Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Lütfi YAVUZ
Adı Soyadı Prof. Dr. Lütfi YAVUZ
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462112107
E-Posta lutfiyavuz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 10.7.1989
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Yoğun Bakım
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ratlarda Anestezi, Rat Atlası, İstanbul Medikal Yayıncılık
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şimşek, M., Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Eroğlu, F. "Epidural anestezide profilaktik oral efedrinin ve lokal anestezik solüsyona ilave edilen fentanilin hemodinamik sistem üzerine etkisi", S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 41(3):1-7, (2008).
 • 2 Özmen, S., Yavuz, L., Kart, A., Tuncer, S., Duman, A. "Ondansetron ve droperidolün postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 27-31, (1995).
 • 3 Özmen, S., Yavuz, L., Yosunkaya, A., Dilsiz, A., Otelcioğlu, Ş. "Pediyatrik anestezide intraosseöz ketamin uygulamasının intravenöz ve intramusküler yol ile karşılaştırılması", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2), 161-166, (1994).
 • 4 Ökesli, S., Yavuz, L., Otelcioğlu, Ş., Yosunkaya, A. "Pipekuronyum bromid ile hızlı entübasyon", Karadeniz Tıp Dergisi, 5(4), 191-194, (1992).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ceylan, B.G., Eroglu, F., Yavuz, L., Gulmen, S., Kutuk, S., Doguç, D.K., Naziroglu, M., Vural, H. "Farklı Anestezi Tekniklerinin Eser Elementler Üzerine Etkisi: TIVA ve Inhalasyon Anestezisi". Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. 39(1):1-9,(2011)
 • 2 Kara, I., Yavuz, L., Ceylan B.G., Eroglu, F. "Preoperatif üç farklı yolla uygulanan Lornoksikam’ın postoperatif analjezi üzerine etkisi". Agri. 20(4):23-9, (2008).
 • 3 Yavuz, L., Eroglu, F., Ceylan, B.G., Ozsoy, H.M., Ozbasar, D., "High estradiol levels and the depth of anaesthesia", Clinical and Experimental Obstetric & Gynecology, 1:31-34, (2007).
 • 4 Eroglu, E., Eroglu, F., Yavuz, L., Agalar, C., Agalar, F. "The effect of colloidal fluid replacement on wound healing in an experimental sublethal hemorrhagic shock model", European Journal of Emergency Medicine, 12, 282-284, (2005).
 • 5 Yavuz, L., Eroğlu, F., Arslan, B.D., Oyar, O. "Zor entübasyonun öngörülmesinde lateral servikofasial radyografinin yeri", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, 2:69-74, (2004).
 • 6 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., Mumcu, E.F. "Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1):10-14, (2004).
 • 7 Eroğlu, F., Eroğlu, E., Özbağı, T., Sarı, A., Yavuz, L. "Cisplatin and Bleomycin Alter Organ Functions in an Animal Model of Halothane and Isoflurane Anaesthesia" Turkish Respiratory Journal, 4(1):8-13, (2003).
 • 8 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., Tosun, M., Sarı, A., Eroğlu, E. "Ratlarda rektal midazolam ve ketamin uygulamasının rektal mukoza üzerine etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-7, (2001).
 • 9 Özmen, S., Yavuz, L., Eroğlu, F., Kart, A. "Vaginal doğum, genel anestezi ve epidural anestezi ile seksiyo ameliyatlarının MDA, GSH ve kortizol düzeylerine etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28, 399-403, (2000).
 • 10 Tuncer, S., Özmen, S., Yavuz, L., Yosunkaya, A., Otelcioğlu, Ş. "Alfentanil infüzyonu ile oluşturulan genel anestezinin hemodinami ve uyanma üzerine etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 15-20, (2000).
 • 11 Özmen, S., Yavuz, L., Eroğlu, F. "Perianal bölge cerrahisinde anestezi ve postoperatif analjezi amacıyla saddle blok uygulaması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28(2), 100-104, (2000).
 • 12 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., Aydın, C. "Laparoskopik kolesistektomide granisetron ve granisetron-droperidol kombinasyonunun postoperatif bulantı kusma üzerine etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-25, (2000).
 • 13 Şentürk, Z., Yavuz, L., Karahan, E. "Spinal anestezi sonrası baş ağrısı ve başarısız spinal anestezi: 25-G Whitacre ve 25-G Quincke iğnelerin karşılaştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(4), 153-156, (1998).
 • 14 Şentürk, Z., Yavuz, L., Karahan, E. "Pediyatrik anestezide sevofluran uygulaması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 26(8), 396-399, (1998).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yavuz, L., Aynali, G., Aynali, A., Alaca, A., Kutuk, S., Ceylan, B.G. “The Effects of Adjuvant Immunoglobulin M-enriched Immunoglobulin Therapy on Mortality Rate and Renal Function in Sepsis-induced Multiple Organ Dysfunction Syndrome: Retrospective Analysis of Intensive Care Unit Patients“.J Int Med Res 3;40:1166-1174, (2012).
 • 2 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Yilmaz, F., Eroglu, E., Delibas, N., Naziroglu, M. "New volatile anesthetic, desflurane, reduces vitamin E level in blood of operative patients via oxidative stress". Cell Biochem Funct. 28(3):211-6, (2010).
 • 3 Atay, T., Ceylan, B.G., Özmeriç, A., Eroglu, F., Yavuz, L., Heybeli, N., Baydar, M.L. "The effects of related factors on one and two-year mortality for hip-fractured elderly turkish patients", Trakya Univ Tıp Fak Derg 27(2):127-31, (2010).
 • 4 Eroglu, F., Aslan, U., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Eroğlu, E., Heybeli, N. "Yoğun bakım ünitesinde mortalite üzerine SAPS II ve MPM II skorlama sistemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması", Trakya Univ Tıp Fak Derg 27(2):161-6, (2010).
 • 5 Ceylan, B.G., Naziroglu, M., Uguz, C., Barak, C., Erdem, B., Yavuz, L. "Effects of vitamin C and E combination on element and oxidative stress levels in the blood of operative patients under desflurane anesthesia". Biol Trace Elem Res. 2010 May 13. DOI:10.1007/s12011-010-8712-3 [Epub ahead of print]
 • 6 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroglu, F., Gulmen, S., Tarhan, O.R., Alaca, A. "Evaluating the effects of adjuvant therapies applied in sepsis on hepatic and renal functions: Retrospective analysis of 108 patients in ICU" Turkish Journal of Medical Sciences. 40(6):949-957 (2010)
 • 7 Ceylan, B.G., Yilmaz, F., Eroglu, F., Yavuz, L., Gulmen, S., Vural, H. "Oxidant and antioxidant activities of different anesthetic techniques. Propofol versus desflurane". Saudi Med J. 30(3):371-6, (2009).
 • 8 Sezer, M.T., Demir, M., Gungor, G., Yavuz, L. "Relevance of Nutritional Route and Intercellular Adhesion Molecule-1 in Patients With Acute Renal Failure and Its Prognostic Implications" Journal of Renal Nutrition, 3(18);288–293, (2008).
 • 9 Koroglu, M., Demir, M., Koroglu, B.K., Sezer, M.T., Akhan, O., Yildiz, H., Yavuz, L., Baykal, B., Oyar, O. "Percutaneous placement of central venous catheters: comparing the anatomical landmark method with the radiologically guided technique for central venous catheterization through the internal jugular vein in emergent hemodialysis patients", Acta Radiologica, 47:43-47,(2006).
 • 10 Yavuz, L., Eroğlu F. ve Ozsoy M. "The Efficacy of Intravenous Versus Epidural Tramadol with patient-controlled analgesia (PCA) in Gynecologic Cancer Pain", European Journal of Gynaecological Oncology, 25(2), 215-218 (2004).
 • 11 Eroğlu, F., Yavuz, L., Ceylan B.G., Sevin G., Soyupek S. "Prophylactic Effects of Systemic Oral Ephedrine in Spinal Anesthesia-induced Hypotension during Transurethral Prostatectomy" Scand J Urol Nephrol 37, 145–150, (2003).
 • 12 Ozmen, S., Kosar, A., Sayin, A., Aydin, C., Yavuz, L. "Effect of transurethral resection of the prostate on blood coagulation test results", Urol Int, 70, 27-30, (2003).
 • 13 Eroglu, E., Yavuz, L., Eroglu, F., Ergin, C., Agalar, C., Agalar, F. "Resuscitation with modified gelatin causes higher bacterial translocation in experimental sublethal hemorrhagic shock", Clin. Exp. Obst. & Gyn., XXX(I), 232-234, (2003).
 • 14 Ozmen, S., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Tarhan, O., Aydin, C. "Comparison of granisetron with granisetron plus droperidol combination prophylaxis in post-operative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy", The Journal of International Medical Research, 30, 520-524, (2002).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Eroğlu, F. "Ratlarda etkili ve güvenli anestezi metodları", Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 8(1):49-54, (2010).
 • 2 Gökçe Ceylan, B., Sarı Ak, S., Özorak, Ö., Yavuz, L., Eroğlu, F. "Gastrointestinal ve kardiyak tutulumu mevcut progresif sistemik sklerozisli kaşektik olguda kombine femoral siyatik sinir bloğu uygulaması", Ağrı,22(4):165-169,(2010).
 • 3 Eroğlu, F., Yavuz, L., Topal, M., Sarı Ak, S., Gökçe Ceylan, B. "Aktif kömür tedavisine bağlı akciğer aspirasyonu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 16(2):29-31, (2009).
 • 4 Eroğlu, F., Yavuz, L., Uçar, A. "Multiple organ dysfunction syndromes and mechanic ventilation", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1):21-23,(2004).
 • 5 Yavuz, L., Eroğlu, F., Uçar, A., Ceylan, B.G. "İyatrojenik kandida sepsisi ve ARDS", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, 2:79-82,(2004).
 • 6 Özmen, S., Uçar, A., Ceylan, B.G., Eroğlu, F., Yavuz, L. "Hipotermi ve bradikardi: Amitraz zehirlenmesi", Yoğun Bakım Dergisi, 3(4),264-267,(2003).
 • 7 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A. "Künt batın, toraks ve kranial travmada bilateral pnömotoraks ile geç fark edilmiş spinal yaralanma", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Dergisi, 31(10),529-532,(2003).
 • 8 Ceylan, B.G., Eroğlu, F., Yavuz, L. "Epidural anestezi stresinde kortizolün rolü", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1),7-8,(2002).
 • 9 Eroğlu, F., Yavuz, L., Eroğlu, E., Ceylan, B.G. "Refractory alkalosis developed after cardiac arrest: Apathetic thyrotoxicosis", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 6-8, (2002).
 • 10 Eroğlu, F., Özmen, S., Yavuz, L., Uçar, A., Gökçe, B., Altınbaş, A. "Genel anestezi altında supin pozisyondan prone pozisyona geçişte atrial fibrilasyon: Olgu sunumu", İnsizyon, 5(4), 220-223,(2002).
 • 11 Yavuz, L., Eroğlu, F., Uçar, A., Ceylan, B.G., Özsoy, M. "Günübirlik cerrahi ve spinal anestezi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4), 6-9, (2001).
 • 12 Özmen, S., Yavuz, L., Tuncer, S., Otelcioğlu, Ş. "Oksijen tüpü içerisinde nitrojen: İki vaka nedeniyle", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-3, (2000).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceylan B.G., Yavuz, L., Baydar, C.L., Tuz, M., Eroglu, F., Kiris, I., Akcam, F.Z., Erdem, B. "Lemierre syndrome: A case of a rarely isolated microorganism, staphylococcus auerus" Med Sci Monit. 15(3):CS58-61,(2009).
 • 2 Uygur, K., Yasan, H., Yavuz, L., Dogru, H. "Removal of a laryngeal leech: a safe and effective method", American Journal of Otolaryngology, 24(5),338-340,(2003).
 • 3 Tuz, M., Eroglu, F., Dogru, H., Uygur, K., Yavuz, L. "Transient locked-in syndrome resulting from stellate ganglion block in the treatment of patients with sudden hearing loss", Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 47, 485-487, (2003).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sarı Ak, S., Yavuz L. "Spinal Cerrahide Rejyonel Anestezi", Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2010;2(1):15-18 (http://edergi.sdu.edu.tr /index.php/sduyd/article/view/2263/2064)
 • 2 Alkaya F, Başaran C, Yavuz L. "Toplum Kökenli Pnömoni Sonucu Gelişen Ciddi Akut Solunum Yetmezliği", Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, 2010; 2(1): 12-14 (http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd/article/view/2266/2069)
 • 3 Eroğlu, F., Yavuz, L., Yavuz, H., Nayir, E., Gökçe Ceylan, B., Gül, F. "Ekspiratuar valf sisteminden kaynaklanan bir hiperkarbi olgusu", Kocatepe Tıp Dergisi, 9(2):31-34,(2008).
 • 4 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Tural, Ö., Eroğlu, F. "Pron pozisyonda laringeal maske: İki olgu nedeniyle", Kocatepe Tıp Dergisi, 9(2):51-53,(2008).
 • 5 Yosunkaya, A., Özmen, S., Duman, A., Yavuz, L., Otelcioğlu, Ş. "Yüksek doz alfentanil anestezisine bağlı konvülsiyon (Bir vaka nedeniyle)", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2),263-265,(1994).
 • 6 Yavuz, L., Yosunkaya, A. "Midazolam (Dormicum)", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3),433-436,(1994).
 • 7 Ökesli, S., Otelcioğlu, Ş., Yosunkaya, A., Yavuz, L. "2,4 Dinitrophenol derivesi ile zehirlenme", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1),119-122,(1992).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuz L, Ceylan BG, Osmanlıoğlu Ö, Atılmış P, Eroğlu F. "7 günlük total parenteral nutrisyonun lökosit formülasyonu ve karaciğer fonksiyonları üzerine etkisi", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 231-232, Poster No: P-381, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, WOW Kremlin Palace & Topkapı Palace - Antalya
 • 2 Yavuz L, Ceylan BG, Yarıktaş M, Eroğlu F. "Ateşli silah yaralanmasına bağlı yaşayan karotis kommunis parçalanma olgusu", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 253-254, Poster No: P-423, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, WOW Kremlin Palace & Topkapı Palace - Antalya
 • 3 Ceylan BG, Topal M, Eroğlu F, Kutluhan S, Yavuz L. "İlk atağında kafa çifti tutulumu ile seyreden ağır Guillain Barre olgusu: Tedavide immunglobulin A ve M kompleksinin yeri", 14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 47, Poster No P-83, 23-27 Nisan 2008, Ankara
 • 4 Ceylan BG, Kaya O, Kütük S, Yavuz L, Eroğlu F. "Kurumumuz Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi 2007 Yılı Hastane Enfeksiyonları", 14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 53-54, Poster No P-97, 23-27 Nisan 2008, Ankara
 • 5 Ceylan BG, Sarı S, Eroğlu F, Yavuz L. "Laringeal maske anestezisi ile başarılı bir konjenital diaragma herni operasyonu olgusu", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 207, Poster No: P-GA-192, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, WOW Kremlin Palace & Topkapı Palace - Antalya
 • 6 Ceylan BG, Topal M, Atay T, Yavuz L, Eroğlu F. "Majör alt ekstremite cerrahisinde epidural levobupivakainin nöroendokrin yanıt üzerine etkisi", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 109, Poster No: 109, 25-28 Ekim 2007, Sungate Port Royal Otel Kemer Antalya
 • 7 Ceylan BG, Polat M, Altınışık U, Yavuz L, Eroğlu F. "Yoğun bakım ünitesinde kronik akciğer hastalığı olan geriatrik olgularda eritrosit süspansiyonu kullanımı", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 135, Poster No: 151, 25-28 Ekim 2007, Sungate Port Royal Otel Kemer Antalya
 • 8 Baydar ÇL, Ceylan BG, Yavuz L, Küpeli A, Demirer M, Yavuz H. "Elementer civa zehirlenmesi", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, poster No: 104, Sayfa 76, Antalya, 2006
 • 9 Yavuz L, Ceylan BG, Eroğlu F, Tarhan ÖR. "Ağır sepsis olgularında IgG, IgM, IgA kullanımının morbidite ve mortaliteye etkisi", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, poster No: 103, Sayfa 76, Antalya, 2006
 • 10 Yavuz L, Ceylan BG, Eroğlu F. "Ağır sepsiste konvansiyonel yaklaşıma aktive protein C eklenmesinin Apache-II skoru üzerine etkisi", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 192, Poster No: 336, 25-28 Ekim 2006, Istanbul Swiss Otel The Bosphorus
 • 11 Ceylan BG, Yavuz L, Eroğlu F. "Ağır sepsis olgularında standart antibiyoterapiye IgG, IgM, IgA eklenmesinin morbidite ve mortaliteye etkisi", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 189, Poster No: 329, 25-28 Ekim 2006, Istanbul Swiss Otel The Bosphorus
 • 12 Eroğlu F, Yavuz L, Topal M, Peker TT. "Aktif karbon tedavisine bağlı pulmoner aspirasyon", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 182, Poster No: 313, 25-28 Ekim 2006, Istanbul Swiss Otel The Bosphorus
 • 13 Ceylan BG, Yılmaz F, Yavuz L, Eroğlu F, Şirin B. "Desfluranın antioksidan etkinliğinin propofol ile karşılaştırılması", TARK, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 113, Poster No: 160, 25-28 Ekim 2006, Istanbul Swiss Otel The Bosphorus
 • 14 Ceylan BG, Yavuz L, Baydar ÇL, Tüz M, Eroğlu F, Kiriş İ, Akçam Z, Erdem B. "Lemierre Sendromu", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, poster No: PS-086, Sayfa 66, Antalya, 2006
 • 15 Yavuz L, Ceylan BG, Özorak Ö, Eroğlu F, Eroğlu E. "Ağır sepsis tedavisinde aktive protein C nin mortaliteye etkisi", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, poster No: PS-090, Sayfa 68, Antalya, 2006
 • 16 Yoldaş, B., Kutluhan, S., Erten, N., Yavuz, L., "Nadir serebral infarkt nedeni: Tam olmayan ası", 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Sayfa: 102, İstanbul, 5-10 Aralık 2005.
 • 17 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., Albayrak B., "Serebral anevrizma cerrahisinde esmololün hemodinami ve stres üzerine etkisi" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:104-105, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 18 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Tural, Ö., Eroğlu, F., "Pron pozisyonda laringeal maske: İki olgu nedeniyle" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:84-85, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 19 Eroğlu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Tüz, M., "Künt servikal ve kranial travmaya bağlı multiple kranial sinir yaralanması ve vokal kord paralizisi" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:194, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 20 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., Altınışık U., "Fatal bakır sülfat zehirlenmesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:199, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 21 Kara, İ., Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., "Preemptif lornoksikam kullanımının postoperatif analjezi üzerine etkisi" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:63, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 22 Karaaslan, D., Yavuz, L., Peker, T.T., Koyuncu, H.R., Altındiş, T., Akdemir, B. "Plazmaferez ve İVİG tedavisiyle hızlı ve tam düzelme gösteren Guillain-Barre olgusu", XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Cilt: 2, Sayfa: 61, Kuşadası / Aydın, 5-8 Mayıs 2004.
 • 23 Er, N., Eroğlu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G. "Monitörize Hasta Bakımında Deksmedetomidin Kullanılmasının Hemodinami, Solunum Sistemi ve Anksiyete Üzerine Etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2004, s:242-243, Antalya, 1-5 Aralık 2004.
 • 24 Şimşek, M., Yavuz, L., Eroğlu, F. "Epidural Anesteziye Bağlı Hipotansiyonda Profilaktik Oral Efedrinin Etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2004, s:252, Antalya, 1-5 Aralık 2004.
 • 25 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Özbaşar, D., Özsoy, M. "Estradiol Seviyesinin Anestezi Derinliği Üzerine Etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2004, s:262, Antalya, 1-5 Aralık 2004.
 • 26 Eroğlu, F., Yavuz, L., Yavuz, H., Gül, F. "Valf Sisteminden Kaynaklanan Bir Hiperkarbi Olgusu", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2004, s:251-252, Antalya, 1-5 Aralık 2004.
 • 27 Eroğlu, F., Yavuz, L., Karaoğlan, İ., Noyaner, A., Hasdemir, S., Doğru, H. "Pediatrik tonsillektomi sonrası boğaz ağrısını önlemede EMLA kremin etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2003, Poster No: GA P-119, Sayfa: 78, Antalya, Kasım 2003.
 • 28 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., Mumcu, E.F. "Geriatrik yaş grubunda sementli kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2003, Poster No: GA P-71, Sayfa: 58-59, Antalya, Kasım 2003.
 • 29 Peker, T.T., Erdoğan, A., Eroğlu, F., Aslan, T., Özmen, S., Yavuz, L. "Siklik antidepresan ilaç intoksikasyonlarında klinik yaklaşım", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2003, Poster No: YBD P-36, Sayfa: 136-137, Antalya, Kasım 2003.
 • 30 Eroglu, F., Kerman, M., Uçar, A., Yavuz, L., Aydın, V. "Lumbar disk operasyonunda epidural anestezi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2002, Poster No: GA-68, Atlantis Hotel, Belek / Antalya, 26-30 Ekim 2002.
 • 31 Özmen S., Yavuz L., Aydın C., Ceylan BG., Eroğlu F. "Laparoskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun POBK Üzerine Etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2001, 27-31 Ekim, 2001, Antalya.
 • 32 Eroğlu F., Özmen S., Karahan E., Yavuz L. "İleri Derecede Kifoskolyozda Spinal Anestezi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2000, Özet Kitapçığı, Ekim 25-29, 2000, Kuşadası.
 • 33 Yavuz, L., Eroğlu, F., Türker, A., Gökçe, B. "İyatrojenik kandida sepsisi ve ARDS", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’99, Sayfa: 233, Hilton Otel, Mersin, 27-31 Ekim 1999.
 • 34 Eroğlu F., Yavuz L., Gökçe B., Altınbaş A. "Supine Pozisyondan Prone Pozisyona Geçişte Oluşan Atrial Fibrilasyon", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 35 Yavuz L., Eroğlu F., Türker A., Ağalar C. "Laringoskop Bleydlerinin Temizlenmesi", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 36 Eroğlu F., Yavuz L., Uçar A. "Endotrakeal Entübasyona Bağlı Boğaz Ağrısı Üzerine EMLA'nın Etkisi", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 37 Kerman M, Dağtekin A, Kaymaz H, Kara NN, Yavuz L. "Spinal Araknoid Kist: 2 Olgu Sunumu", Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, 1999, 17-19 Mayıs, İstanbul.
 • 38 Yavuz, L., Şentürk, Z., Karahan, E. "Spinal anestezi sonrası baş ağrısı ve başarısız spinal anestezi: 25-G Whitacre ve Quincke iğnelerinin karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’97, Sayfa: 488, Bursa, 24-28 Ekim 1997.
 • 39 Şentürk Z., Yavuz L., Karahan E. "Çocuk anestezisinde sevofluran uygulaması" XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim 1997, Bursa.
 • 40 Yavuz L., Şentürk Z., Karahan E. "Spinal anestezi sonrası baş ağrısı ve başarısız spinal anestezi: 25-G Whitacre ve Quincke iğnelerinin karşılaştırılması" XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim 1997, Bursa.
 • 41 Yavuz, L., Özmen, S., Duman, A., Ökesli, S., Otelcioğlu, Ş. "Çocuklarda nasal flunitrazepam ile rektal midazolam premedikasyonunun preoperatif sedasyon ve indüksiyon üzerine etkilerinin karşılaştırımı", Anestezi Öncesi Hazırlık ve Premedikasyon, IV. Kış Sempozyumu, Uludağ / Bursa, 9-11 Aralık 1994.
 • 42 Yavuz L., Özmen S., Duman A., Dilsiz A., Otelcioğlu Ş. "Rektal midazolam premedikasyonlu çocuklarda isofluran'ın iki farklı yöntemle kullanımı ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi", Anestezi Öncesi Hazırlık ve Premedikasyon, IV. Kış Sempozyumu, 9-11 Aralık 1994, Bursa.
 • 43 Otelcioğlu Ş., Özmen S., Duman A., Yavuz L., Tuncer S. "Oksijen tüpü içerisinde nitrojen (İki vaka münasebetiyle)" 4. İAS-92 Anestezide Güvenlik, 14.11.1992, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Nayır E, Gökçe Ceylan B, Eroğlu HE, Bircan S, Kaya S, Gülmen Ş, Yavuz L, Eroğlu F. Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde G-CSF ve Beta Glukanın Akut Akciğer Hasarına Etkileri, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, TARK 2010 Bildiri Özetleri Ek Sayısı, Sayfa:35, TARK 2010,27-31 EKİM 2010, Su Sesi Resort Antalya
 • 2 Eroglu F, Aslan Ü, Yavuz L, Ceylan BG, Eroglu E. Yoğun bakım hastalarının prognoz değerlendirmesinde SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) ve MPM II (Mortality Probability Models) nin etkinliğinin araştırılması, 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, poster No: SS-09, Sayfa 11, Antalya, 2006
 • 3 Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu, Berrin Dilek Arslan, Orhan Oyar. "Zor entübasyonun radyolojik değerlendirilmesi", Ulusal ve Uluslararası Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kasım, 2003, Antalya, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 11.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroglu E., Yavuz L., Eroglu F., Ergin C., Turker A., Agalar C., Agalar F. "Resuscitation with Modified Gelatin Causes Higher Bacterial Translocation in Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock", Eurosurgery 2000, Istanbul Proceedings Eurosurgery 2000, 161-165, Monduzzi Editore, Bologna, 2000.
 • 2 Eroglu E., Eroglu F., Yavuz L., Altuntas I., Delibas N., Turker A., Agalar C., Bulbul M., Agalar F. "The Effect of Colloidal Fluid Replacement on Wound Healing in an Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock Model", Eurosurgery 2000, Istanbul. Proceedings Eurosurgery 2000, 155-159, Monduzzi Editore, Bologna, 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ceylan BG, Yavuz L, Erdem B, Bircan A, Eroglu F. Lung protective mechanical ventilation in Wegener's Granulomatosis, 17th International Intensive Care Symposium, WOW Convention Center, Istanbul, 8-9 May 2009
 • 2 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Yilmaz, F., Eroglu, E., Delibas, N. "The Investigation the Effect of Desfurane on Alpha-tocopherol Activity", 2nd International Liver Symposium, 20-22 May, p:46, Isparta-Turkey, (2009).
 • 3 Ceylan BG, Nayir E, Ozorak O, Yavuz L, Eroglu F. Changes in serum electrolytes and coagulation tests in TUR-P under spinal anesthesia: is procedure duration an important factor?, XXVII ESRA Annual Congress, Highlights in Regional Anaesthesia and Pain Therapy XVII, Poster No: 516, Genoa, Italy, September 24-27, 2008
 • 4 Ceylan BG, Sari S, Ozorak O, Yavuz L, Eroglu F. Combined sciatic femoral nerve block in a patient with progressive systemic sclerosis, XXVII ESRA Annual Congress, Highlights in Regional Anaesthesia and Pain Therapy XVII, Poster No: 126, Genoa, Italy, September 24-27, 2008
 • 5 Özmen S., Eroğlu F., Yavuz L., Uçar A. "Multiple Organ Dysfunction Syndrome and Mechanic Ventilation", 12th International Intensive Care Symposium, May 18-20, 2000 Istanbul-Turkey.
 • 6 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., Ucar, A., "Multiple organ dysfunction syndrome and mechanic ventilation", 12th International Intensive Care Symposium, Program and Abstract Book, Sayfa: 49, Poster No: 37, Istanbul, May 18-20 2000.
 • 7 Şentürk Z., Kerman M., Yavuz L., Aydın V., Gökçe B., Kara N. "Postoperative analgesia with epidural fentanyl and bupivacaine in patients operated for hernia of the lumbar disc", 18th Annual ESRA Congress, 1999 Istanbul-Turkey. The International Monitor/Regional Anaesthesia and Pain Therapy Special Abstract Issue 1999; Vol. 11, No. 3 p:174
 • 8 Eroglu F., Yavuz L., Gökçe B. "Systemic Oral Ephedrine Effects on Postoperative Analgesia in Spinal Anaesthesia", 18th Annual ESRA Congress, 1999 Istanbul-Turkey. The International Monitor/Regional Anaesthesia and Pain Therapy Special Abstract Issue 1999; Vol. 11, No. 3 p:165.
 • 9 Eroglu F., Eroglu E., Ozbagı T., Baran O., Yavuz L., Agalar F. "The Interactions of Cytotoxic Agents Cisplatin and Bleomycin with Inhalation Anesthetic Agents Halothan and Isoflurane in an Animal Model", 21st Annual Meeting of the European Academy of Anaesthesiology, August 26-28, 1999, Budapest-Hungary. Anaesthesiology and Intensive Therapy Abstract Book, Vol. 29, Supplementum No 2, 1999.
 • 10 Eroglu F., Yavuz L., Eroglu E., Senturk Z., Turker A. "Refractory Alkalosis Developed After Cardiac Arrest: Apathetic Thyotoxicosis", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 11 Şentürk Z., Gökçe B., Yavuz L., Eroğlu F., Yaylı G. "Hospital Acquired Infections in The Intensive Care Unit: Incidence of Methicilline Resistant Staphylococcus Aureus Infections", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 12 Eroglu, F., Eroglu, E., Ozbagı, T., Baran, O., Yavuz, L., Agalar, F., "The interactions of cytotoxic agents cisplatin and bleomycin with inhalation anesthetic agents halothan and isoflurane in an animal model", 21st Annual Meeting of The European Academy of Anaesthesiology, Abstract Book, Page:21, Poster No: 16, Budapest, Hungary, August 25 1999.
 • 13 Şentürk Z., Yavuz L., Karahan E. "A case of amitraz poisoning", 10th International Intensive Care Symposium, May 14-17 1998, İstanbul.
 • 14 Yavuz L., Şentürk Z., Türker A. "Organophosphate poisoning: a case report", 10th International Intensive Care Symposium, May 14-17 1998, İstanbul.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sevofluran Anestezisi Altında Turnike Uygulanan Cerrahi Artroskopi Olgularında E Vitamininin Nötrofillerde Kalsiyum Sinyali ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri, Proje Yöneticisi, 2010 - 2011
 • 2 Ratlarda Diazinon Aracılı Pankreatitte CAPE'nin Olası Etkileri, Proje No: 1777-TU-09, Proje Yöneticisi, 14.04.2009 - 14.12.2009
 • 3 Cerrahi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Modernizasyonu Altyapı Projesi, Proje No: 2007-112, Proje Yöneticisi, 27.03.2007 - 22.03.2009
 • 4 Anestezi ve Ameliyat Stresinin Ölçümünde Adrenalin ve Noradrenalin Düzeylerinin HPLC Yöntemi ile Ölçülmesi, Münferit Araştırma Projesi, Proje No: 577, Proje Yöneticisi, 13.09.2002 - 11.03.2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Desfluranın Antioksidan Etkinliğinin Araştırılması, Münferit Araştırma Projesi, Proje No: 0637, Proje Yardımcısı, 18.12.2002 - 16.03.2006
 • 2 Laringeal Maske Uygulamasında EMLA Kremin Postoperatif Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisinin Araştırılması, Münferit Araştırma, 430, Proje Yardımcısı, 2001-2005.
 • 3 Pediyatrik Tonsillektomilerde Postoperatif Boğaz Ağrısı Üzerine EMLA Kremin Etkinliğinin Araştırılması, Münferit Araştırma Projesi, Proje No: 611-M-02, Proje Yardımcısı, 25.10.2002 - 23.02.2005
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 2nd International Liver Symposium, 20-22 May, 2009, Isparta-TURKEY.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kardiyopulmoner Resüssitasyonda Kullanılan İlaçlar, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi VIII. Sempozyumu, 21 Haziran 2008, SDÜ Konferans Salonu, Isparta.
 • 2 Spinal Cerrahide Rejyonel Anestezi,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi V. Sempozyumu, Anemon Hotels, İzmir
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Yoğun bakım Derneği
 • 2 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Üyeliği No: 1037
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ YAŞAM Dergisi http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd
 • 2 SDÜ YAŞAM Dergisi http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd
 • 3 The European Journal of Invasive Sciences http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/ejis
 • 4 SDÜ YAŞAM Dergisi http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 ANESTHETIC MANAGEMENT IN JOUBERT SYNDROME Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 2 THE EFFECTS OF SEVOFLURANE, DESFLURANE AND PROPOFOL ON THE PERCENTAGES AND ACTIVATION MOLECULES OF THE LYMPHOCYTES: A FLOW CYTOMETRY ANALYSIS OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 GÖĞÜS CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLGULARINDA MORTALİTE VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 2 RETROSPECTIVE ANALYSIS OF OBSTETRIC CASES ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT OF A NEW UNIVERSITY HOSPITAL BETWEEN 2003 AND 2009, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 3 ALT BATIN CERRAHİSİ UYGULANAN ÇOCUKLARDA PREEMPTİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL VE KAUDAL BLOK UYGULAMALARININ ANALJEZİK VE SEDATİF ETKİLERİ Dicle Tıp Dergisi - Dicle Medical Journal
 • 4 BRONKOSKOPİLİ VE BRONKOSKOPİSİZ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 5 EFFECTS OF DESFLURANE AND SEVOFLURANE ON SYSTEMIC AND PULMONARY HEMODYNAMIC STATUS AND PULMONARY SHUNT FRACTION IN PATIENTS UNDERGOING ONE-LUNG VENTILATION FOR THORACIC SURGERY Türkiye Klinikleri Makale Değerlendirme Sistemi
 • 6 ASYMPTOMATIC PEDIATRIC PATIENT AND IDIOPATHIC VENTRICULAR TACHYCARDIA Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ratlarda Oluşturulan Miyokardiyal İskemi Reperfüzyon Hasarına Sufentanilin Etkisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Karaman H, Kavak GÖ. Ağrı Kliniğimizin 1 Yıllık Olgu Analizi, Pamukkale Tıp Dergisi 2010;3(1):17-22
VERDİĞİ DERSLER
Acil Cerrahide Anestezi
Akciğer Embolizmi
Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık
Ameliyathanede Anestezi Yönüyle Hasta Güvenliği
Anestezi Makinaları
Asit-Baz Dengesi ve Arter Kan Gazı
Diabetli Olgularda Anestezi
Endokrin Sistem ve Anestezi
Feokromositomada Anestezi Uygulamaları
Gastro Intestinal Sistem ve Anestezi
Gebelerde Nonobstetrik Cerrahide Anestezi
Geriatrik Anestezi
Göz Ameliyatlarında Genel Anestezi Uygulamaları
Hipotansif Ajanlar ve Kontrollü Hipotansiyon
Kafa Travmalarında Anestezi Uygulamaları
Kalp Cerrahisinde Anestezi
Kardiyo Vasküler Sistem Fizyolojisi
KOAH Hastaları preoperatif değerlendirimi
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Preoperatif Hazırlık Peroperatif Strateji
Laparaskopik Cerrahi
Malign Hipertermi
Nonkardiyak Cerrahide Kardiyak Riskli Hastalar
Pediatride Rejyonel Anestezi
Pediatrik Anestezi Uygulamaları
Perioperatif Sıvı Tedavisi
Plastik Cerrahide Anestezi Uygulamaları
Postoperatif komplikasyonlar
Renal Transplantasyon Anestezisi
SIRS ve Sepsis
Sinir Sistemi
Solunum Yetmezliği ve ARDS
Şok
Tek Akciğer Ventilasyonu
Ürolojik Cerrahide Anestezi Yöntemleri
Yoğun Bakım Tedavi Yaklaşımları ve Mekanik Ventilasyon
Zor hava yoluna yaklaşım ve yardımcı ekipman
Yukarı çık