Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ertuğrul BAYER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul BAYER
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Telefon 2463116394
E-Posta ertugrulbayer@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 20.6.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 16.5.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 19.12.2003
İLGİ ALANLARI
Sağlık Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsallaşma Entelektüel Sermaye İşletme Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 BAYER, E., TÜFEKCİ, Ö. K., (2016).Genel İşletme, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016,Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:978-605-9440-14-1, (Yayın No: 2911531)
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 BAYER, E., YASAK, S., (2016). Strategic Researches on Social Science, (Part-II Strategic Research On Business, Administration And Economics Chapter 6- Turkish Public Hospitals Clinic Quality Management Strategies; Example Of Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital) (2016)., LAP LAMBERT Academic Publishing, Editör:Ömer Kürşad Tüfekci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 278, ISBN:978-3-659-95461-0, İngilizce, (Yayın No: 2911959)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GEZERGÜN, A., ŞAHİN, B., TENGİLİMOĞLU, D., DEMİR, C., BAYER, E., (2006). Hastaların Bakış Açısıyla Hekim-Hasta İlişkisi ve İletişimi; Bir Eğitim Hastanesi Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 129-144.
 • 2 BAYER, E., (2006). İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sorunsal Haline Gelmesi ve Kurumsallaşamama Nedenlerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 125-142.
 • 3 GEZERGÜN, A., ŞAHİN, B., TENGİLİMOĞLU, D., BAYER, E., DEMİR, C., (2006). İletişim ve Hekimlerin Bakış Açısıyla Hekim-Hasta İletişimi ve İlişkisi; Bir Eğitim Hastanesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 6-20.
 • 4 GİDER, Ö., DEMİR, C., BAYER, E.,(2006). Bir Eğitim Hastanesinde Başvuru Sıklığı ve Memnuniyet Düzeyinin İncelenmesi. Hastane Yönetimi Dergisi, 10(1), 47-51.
 • 5 BAYER, E.,(2005). Müşteri Sermayesi İle Kurumsal İmaj Arasındaki Stratejik İlişkinin Belirlenmesi ve İşletmelerin Kurumsallaşma Sürecine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Verimlilik Dergisi-Milli Prodüktivite Merkezi Yayını(1), 9-26.
 • 6 BAYER, E.,(2005). Entelektüel Sermaye ve Bileşenlerinin İşletmelerinin Kurumsallaşma Süreçlerine Etkilerinin Geliştirilmesinde Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Belirlenmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 3(1), 89-101.
 • 7 BAYER, E.,(1998). Türkiye Meslek Yüksekokulları Turizm Eğitimi Kalitesinin Geliştirilmesininde Sanal Yöntemlerin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 145-156.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BAYER E.,OĞUZ N., (2016). Evaluation of the Effects of Strategies of Strengthening the Clinical Quality Management Systems and the Application Results on Clinical Employee Satisfaction: Example of Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital. Journal of Current Researches on Health Sector , 6(1), 23-38. (Yayın No: 2943605)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AVCI, N., BAYER, E., MEYDAN, Ç.,(2006). Eğirdir İlçesi Turistik İşletmelerinin Personel Profilinin Belirlenmesi Ve Personel Kalitesinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu II.Ulusal Turizm Sempozyumu, 279-291. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2911781)
 • 2 BAYER, E.,(1998). Eğirdir'deki Bakanlık ve Belediye Belgeli Turizm İşletmelerinin Personel Profilinin Değerlendirilmesi ve Personel Kalitesinin Yükseltilmesinde Eğirdir Meslek Yüksekokulunun Yeri ve Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu I.Ulusal Turizm Sempozyumu, 317-330. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2913137)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYER, E.,(2016). Organizational Change, Vision, Mission, Values. Strategic Research Academy Innovative and Creative Approaches in Social Sciences, 31-32. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2926626)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYER, E., KAYMAZ, Ş., (2017)."MEDICAL WASTE MANAGEMENT AND MANAVGAT ORAL AND DENTAL HEALTH CENTER FOR ORAL AND DENTAL HEALTH CENTERS", 6 th ICOSRESSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prague, Czech Republic, 12-14.05.2017, pp:151-152.
 • 2 EREN, Y.,F., BAYER, E., (2017). "CURRENT DEVELOPMENTS IN TURKISH HEALTH SERVICES SYSTEM CONSTRUCTION GENERAL MANAGEMENT STRUCTURE",6 th ICOSRESSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prague, Czech Republic, 12-14.05.2017, p:153.
 • 3 BAYER, E., (2017). "Investigation of Local Economy Contributions of University Students in the Scope of Sustainable Local Economic Development Sample of SDU Eğirdir Vocational School", International Congress of the New Approachesand Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21-24.09.2017, pp:294-297.
 • 4 BAYER, E., GÜMÜŞ, N., (2017). "THE INVESTIGATION OF SATISFACTION LEVELS OF HEALTH CARE WORKERS THE CASE OF ISPARTA ULUBORLU AND SENIRKENT DISTRICT STATE HOSPITALS", CIEP 2017 - II.Congress on International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Golbal Compentition, Isparta, Turkey, 05-07.10.2017, pp:73-76.
 • 5 BAYER, E., (2017), "THE RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE APPROACH OF MEDICAL SECRETARIES TOWARDS DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION SKILLS THE CASE STUDY OF SDU RESEARCH AND APPLICATION", CIEP 2017 - II.Congress on International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Golbal Compentition, Isparta, Turkey, 05-07.10.2017, pp:77-80.
 • 6 BAYER, E., YASAK, S., (2016). TURKISH PUBLIC HOSPITALS CLINIC QUALITY MANAGEMENT STRATEGIES; (AFTER THE DECREE LAW NO. 663) EXAMPLE OF MEDENİYET UNIVERSITY GÖZTEPE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 104-104. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2913230)
 • 7 BAYER, E.,OĞUZ, N., (2016). EVALUATION OF THE EFFECTS OF STRATEGIES OF STRENGTHENING THE CLINICAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AND THE APPLICATION RESULTS ON CLINICAL EMPLOYEE SATISFACTION: EXAMPLE OF MEDENİYET UNIVERSITY GÖZTEPE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 103-103. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2913225)
 • 8 GİDER, Ö., DEMİR, C., ŞAHİN, B., BAYER, E., ÇELİK, Y., (2006). INVESTIGATION OF NUMBER OF VISITS AND PATIENT SATISFACTION LEVEL IN TRAINING HOSPITAL: EXAMPLE OF GULHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY TRAINING HOSPITAL. 11.CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE (Özet Bildiri/)(Yayın No:2960518)
 • 9 DEMİR, C., GİDER, Ö., BAYER, E., ÇELİK, Y.,(2006). EVALUTION OF THE FACRORS THAT INFLUENCE THE UTILIZATION AND RELIABILITY OF GULHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY TRAINING HOSPITAL. 11.CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE (Özet Bildiri/)(Yayın No:2960462)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türk Termal Turizm Potansiyeli İle Tesisleri Ve Bir Uygulama
 • Doktora Tezi
 • 1 Kurumsallaşma Yönelimli Entelektüel Sermayenin Etkinleştirilmesinde Liderin Stratejik Rolü
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli Eğirdir ve Sütçüler İlçelerinin Sosyo - Kültürel Özellikleri Açısından İncelenmesi ve Sosyo Kültürel Unsurlarının Belirlenmesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 2 III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 3 III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 4 II.Ulusal Turizm Sempozyumu-EĞİRDİR- Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 5 II.Ulusal Turizm Sempozyumu - EĞİRDİR - Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 6 I.Ulusal Turizm Sempozyumu - EĞİRDİR- Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 BAYER, Ertuğrul; İş Arama Süreci ve Kariyer Planlama, Panelist-Panel Başkanlığı, İŞKUR-ASYA-CLUB NENA HOTEL, SDÜ EMYO, SDÜ Mavigöl Uygulama Oteli, Eğirdir, 25.03.2015.
 • 2 BAYER, Ertuğrul; "Kamu Hastanelerinde İletişim ve İnsan İlişkileri", Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı, Eğirdir K.E.H.T.R.H. Konferans Salonu, 15.03.2010, Eğirdir, Isparta
 • 3 BAYER, Ertuğrul; "Kamu Hastanelerinde İletişim ve İnsan İlişkileri", Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı, Öğretmenevi Konferans Salonu, 16.03.2010, Isparta
 • 4 BAYER, Ertuğrul; Hastane Yöneticiliği, SDÜ Isparta MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kariyer Yönetimi Programı, SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 26.10.2010.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Silver Research Award - Silver Research Award For Best Research In The Field Of Health Management, Silver Research Award For Best Research In The Field Of Health Management, Strategic Reearch Academy, Prague, Czech Republic, 2017.
 • 2 BAYER, E., (2016). Silver Research Award - Silver Research Award For Best Research In The Field Of Health Management, Strategic Research Academy, Antalya, Turkey, 2016
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:29, 2017
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu,Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu,Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Genel İşletme-I
Genel İşletme-II
İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi-I
İnsan Kaynakları Yönetimi-II
Örgütsel Davranış
Sağlık Kuruluşlarında Etik
Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
Sağlık Planlaması
Sektör uygulamaları-I
Sektör Uygulamaları-II
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yukarı çık