Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömür ÇİMEN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömür ÇİMEN
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111202
E-Posta omurcimen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 15.7.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 9.9.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 10.7.2002
İLGİ ALANLARI
Zemin Mekaniği Temel İnşaatı Bulanık Mantık
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., YILDIRIM, H., 2000. A Determination to Suction Capacity of Clay with an Empirical Method. Proc. of The First Int. Conf. on Geotechnical Engineering Education and Training, Sinaia, Romania, 12-14 June, pp. 421-424.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ömür Çimen, Mehmet Saltan, S. Nilay Keskin, 2015. Stabilization of clayey subgrade with waste pumice for road infrastructure, Science and Engineering of Composite Materials. Volume 22, Issue 5, Pages 583–590
 • 2 Bulut, M.O., Cimen,O., Akbulut, Y., Akcalı, K., Dereli, B. 2015. Aplicarea de SiO2 amorf, colemanit si piatra ponce pe un materialdin bumbac, folosind metoda de imprimare cu sabloane, Industria Textila, 66(5), 289-296.
 • 3 Soner Uzundurukan, Sıddıka Nilay Keskin, Hüseyin Yıldırım, Turan Selçuk Göksan, Ömür Çimen. 2014. Suction and Swell Characteristics of Compacted Clayey Soils,Arabian Journal for Science and Engineering,39(2), 747-752.
 • 4 Çimen, Ö., Keskin, S.N., Yıldırım, H., 2012. Prediction of Swelling Potential and Pressure in Compacted Clay, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 37, Issue, 6, pp. 1535-1546.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çimen, Ö., Dereli, B., Yıldırım, F., Şevkatlioğlu, Ö.F., Eralp, A., 2013, Manisa Kula Yöresi Volkanik Tüfünün Yüksek Plastisiteli Kilin Mühendislik özelliklerine Etkisi, 5. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 2 ÇİMEN, Ö., KALAY, E., 2012, SIKIŞTIRILMIŞ KİL DOLGUDA ÖRGÜLÜ GEOTEKSTİLİN ETKİSİ , Beşinci Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul
 • 3 Çimen, Ö., Keskin, S.N., Coşan, F.Ş., 2012, Sıkıştırılmış kilin şişme yüzdesi ve şişme basıncına farklı boyutlardaki mermer kırıklarının etkisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, 4-5 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta.
 • 4 ÇİMEN, Ö.,KESKİN, S., SEVEN, S., ERİŞKİN, E.,GÜLLÜ, D., 2011,SIKIŞTIRILMIŞ KİLİN ŞİŞME BASINCINA MERMER KIRIĞI ATIKLARININ ETKİSİ , 4. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, ADANA.
 • 5 Keskin, S.N.,Uzundurukan, S.,Çimen, Ö., Göksan, T.S., Karpuzcu, M., 2010,Sıkıştırılmış pomza ve kumun mühendislik özelliklerine Geotekstillerin etkisi, Dördüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı,Bogaziçi üniversitesi,sy.53-58.
 • 6 Çimen Ö.,Keskin S.N.,Şimşek S.ve Kalay E.,2010,Yüksek plastisiteli bir kilin mühendislik özelliklerine pomza ve mermer tozunun etkisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13.Ulusal Kongresi,Cilt 2,İstanbul kültür Üniv.,Sf.855-863.
 • 7 KESKİN, S.N., GÖKSAN, T.S., UZUNDURUKAN, S., ÇİMEN, Ö., KARPUZCU, M., 2009, Bir kilin serbest basınç mukavemetine ve konsolidasyon oturma miktarına geotekstil takviyesinin etkisi, 3. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 351-357.
 • 8 Çimen, Ö., Bakım, M.A., Durgunoğlu, H.T., 2008, Jet Grout Zemin İyileştirilmesinin Kullanıldığı Bir Vaka Analizi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 679-688.
 • 9 Korkmaz, K.A., Çimen, Ö., Keskin, S.N., Çarhoğlu, A.I., 2008, Farklı Boylardaki Kazıkların Dinamik Yük Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 53-60.
 • 10 Çimen, Ö., Bakım, A.M., 2007, Oturma Problemine Karşı Jetgrout Kolonların kullanılması Üzerine Bir Uygulama, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Cilt III, 24-31.
 • 11 ÇİMEN, Ö., KESKİN, S.N., 2006, Sıkıştırılmış Killerde Serbest ve Sabit Hacimli Şişme Basıncı İlişkisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, K.T.Ü., Trabzon, 514-524.
 • 12 ÇİMEN, Ö., 2005. Pomzanın Mühendislik Karakteristikleri ve Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Stabilizasyonunda Kullanılması, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 251-257.
 • 13 ÇİMEN, Ö., KESKİN, S.N., 2005. Antalya Arapsuyu Mevkiindeki Bir Bölgenin Geoteknik Özellikleri, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Cilt 1, 467-476.
 • 14 ÇİMEN, Ö., KESKİN, S.N., 2004. Killi zeminlerde şişme yüzdesinin tahmini, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, 16-17 Eylül 2004,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 49-56.
 • 15 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., UZUNDURUKAN, S., 2003. Killerde likit limit-plastik limit parametrelerinin ilişkilendirilmesi. XI. Ulusal Kil Sempozyumu, 3-6 Eylül 2003, İzmir, 515-527.
 • 16 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., 2002. Zemin İyileştirilmesinde Jet-Grout Yöntemi Kullanılması Üzerine Bir Uygulama. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği IX Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, syf. 641-648.
 • 17 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., UZUNDURUKAN, S., 2001. Killerin Sıkışma Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Konsolidasyon ve Arazi Penetrasyon Deneyleri. 10. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül, Konya, syf. 356-362.
 • 18 ÇİMEN, Ö., KESKİN, S.N., 2001. Emme Kapasitesinin Zamana Bağlı ilerleyişinin Bulanık Mantıkla Belirlenmesi. Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu MMYS2001, 26-28 Eylül, İstanbul, syf. 64-71.
 • 19 YILDIRIM, H., KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., GÖKSAN, T.S., 2000. Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncının Belirlenmesinde Yaklaşık Çözüm. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, İ.T.Ü., İstanbul, syf. 95-101.
 • 20 YILDIRIM, H., KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., KARA, H.B., 1999. Zeminlerde Farklı Başlangıç Kuru Birim Hacim Ağırlık-Emme Kapasitesi-Şişme Basıncı İlişkisi. X Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği99, 2-3 Haziran 1999, Isparta, syf. 421-426.
 • 21 ÇİMEN, Ö., KESKİN, S.N., 1998. Killi Zeminlerde Minerolojik Yapının Şişme Davranışına Etkisi. Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin Mekaniği Problemleri Semineri, Balıkesir, syf. 17-20.
 • 22 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., YILDIRIM, H., 1998. Zeminlerde Emme ve Şişme Özellikleri ile Elektriksel Çift Tabaka ve Mineralojik Yapı Arasındaki İlişki. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği VII Ulusal Kongresi, Yıldız Teknik Üniv., İstanbul, syf. 164-170.
 • 23 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., 1997. Killi Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Pomza Kullanımının Araştırılması. I. Isparta Pomza Sempozyumu, Isparta, syf. 97-101.
 • 24 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., YILDIRIM, H., 1995. Isparta Çevresindeki Killerin Geoteknik Özellikleri. III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir Üniv., Balıkesir, syf. 92-97.
 • 25 KESKİN, S.N., SARIKAYA (ÇİMEN), Ö., 1994. Zeminlerin Başlangıç Birim Hacim Ağırlıklarının Oturma ve Sıkışma Miktarları Üzerindeki Etkisi. I. Ulusal İnşaat & Çevre Sempozyumu, Celal Bayar Üniv., Salihli, syf. 218-222.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akan, R., Uzundurukan, S., Çimen, Ö., Göksan, T.S., Keskin, S.N., 2013, Effects of layer depth on engineering properties of compacted soil samples, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, Epoka University, Tirana, Albania,876-881.
 • 2 Akan R.,Uzundurukan S., Çimen Ö., Göksan T.S., Keskin S.N., Effects of layer depth on engineering properties of compacted soil samples. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE , 876-881 , 23-25 May 2013 , Epoka University, Tirana, Albania.
 • 3 KESKİN, S.N.,ÇİMEN, Ö., GÖKSAN, T.S., UZUNDURUKAN, S., KARPUZCU, M., Effect of geotextiles on the compaction properties of soils, 2 nd International Conferance on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ZM2009, Kıbrıs, 420-424.
 • 4 ÇİMEN, Ö., 2006, Effect of pumice to unconfined compressive strength of a clay with high plasticity, 7 th International Congress on Advances in Civil Engineering, Yıldız Technical University, İstanbul, 297.
 • 5 ÇİMEN Ö., KESKİN S.N., 2004, Estimation of swelling Potential With Activity and Clay Percent By Fuzzy Logic Method in Compacted Clayey Soils, 4 th International Symposium on Intelligent Manifacturing Systems, IMS 2004, Sakarya University, Sakarya, 803-810.
 • 6 KESKİN, S.N., ÇİMEN, Ö., 2000. Kıvam Limitleri Değerlerinden Yararlanarak Killi Zeminlerde Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncı Tahmini. Advances in Civil Engineering, Turkish Repblic of Northern Cyprus, V. 3, 1089-1096.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Dayioglu, A.Y., Aydilek, A., Çimen, Ö., Çimen, M., 2016, "Leaching of Aluminum and Chromium from Steel Slag Embankments into Surface Waters" TRB 2016 Annual Meeting Poster Session.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zeminlerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesinin Çok Yönlü Olarak Araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Killi Zeminlerin Şişme Ve Emme Özelliklerinin Belirlenmesinde Bulanık Model (Fuzzy Logic) Yaklaşımı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TEK, Sinan, 2016. Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu ve Antalya Yivli Minare ve Camisinin Restorasyon Çalışmaları Sırasındaki Zemin Etüdünün Önemi, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 ÖGETÜRK, Engin, 2016. Yerel Zemin Sınıfı Değişiminin Bina Güçlendirme Çalışmalarına Etkisi, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 COŞAN, Fatih Şerif, 2016. Amorf Silika, Volkanik Tüf ve Kireç Kullanılarak İyileştirilmiş Yüksek Plastisiteli Kilin Mühendislik Özellikleri, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 4 Burak DERELI Bor ve Amorf Silicanin Bentonitin Muhendislik Ozelliklerine Etkisi, 2013, SDU Fen Bilimleri Enstitusu Isparta.
 • 5 Ebru YALVAÇ 2011" Kilin Mühendislik Özelliklerine Atıksuların Etkisi", SDU fen Bilimleri Enstitüsü
 • 6 Kalay E.,2010, Sıkıştırılmış Yüksek Plastisiteli Kil Zemin Stabilizasyonunda Pomza, Mermer Tozu ve Kirecin Kullanılması, Süleyman Demirel üniversitesi, Fen Bilimleri Enstisitüsü Yüksek Lisans Tezi, 54syf.
 • 7 Elmasdere, E., 2008, Isparta Mavikent Yerleşim Bölgesinin Sismik Mikrobölgelemesi ve Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 108 syf.
 • 8 Bakım, M.A., 2007, Enjeksiyon Yöntemleriyle Zemin İyileştirilmesi, Süleyman Demirel üniversitesi, Fen Bilimleri Enstisitüsü Yüksek Lisans Tezi, 157syf.
 • 9 Çırak, İ.M.,2006, Kazıklarda gerilme alanına etki eden parametrelerin analizi, Süleyman Demirel üniversitesi, Fen Bilimleri Enstisitüsü Yüksek Lisans Tezi, 128syf.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bor ve Amorf Silikanın Bentonitin Mühendislik Özelliklerine Etkisi, 3237-YL1-12 nolu BAP projesi
 • 2 Atık pomza ve mermer tozunun yüksek plastisiteli kil zemin iyileştirilmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması, 109M344 nolu TÜBİTAK Projesi.
 • 3 98-DES-10, Farklı karkı maddeleri ile zemin iyileştirilmesi, Bütçe: 5000 TL SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • 4 Isparta Mavikent Yerleşim Bölgesinin Sismik Mikrobölgelemesi ve Geoteknik Değerlendirmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1239-YL-06 nolu proje.
 • 5 Enjeksiyon Yöntemleriyle Zemin İyileştirilmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi 1187-yl-05 nolu proje
 • 6 Kazıklarda gerilme alanına etki eden parametrelerin analizi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri 1186-yl-05 no'lu proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Halil İbrahim Günaydın "İnşaat Atıklarının Şişen Zeminlerin İyileştirilmesinde Kullanılırlığının Araştırılması" 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Projeleri Destekleme Programı-A, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ömür ÇİMEN, Destek Miktarı:1 500 000TL
 • 2 Çelik Cürufunun Zeminlerin İyileştirilmesinde Kullanımı, University of Maryland
 • 3 Manisa Kula Yöresi Volkanik Tüflerinin Zeminlerin Şişme Basıncına Etkisi, Tübitak 2209 Projesi, Yürütücü: Fatih Yıldırım, Destek miktarı: 2000 TL, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ömür Çimen,
 • 4 İki Farklı Zemin Profilinin Sonlu Elemanlar Proğramı ile Modellenerek Farklı Yüklemelerin Uygulanması, 2011, Tübitak 2209 Projesi, Yürütücü:Alper Urhan, Destek miktarı: 1500 TL, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ömür Çimen
 • 5 Mermer Fabrikası Parça Mermer Atıklarının Zeminlerin Kompaksiyon Özelliklerine Etkisi, 2010, Tübitak 2209 Projesi, Yürütücü:Asım Aydın, Araştırmacı: Hasan Volkan Coşar,Destek miktarı: 1000 TL, Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ömür ÇİMEN
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004-95 No'lu proje, Toplam Bütçe: 30.000.000.000 TL
 • 7 Killi Zeminlerin Şişme ve Emme Özelliklerinin Belirlenmesinde Bulanık Model (Fuzzy Logic) Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, 310 Nolu Araştırma Projesi, 2002.
 • 8 Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi ARGE, 2001.
 • 9 Dinar İlçesinde Özel İdare Müdürlüğüne Ait Arsa Üzerinde Yapımı Tasarlanan Altı Katlı Özel İdare İşhanı inşaatına Ait Jeolojik ve Zemin Etüd Raporu. Süleyman Demirel Üniversitesi ARGE, 1999.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics
 • 2 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Organization Committee.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Beşinci Geosentetikler Konferansı
 • 2 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • 3 X. Mühendislik Sempozyumu , İnşaat Mühendisliği 99, 2-3 Haziran 1999, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çökebilen Zeminler, İMO Isparta Temsilciliği, 9 Nisan 2009
 • 2 Zemin İyileştirme Teknikleri, İMO Isparta Temsilciliği, 26 Şubat 2009
 • 3 Enjeksiyonla Zemin İyileştirme Yöntemleri, İMO Isparta temsilciliği, 16 Mayıs, 2008
 • 4 Zemin İyileştirme Teknikleri, İMO Antalya Şubesi, 28 Kasım 2008
 • 5 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İMOSEM Zemin Mekaniği ve Temel Tasarımı 1 - 1. Aşama Eğitim Programı, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Pavement Engineering
 • 2 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • 3 International Journal of Pavement Engineering GPAV 0073
 • 4 International Journal of Pavement Engineering, Mayıs 2012 GPAV 0025
 • 5 International Journal of Pavement Engineering, Aralık, 2012 GPAV 0144
 • 6 Arabian Journal of Sciences, Aralık, 2012
 • 7 ınternational Journal of Pavement Engineering GPAV 0175
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Effects of tire-chips on shrinkage and cracking characteristics of cohesive soils, 2013. TÜRK MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE BİLİMLERİ DERGİSI.
 • 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 3 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi
 • 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 3 S.D.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
 • 4 S.D.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversitelerarası Kurul Toplantısı Düzenleme Komisyonu, 8 Nisan 2008, Isparta
 • 2 S.D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Burs Komisyonu
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi 4-5 Ekim 2012 Süleyman Demirel Üniversitesi, ZMTM Türk Milli Komitesi ile birlikte düzenlenmiştir. Kongre Sekreterliği Görevi yapılmıştır.
VERDİĞİ DERSLER
Bulanik Mantik Ilkeleri ve Insaat Mühendisligi Problemlerine Uygulamalari
İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji
İnşaat Mühendisleri İçin Sayısal Çözümleme
Kaya Mekaniğine Giriş
Mühendislik Ekonomisi
Problemli Zeminler ve İyileştirme Teknikleri
Zemin Mekaniği
Yukarı çık