Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet UZUNKAVAK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UZUNKAVAK
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111434
E-Posta mehmetuzunkavak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 3.7.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 18.6.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 22.7.2004
İLGİ ALANLARI
Genel Fizik, Fizik Eğitimi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tortop, H. S., Bezir, N. Ç., Uzunkavak, M.,Özek, N., 2007, "Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 110-115, Isparta.
 • 2 KARAKUYU, Y. UZUNKAVAK M., TORTOP H.S., BEZİR N.Ç., ÖZEK, N., 2007, Sandıklı - Çevresi Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık İle İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,8(1), 149-162.
 • 3 Özek N., Uzunkavak M., 2004, Sınavla Girilen Liselerde Öğrencilerin Mekanik Alanındaki Kavram Yanılgıları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 83-88, Isparta.
 • 4 Uzunkavak M., Özek N., 2002, Elektrikte Lise Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 100-107, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tortop, H. S., Bezir, N. Ç., Uzunkavak, M., "Öğrencilerin Güneş Enerjisi Uygulamaları Konusundaki Başarıları ile Çevreye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması", TMMOB Makina Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi, 8-9-10 Haziran 2007, Mersin
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özek N, Uzunkavak M., 2002, Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Mekanik Alanındaki Kavram Yanılgıları, Tfd 21. Fizik Kongresi - Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 11-14 Eylül 2002, 108.
 • 2 Uzunkavak M., Özek N., 1999, Fizik Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Kavrama Hataları, Tfd 18. Fizik Kongresi - Çukurova Üniversitesi, Adana, 25-28 Ekim 1999, 131.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Murat OZTURK, Nuri OZEK, İskender AKKURT, Mehmet UZUNKAVAK, “Sustainable Developments and Energy Strategies in Turkey”, International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, Economy and Management, pp 263-273, 8-9 June 2010, Sarajevo.
 • 2 Tortop, H. S., Bezir, N. Ç., Özek, N., Uzunkavak, M., "The Field Trip About Solar Energy and Applications of The Effect of Students' Attitude and Achievement", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus
 • 3 Bezir, N. Ç., Özek, N., Büyükboyacı, Ş., Uzunkavak, M., Dinler, T., "Effect of Using Instruments on Conceptualizing Physics Course in the Process of Teaching Learning", V. International Educational Technologies Conference Sakarya, 21 - 23 / 9 / 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tortop, H. S.,Uzunkavak, M., Bezir, N. Ç., Özek, N., "Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Ses Dalgaları ve Özellikleri Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları ve Anlama Düzeylerinin Araştırılması", 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya
 • 2 Özek N., Uzunkavak M., 2001, Misconceptions Concerning Electricity Among Various High School Students, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bordum-Turkey And Kos-Greece, 10-15 September 2001, 107.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 FİZİK EĞİTİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN KAVRAMA YANLIŞLIKLARININ GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
 • Doktora Tezi
 • 1 LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK VE MANYETİZMA ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIĞI KAVRAM YANILGILARI
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Münevver Gülbin KOÇER - FİZİK EĞİTİMİNDE OPTİK KONUSU İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR SİMÜLASYON PROGRAMI HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ - 04/06/2015
 • 2 Mustafa AKSİN- ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TRİMESTER EĞİTİM SİSTEMİ İNCELEMESİ 10-09-2014
 • 3 Hanife ÇİVRİL - Hemşire Çizelgeleme Problemlerinin Genetik Algoritma ile Çözümü 08.07.2009
 • 4 Sedat METLEK - Pnömatik Otomasyon Sisteminde Görüntü İşleme Algoritmaları İle Nesne Seçimi 08.07.2009
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Fizik Derneği (TFD21) 21. Ulusal Fizik Kongresi, 11-14 Eylül-2002, ISPARTA. Yerel Organizasyon Kurulu Üyesi.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Mesleki Yabncı Dil I
 • 2 Mesleki Yabncı Dil II
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Pamukkale Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 2 Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
 • 3 Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
 • 4 Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
 • 5 Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Eğit. Fak. Elektronik Bilgisyar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı 2010- ….
 • 2 SDÜ Teknik Eğit. Fak. Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı 2008-2010
 • 3 SDÜ Teknik Eğit. Fak. Elektrik Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı 2006- ….
 • 4 SDÜ Teknik Eğit. Fak. Elektrik Eğitimi Aydınlatma ve Tesisat A.B.D. Başkanı 2006- ….
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Eğt. Bölümü Çift anadal ve Yandal Komisyon Başkanlığı (2006-)
 • 2 Yatay Geçiş, Muafiyet, %10 a giren öğrenciler, 7 yılını dolduran öğrenciler, Af Komisyonları
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 International Joint Robotics Competition and Workshop 2009 (IJRCW 2009), May 2009, Isparta, Turkey. Workshop Program Committee
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Bitirme Ödevi
Eğitide İletişim ve Etkileşim
Eğitimde İletişim ve Etkileşim
Fizik
Fizik I
Fizik II
Güç Elektroniği
Meslek Matematiği
Okul Deneyimi I
Physics I
Physics II
Yukarı çık