Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat KOÇER
Adı Soyadı Doç. Dr. Murat KOÇER
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2685
E-Posta muratkocer@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 26.6.1994
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Müge Çina Aksoy, Gülperi Koçer, Murat Koçer and Timuçin Baykul. Regenerated Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaws: Clinical Data of Eleven Cases
 • 2 Mehmet İşler, Mehmet Bahçeci, Mustafa Aygündüz, Selim Katırcı, Rüya Özelsancak, Murat Koçer, Gökhan Aksakal, Serdal Adana, Nurhan Sarıboyacı. Nonülser Dispepside Helikobakter Pilori Eradikasyonunun Semptomlara Etkisi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi Mart 2001 cilt 12, sayı 1 sayfa 13-18
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gökhan Çelenkoğlu, Güngör Utkan, Çiğdem Irkkan, Emine Benzer, Ülkü Y. Arslan, Saadet Tokluoğlu, Sadık Muallaoğlu, Murat Koçer, Necati Alkış. Pankreatik Non-Hodgkin lenfoma vakası. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 2007 sayı 2 volüm 17, sayfa 108-111
 • 2 Murat Koçer, Güngör Utkan, Fisun Ardıç, Saadet Tokluoğlu, Sadık Muallaoğlu, Ayşe G. Durnalı, Ülkü Y. Arslan, Gökhan Çelenkoğlu, Necati Alkış. Multiple Primary Malignancies in a Patient; Astrocytoma, Malign Mesenchymal Tumor and Pancreatic Tumor. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 2007 sayı 4 volüm 17, sayfa 236-240
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Murat Koçer, Saadet Tokluoğlu, Gökhan Çelenkoğlu, Necati Alkış, Murat Öztürk. Addison Krizi ile Prezente Olan Bilateral Sürrenal Metastazlı Akciğer Epidermoid Karsinom Olgusu. Acta Oncologica Turcica 2005, 38; 1, 34-37
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erhan Sadik Turgut, Murat Kocer, Muruvvet Aybek, Abdullah Sakin, Ahmet Ali Usta. EXTENSIVENESS OF DISEASE, PERFORMANCE SCORE AND EFFECT OF CHEMOTHERAPY ON SURVIVAL IN PATIENTS WITH SMALL CELL LUNG CANCER. 6 th Latin American Conference of lung Cancer. August 21-23 2014. Lıma Peru.
 • 2 Gülperi Koçer, Mustafa Nazıroglu, Ömer Çelik, Levent Önal, Dervis Özçelik, Murat Koçer, Tolga Taha Sönmez. Basic Fibroblast Growth Factor Attenuates Bisphosphonate-Induced Oxidative Injury but Decreases Zinc and Copper Levels In Oral Epithelium of Rat. ACBID 2013. 7th International Congress 29 May-2 June 2013, Antalya Türkiye.
 • 3 Lapatinib or trastuzumab? Which anti-HER2 treatment is more effective in the treatment of patients with HER2-positive breast cancer with brain metastases? An Anatolian Society of Medical Oncology Study. Muhammet Ali Kaplan, Abdurrahman Isikdogan, Dogan Koca, Mehmet Kucukoner, Ozge Gumusay, Ramazan Yildiz, Ilhan Oztop, Lutfiye Demir, Caglayan Geredeli, Murat Kocer, Ülkü Yalçintas Arslan, Ali Inal, Ugur Coskun, Nur Sener, Mevlude Inanc, Emin Tamer Elkiran, Nuriye Ozdemir, Ayse Gok Durnali, Ali Suner, Suleyman Alıcı. ASCO 2012. June 1-5, 2012. Abstract no: 93589
 • 4 Güngör Utkan, Yüksel Ürün, Ayten Kayı Çangır, Önder Arslan, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Murat Koçer, İsa Dede, Ahmet Demirkazık, Filiz Çay Şenler, Bülent Yalçın, Fikri İçli. Relatıonshıp between ABO and RH Blood groups and clinicopathologıcal features in patients with Malignant Mesothelioma. 2 nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum. 17-19 November İstanbul, Turkey
 • 5 Y. Urun, G. Utkan, K. Altundağ, O. Arslan, H.Onur, U.Y. Arslan, M. Koçer, I. Doğan, B. Yalçın, F. İçli. ABO and Rh Blood groups frequency in women with Her 2 (+) Breast Cancer. The European Multidisciplinary Cancer Congress. Stocholm, 23-27 September 2011.
 • 6 Koçer G, Çına Aksoy M, Kayaaltı Özarslan S, Koçer M, Baykul T. Regenerated osteonekrosis of the jaws: Clinical data of five cases. 4th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30 2010, Antalya, Türkiye
 • 7 Koçer G, Çına Aksoy M, Koçer M, Baykul T. Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws: Clinical Analyses of 23 cases. The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), 14-17 October, 2010 İstanbul, Türkiye
 • 8 Gülperi Koçer, Murat Koçer, Ömer Günhan, Samimi Demiralp. The Distrubition of Head and Neck Cancer According to Gender and Age. 2.nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, Antalya 2008
 • 9 Gülperi Koçer, Murat Koçer, Necati Alkış, Mustafa Turanlı, Samimi Demiralp. Analyse of Serum Albumin Levels in Head and Neck Cancer. 2.nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, Antalya 2008
 • 10 Koçer G., Koçer M., Baykul T. Bifosfanata bağlı osteonekroz: Risk faktörleri klinik bulgular, önlem ve tedavi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya
 • 11 Koçer G., Koçer M., Alkış N., Açıkgöz T., Turanlı M. Baş boyun kanserli hastalarda kan gruplarının dağılımı. Türk Oral ve Maxillofasyal Cerrahi Derneği. 14.uluslararası kongresi. 31 Mayıs-04 Haziran 2007 Antalya-Türkiye
 • 12 Güngör Utkan, İbrahim Tek, Murat Koçer, Saadet Tokluoğlu, Sadık Muallaoğlu, Ülkü Y.Arslan, Gökhan Çelenkoğlu, Ayşe G.Durnalı, Necati Alkış. Is serum vıscosity a new prognostic factor in Non-hodgkin lyphoma’s patients? Abstract Book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 13 Ülkü Y.Arslan, Güngör Utkan, Murat Koçer, Sadık Muallaoğlu, Saadet Tokluoğlu, Gökhan Çelenkoğlu, Ayşe G.Durnalı, Murat Öztürk, İbrahim Tek, Necati Alkış. A hundred fıfthteen Non-hodgkin lymphoma’s patients characteristics. Abstract Book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 14 Ayşe G.Durnalı, Necati Alkış, Güngör Utkan, Gökhan Çelenkoğlu, Ülkü Y.Arslan, Sadık Muallaoğlu, Murat Koçer, Saadet Tokluoğlu. What is the optimal starting time of adjuvant treatment in breast cancer patients? Abstract Book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 15 Ülkü Y.Arslan, Güngör Utkan, Ayşe G.Durnalı, Gökhan Çelenkoğlu, Murat Koçer, Saadet Tokluoğlu, Sadık Muallaoğlu, Murat Öztürk, Necati Alkış, , Outcome of the sixteen thymoma and thymic carcinoma patients. Abstract book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 16 Güngör Utkan, Alpay Azap, Sadık Muallaoğlu, Saadet Tokluoğlu, Ayşe G.Durnalı, Ülkü Y.Arslan, Murat Koçer, Gökhan Çelenkoğlu, Hakan Akbulut, Necati Alkış. Hepatitis B and C seroprevalance in cancer patients: A case control study. Abstract book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 17 Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Murat Koçer, Gökhan Çelenkoğlu, Saadet Tokluoğlu, Ayşe G.Durnalı, Ülkü Y.Arslan, İbrahim Tek, Murat Öztürk, Necati Alkış. Dermatofibrosarcoma protuberans our experience in 10 patients. Abstract book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 18 Saadet Tokluoğlu, Güngör Utkan, Sadık Muallaoğlu, Murat Koçer, Gökhan Çelenkoğlu, Ülkü Y.Arslan, Ayşe G.Durnalı, Murat Öztürk, İbrahim Tek, Necati Alkış. Multiple primary tumors in 45 cases. Abstract book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 19 Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Murat Koçer, Ayşe G.Durnalı, Ülkü Y.Arslan, Gökhan Çelenkoğlu, Saadet Tokluoğlu, Murat Öztürk, Necati Alkış. The characteristics of malignant fibrous histiocytoma; in 33 cases. Abstract book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 20 Necati Alkış, Güngör Utkan, Ayşe G.Durnalı, Ülkü Y.Arslan, Gökhan Çelenkoğlu, Saadet Tokluoğlu, Murat Koçer, Sadık Muallaoğlu. Epidemologic properties of patients who had admitted to Ankara Oncology Hospital department of Medical Oncology. Abstract book of the 31st ESMO Congress. 29 September-3 October 2006, Istanbul, Turkey
 • 21 Sezer M.T., Koçer M., Koyuncuoğlu H. The Effect of Dialysis on Auditory and Visual Evoked Potentials: A Prospective Study. Abstracts of the 23rd Annual Conference on Peritoneal Dialysis. Seattle, Washington. 2-4 March 2003.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. 6th International Gastrointestinal Cancers Conference. December 2 - 4, 2016 in Antalya, Turkey (Panelde eş başlanlık).
 • 2 Aggressive cytoreduction with HIPEC. Clinical evidence and individualized approach. 4 th International Gastrointestinal Cancer Conference. December 12-14 2014, İstanbul (Panelde Eşbaşkanlık).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ESMO guidelines for the management of GI cancers. Esophagus. 5 th International Gastrointestinal Cancer Conference. 3-6 December, 2015. İstanbul.
 • 2 Anal Canal Cancer Epidemiology and Risk Factors. 3rd International Gastrointestinal Cancer Conference. December13-15 2013, Antalya
 • 3 Systemic treatment for advanced stage of esophageal carcinoma
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Medikal Onkolojide Özel Durumlar. 20. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya (Panelde Eşbaşkanlık).
 • 2 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi. 21-25 Mart 2012 Antalya (22.03.2012, Sözel Bildiri Oturumu Eşbaşkanı).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uzmanına Danış. Olgu Sunumu: Nötropenik Hasta ve Febril Nötropeni. 6. Tür Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya. 2016
 • 2 Premenopozal hastada adjuvan endokrin tedavi. Tamoksifen kullanılmalı. 12.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 16-20 Eylül, 2015. Çeşme-İzmir.
 • 3 Beyin tümörleri. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Mart 2010 Antalya.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Metastatik Melanomda Moleküler Temelli Tedaviler. 5. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu-İmmuno Hemato-Onkolojide Güncel Gelişmeler 04-06 Kasım 2016, İzmir
 • 2 Germ Hücreli Tümörlerde epidemiyoloji, etyoloji, sınıflama, evreleme ve prognostik faktörler. Mezuniyet sonrası Güncelleme Kursları. Genitoüriner kanserler kursu. 3-4 Eylül 2016. Ankara
 • 3 Tümörü Antikorlarla Doğrudan/Dolaylı Hedefleme Stratejileri Kanseri Bitirecek mi ? Hedef Kanser 2016, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • 4 Melanom tedavisine dair herşey. Levamizol. Hedef Kanser 2015. 2-5 Nisan 2015. KKTC
 • 5 Kanser Hastalarına Diş Hekiminin Yaklaşımı. Türk Diş Hekimleri Birliği Konya Şubesi. 18 Ocak 2014 Konya
 • 6 Mesane Tümöründe Kemoterapinin Yeri. Türk Üroloji Derneği, Batı Akdeniz Şubesi Eğitim Toplantısı. 7 Şubat 2014, Isparta
 • 7 Türk Biyofarmasötik Geliştirme: Hedef Molekül Fizibilite İçin İşbirliği. Hedef Kanser 2013. 16-19 Mayıs 2013, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • 8 TC. Gönen Belediyesi, Gönen Devlet Hastanesi, Kanser Paneli, 07 Nisan 2012 Gönen/Balıkesir
 • 9 Meme kanserinde güncel yaklaşımlar. 19.12.2012. Isparta
 • 10 Tıbbi Onkoloji Derneği. Tıbbi Onkoloji Okulu. 10.kurs (Onkolojik Aciller ve Destek tedavi. Primeri bilinmeyen kanserler ve Nöroendokrin tümörler. Onkolojide etik sorunlar). Bulantı-Kusma ve tedavisi. 15-16 Ekim 2011 Ankara
 • 11 Kolorektal Kanserde Anti VEGF Tedavi. 06.11.2010 Pamukkale-Denizli
 • 12 Erken evre Meme Kanserinde Tanı ve Tedavi yaklaşımları: Olgu Sunumu, 24-25.10.2009, Antalya
 • 13 Meme kanseri bilinçlendirme paneli, 17.11.2009, Isparta
 • 14 Sigara ve Kanser paneli. Süleyman Demirel Üniversitesi. Nisan 2008 Isparta
 • 15 Kanser haftası etkinliği. 9 Nisan 2008, Isparta
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Basic Fibroblast Growth Factor Attenuates Bisphosphonate-Induced Oxidative Injury but Decreases Zinc and Copper Levels In Oral Epithelium of Rat’ (Gülperi Koçer, Mustafa Nazıroglu, Ömer Çelik, Levent Önal, Dervis Özçelik, Murat Koçer, Tolga Taha Sönmez). 7th International ACBID Congress 29 May-2 June 2013, Antalya Türkiye. En iyi poster ödülü.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye’nin En Güneyindeki İl Hatay’dan İlk Kanser Verisi
 • 2 Tiroid Kanserli Hastaların Demografik, Histopatolojik ve Radyolojik Özellliklerinin Değerlendirilmesi"
 • 3 MikroRNA’lar ve Kanser İle İlişkisi
 • 4 "PRİMERİ BİLİNMEYEN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ"
 • 5 Successful use of vincristine in the management of Kasabach-Merritt Phenomenon
 • 6 "KANSER TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİNE YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALAR"
 • 7 "CASTLEMAN HASTALIĞI: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ"
VERDİĞİ DERSLER
Baş boyun muayenesi
Gastrointestinal malignitelerde medikal yaklaşım
İç Hastalıkları ve anamnez
Kanser tanı ve tedavisinde temel prensipler
Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar
Kanser tedavisi ve sitotoksik ilçalar
Kanserin biyolojik temelleri
Lenfodenopati nedenleri, lenfodenopatili hastaya yaklaşım
Onkolojide destek tedavisi
Onkolojide sistemik sorunlar
Onkolojik aciller
Paraneoplastik sendromlar
Splenomegali nedenleri, splenopatili hastaya yaklaım.
Yukarı çık