Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ramazan BUYRUKÇU
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan BUYRUKÇU
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110293
E-Posta ramazanbuyrukcu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KELAM VE İSLAM FELSEFESİ 26.10.1979
Yüksek Lisans
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 19.9.1991
İLGİ ALANLARI
futbol Halkla İlişkiler Kitap Okuma
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BUYRUKÇU,R.,/UÇAR,R.,"Güncel Bazı Alevi-Bektaşi Problemlerine Abdal Musa Tekkesi Merkezli Bir Bakış",Dini Araştırmalar,"Alevilik" Özel Sayı,C.12 S.33,Ocak-Nisan 2009,s.89-98.
 • 2 BUYRUKÇU, R., "Türkiye'de Din Görevlisi Yetiştirme Problemi ve Çözüm Önerileri"A.Ü.İ.F.D.,XLVII, S.II, Ankara, 2006, s.101-128.
 • 3 BUYRUKÇU, R., "Selim Sabit Efendi'nin Rehnuma-i Muallimin'ine Pedagojik Bir Yaklaşım", Dini Araştırmalar, 12, 7-30
 • 4 BUYRUKÇU, R., "İlköğretimde Din ve Ahlak Öğretimine Genel Bir Bakış", tabula rasa, 1, 163-188
 • 5 BUYRUKÇU, R., "Ortaokullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine Genel Bir Yaklaşım", Dinî Araştırmalar, 2, 177-194
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BUYRUKÇU, R., "Din Görevlilerinin Problemleri ve Çözümü İle İlgili Görüş ve Teklifler", S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 3, s. 75-113
 • 2 BUYRUKÇU, R., "Kur'an'a Göre İnsanın Özellikleri ve Hz.Peygamberin Eğitim Uygulamaları", S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 4, s. 35-43
 • 3 BUYRUKÇU, R., İbn Cemaa'nın Eğitimle İlgili Görüşlerine Pedagojik Yaklaşımlar", Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 13, s. 247-260 1997
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BUYRUKÇU,R.,/ASRİ,S.,"İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Din Hizmetlerine Bakışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği),Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,S.19,2007/2 Isparta 2007,s.81-106
 • 2 BUYRUKÇU, R. Doç. Dr., " İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.16, 2006/1, s. 89-120
 • 3 BUYRUKÇU, R., "Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma /Burdur Eğitim Fakültesi Örneği)", Süleymen Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/2, S.17, Isparta 2006, s.89-128.
 • 4 Çinar,F./BUYRUKÇU,R.,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Modeline Yaklaşımları,SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi,S.24,s59-82
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 BUYRUKÇU, R., "Sosyal Pedagoji ve Sosyal İş'in Kavramları ve İlgi Alanları" Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 13, s. 261-267
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 BUYRUKÇU,R.,"Kuşaklararası Din Eğitimi Modeline Duyulan İhtiyaç" (Müzakereci),Kuram ve Eylem yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri Sempozyumu,8-9 Mayıs 2009 Konya,s.222-226
 • 2 BUYRUKÇU;R.,"Yaygın Din Eğitiminde Yöntem,"(Müzakereci),İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes'elesi I, Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantıları1-11, Ensar Neşriyat İstanbul 2005,s83-88
 • 3 BUYRUKÇU,R.,"Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi Üzerine Düşünceler",(Müzakereci),İslami İlimlerde Metodoloji(Usul)Mes'elesi I,Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantıları,1-11,Ensar Neşriyar,İstanbul 2005,s115-118
 • 4 BUYRUKÇU;R.,"Malatya Özel İlköğretim Okulları Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi DersindeYardımcı Araç Gereç Kullanım Düzeyi",(Değerlendirme metni),Din Kültürü veAhlak Bilgisi Çalışma toplantısı I;Dem Yayınları.İstanbul 2004,s73-75
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BUYRUKÇU,R.,"Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Din Görevlilerini Mesleki Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma",(Müzakere Metni),Yaygın Din Eğitimi Sempozuymu-I,30 Mart-1 Nisan 2012,Ankara,s.201-205.
 • 2 BUYRUKÇU,R.,ASRİ,S.,"Aile ve Okuldaki Din Eğitimi-Öğretimi Farklılıklarının Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri",Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu,30 Eylül-02 Ekim 2005,Rize,Ensar Neşriyat,İstanbul,2010,s.672-700.
 • 3 BUYRUKÇU,R.,"Değerlendirme Oturumu",Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu,30 Eylül-02 Ekim 2005,Rize,Ensar Neşriyat,İstanbul,2010,s.952-955
 • 4 BUYRUKÇU,R:,"Yaz Kur'an Kursları Öğretim Programları Üzerine Düşünceler"Yaz Kur'an Kursları Sempozyumu,09-11 Temmuz 2010,Erzurum,s.215-220
 • 5 BUYRUKÇU,R:,"Sempozyum Değerlendirme "Yaz Kur'an Kursları Sempozyumu,09-11 Temmuz 2010,Erzurum,s.2321-324.
 • 6 BUYRUKÇU,R.,"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İle İlgili Durum Değerlendirmesi",Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi Çalıştayı, Ankara Merkez İmam -Hatip Lisesi Öğrencileri ve Mezunları Vakfı Yayınları,Ankara 2009,s.32-35;38-39;53-54;58-60;77-81;122-123;195-199.
 • 7 BUYRUKÇU,R.,"Dilenciliğin Yaygınlaşması ve Önlenmesinde Dimi Anlayışların ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rölü",Bir Kent Sorunu:Dilencilik Sempozyumu,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı,İstanbul,2008,s.285-290.
 • 8 BUYRUKÇU,R.,/ASRİ,S.,"Erzurum Türkü ve Manilerinde Dini Motifler ve Din-Ahlak Eğitim- Öğretimine Katkıları",Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu,Erzurum,26-28 Haziran 2006,Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları,Cilt ll,s,425-449
 • 9 BUYRUKÇU, R., "İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Problemi", Türkiye'de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları, Yeniden Yapılandırılması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta , s. 509-520.
 • 10 BUYRUKÇU, R., "Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Kişilik Gelişmesine Etkisi" Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Adapazarı 26-27 Mayıs 2001, Değişim Yayınları, İstanbul , s. 231-241.
 • 11 BUYRUKÇU, R., "Din Eğitimi ve Öğretiminde Peygamber Öğretimi", IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 19-20 Nisan 2001, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta , s. 379-396.
 • 12 BUYRUKÇU, R., "Çağımızda Hz.Peygamberi Anlamak ve Anlatmak" III. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), Isparta 20 Nisan 2000, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, s. 113-122, Isparta
 • 13 BUYRUKÇU, R., "Türkiye'de Yaygın Din Eğitiminin Geleceği" Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Türk Ocakları Yayınları, s. 503-515, Ankara
 • 14 BUYRUKÇU, R., "Eğitimde Tedricilik ve Hz.Peygamberin Uygulamaları" I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), Isparta 20-21 Nisan 1998, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, s. 29-37, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BUYRUKÇU,R.,"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Eğitim ve Din Hizmetleri Alanındaki Katkısı",Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu,Isparta 2007,s171-178
 • 2 BUYRUKÇU,R.,2005.Medyadaki Dini Tartışmalar ve Düşündürdükleri:Medyatik İslam,ıı.Uluslar Arası Dini Yayınlar Kongresi,05-07 Kasım 2004 Ankara, 271-276
 • 3 BUYRUKÇU,R.,ASRİ,S.,2005,"İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı ve Öğrencilerinin Televizyon Haber Programlarındaki Dini İçerikli Tartışmalara Bakışı (Isparta Örneği), ıı. Uluslar Arası Dini Yayınlar Kongresi,05-07 Kasım 2004, Ankara,277-306
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MEZİT, E.,Bosna Hersek'te Medreselerde Örgün Din Eğitimi,Mostar Karadjoz- Begova Medresesi Örneği,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Isparta,2015.
 • 2 ŞAKİROVA,Nigar,Azerbeycan Ahıska Türklerinin Din eğitimi ve Dini Hayatı Üzerine Bir İnceleme, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta 2014.
 • 3 SEMBİ,Nurbolat,Kazak,stan'da Din Eğitimi (Bağımsızlık Sonrası),SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,Isparta,2014
 • 4 YALDIZ,E.,"Öğrencilerin Yaz Kur'an Kurslarından Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, (Sincan Örneği),SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,Isparta, 2014.
 • 5 TUNÇ,M.F.Antalya Örnekliğinde Vaizlerin Problemleri Üzerine bir İnceleme,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, Isparta 2014.
 • 6 SOLAK Fatma,Velilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini Önemseme ve Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Isparta Örneği),Isparta,2013
 • 7 KARAKAŞ,N.,Emekli Din Görevlilerinin, Cami Hizmetleri ve Görevlilerine Bakışı (Eskişehir İli Örneği),Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,Isparta,2011
 • 8 DEMİR,Elçin,Velilerin Yaz Kur'an Kurslarından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, (Antalya Örneği),Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri,Isparta,2011
 • 9 ÜNSAL,Adem,"Yaz Kur'an Kurslarında Din Eğitim ve Öğretimi(Denizli Örneği)",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta, 2009
 • 10 SIDDIQI.,J.,Afganistan'da Yükseköğretimde Din Eğitimi,SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,Isparta 2006
 • 11 ASRi, Safinaz, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta, 2005.
 • 12 YILMAZ, Aliye, "Afganistan'da Kadının Sosyal Statüsü ve Eğitimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta, 2005.
 • 13 KAMALUDDİN Sahailla, "Afganistan'da Ortaokul ve Liselerde Din Eğitimi ve Öğretimi (Öğretim Programları ve Ders Kiştapları Üzerine Bir İnceleme)",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta, 2005.
 • 14 ÇINAR, Fatih, "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Isparta Örneği)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta, 2005.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 AYBEY,S.,Diyanet İşleri Başkanlığı Aile İrşat ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Soruların Analiz ve Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği
 • 2 ÇINAR;Fatih,İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Aktif Öğrenme Modelinin Uygulanabilirliği (Isparta İli Örneği)
 • 3 YILDIZ,Zafer, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düşünmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir araştırma,(Göller Bölgesi Örneği),
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 DİB Aile ve İrşat ve DiniRehberlik Bürolarına Gelen Soruların Analiz ve Değerlendirilmesi(Ege Bölgesi Örneği) Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 BUYRUKÇU,R.,"Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu",12-14 Mayıs 2011 Isparta
 • 2 BUYRUKÇU,R., "Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu",SDÜ. İlahiyat Fakültesi, Isparta 2010.
 • 3 BUYRUKÇU,R.,"Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu"SDÜ.İlahiyat Fakültesi, İsparta 2007
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları istişari Toplantısı,Recep Tayyip Erdoğan Üni. İlahiyat Fakültesi, Rize,23-24 Mayıs 2014.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları istişari Toplantısı,Dİcle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Diyarbakır,1-2 Mayıs 2015.
 • 2 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları istişari Toplantısı,İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul,10-11 Mayıs 2013.
 • 3 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları istişari Toplantısı,Hamamözü /Amasya,26-27 Mayıs 2012
 • 4 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları istişari Toplantısı,Çanakkale/çan,22-24 Haziran 2011
 • 5 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları istişari Toplantısı, Kayseri,22-24 Haziran 2010
 • 6 Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elamanları İstişari Toplantısı,Kocaeli,22-25 Haziran 2009
 • 7 Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elamanları İstişari Toplantısı Van 20-22 Haziran 2008
 • 8 Dn Eğitimi Anaa Bilim Dalı Öğretim ElamanlarıKoordinasyon Toplantısı,20-21-Haziran 2007,Sakarya
 • 9 Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elamanları İstişare Toplantısı
 • 10 Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Yüksek Lisans Öğrencileri Seminer Çalışmaları
 • 11 Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Kurultayı Geliştirme Çalıştayı
 • 12 Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim elemanları İstişare Toplantı
 • 13 Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elamanları İstişare Toplantısı
 • 14 Türkiye'de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları, Yeniden Yapılandırılması ve Geleceği Sempozyumu
 • 15 İlahiyat Fakülteleri İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elamanları Toplantısı
 • 16 İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elamanları İstişari Toplantı
 • 17 Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elamanları İstişari Toplantı
 • 18 SDÜ İlahiyat Fakültesi tarafından tertip edilen III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta
 • 19 SDÜ İlahiyat Fakültesi tarafından tertip edilen I.Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 BUYRUKÇU,R.,13 Nisan 2013 Urania Berlin e.V.," Hz. Peygamber ve İnsan Onuru"(Panalist), Berlin Almanya.
 • 2 BUYRUKÇU,R.,14 Nisan 2013 Hannover DİTİB Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği.," Hz. Peygamber ve İnsan Onuru",Hannover, Almanya.
 • 3 BUYRUKÇU,R.,"Hazırlayıcı Eğitim Kursu"16.12.2008-24.01.2009,H:M:Gebizli eğitim Merkezi,Antalya(Öğretici)
 • 4 BUYRUKÇU;R.,"Hazırlayıcı Eğitim Kursu",28 Ocak-26 Şubat 2008,DİB.H.M.Gebizli Eğitim Merkezi,Antalya
 • 5 BUYRUKÇU,R.,"Hazırlayıcı Eğitim Kursu"17 Mart-25 Nisan 2008,H.M.Gebizli Eğitim Merkezi Antalya,(öğretici)
 • 6 BUYRUKÇU,R., 15/03/2007 Antalya Müftülüğü,"Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı"(konferans)
 • 7 BUYRUKÇU, R., "İnsan Sevgisi Ekseninde Hz. Peygamberi Anlamak ve Anlatmak", Atatürk Kültür Merkezi,Burdur, 16.04.2007.
 • 8 BUYRUKÇU, R., "İslamda İnsan Sevgisi", Belediye düğün Salonu, 17.04.2007, Gölhisar/Burdur.
 • 9 BUYRUKÇU, R., "İslamda İnsan Sevgisi", Delta Düğün Salonu, 19.04.2007, Manavgat/Antalya.
 • 10 BUYRUKÇU, R., "İslamda İnsan Sevgisi", Karalar Düğün Salonu, 20.04.2007, Serik/Antalya.
 • 11 BUYRUKÇU, R., "Hz. Peygamberi Anlamak ve Anlatmak", Belediye Düğün Salonu, 19.04.2007, Oymapınar/Manavgat/Antalya.
 • 12 BURUKÇU, R., "Hazırlayıcı Eğitim Kursu", 16-25 Mayıs 2007, Gebizli Eğitim Merkezi, Antalya.
 • 13 BUYRUKÇU,R.,Doç.Dr.15-17 Haziran 2006,DİB.M.Gebizli Eğitim Merkezi Antalya,"Aday İmam-Hatipler İçin Hizmet içi Eğitim Kursu"
 • 14 Buyrukçu,R.,24-28 Nisan2006,DİBGebizli Mehmet Eğitim Merkezi."Rehber Kur'an Kursu Öğreticilerine Seminer"
 • 15 BUYRUKÇU,R.,15 haziran 2006 ,DİB.Gebizli Mehmet Eğitim Merkezi Antalya,"İmam-Hatip,Müezzin Kayyum ve Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Seminer"
 • 16 BUYRUKÇU,R.,10.04.2006,Şoförler Derneği Düğün Salonu Antalya,"Hz.Peygamberi Anma vePeygamberlere Saygı"(panelist)
 • 17 BUYRUKÇU,R.,11.04.2006,Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu Denizli,"Hz. Peygamberi Anma Ve Peygamber Sevgisi"(Panelist)
 • 18 BUYRUKÇU,R.,12.04.2006,Belediye Düğün Salonu Sarayköy/Denizli,"Türk İslam Kültüründe Peygamber Sevgisi"(Konferans)
 • 19 BUYRUKÇU,R.,17.04.2006,Halk Eğitim Konferans Salonu Alanya/Antalya,"Türk İslam Kültüründe Peygamber Sevgisi"(Konferans)
 • 20 BUYRUKÇU,R.,18.04.2006,Halk Eğitim Konferans Salonu Gazipaşa/Antalya,"Türk İslam Kültüründe Peygamber Sevgisi"(Konferans)
 • 21 BUYRUKÇU,R.,30/01-8/04 2006,İsparta Müftülüğü,"Aday İmam-Hatip veMüezzin Kayyımlar İçin Hizmet içi Eğitim Kursu"(Öğretici)
 • 22 BUYRUKÇU,R.,Din Hizmetlerinde Verimlilik Üzerine Mülahazalar,İsparta Öretmenevi,01.11.2006,Isparta,(Konferans)
 • 23 BUYRUKÇU,R.,04-08 Nisan 2006,Alanya Müftülüğü,"Aday İmam Hatipler İçin Hizmet İçi Eğitim Kursu"(Öğretici)
 • 24 BUYRUKÇU, R,.Doç.Dr.,22-26 Ağustos 2005, MEB. Hizmet İçi Eğitim Merkezi, Aksaray, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Yöntemleri"
 • 25 BUYRUKÇU, R,.Doç.Dr., 23-24 Aralık 2005, DİB M. Gebizli Eğitim Merkezi, Antalya, "Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Semineri"
 • 26 BUYRUKÇU, R,.Doç.Dr., 07-22 Kasım 2005, DİB , Burdur İl Müftülüğü, "Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Semineri"
 • 27 BUYRUKÇU, R,.Doç.Dr., 16-24 Kasım 2005, DİB , Bucak Müftülüğü, "Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Semineri"
 • 28 BUYRUKÇU,R.,Doç.Dr.15-17 Haziran 2005,DİB.M.Gebizli Eğitim Merkezi Antalya,"Aday Vaizeler İçin Hizmet içi Eğitim Kursu"
 • 29 BUYRUKÇU, R., "Din Hizmetleri ve Hizmette Verimlilik",Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 2.10.2004, Kütahya,
 • 30 BUYRUKÇU, R., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Dem Yayınları, Mart 2004, İstanbul.
 • 31 BUYRUKÇU,R.,11-12 Mart 2004,Kayseri İl Müftülüğü,"Din Görevlilerinin Yeterlikleri"(Tartışmalı İlmi Toplantı),Kayseri.
 • 32 BUYRUKÇU,R.,01.03-22.04 2004,Isparta il müftülüğü,"İmam-Hatip VeMüezzin Kayyımlar İçin Hizmet içi Eğitim Kursu"
 • 33 BUYRUKÇU,R.,30 Nisan 2004 Dortmund Diyanet İşleri Türk İslam Birliği,"Günümüzde Hz.Peygamberi Anlamak ve Anlatmak"(Panelist)
 • 34 BUYRUKÇU, R.,04 Ekim 2003,Antalya Müftülüğü," Din Hizmetleri ve Hizmette Verimlilik (Konferans)"
 • 35 BUYRUKÇU, R., Hz. Peygamberin Toplumun Eğitimine Verdiği Önem (Konferans), 16 Mayıs 2003, Senirkent.
 • 36 BUYRUKÇU, R.,20.12.2003,Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Isparta," Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler", Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleriyle İlmi Toplantı, Isparta
 • 37 BUYRUKÇU,R.,06 Haziran 2003,Uşak il Müftülüğü,"Din Hizmetleri ve Hizmette Verimlilik"(Konferans).
 • 38 BUYRUKÇU,R.,27.12.2003,Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Antalya,"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Proğramı ile Öğretim Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler",Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleriyle İlmi Bir Toplantı,Antalya.
 • 39 BUYRUKÇU, R., Din Görevlileri ve Hizmette Verimlilik (Konferans), 15 Haziran 2002, Antalya.
 • 40 BUYRUKÇU, R., Milli Birlik ve Bütünlüğümüzün Korunmasında Din Görevlisinin Rolü (Seminer), 06 Haziran 2002, Isparta.
 • 41 BUYRUKÇU, R., Fikri Akımların İslamın Çalışma Anlayışına Etkileri, (Panel ve Konferans), 20-24 Nisan 2001, Antalya, Burdur, Elmalı, Korkuteli, Kemer, Manavgat, Alanya.
 • 42 BUYRUKÇU, R., Çağımızda Hz. Peygamber'i Anlamak ve Anlatmak (Konferans), 20-24 Nisan 2000, Kaş, Kumluca, Finike.
 • 43 BUYRUKÇU, R., Hz. Peygamber Anlayışları ve Günümüz Dini Hayatına Yansımaları (Panel), 5-7 Mayıs 2000, Kırım Özerk Cumhuriyet
 • 44 BUYRUKÇU, R., Türkiye'de Laik Eğitimin Bilim ve Teknolojinin Gelişmesine Etkisi, (Seminer), 22 Aralık 2000, SDÜ İlahiyat Fakültesi
 • 45 BUYRUKÇU, R., 28 Nisan 1998 Sofya İslam Enstitüsü Konferans Salonu," İslam ve Eğitim"Sofya/Bulgaristan.
 • 46 BUYRUKÇU,R.,17-18 MAyıs 1998,Teras Otel Bursa,"Gençlik Dönemi ve Eğitimi"(Tartışmalı İlmi Toplantı) Bursa.
 • 47 BUYRUKÇU,R.,29 Nisan 1998 Belediye Kültür Merkezi Kırcaali,"Kur'an'a Göre İnsanın Özellikleri ve Hz. Peygamberin Eğitim Uygulamaları"(Panalist) Kircaali.
 • 48 BUYRUKÇU,R.,01.05 1998,İmam-Hatip Okulu Konferans Salonu,"Hz. Peygamberin Eğitim Anlayış ve Uygulamaları"Panalist) Şumnu.
 • 49 BUYRUKÇU,R.,28-30 Nisan 1997,Milli Kütüphane Salonu Ankara,"Türk Dünyasının Dini Meseleleri",Ankara
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Uçar, R., Dinler Arası Diyalog Çıkmazı -Din Görevlileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-, İstanbul, 2012
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları dergisi
 • 2 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Çukurova Üniversitsi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 2 Çukurova Üni. İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 5 ded Değerler Eğitimi Dergisi
 • 6 Çukurova Üniversitesi İlahiyat fakültesi dergisi
 • 7 Değerler Eğitimi Dergisi
 • 8 SDÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 9 Selçuk Üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi
 • 10 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 11 DEÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 13 Dini Araştırmalar
 • 14 Tabula rasa
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Değerler Eğitimi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2008
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı,1996-1999, Isparta
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ.İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1996-2006
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-2000
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, 1996-2000
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-2003
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 BUYRUKÇU,R.,"Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Önerisi Hazırlama Komisyonu ",Türk Diyanet Vakıf-Sen,Ankara,2009
 • 2 BUYRUKÇU,R.,14-15 Şubat 2009,Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi Çalıştayı
 • 3 BUYRUKÇU,R.,Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Ankara,"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu.(Değerlendime üyesi)
 • 4 Buyrukçu,R.,13-14 mayıs 2004,Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara,"Yaz Kur'an Kursları Program geliştirme Komisyonu"(Komisyon Üyesi)
 • 5 BUYRUKÇU,R.,24 Haziran 2004,Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara,"Kur'an Kursları Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu"(Komisyon Üyesi)
 • 6 BUYRUKÇU;R.,08-09 Temmuz 2004,Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara,Kur'an Kursları Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu,(komisyon Üyesi)
 • 7 BUYRUKÇU,R.,26-27 Temmuz 2004,Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara"Kur'an Kursları Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu",(Komisyon Üyesi)
 • 8 BUYRUKÇU,R.,03 Ağustos 2004,Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara,"Kur'an Kursları Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu,(komisyon Üyesi)
 • 9 Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültürel Etkinlikler Komisyonları,1996 yılından beri
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 BUYRUKÇU,R.,Tükiye Diyanet Vakfı Ankara,"Yabancı Öğrenciler Koordinatörlüğü",(Vakıf Koordinatörü)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 BUYRUKÇU, R., İslam'da eğitim ve Camilerin Eğitimdeki Fonksiyonları, ( Konuşmacı), Nisan 2013, , Kanal Avrupa Televizyonu,Almanya
 • 2 BUYRUKÇU.R.,"Öğretmenler Günü Anlam ve Önemi" (Konuşmacı) Kasım,Kanal 32 Tlevizyonu
 • 3 BUYRUKÇU.R.,"İslam'ın Eğitime Verdiği Önem ve Günümüze Yansımaları"(Konuşmacı).Kasım, Kanal 15 Televizyonu
 • 4 BUYRUKÇU, R., Camilerin Eğitimdeki Fonksiyonları, (Açık Oturum), Ekim, , Kanal 32 Televizyonu
VERDİĞİ DERSLER
Uzmanlık Alan Dersi
Ahlak Eğitimi Öğretimi
Ahlak Eğitimi ve Öğretimi
Ailede Din Eğitimi
Cumhuriyet Dönemi Mesleki Din Eğitimi
Cumhuriyet Dönemi Mesleki Din Eğitimi I
Cumhuriyet Dönemi Mesleki Din Eğitimi I (Dok.)
Cumhuriyet Dönemi Mesleki Din Eğitimi ll
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim tarihi
Çağdaş Eğitim Akımları ve İslam
Din Eğitimi
Din Eğitimi ve Öğretimi Poblemleri
Din Eğitimi ve Öğretimi Problemlerı
Din Eğitimi ve Öğretimi Problemleri
Din Eğitimi ve Problemleri
Din Hizmetleri Deneyimi
Din Hizmetleri Mesleğine Giriş
Din Hizmetleri Uygulaması
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I (Dok.)
Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II
Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ll
Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları
DinEğitimi ve Problemleri
Dini Bilgiler Öğretimi
Dini Hitabet
Dinî Hitabet
Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme
Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi
Eğitim Felsefesi
Gelişim Psikolojisi
Genel Öğretim Metodları
Hz. Muhammed'in Eğitim Öğretim Metodları
İslam Eğitim Tarihi
Kur''an Öğretim Teknikleri
Mesleki Din Eğitimi
Örgün Din Eğitimi ve Problemleri
Örgün Eğitimde Din Eğitimi ve Problemleri
Özel Öğretim Metodları
Özel Öğretim Yöntemleri
Türk Eğitim Sisteminde Yenileşme Hareketleri ve Din Eğitimi II
Türk Eğitim Tarihi
Türk Eğitim Tarihi I (Dok.)
Türk Eğitim Tarihi II
Türk Eğitim Tarihi ll
Uzmanlık alan dersi
Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri
Yukarı çık