Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa Nuri DOLMAZ
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa Nuri DOLMAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111354
E-Posta nuridolmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 24.11.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8.9.1999
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 20.7.2004
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Prizma modelleri kullanılarak sentetik mağnetik anomalilerin Gauss-Newton yöntemi ile ters çözümlenmesi", Öksüm, E., Dolmaz, M.N., SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 10, 3, 437-446 (2006).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 “Radiogenic Heat Production (RHP) of Bodrum Peninsula and Its Vicinity; SW Turkey”, Erbek, E., Tutunsatar, H.E., Dolmaz, M.N., Conference Proceedings of 7th International Geosciences Student Conference, 7th IGSC, p.87-89,11 – 14 July 2016, Katowice, 2016.
 • 2 “Edge Detection of Magnetic Data; an Application of Black Sea”, Tutunsatar, H.E., Dolmaz, M.N., Conference Proceedings of 7th International Geosciences Student Conference, 7th IGSC, p.148-150, 11 – 14 July 2016, Katowice, 2016.
 • 3 “Boundary Analysis Applications for the Magnetic Anomalies of the Black Sea”, Tutunsatar, H.E., Erbek, E., Dolmaz, M.N., Conference Proceedings of 7th International Geosciences Student Conference, 7th IGSC, p. 151-153, 11 – 14 July 2016, Katowice, 2016.
 • 4 “Depth Estimation From the Magnetic Anomalies of the Northern end of the Fethiye-Burdur Fault Zone (FBFZ), SW Turkey”, Dolmaz, M.N., 2016.Chapter 8, Book of Procedings, pp. 1873-1876, ISBN: 978-605-83575-0-1, International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 – 28 May 2016, Sarajevo.
 • 5 “Potansiyel Yöntemlerde Yapı Sınırı Analizi”, Erbek, E., Dolmaz, M.N., Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, p.55-57, Ankara, Türkiye, 15-17Mayıs 2013.
 • 6 “Applications of HGAS and NSTD methods on the magnetic anomaly of Eratosthenes Seamount, the Eastern Mediterranean”, Erbek, E., Dolmaz, M.N., 4th International Geosciences Student Conference, 25 – 28 April 2013, Berlin, Germany, 2013.
 • 7 “Investigation of the Geophysical (Gravity and Magnetic) Properties of the Eratosthenes Seamount, the Eastern Mediterranean”, Erbek, E., Dolmaz, M.N., International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibition, Istanbul,Turkey, 17-19 September 2012.
 • 8 “Preliminary Results of the Joint NASU – TUBITAK Project: The Thermal Structure of the Crust in The Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data”, Starostenko, V.I., Dolmaz, M.N., Kutas, R.I., Rusakov, O.M., Öksüm, E. Hisarli, Z.M., Okyar, M., Kalyoncuoglu, U.Y., Tutunsatar, H.E., Legostaeva, O.V., Proceeding Book of the 10th International conference «Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields»,p.35-48, 10-14 September 2012, Kırım, 2012.
 • 9 “Evaluation of SP Anomalies in Mine Field”, Aşçı, M., Dolmaz, M.N., Şahin, Ö.K., Berbercioğlu, A., 6th Congress of Balkan Geophysical Society, Budapest, Hungary, October, 3 – 6, 2011.
 • 10 “Identification of the block movements and stres zones in Southwestern Anatolia through GNSS measurements, seismicty, and coulomb stress distribution”, Gülal, E., S. Erdoğan, İ. Tiryakioğlu, M. Şahin, T. Baybura, H. Erdoğan, M. Soycan, İ. Yılmaz, Ü.Y. Kalyoncuoğlu, M.N. Dolmaz, Ö. Elitok, F. Taktak, A.K. Telli, T. Öcalan ve K. Gümüş, Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, 20-30, İstanbul, June, 9th – 11th, 2009.
 • 11 “Analysis of aeromagnetic anomalies related by Baklan Granite in S of Muratdağı (Uşak), W Turkey”, Oksum, E., M.N. Dolmaz, A. Etiz, S. Aydogan ve İ. Aydin, 4th Balkan Geophysical Congress, Journal of the Balkan Geophysical Soc., Vol. 8, S. 1, 601-604, Bucharest, Romania, 2005.
 • 12 “Interpretation of Gravity and Aeromagnetic data and their correlation with tectonic structures in Isparta and its surrounding (SW Anatolia)”, Dolmaz, M.N., Z.M. Hisarlı ve N. Orbay, International Conference on Earth Sciences and Electronics, İstanbul, Vol. III, 125-136, 23/24 October 2003, İstanbul, Turkey, 2003.
 • 13 “Structural Interpretation of The Kızıldağ Ophiolite (Eğirdir-Isparta) With Aeromagnetic Data, SW Turkey”, Dolmaz, M.N., Z.M. Hisarlı ve Ö. Elitok, International Conference on Earth Sciences and Electronics, İstanbul, Vol. II, 103-111, October 2002, İstanbul, Turkey, 2002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 “Geothermal investigations in Sandıklı (Afyon) city, SW Turkey”, Şahin, B., Dolmaz, M.N., Tutunsatar, H.E., Erbek, E., Book of Abstracts, International Conference on Engineering and Natural Sciences, p.131, 24 – 28 May 2016, Sarajevo, 2016.
 • 2 “Investigation Magnetic Susceptibility of Akyaka-Ören-Bodrum (Turkey)”, Erbek, E., Dolmaz, M.N., 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Proceedings Book, p. 1723, 26 – 28 October 2016, Adana, 2016.
 • 3 “Preliminary Results Of Gamma-Ray Measurements In Bodrum Peninsula; SW Turkey”, Erbek, E., Tutunsatar, H.E., Dolmaz, M.N., 31st IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2016, p.193, 6-10 June, Paris, France, 2016.
 • 4 “Interpretation of magnetic data of the Black Sea using analytic signal methods”, Tutunsatar, H.E., Erbek, E., Dolmaz, M.N., 31st IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2016,p.195, 6-10 June, Paris, France, 2016.
 • 5 “Investigation of Black Sea within the Geophysical Framework”, Tutunsatar, H.E.,Dolmaz, M.N., 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), Abstract Book,p.321, August 31 - September 03, Giresun, 2016.
 • 6 “Edge Detection Applications of Magnetic Anomalies of Gölcük Caldera, Isparta, SW Turkey”, Dolmaz, M.N., Erbek, E., Öksüm, E., Tütünsatar, H.E., 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS),Book of Abstracts, p. 51, 15 – 19 May 2015, Üsküp, Makedonya, 2015.
 • 7 “Evaluation of Gravity and Magnetic Imprints of the Eastern Anatolian Collision Zone”, Dolmaz, M.N., Öksüm, E., Kalyoncuoglu, U.Y., 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS),Book of Abstracts, p. 91, 15 – 19 May 2015, Üsküp, Makedonya, 2015.
 • 8 “MBDEPX4: An Interactive Tool for Curie Point Depth (CPD) Estimation from Spectral Analyzes of Magnetic Data”, Öksüm, E., Dolmaz, M.N., Hisarlı, Z.M., 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Book of Abstracts, p. 27, 15 – 19 May 2015, Üsküp, Makedonya, 2015.
 • 9 “Gravity and magnetic studies in Aegean Sea”, Erbek, E., Dolmaz, M.N., 6th International Geosciences Student Conference, Abstract Book, p. 104-106, 13 – 16July 2015, Prag, Czech Republic, 2015.
 • 10 “Results of the Joint Project (NASU-TUBITAK) The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea Analysis of Magnetic and Heat Flow Data”, Starostenko, V.I., Dolmaz, M.N., Kutas, R.I., Rusakov, O.M., Öksüm, E., Tutunsatar, H.E., Hisarli, Z.M., Okyar, M., Kalyoncuoglu, U.Y., Legostaeva, O.V., European Geosciences Union General Assembly 2014, 27 April – 2 May 2014, Vienna, Austria, 2014.
 • 11 “Magnetic sources in sedimentation of Thrace Basin and its around (NW Turkey) and their tectonic implications”, Etiz, A., M.N. Dolmaz, Z.M. Hisarli, T. Ustaömer ve N. Orbay, European Geosciences Union General Assembly 2007, 15-20 April 2007, Vienna, Austria, 2007.
 • 12 “Tectonic interpretation of Burdur-Isparta area, SW Anatolia, based on gravity and aeromagnetic data”, Dolmaz, M.N., E. Oksum ve A. Etiz, 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2006, p. 83, 4-8 June 2006, Sea of Galilee, Israel, 2006.
 • 13 “Quantitative interpretation of aeromagnetic anomalies of southern Lake Van, Eastern Anatolia”, Oksum, E., M.N. Dolmaz ve İ. Aydın, 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2006, p. 89, 4-8 June 2006, Sea of Galilee, Israel, 2006.
 • 14 “The interpretation of aeromagnetic anomalies of Kozak and its around”, Dolmaz, M.N. ve Z.M. Hisarli, The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, p. 314, 7/10 December 2004, Ankara, Turkey, 2004.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Magnetik ve Isı Akısı Verilerinden Karadeniz’de Kabuğun Termal Yapısı (The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data), TÜBİTAK ve NASU İkili Araştırma Projesi, 110Y187, Turkish Co-director, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Trakya Bölgesinin Havadan Mağnetik Anomalilerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1381-YL-06, Proje Yöneticisi, 2007.
 • 2 Malatya-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Jeofizik Yöntemler ile (Mağnetik-Gravimetrik ve Sismolojik) Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1069-M-05, Proje Yöneticisi, 2007.
 • 3 Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1175-YL-05, Proje Yöneticisi, 2006.
 • 4 Batı Anadolu’nun Güney Kesiminin Curie Nokta Derinliklerinin Saptanması ve Jeodinamik Olaylar ile İlişkisi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Projesi, T-44/23072002, Proje Yöneticisi, 2004.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, ÇAYDAG 108Y298, Yardımcı Araştırıcı, 2012.
 • 2 Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Isparta Ovası Yeraltı Tepkisinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1330-M-06, Proje Yardımcısı, 2009.
 • 3 Sismik yansıma kesitlerinden yararlanarak Isparta ve civarındaki termal kondüktivite yapısının saptanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1196-M-05, Proje Yardımcısı, 2008.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 26/11/2014-504, 2014.
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 21/04/2011-403, 2011.
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 20/03/2008-255, 2008.
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 05/05/2008-479, 2008.
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 25/05/2007-360, 2007.
 • 6 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 29/03/005-957, 2005.
 • 7 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, UBYT 12/07/005-2074, 2005.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi (1)
 • 2 İstanbul Yerbilimleri Dergisi (1)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Earth Sciences (1)
 • 2 Turkish Journal of Earth Sciences (1)
 • 3 Bulletin of Engineering Geology and the Environment (1)
 • 4 Surveys in Geophysics, (1)
 • 5 Pure and Applied Geophysics, (1)
 • 6 Pure and Applied Geophysics, (1)
 • 7 Tectonophysics, (3)
 • 8 Earth Planets and Space, (1)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Yalvaç Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü 2014-2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Jeofizik Müh. Bölüm Bşk. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeofizik Müh. Bölümü 2016-
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Yer Fiziği Anabilim Dalı Bşk. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeofizik Müh. Bölümü 2012-
 • 2 Jeofizik Müh. Bölüm Bşk.Yrd. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeofizik Müh. Bölümü 2014-2016
 • 3 Yer Fiziği Anabilim Dalı Bşk. Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeofizik Müh. Bölümü 2005-2011
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Doçent Temsilcisi Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.Mim. Fakültesi 2010-2012
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
Gravite Man. Pros.
Jeof. Pot. Alan. Giriş
Jeomanyetizma
Jeotermik
Jfz. Yorumlama (G+M)
Yer Fiziği
Yukarı çık