Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şengül BİLGİN
Adı Soyadı Doç. Dr. Şengül BİLGİN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118684
E-Posta sengulbilgin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 18.8.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 15.5.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 15.8.2003
İLGİ ALANLARI
su ürünleri işleme teknolojisi Balık Dumanlama Teknolojisi Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Kritik Kontrol Noktolarında Risk Analizleri (HACCP) hijyen
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetinkaya,S., Bolat,Y., Bilgin,Ş., Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso, 1810)'nın Biyolojisi. e-Journal of New World Sciences Academy 2010,5:1, Article Number:5A0024
 • 2 İzci,L., Günlü,A., Bilgin,Ş., Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhychus mykiss Walbaum, 1792)’nın Değerlendirilme Şekilleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi. I.Ulusal Alabalık Sempozyumu Özel Sayı, 5:1-2 (2009).
 • 3 Bilgin, Ş., İzci,L., Günlü, A., Bolat,Y., Diler,A., Eğirdir Gölü'ndeki tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Esch,1823)'nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD) (Nobel yayın) 1:2, 2008
 • 4 Ünlüsayın,M., Bilgin,Ş., Günlü,A., İzci,L., Türkiye'nin AVrupa Birliği (AB)'ne katılım sürecinde su ürünleri işleme tesislerimizin mevcut durumuna bir bakış. TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi Y/44, N/528, Aralık 2005, 55-59.
 • 5 Turna,İ.İ.,Bilgin,Ş., Çapalı Gölü'nün (Afyon) Makrofitleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8-3 (2004), 107-111.
 • 6 Ünlüsayın, M., İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., 2003. Kerevit (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842)'lerde sıcak dumanlama yönteminin denenmesi ve kimyasal bileşenlerinin tespiti. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi. cilt 2, sayı 10, 49-51.Isparta
 • 7 Bilgin,Ş., Ertan,Ö.O., (2003). Dondurulmuş ve Depolanmış Salmo trutta macrostigma DUMERİL 1858'nın Kimyasal Bileşimindeki Değişimler. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Cilt 2, Sayı: 10, 32-38s.
 • 8 Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L.,2002. Havuz Balığı (Carassius auratus L. 1758)' nın Et Verimi, Sıcak Dumanlama Sonrası Kimyasal Bileşenleri ve + 4 °C'deki Raf Ömrünün Tespiti. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı 8, 62-70. 2002
 • 9 Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Gülyavuz, H., 2002. Sudak (Sander lucioperca L. Kottelat, 1997) ve Kadife (Tinca tinca L. 1758) Balığı Fileto Artıklarından Köfte Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 6-3, 34-43. 2002
 • 10 Bilgin,Ş., Ertan,Ö.O., Salmo trutta L. 1766'nın Soğuk Dumanlama Sonrası Besin Bileşenleri ve Yağlarındaki Değişimler. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. (2001) 5:2, 76-83.
 • 11 Turna,İ.İ., Ertan,O.Ö., Ateş,Ş., Apaydın, M., Antalya Körfezi Kıyılarının Makroskobik Yeşil Algleri (Chlorophyta). S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. (2000) 4:1, 155-169.
 • 12 Ertan,Ö.O., Ateş,Ş., Salmo trutta macrostigma DUMERİL, 1858 ve Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792'in Bazı Kimyasal Bileşenleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. (1998-1999) 6, 195-206.
 • 13 Ertan, O., Ateş, Ş., Jania rubens (L.) Lam. ve Peysonnelia squamaria (Gmel.) Dec.'nın Farklı Mevsimlerdeki Bazı Bileşenleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Sayı 5, (1996-1997), 154-163.
 • 14 Ertan, Ö.O., Turna, İ.İ., Gülyavuz, H., Savaş,S., Morkoyunlu,A., Ateş, Ş., Bazı Makroalglerin Kimyasal İçeriğinin Mevsimsel Değişimi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Sayı:5, (1996-1997), 140-153.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bilgin Ş, Öztürk Tanrikulu H. The changes in chemical composition of Holothuria tubulosa (Gmelin, 1788) with ambient-drying and oven-drying methods. Food Sci Nutr. 2018;00:1–6. https://doi. org/10.1002/fsn3.703
 • 2 Bilgin, Ş., İzci,L., Günlü,A., Diken,G., Genç,İ.Y. 2016. Effects of gutting process on the shelf life of cultured meagre (Argyrosomus regius ASSO, 1801) stored at 4 ± 1 °C. Food Sci. Technol, Campinas, 36 (2):344-350. Doi: http://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.0102
 • 3 İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., Çetinkaya, S., Diler, A., Genç, İ.Y., Bolat, Y. 2016.Quality Changes of Anchovy (Engraulis encrasicolus) Döner During Cold Storage. Journal of Agricultural Sciences. 22(3): 360-369.
 • 4 İzci,L., Bilgin,Ş.2015.Sensory acceptability and fatty acid profile of fish crackers made from Carassius gibelio.Food Sci. Technol, Campinas, 35(4): 643-646, Out.-Dez. 2015
 • 5 Bilgin Ş.,Fidanbaş, Z.U.C. 2011. Nutritional Properties of Potamon potamios (Olivier, 1804) in the Lake of Eğirdir (Turkey).Pak Vet J, 31 (3): 239-243. ISSN: 0253-8318 (Print), 2074-7764 (Online) Accessible at: www.pvj.com.pk
 • 6 Ş. Bilgin, S. Çetinkaya, Y. Bolat. Changes on the nutritional compositions of the sand smelt (Atherina Boyeri Risso, 1810) marinade during storage. African Journal of Biotechnology, 10(16): 3197-3203. 18 Aprıl (2011).
 • 7 L.İzci. A.Günlü, Ş.Bilgin. Production of Fish chips from Sand Smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and determination of Some Quality Changes. Iranian Journal of Fisheries Science. 10(2): 230-241. http://www.jifro.ir/
 • 8 Y. Bolat, Y. Mazlum, A. Günlü, Ş.Bilgin, L.İzci. Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 1-2, www.trjfas.org ISSN 1303-2712, (2011).
 • 9 L.İzci, Ş.Bilgin, A.Günlü. Production of Fish Finger from sand smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and determination of quality changes. African Journal of Biotechnology, 10(21): 4464-4469, 23 May 2011
 • 10 Bolat,Y.,Bilgin,Ş.,Günlü,A.,İzci,L.,Koca,S.B.,Çetinkaya,S.,Koca,H.U.,2010.Chitin-Chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. Pakistan Veterinary Journal (PVJ) 30(4): 227-231
 • 11 Bilgin, Ş, İzci,L, Günlü, A, Bolat,Y.Effects of pan frying with different oils on some of the chemical components, quality parameters and cholesterol levels of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). African Journal of Biotechnology (AJB)9(39: 6573-6577, 27 September 2010
 • 12 Bilgin,Ş., Ünlüsayın,M., İzci,L., Günlü,A.,The Determination of Shelf Life and some Nutritional Components of Gilthead Seabream (Sparus aurata L., 1758) after Cold and Hot Smoking. Tr.Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2008 (32): 49-56
 • 13 Ünlüsayın, M., Kaleli, S., Bilgin, Ş., İzci, L.,Günlü, A., 2006. Effects of hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Diets on the protein levels of liver tissue in rats. Annals of Nutrition & Metabolism, 2006,50,1-6.
 • 14 Ünlüsayın, M., Kaleli, S., Bilgin, Ş., İzci, L.,Günlü, A., Activities of antioxidant enzymes in rats fed by hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). International Journal of Food Science & Technology, 2005,40,717-722.
 • 15 Bilgin, Ş., Ünlüsayın, M., Gülyavuz, H., 2001. Clarias gariepinus (Burchell 1822)'un Farklı işleme Yöntemlerine Göre Değerlendirilmesi ve Kimyasal Bileşenlerinin Tespiti. Tr. J. of Vet. Anim. Sci., 25(3), 309-312.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bilgin,Ş., Organik Gıda Kavramı ve Organik Su Ürünleri. Dünya Gıda Dergisi. Ağustos 2005, Sayı:2005/8. 74-77
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertan,Ö.O., Yüce, A., Bilgin, Ş., Karacaören I Baraj Gölü Fitoplanktonu. Doğu Anadolu Bölg. IV. Su Ürünleri Semp. 28-30 Haziran 2000, Atatürk Üniv. Zir. Fak. S.Ü. Böl. Erzurum, 67-84.
 • 2 Bilgin,Ş.A., Kesici, E., Ertan, Ö.O., Myriophyllum spicatum L.'un (Eğirdir Gölü) Bazı Ekolojik Özelliklerinin Kimyasal Bileşim Üzerine Etkisi. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, Cilt 1, 79-94. Samsun
 • 3 Ertan.Ö.O.,Turna,İ.İ., Gülyavuz,H., Savaş,S., Yüce,A., Ateş,Ş., Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux ve Laurencia papillosa (C.Agardh) Greville'nın Bazı Bileşenlerinin Mevsimlere Göre Değişimi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Türkiye Kıyıları 98 Konferansı Bildiri Kitabı. 22-25 Eylül 1998 ODTÜ. 155-160.
 • 4 Ünlüsayın, M., Ateş, Ş., Gülyavuz, H., 1997. Dumanlanmış Yılan Balıklarının (Anguilla anguilla, L.,1766) Yağlarında Fiziksel ve Kimyasal Değişimler. Akdeniz Balıkçılık Kongresi ,Bildiriler Kitabı 209-214s. 9-11 Nisan 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Izmir.
 • 5 Ateş,Ş., Ertan,Ö.O., Turna,İ.İ., Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin'nin Bazı Bileşenlerinin Mevsimlere Göre Değişimi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi , Eğirdir, Cilt: III, 722-729.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetinkaya, S., Bilgin, Ş., Ertan,O.Ö., Bilgin,F., Vakum paketli pişirme yöntemi (Sous wide) ve gökuuşağı alabalığı (Oncorhychus mykiss Walbaum, 1792)’na uygulanması. %. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-2Haziran 2014. Elazığ, s.260 -261.
 • 2 Bolat, Y., Günlü,A., Bilgin, Ş., İzci, L., Koca, S.B., Çetinkaya, S., Mavi yengeç (Callinectes sapidus Rathbun,1896), Tatlısu yengeci (Potamon potamios Olivier 1804) ve Kerevit (Astacus leptodactylus Esch.1823) Kabuklarının Kitin-Kitosan içeriklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Özet Kitabı s.178, 1-4 Temmuz 2009 Rize.
 • 3 Günlü, A., Ertan, Ö., Bilgin, Ş., İzci,L., Depolama ve sıcak dumanlama işleminin kültür deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L.1758) bazı besinsel bileşenleri ve kalite parametreleri üzerine etkisi XIV. Ulusal su ürünleri sempozyumu. 2007
 • 4 Bilgin, Ş., Ünlüsayın, M., İzci, L., Gülyavuz, H., 2001. Sudak (Sander lucioperca L. Kottelat, 1997) ve Kadife (Tinca tinca L. 1758) Balığı Fileto Kırıklarının Ekonomiye Katkı Amaçlı Alternatif Değerlendirme Şekli. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, MKÜ, Su Ürünleri Fakültesi, Hatay.
 • 5 Ünlüsayın, M., Gülyavuz H., Ateş, Ş. 1997. Isparta Yöresi Su ürünleri Işleyen Fabrikalarda Hijyen Sanitasyon Konularının Değerlendirilmesi. II. Su Ürünleri Avlama ve Işleme Teknolojisi Workshop'97, 6-7 Mart 1997, I.Ü. Istanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bilgin, Ş., Günlü, A., İzci,L., Bolat, Y., Günaydın, C.O. Quality Changes of Sea bass (Dicentrarchus labrax) stored in ice - effect of harvesting using dry ice and liquid ice. ICST 2008 1st International Congress of Seafood Technology. Proceeding book,18-21 May 2008 Çeşme -İzmir/TÜRKİYE 155-162.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Bilgin, Ş., Çalışkan,Z. 2018. Denizden Sofraya Su Ürünlerinde Gıda Güvenliği. Gıda Güvenliğ Kongresi Abstract:0087. P.148. 3-4 Mayıs 2018 İstanbul.
 • 2 Bilgin,Ş, Kılınç,B., İzci, L. The effects of Heavy Metals on Aquatic Animal &Human Health. 2nd International water and Health Congress. 13-17 February 2017. p. 693.
 • 3 Kılınç,B., Bilgin, Ş. The effects of fish farms on marine environment and public health. 2nd International water and Health Congress. 13-17 February 2017. p. 692.
 • 4 Bilecen,D., Bilgin,Ş. Evaluation of Microalgae as Carotenoid Source in Food Technology. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017) 04-06 October 2017, P216.
 • 5 Bilgin,Ş., Kılınç,B., Liorancas,V., Erkeç,H. The Role of the Lakes Region in the Fish processing Sector of Turkey . I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017) 04-06 October 2017, P.215.
 • 6 Kılınç,B., Bilgin,B. The processing of freshwater fish species in Turkey. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017) 04-06 October 2017, p. 213.
 • 7 Kılınç,B., Bilgin, Ş. The effects of environmental factors on Freshwater fish Species. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017) 04-06 October 2017.p.134.
 • 8 Çetinkaya, S., Ertan,Ö.O., Bilgin,Ş. The Effects of Some Herbs on Sous Vide Cooked Rainbow Trout Fatty Acids. I. International Symposium on Limnology and Freshwater fisheries. (Limnofish 2017) 04-06 October 2017,p.224.
 • 9 Becer,A., Bilgin,Ş. Current Situation and Economic Evaluation of Sand Smelt (Atherina boyeriRisso, 1810) Introduced Inland Waters of Turkey
 • 10 Bilgin,Ş., Değirmenci,A. “Investigation of Appropriateness of Reared Meagre (Argyrosomus Regius Asso,1801) For The Hot Smoking Technology” FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY. 539p.Poster Presentation
 • 11 Optimization of Enzymatic Hydrolysis For Freshwater Crab (Potamon potamios, Olivier 1804). FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY. 485p.Poster Presentation
 • 12 Kılınç,B., Bilgin,Ş. Chemical contaminants of Fish Processing Factories.International congress on food on animal origin. 10-13 November 2016, North Cyrprıs. p.127.
 • 13 Bilgin, Ş., İzci,L., Becer, Z.A.“Traditional flavor from Türkiye: Stuffed Carp”. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. 01-04 October 2015. Sarajevo / Bosna Hersek. Abstract Book 167p.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ateş, Ş., 1997. Bazı Deniz Alglerinin Kimyasal Bileşiminin Mevsimlere Göre Değişimi Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, 65s. Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Bilgin, Ş., 2003. Farklı İşleme Yöntemlerine Göre Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma, DUMERİL 1858)?nın Kimyasal Yapısındaki Değişimler. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, 131s. Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şahin,O. Bazı Balık Yağı Kapsüllerinin Yağ Asiti ve Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı.
 • 2 A.KARSANDI: “Satışa Sunulan Bazı Su Ürünlerinin Biyojen Amin Düzeylerinin Araştırılması” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Mart 2016’da tamamlandı.
 • 3 A. MUTLU “Zeytin (Olea europaea L.) yaprağı ve Yağ gülü (Rosa damascena Mill.) ekstraktlarının buzdolabı koşularında depolanan sıcak dumanlanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarının raf ömrüne etkisi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD Ocak 2016’da tamamlandı.
 • 4 A. PERİN: “Kültürü yapılan Sarıağız Balığı (Argyrosomus regius Asso,1801)’nın sıcak dumanlama teknolojisine uygunluğunun araştırılması” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD
 • 5 M. O. BEKTAŞ: "Isparta İlinde Taze Olarak Satışa Sunulan Çipura (Sparus aurata Linneaus, 1758) Balığının Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD Temmuz 2013’te tamamlandı.
 • 6 ÖZTÜRK, H.: İki farklı şekilde kurutulan Holothuria tubulosa (Gmelin,1788)’nın besin bileşimindeki değişimler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Ocak 2011’de tamamlandı).
 • 7 Fidanbaş,Z.U.C. 2010. Eğirdir Gölü’ndeki Potamon potamios (Olivier, 1804)’un Besinsel Özellikleri” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çetinkaya,S., Eğirdir Gölü'nden Avlanan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'ndan Marinat Yapımı ve Bazı Besinsel Özelliklerinin Tespiti. SDÜ. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Avl. İşl.Tekn. ABD.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Zeliha Ufuk Canlı Fidanbaş. Doktora II. Danışmanlığı Doktora Tezi
 • 2 S. ÇETİNKAYA: Vakum paketli pişirilen (Sous-Vide) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhychus mykiss Walbaum, 1792)’nın soğuk depolanması sırasında kalite özelliklerine doğal antioksidanların etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler ABD. (Şubat 2013’te tamamlandı.) (2. Danışman).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 3. Ş.Bilgin, A.Karsandı. “Satışa Sunulan Bazı Su Ürünlerinin Biyojen Amin Düzeylerinin Araştırılması” SDÜ BAP No: 3972-YL1-14.
 • 2 2. Ş.Bilgin, A.Mutlu. “Zeytin (Olea europaea L.) yaprağı ve Yağ gülü (Rosa damascena Mill.) ekstraktlarının buzdolabı koşularında depolanan sıcak dumanlanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarının raf ömrüne etkisi. SDÜ BAP No: 3770-YL1-13.
 • 3 Kültürü Yapılan Sarıağız Balığı(Argyrosomus regius Asso,1802)’nın dumanlama teknolojisine uygunluğunun araştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı.2832-YL-11 nolu proje
 • 4 Bilgin, Ş., İzci,L.,Günlü,A., Diken,G.,Genç,İ.Y.Kültürü yapılan sarıağız balığı (Argyrosomus regius Asso, 1801)’nın +4oC’deki raf ömrünün belirlenmesi.Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No:2628-m-10 2013
 • 5 İki farklı şekilde kurutulan Holothuria tubulosa (Gmelin,1788)’nın besin bileşimindeki değişimler SDÜBAP Proje No: 1975-YL-09
 • 6 Bilgin,Ş., Fidanbaş,Z.U.C. 2010. Eğirdir Gölü’ndeki Potamon potamios (Olivier, 1804)’un Besinsel Özellikleri” SDÜ BAP No:1976-YL-09. Proje Yöneticisi
 • 7 Farklı Kaynaklı Yağlarla Kızartma İşleminin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhychus mykiss )'nın Yağ Asidi ve Kolesterol Düzeyine Etkisi SDÜBAP 1459-m-06.
 • 8 Dumanlanmış Çipura (Sparus aurata L., 1758) Balıklarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Vitamin İçeriğinin Belirlenmesi . S.D.Ü.B.A.P. Proje No: 1048-m-05
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 18. A. Günlü, Ş. Bilgin, L.İzci. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın ölüm sonrası kas proteinlerindeki değişimlerinin SDS PAGE kullanılarak belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No: 2627-M-10. Proje Elemanı
 • 2 17. L.İzci, Ş. Bilgin, A. Günlü. Hamsi balığı (Engraulis engrasicholus L. 1758)’ndan döner yapımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No:2624-M-10. Proje Elemanı
 • 3 BOLAT,Y., BİLGİN,Ş., İZCİ,L.,GÜNLÜ,A., KOCA,S.B., ÇETİNKAYA,S., 2009. Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin-Kitosan eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı. TÜBİTAK PROJE NO:1070511
 • 4 İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., Gümüş Balığından (Atherina boyeri RISSO, 1810)Fish Finger ile Balık Cipsi Yapımı ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi SDÜBAP 1393-m-06
 • 5 ÜNLÜSAYIN, M., BİLGİN, Ş., İZCİ, L., GÜNLÜ, A.,Sıcak Dumanlanmış Bazı Kültür Balıklarından Fish Paté Yapımı ve Besin Bileşenleri ile Kolesterol Düzeylerinin Tespiti.
 • 6 Ünlüsayın,M., Kaleli,S., Bilgin,Ş., İzci,L., Günlü,A., Sıcak Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığıyla (Oncorhynchus mykiss)Beslenmenin Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması SDÜBAP. Mayıs 2004'te tamamlandı. Proje elemanı
 • 7 Ertan,Ö.O., Ünlüsayın,M., Bilgin,Ş., İzci,L., Günlü, A., Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği (AB) Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması. 12.10.2004'te tamamlandı.
 • 8 Ertan, Ö.O., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2004. Eğirdir Su Ürünleri İşleme Laboratuvarının Bölge Tesislerinin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde İyileştirilmesi ve Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştırılması. Proje süresi 12 Ay, Altyapı Projesi, Başlama 2003- Bitiş 2004, Destekleyen Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No 2003/24, Proje Elemanı.
 • 9 Ertan,Ö.O., Bilgin,Ş., Farklı İşleme Yöntemlerine Göre Dağ Alabalığı(Salmo trutta macrostigma DUMERİL,1858)'nın Kimyasal Yapısındaki Değişimler. Destekleyen Kurum. S.D.Ü.B.A.P. Doktora Tezi Projesi Proje No:307. 30.06.2003'te tamamlandı. Proje elemanı.
 • 10 Turna,İ.İ., Bilgin,Ş., Apaydın,M., Çapalı Gölü'nün (Afyon) Makroflorası. Destekleyen Kurum: S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 250. Bitiş Tarihi 2002 Proje Elemanı.
 • 11 Aksoylar,M.Y., Ertan,Ö.O., Diler,Ö., Yıldırım,M.Z., Kesici,E., Turna,İ.İ., Kuşat,M., Savaş,S., Bolat,Y., Altun, S., Yüce,A., Bilgin,Ş., Gülle, İ., Karaşahin,B. Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. Destekleyen Kurum Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). Proje no: 97K122330. Bitiş Tarihi 2001. Proje elemanı
 • 12 Gülyavuz, H., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., 2001. Sudak Balığı (Sander lucioperca L. Kottelat 1997)'ından Burger-Köfte Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. 2001. Proje Süresi 12 ay, Başlama 2000- Bitiş 2001, Destekleyen Kurum, S.D.Ü. Araştırma Fonu. Proje No 328, Proje Elamanı.
 • 13 Ertan,Ö.O., Yüce,A., Bilgin,Ş., Gülle,İ., Karacaören I Baraj Gölü'nün Alg Florası. Destekleyen Kurum S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje no: 48, Proje elemanı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Balıklandırma Ve Rezervuar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ünlüsayın,M., Bilgin,Ş., Kaliteli Ürün Eldesi İçin Su Ürünlerinin Avlanması-Taşınması-İşlenmesi Sürecinde Hijyen ve Sanitasyon Konularının Değerlendirilmesi.Tarım ve Köy İşleri Bak. Isparta Kontrol Şube Müd. Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Yönetici ve Sorumluları Eğitim Semineri. 16.04.2004 Tarım ve Köy İşl. Bak. TAGEM S.Ü.Araş. Enst. Eğirdir.Konuşmacı
 • 2 Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., 2001. Su Ürünlerinin Avlandıktan Sonra Başlayan ve Tüketim Aşamasına Kadar Devam Eden Periyotta Hijyen-Sanitasyon Kurallarının Uygulanması. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Su Ürünleri Kaçakçılığı Semineri. 22 Ocak 2001, Panelist.
 • 3 Bilgin,Ş., "Su Ürünleri İşleme Ünitelerinde Kaliteli Bir Ürün Eldesi İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler" Tarım ve Köy İşl. Bak. Su Ürünleri Araş. Enst. "Su Ürünlerinin Avrupa Birliği Standartları ve Direktifleri Doğrultusunda Üretim Yapılması ve İşlenmesi." Semineri. Eğirdir, 11.06.1998, Konuşmacı.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2010 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 2 2008 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 3 2006 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 4 2005 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 5 2001 Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 6 2001 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt 13 Sayı 1-2
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt 12 Sayı 1-2
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (Limnofish)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (Limnofish)
 • 2 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
 • 3 SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Aquatic Food Product Technology WAFP-2016-0163 kodlu makale 03 aprıl 2017
 • 2 Food Science and Technology (Campinas) CTA-2017-0124 kodlu makale
 • 3 Journal of Aquatic Food Product Technology WAFP-2017-0225 kodlu makale 12 Dec 2017
 • 4 Journal of Food Safety, JFS-Feb-17-OA-0080 Kodlu makale
 • 5 Journal of Food Safety, JFS-Feb-16-OA-0079 Kodlu makale
 • 6 Journal of Food Safety - JFS-Aug 16- OA-0345 kodlu makale
 • 7 Journal of Agricultural Sciences TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 5000118557 kodlu makale 25 Haziran 2015
 • 8 Journal of Food Processing and Preservation JFPP-06-15-0545 kodlu makale
 • 9 Journal of Food Processing and Preservation JFPP-11-15-1212 kodlu makale 2015
 • 10 High Pressure Research, (Manuscript ID GHPR-2013-0055) 2013
 • 11 Journal of Agricultural Sciences TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 12 Journal of food quality 2010 Manuscript ID JFQ-2009-242
 • 13 Journal of Food Quality (Manuscript ID JFQ-2009-241) 2010
 • 14 Journal of Food Quality 2009 Manuscript ID Number: JFQ-2008-349
 • 15 Journal of food quality 2007 Manuscript ID JFQ-2007-015
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi EgeJFAS-2017045 kodlu makale
 • 2 Turkish Journal of Aquatic Sciences. Yayın Adı: Levels of heavy metals in Pseudotolithus elongatus from badagry market, Nigeria. Kodu: TJAS201716
 • 3 Su Ürünleri Dergisi (Ege Üniv.) Yayın Adı: shelf life of rainbow trout filltes smoked with different sauges 332220 kodlu makale
 • 4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi "Sürdürülebilir Su Yönetimi için Zirai Kaynaklı Nitrat Düzeylerinin Belirlenmesi,"
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 6 Journal of FisheriesSciences.com (JFS.com 01514 kodlu makale) 2014
 • 7 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences EgeJFAS-201438 kodlu Makale
 • 8 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS-201354) 2013
 • 9 Journal of FisheriesSciences.com (JFS.com00111 kodlu makale) 2011
 • 10 NWSA - E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY Uluslararasi Hakemli E-Dergi ISSN : 1306-3111,
 • 11 NWSA - E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY Uluslararasi Hakemli E-Dergi ISSN : 1306-3111, (NWSA-1262-4-1kodlu makale) 2010
 • 12 Journal of FisheriesSciences.com (JFS.comrize025 kodlu makale) 2010
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2009. ESUF-D/09.02.04 (a)
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2009. ESUF-D/09.02.04 (b)
 • 3 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2005. ESUF-D/05.04.05.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 journal of agriculture - food science and technology. Yayın adı: Effect of processing on quality of commonly consumed marine fish platycephalidae (platycephalus indicus) in İran.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı
 • 2 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünler Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2017
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünler Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2015 (3yıl)
 • 3 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünler Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2005-2008 (3yıl)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 MYK Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Temsilciliği
 • 2 MYK Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Temsilciliği
 • 3 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği
 • 4 Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü
 • 5 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak.Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 6 Fakülte Mevlana Koordinatörlüğü
 • 7 SDÜ. Su Ürünleri Eğitimi ve Mesleki değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • 8 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 9 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Staj Komisyon Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Biyokimya
Gıda Kimyası
Gıda Kimyası (A+B)
İleri besin kimyası
İngilizce (Reading)
İngilizce IV
İşleme tesislerinde hijyen ve sanitasyon
İşleme Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon (A+B)
İşleme tesislerinde hijyen ve sanitasyon (S)A
İşleme tesislerinde hijyen ve sanitasyon (S)B
Su ürünleri işleme teknolojisi
Su Ürünleri İşleme Teknikleri II
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Projelendirme
Su Ürünlerinde Alternatif Ürün Teknolojisi
Su Ürünlerinde kalite kontrol
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol (Seçmeli)A
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol (Seçmeli)B
Su ürünlerinde kalite kontrol (Zorunlu)
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Sistemi ve Haccp
Su Ürünlerinde kalite Kontrol ve Güvenlik sistemleri
Temel Bilgi Teknolojileri B
Yukarı çık