografi Yöntemleriyle Belirlenmesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir.
 • 2 Şahin, Ş. , Öksüm, E. (2017). Attenuation tomography in East Marmara Region, Turkey, the9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS2017), Antalya.
 • 3 Şahin, Ş., Abdewahed, M. F. (2017). The Subduction Geometry of the Isparta Angle, the9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS2017), Antalya.
 • 4 Şahin, Ş. (2016). Yerel Kalkınmada Kent Konseylerinin Rolü, YEKAF 2016, Antalya
 • 5 Sakcalı, A., Yavuz, H., Şahin, Ş., 2015, "Mermer, Bej ve Traverten Bloklarında Plaka Veriminin Ultrasonik Ölçümlerle Analizi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17.04.2015, s.790-795.
 • 6 Şahin, Ş. ve Aydın, U. (2011). Doğu Anadolu'da Yüksek Frekanslı Dalga Yayınımı, the international Practical Conference on the subject the mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, p. 27-30, Bakü, Azerbaycan.
 • 7 Şahin Ş., Gürbüz M. ve Şekercioğlu E. (2010). Isparta’ nın Depremselliği, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Ankara.
 • 8 Teoman U.M., Sandvol E., Türkelli N., Şahin Ş., Kahraman M. (2010). An Investigation of Anatolian-African Subduction Zone in Southwestern Aegean, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Ankara.
 • 9 Kahraman M., Türkelli N., Teoman U. M., Şahin Ş. (2010). Extended P - Receiver Function Study on Isparta Angle (IA) and South-Western (SW) Turkey, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Ankara.
 • 10 Çakır E, Türkelli N., Teoman U. M., Şahin Ş. (2010). Generating 1-D P-Velociy Model For Isparta Angle And Surroundings, SW Turkey, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Ankara.
 • 11 Kahraman, M. Turkelli, N., Teoman, U. ve Sahin, S. (2008). P-Alıcı Fonksiyonu Yöntemiyle Isparta Büklümü ve Çevresinin Kabuk Yapısı Bulunması, The 18th International Geophysical Congress and Exhibition by UCTEA, 14-17 October 2008, MTA Cultural Center, Ankara-TURKEY
 • 12 Teoman Ugur Mustafa, Eric Sandvol, Niyazi Turkelli, Dogan Aksari, Amanda Lough, Cem Destici, Sakir Sahin, Alev Berberoglu, DoğAn Kalafat (2007). Preliminary Results of a Seismological Experiment on Mantle Dynamics and Crustal Structure beneath Isparta Angle, IUGG.
 • 13 Ş. Şahin, Ü. Y. Kalyoncuoğlu, B. Arı, M. Gürbüz, B. Benito (2007). Bytnet Ağında Kaydedilen Depremlerin Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi, Kocaeli sempozyumu, Kocaeli.
 • 14 Şahin, Ş., Erduran, M., Alptekin, Ö., Çakır, Ö.Ve Tezel, T. (2005), S-Wave Coda Q Estimates For The Regions Of Fethiye-Burdur, Büyükmenderes And Antalya Golf-Akşehir In Sw Turkey, 4. Balkan Jeofizik Kongresi, Bükreş, ROMANYA.
 • 15 Çağlar, M. F. ve Şahin, Ş. (2003), Artificial Neural Network Magnitude Prediction On The Fault Activities, ICESE, 2003, The 3rd International Conference On Earth Science and Electronics, Istanbul University, Engineering Faculty, ISTANBUL.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sakcali, A., Yavuz, H., Sahin, S., 2014, "Assessment of Density of Structural Defects on Different Travertine Blocks by Ultrasonic Method", V. Global Stone Congress, Antalya, 127.
 • 2 Salah, M. K., Sahin, S., Soyuer, D. (2012): Crustal velocity and Poisson’s ratio structures beneath northwest Anatolia imaged by seismic tomography. International Conference on the Geology of the Arabian Plate and the Oman Mountains, Sultan Qaboos University, Muscat, 7-9 January
 • 3 Bao, X., Sandvol,E., Sahin, S., Gurban G., Chen, Y., and Ni J., (2010). Regional seismic attenuation tomography in Tibet Plateau: AGU Fall meeting, San Francisco.
 • 4 Bao, X., Sandvol,E., Sahin, S., Gurban G., Chen, Y., and Ni J. (2010). Crustal seismic attenuation study in Eastern Tibetan Plateau: Reverse two-station/event method, Q azimuthal anisotropy, and intrinsic Q approach: Annual Fall Meeting of the Seismological Society of America in Memphis, TN.
 • 5 Sahin, S., Xueyang, B., Turkelli, N., Sandvol, E., Teoman, U., Kahraman, M. (2009). Lg Attenuation in Western Turkey and the Surrounding Regions, SSA 2009 Annual Meeting, California, USA.
 • 6 Bao, X., Sandvol, E.A., Sahin, S., Gasanov, A.H., Yetirmishli, G., Chen, J., Ni, J., (2009). Regional Seismic Attenuation Tomography in Northern Middle east and Northern and Central Tibet Plateau, SSA 2009 Annual Meeting, California, USA.
 • 7 X. Bao, E. A. Sandvol J. Xie, E. Zor, S. Sahin, R. Mohamad, N. Turkelli and A. H. Gasanov (2009). High-resolution Attenuation Tomography of Pg, Lg, and Sn in the Northern Middle East, AGU Fall Meeting 2009, San Fransisco, California, USA.
 • 8 Erduran, M., Tezel, T., Çakır, Ö. ve Şahin, Ş. (2005), Surface Wave Group Velocity Modelling of the SW Turkish Crust, International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Kadir Has University, p. 10, İstanbul.
 • 9 Şahin, Ş. and Alptekin, Ö. (2002): Tectonic Setting and S-Wave Propagation at Southwestern Extention of East Anatolian Fault Zone, eastern Mediterranean, East Anatolian Workshop, Erzurum.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1 EKİM 1995 DİNAR DEPREMİ VE GÖLLER BÖLGESİNİN SİSMOTEKTONİĞİNİN İNCELENMESİ, İstanbul Ünv. Fen Bil. Enst. Jeofizik Müh. A.B.D. Sismoloji Proğramı. Danışman: Prof. Dr. Ömer ALPTEKİN
 • Doktora Tezi
 • 1 DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYBATI ANADOLU'DA S-DALGASI YAYINIMININ İNCELENMESİ, İstanbul Ünv. Fen Bil. Enst. Jeofizik Müh. A.B.D. Sismoloji Proğramı. Danışman: Prof. Dr. Ömer ALPTEKİN
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karabulut, C. Y., 2017. Van Gölü Havzasının 3B Hız Modellemesi”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Demirsıkan, İ. H., 2015. Orta Anadolu’da Kabuksal Yapının Gerilme Tensörü ve Sismik Tomografi Yöntemi İle İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lisans Tezi, Isparta.
 • 3 Çınar, M. 2012. Güneybatı Anadolu’da Yüksek Frekanslı Dalga Yayınımının Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lisans Tezi, Isparta.
 • 4 Soyuer, D. 2012. Marmara Bölgesi’nin Kabuk Yapısı ve Hız Dağılımının 3-boyutlu Tomografi ile Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lisans Tezi, Isparta.
 • 5 Yavuz, N. 2011. Isparta Büklümünde Derin Odaklı Depremlerin Sismik Moment Tensörü ile Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 Özkan, H. 2010. Isparta Büklümünde Sığ Odaklı Depremlerin Sismik Moment Tensörü ile Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lisans Tezi, Isparta.
 • 7 Kaplan M., 2006. Doğu Marmara'da Kabuk Kalınlığının ve Hız Yapısının Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük.Lisans Tezi, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Lithospheric Dynamics of the Isparta Angle: A study of the seismic structure of Southwestern Turkey. Missouri Üniversitesi, B. Ü. Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ve Süleyman Demirel Üniversitesi ortak proje.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi, 2012, ISPARTA.
 • 2 Marmara Bölgesi’nin kabuk yapısı ve hız dağılımının 3-D tomografi ile belirlenmesi, TUBİTAK (110Y211).
 • 3 Isparta'da Toprak Kaynaklı Isı Pompası Uygulama Alanının Jeofizik ve Meteorolojik Verilerinin Elde Edilmesi, 0771-M-03, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi, 2005, ISPARTA.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Depremle Yaşamayı Öğreniyorum, 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TUBİTAK
 • 2 Anadolu-Afrika yitme zonunun oluşumu ve aktif tektoniğinin sismolojik yöntemlerle araştırılması: Isparta Dirseğinde kabuğun 3-D hız yapısı ve manto dinamiği, B. Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (07T203).
 • 3 Burdur Gölü Seviye Değişiminin Göl Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çevre ve Tektonizma Açısından İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi, ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Bilim Kurulu üyeliği, 2011
 • 2 15. Mühendislik Sempozyumu Isparta 2003 Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2007
 • 3 Jeofizik Sempozyumu Isparta 2003 Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2003
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi IX. Mühendislik Haftası Sempozyumu Jeofizik Mühendisliği Seksiyonu Editör Yardımcılığı, 1996
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2219-Yurt Dışı Doktora sonrası Araştırma Burs programı kapsamında Missouri Üniversitesin'de 01.08.2008-30.04.2009 tarihleri arasında 9 ay süreyle burs (B.02.1.TBT.0.06.01.219.01-303-3038).
 • 2 Balkan Jeofizik Kongresi 2005 Toplantısı için, Bükreş-Romanya'ya TUBİTAK Tarafından verilen 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türkiye'de Doğal Afetler ve Kurumsal Yapı, Altıncı 1-7 Mart Deprem Haftası Farkındalık Etkinlikleri, Burdur Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müd.
 • 2 Depremde Alınması Gereken Tedbirler, Yalvaç Cezaevi, 2012, Isparta.
 • 3 Güvenli bir yaşam için deprem eğitimi ve Kaman'ın depremselliği, 2012, Kaman-Kırşehir
 • 4 Isparta'nın Depremselliği ve yapılması gereken çalışmalar, Kentsel Yapılaşmada Zemin Araştırmalarının Önemi ve Isparta İlinin Depremselliği Konferansı,2011, Isparta.
 • 5 Antalya'nın Depremselliği ve zemin özelliklerinin belirlenmesi, Yer Araştırmaları Yapılar ve Antalya'nın Deprem Durumu Paneli, 2011, Antalya
 • 6 Depremde Alınması Gereken Tedbirler, IGSİAD, 2011, Isparta.
 • 7 Depremde Alınması Gereken Tedbirler ve Isparta İlinin Depremselliği, Göldoks, 2011, Isparta.
 • 8 Depremde Alınması Gereken Tedbirler ve Isparta İlinin Depremselliği, Isparta Cezaevi, 2011, Isparta.
 • 9 ÖSS için moral-motivasyon semineri, METEM, Kargı Milli Eğitim Müdürlüğü ve KarDer, Kargı/Çorum, 2008.
 • 10 Tasarruf, çevre Sorunları ve Doğal Afetlerde Vatandaşın Sorumlulukları konferansı, Jandarma Genel Komutanlığı, İl Jandarma Alay Komutanlığı, ISPARTA
 • 11 Yeraltındaki Suç Delillerinin Tespiti, Adli Bilimler Paneli, Isparta Valiliği, Isparta Emniyet Müdürlüğü, ISPARTA.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü (UBYT /2011-253578), 2011
 • 2 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü (UBYT /2011-250333), 2011
 • 3 TÜBİTAK tarafından Uluslar arası Bilimsel yayınları teşvik programı" uygulama esasları kapsamında verilen uluslar arası yayın ödülü (UBYT /2008-633) (2 adet)
 • 4 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü (UBYT /2007-1798), 2007
 • 5 Teşvik Ödülü (ikincilik), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2007
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Committee on issues of Global Changes of the Geological Environment “GEOCHANGE”, LONDON (2010- ).
 • 2 Incorporated Research Institutions for Seismology, IRIS, Foreign Affiliate Member, USA (2009- )
 • 3 Environmental and Engineering Geophysical Society (2003)
 • 4 SSA - Seismological Society of America (1999-2001)
 • 5 AGU, American Geophysical Uninon (1998-2002)
 • 6 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2017
 • 2 Türk Yerbilimleri Dergisi, 2017
 • 3 Journal of Asian Earth Sciences, 2017
 • 4 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 2017
 • 5 Türk Yerbilimleri Dergisi, 2014
 • 6 Journal of Seismology, 2014
 • 7 Journal of Asian Earth Sciences, 2014
 • 8 Seismological Research Letters, 2013
 • 9 Geoscience Frontiers, 2012.
 • 10 Research Journal of Earth and Planetary Sciences (RJEPS), 2011
 • 11 Journal of Seismology, 2010
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
 • 2 DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2012
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2009
 • 4 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2009
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Rektör Yardımcılığı (2014-2015)
 • 2 Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (2011-2014)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2015-2016 )
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2012-2014).
 • 2 Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji A.B.D Başkanı (2009-2014)
 • 3 Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2014)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2011 - Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği
 • 2 2011- Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği.
 • 3 2009- Jeofizik Kulübü Akademik Danışmanlığı.
 • 4 2005-2006 Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği.
 • 5 2004-2006 Isparta Mühendislik Mimarlık Eğitim Öğretimini Destekleme ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği.
 • 6 2006- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çift Anadal ve Yandal Fakülte Koordinatörlüğü.
 • 7 2006 -2007 Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 The GEOFON Program dahilinde GeoForschungsNetz des GeoForschungsZentrums Potsdam In memoriam Ernst von Rebeur-Paschwitz'e ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne bağlı Isparta (ISP) deprem istasyonu Direktörlüğü, (Görev süresi: 1996- )
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İŞGEM Yalvaç İcra ve Danışma Kurulu Üyeliği (2013)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Isparta Kent Konseyi Doğal Afet Komisyonu Başkanlığı (2014-2015)
 • 2 Isparta Kent Konseyi Sağlık ve Doğal Afet Komisyonu Başkan Yardımcılığı (2012-2014)
 • 3 SDÜ IAESTE Temsilciliği (2012-2015)
 • 4 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliği (2011-2013)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Fener Etüt İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Kurumu'nda danışmanlık (2013)
 • 2 KarDer Onur Kurulu üyeliği (2011- )
 • 3 Kar-Der, Kargı ve Köyleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2010)
 • 4 2007- AL-ÇE Jeofizik-Jeoloji-Harita-İnşaat-Mimarlık Ltd. Şti'inde danışmalık
 • 5 Isparta-Eğirdir Adliyesi, Adli Kurumlarında, Meslek Alanı ile ilgili Mahkeme Bilirkişiliği Görevleri (2007-2008)
 • 6 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında 21.10.2001-15.08.2002 tarihleri arasında İstanbul Valiliği Beykoz Mehmet Emin Pulatkonak İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Şakir Şahin, Gençlerimiz ve geleceğimiz, Ortak Nokta, 1 (1), 2011, İstanbul.
 • 2 Şakir Şahin, Deprem Sırasında Bims Blok Davranış Özellikleri, Bimsadergi, 2011, Ankara.
 • 3 Şakir Şahin, Kargı ve Çevresinin Jeotermal potansiyeli, Saraçlar Divanı Dergisi, 2008, Çorum.
 • 4 Şahin, Ş., Parlak, J. ve Üçgül, İ. (2007), Isparta'da Toprak Altı Sıcaklık Gradientinin Belirlenmesi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 99, 33-36
 • 5 Dinler, V. Baydar, Ç. L. ve Şahin, Ş.(2007), Doğal Afetlerde Kurbanların Yelerinin Tespiti ve Kimliklendirme, Adli Bilimler Dergisi, 2, Ankara.
 • 6 Atabey'de Deprem Korkuttu, Haber32-Röportaj, 18.01.2007, Isparta.
 • 7 Şakir ŞAHİN, İstanbul ve Deprem, Dünya İnşaat, Sayı: 2000-02, sayfa: 27, İSTANBUL
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Missouri Üniversitesin'de (Amerika Birleşik Devletleri) "Isparta Büklümü Sismik Dalga Soğurulma Özellikleri Ve Sismotektonik Yapının Belirlenmesi" konulu TÜBİTAK destekli çalışma.
VERDİĞİ DERSLER
Dalga Yayınım Teorisi
Deprem Mekanizması
Deprem Mühendisliği
Global Sismisite
İleri deprem analizi
İleri Sismoloji
Jeofizikte Proje Hazırlama (Sismoloji)
Jeotermal Enerji
Makro ve Mikro Bölgeleme
Mekanik Sondaj Tekniği
Mühendislik Matematiği I
Mühendislik Matematiği II
Sayısal Çözümleme
Sismoloji
Sismolojide Seçimlik Konular
Sismolojide Ters ve Düz Çözüm
Sismolojide Veri Toplama
Yer Bilimlerinde Teknik Çizim
Yukarı çık