Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hasan SOYUPEK
Adı Soyadı Doç. Dr. Hasan SOYUPEK
Birimi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2114546
E-Posta hasansoyupek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIYÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ - 20.10.1981
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - 4.4.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 27.2.2004
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Teşbih Sanatının Hadislerdeki Yansıması" Marife Dergisi (Hakemli) Yıl: 7, Sayı. 2; güz 2007.
 • 2 Soyupek, Hasan, 2003, "İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Isparta İlahiyat Fakültesi Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:10, Yıl: 2003/1, Isparta, s.77-96.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Arapça Sarf, Nahiv ve Belâgat İlimleri Üzerine Yazılmış Bir Eser: et-Tertîbâtü'l-Cemâliyye Li-İsrâi Tahsili'l Ulümi'l Arabiyye", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli), Yıl: 2003/2, Sayı: 11, s. 198-202 (Kitap Tanıtımı)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Yabancı Dil Öğretiminde Güdülemenin Önemi", Uluslar arası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS 38. 10-15 EYLÜL 2007, ANKARA- TURKEY
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 GÜRKAN, Nejdet, "İslam Medeniyet Dili Arapça'nın Türk Kültüründeki Yeri ve Türklerin Bu Dile Katkıları", Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007/31 May-1 June 2007, "İkinci Meşrutiyetten Günümüze Türkiye'de Arapça Öğretimi" adlı doktora tezine atıf yapılmıştır. s. 605.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Arapça Öğretimi Teknikleri II" (5-7 Haziran 2005- Osman Gazi Universitesi İlahiyat Fakültesi-Eskişehir)
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Kazan, Ramazan, Hz. Peygamber'in Vecizeleri ve Edebî Özellikleri, Ankara , Nobey Yayın 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SOYUPEK, Hasan, Abdullah b. Tâhir'in Siir ve Sarkıları…Süleyman Demirel Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2010/2, Sayı: 25, 106-126.
 • 2 SOYUPEK, Hasan “Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Arapça Öğretiminde Motivasyonun Önemi”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2008/1, sayı:20, s. 179-197.
VERDİĞİ DERSLER
Arap Dili Edebiyatı ve Kaynakları
Arap Dili ve Çalışmaları (Osmanlı Dönemi)
Arap Dili ve Grameri Çalışmaları
Arapça (I Öğretim)- Haz A
Arapça (I Öğretim)- Haz C
Arapça (I Öğretim)- Haz F
Arapça (II Öğretim)- Haz C
Arapça (II Öğretim)- Haz E
Arapça (II Öğretim)- Haz B
Arapça IV (II Öğretim)- II A
Arapça I- (I Öğretim)- I B
Arapça I- (I Öğretim)- I C
Arapça I- (I Öğretim)- I D
Arapça I- (I. Öğretim)- I A
Arapça I- (I. Öğretim)- I B
Arapça I- (I. Öğretim)- I C
Arapça I- (I. Öğretim)- I D
Arapça I- (I. Öğretim)- I E
Arapça I- (I. Öğretim) I-A
Arapça I- (II Öğretim)- I A
Arapça I- (II Öğretim)- I B
Arapça I- (II. Öğretim) Haz A
Arapça I- (II. Öğretim) Haz F
Arapça I- (II. Öğretim)- I A
Arapça I- (II. Öğretim)- I D
Arapça I-(I. Öğretim) Haz E
Arapça I-(I. Öğretim)Haz B
Arapça II
Arapça II- (I Öğretim)- I C
Arapça II -(I.öğretim) Haz A
Arapça II- (II Öğretim)- I A
Arapça II-(I. öğretim) Arapça F
Arapça II-(I. Öğretim) Haz C
Arapça II-(I. Öğretim) Haz Ê
Arapça II-(I. Öğretim)Haz B
Arapça II-(II. Öğretim) Haz E
Arapça II-(II. öğretim) Haz F
Arapça II-(II.öğretim) Haz A
Arapça II. (II.öğretim) Haz F
Arapça III- (I Öğretim)- II C
Arapça IV
Arapça IV (II Öğretim)- II A
Arapça IV- (I Öğretim)- II D
Arapça Söz Dizimi ve Bağlaçlar
İleri Dilbilgisi
Yukarı çık