Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sismoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon (246)2111352
E-Posta yalcinkalyoncuoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 28.6.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 6.10.1995
Doktora KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - 24.10.2001
İLGİ ALANLARI
Mühendislik Sismolojisi Kabuk Yapısı (Alıcı fonksiyonu) Depremsellik ve Tehlike Analizi Deprem Kaynak Mekanizması Mikrobölgeleme (sismik, microtremor, zemin mekaniği..,vd.) Kuvvetli Yer Hareketi Analizi Uzaktan Algılama Sayısal Görüntü Analizi Cevre Sorunları Bilgisayar Programlama
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ANADOLU N.C., KALYONCUOĞLU, Ü.Y. 2010, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 14 sayı 1, sayfa 84-94, Isparta
 • 2 KALYONCUOGLU U.Y, ANADOLU N.C, BAYKUL A, EREK Y., 2010. Isparta Sehir Merkezi Yüzey Topragındaki Radyoakativite Düzeyi,S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 14 sayı 1, sayfa 111-119, Isparta
 • 3 KAMACI, Z., ÖVER, S., DOLMAZ, M.N., KALYONCUOĞLU, Ü.Y., CİFÇİ, C., 2009. Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Cilt 13 sayı 1, 60-73.
 • 4 Dolmaz M.N., Öksüm E., KALYONCUĞLU Ü.Y., Elitok Ö., Aydın i., Poyraz S., 2009. Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması, İ.Ü. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt. 22, Sayı.2, Sayfa. 105-108
 • 5 KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK O., ALTUNCU S., GEÇİM E., 2006. Gutenberg Richter Bagıntısındaki b Değerinin Tespiti İçin Alternatif Bir Metot Ve Güneybatı Türkiyede Bir Uygulaması, Dokuz Eylül Üniv., Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, s.67-78,İzmir.
 • 6 KALYONCUOĞLU Ü.Y., 2006. Depreme Dayanıklı Yapılaşma için Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan örneği) , SDU Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa 428-436, Isparta
 • 7 KALYONCUOĞLU Ü. Y., ÖZER M. F., 2003. Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Kabuk Yapısının Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniv., Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 5, Sayı 3,İzmir.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülal E., Erdoğan S., Tiryakioğlu i., Baybura T., Erdoğan H., Soycan M., Yılmaz İ., KALYONCUOĞLU Ü. Y., Dolmaz M. N., Elitok Ö., Aykut N. O., Taktak F., Telli A. K., Akpınar B., Ata E., Öcalan T., Gümüş K. 2009. GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Coulomb Gerilme Dağılımı İle Güneybatı Anadolu’daki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti, 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14 -16 Ekim 2009, CD’ de, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • 2 KALYONCUOĞLU Ü.Y., ÖZER M.F., ARI B., ALTUNCU S., 2005. Yeraltı Yapı Etkisi ve Depreme Dayanıklı Yapılaşma, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, sayfa 1235-1236, Kocaeli
 • 3 KALYONCUOĞLU Ü.Y., ÖZER M.F., 2005. Türkiye' nin Sismisitesi, Yüksek Riskli Alanlar ve Tektoniğine Yeni Bir Bakış, Deprem Sempozyumu Kocaeli2005, sayfa 125-127, Kocaeli.
 • 4 KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK O., ALTUNCU S., UYANIK N. A., 2003. Gutenberg-Richter Bağıntısına Yeni Bir Yaklaşım İle İstanbul Ve Civarının Sismisitesinin Belirlenmesi. İ.Ü. Müh. Fak., Müh. Bil. genç Araş. I. Kongresi, İstanbul.
 • 5 KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK O., DESTİCİ T.C., 2003. Bölge İçi Sismisitenin Belirlenmesinde Gutenberg-Richter Bağıntısına Yeni Bir Yaklaşım, Kocaeli Üniv., Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli.
 • 6 UYANIK O., ALTUNCU S., KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK N. A., 2003. Alüvyonal Zeminlerin Sismik Hızları İle Gözeneklilik Arasında Bir Yaklaşım, Kocaeli Üniv., Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülal, E., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., KALYONCUOĞLU Ü.Y., Dolmaz M.N., Elitok Ö., Baybura T., Erdoğan H, Soycan M., Yılmaz İ., Telli A.K, Taktak F., Öcalan T., Gümüş K. 2009. “GNSS Ölçüleri ile Güneybatı Anadolu’nun Hız ve Gerilim Alanlarının Tespiti”, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, sayfa 576-577, 13-17 Nisan 2009, MTA - Ankara, 2009
 • 2 KALYONCUOĞLU Ü. Y., 2003. Alici Fonksiyonu (Receiver Function) Analizi İle Kabuk Yapsinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniv., 10. Yıl Etkinlikleri, Jeofizik Sempozyumu, Isparta.
 • 3 KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK O., DESTİCİ T.C., 2003. Mühendislik Yapılarının İnşasında Gözönünde Tutulması Gereken Parametreler, Süleyman Demirel Üniv., 10. Yıl Etkinlikleri, Jeofizik Sempozyumu, Isparta.
 • 4 KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK O., ALTUNCU S., 2003. Türkiye'de Bölge İçi Sismisitenin Uzaysal Dağılımı İle Bu Dağılıma Göre Sismik Risk, Süleyman Demirel Üniv., 10. Yıl Etkinlikleri, Jeofizik Sempozyumu, Isparta.
 • 5 KALYONCUOĞLU Ü. Y., UYANIK O., 2003. Gutenberg-Richter Bağıntısına Yeni Bir Yaklaşım İle Türkiye ve yakın civarının Depremselliğinin Belirlenmesi, 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülal E., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., Şahin M., Baybura T., Erdoğan H., Soycan M., Yılmaz İ., KALYONCUOĞLU Ü. Y., Dolmaz M. N., Elitok Ö., Taktak F., 2009. Identification Of The Block Movements And Stress Zones In Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements, Seismicity, And Coulomb Stress Distribution", 2009 TIEMS 16th Annual Conference, p:20-30, İstanbul
 • 2 Şahin Ş. , Kalyoncuoğlu Ü. Y., Arı B., Gürbüz M., Benito B. 2007. The Determınatıon Of The Source Parameters From The Earthquakes Recorded By Bytnet Network, İnternational Earthquake Symposium Kocaeli 2007, pages: 124-125, Kocaeli
 • 3 Kaya, M.A., Keçeli, D.A., Özyalın, Ş., Uyanık, O., Çınar, K., ve Kalyoncuoğlu, Ü.Y., 1997, Pisidia Antiocheia'sı Roma Hamamı, 1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Yalvaç/Isparta/Turkey
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KALYONCUOĞLU Ü. Y., 2010. Evaluation of present day seismicity in the Aegean Region using Kaltek Method, XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010
 • 2 KALYONCUOGLU, Ü.Y., 2006. Zemin sınıfları ve ivme tepkileri, 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, ANKARA
 • 3 KALTONCUOGLU, Ü.Y., Çoban, H., and Uyanık, O., 2003. An overview of the Mediterranean region seismotectonic using a new approach to the b-value in the Gutenserg-Richter relation and other geophysical data: Preliminary results. International workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead sea fault systems: Recent progress in tectonics and paleoseismology, and field training course in paleoseismology. 31 August to 12 September, METU-Ankara, Turkey, pg: 137.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KALYONCUOĞLU, Ü. Y., ÖZER, M. F., 2006. Inversion of receiver functions for curustal structure beneath the Isparta angle, The 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics CMG 2006, Sea of Galilee, Israel
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 *** KALYONCUOĞLU Ü. Y., 1995. Yeraltı Yapısının Reflektivite Yöntemi ile Modellenmesi ve Sonlu Farklar Yöntemiyle Mukayesesi, SDÜ. Fen Bil. Enst., Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 *** KALYONCUOĞLU Ü. Y., 2001. Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Yerkabuğu ve Üstmanto Yapısının Belirlenmesi, Kocaeli Üniv., Fen Bil. Enst.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 --->Tuğçe ÖNCEL, 2016. Türkiye’nin Güncel Depremselliği ve Deprem Tehlikesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 2 --->Fatih ŞENHİSAR, 2016. Mikrotremör Yöntemiyle Manisa İl Merkezi ve Yakın Çevresinin Yer Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 3 --->Gözde ÜSTOL, 2013. Pisidia Antiokheia Antik Kenti Gözetleme Kulesi Arkeojeofizik (Yer Radarı ve Elektrik Özdirenç) Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 4 ---> Yigit EREK, 2011. Arkeolojik Alanlarda Yapılan Jeofizik Çalışmalar: Psidia Antiocheia örneği, Yüksek lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 5 ---> Nazlı Ceyla ANADOLU, 2011. Deprem Riski Açısından Isparta-Anadolu Mahallesinin Makro-Mikro Bölgelemesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 6 ---> Neslihan YOLDAŞ, 2011. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimlerinde Ölçülen Radyasyon Dozları ve İnsan Sağlığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 7 ---> Nurdan YİĞİTER, 2008. Isparta Çünür Bölgesi'nde Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) ile Zemin Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 8 ---> Sertaç Selim SARICA, 2008. Isparta Il Merkezi Mikrobölgeleme Analizi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 9 ---> Nurten Ayten UYANIK, 2007. Werner, Euler ve Analitik Sinyal Tekniklerinin Kuramsal Olarak Karşılaştırılması ve Bu Tekniklerin Mardin Derik Yükselimine Ait Manyetik Anomaliye Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 10 ---> Volkan GÖKÇE, 2007. Güneybatı Türkiye'de Depremsellik ve Deprem Tehlike Analizi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • 11 ---> Ceren İSTANBULLU DEMİRYÜREK, 2005. Mikrotremor Yöntemini Kullanarak Kastamonu İl Merkezinin Zemin Hakim Periyodunun, Büyütme Faktörünün ve K Değerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi,SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 --->Nazlı Ceyla ANADOLU KILIÇ, 2016. Batı Anadolu’da Depremsellik, Gerilme Dağılımı ve Sismik Tehlike Analizi, Doktora Tezi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Magnetik ve Isı Akısı Verilerinden Karadeniz’de Kabuğun Termal Yapısı (The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data)”, NASU-Ukrayna ve TÜBİTAK İkili Araştırma Projesi, 110Y187, 2011-2014 (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Isparta Ovası Yeraltı Tepkisinin Belirlenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (proje no: 1330-M-06)-(tamamlandı)
 • 2 Werner, Euler ve Analitik Sinyal Tekniklerinin Kuramsal Olarak Karşılaştırılması ve Bu Tekniklerin Mardin Derik Yükselimine Ait Manyetik Anomaliye Uygulanması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (Proje no: 1237-YL- 06)- (Tamamlandı)
 • 3 Güneybatı Türkiye'de Depremsellik ve Deprem Tehlike Analizi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (Proje no: 1319-YL- 06)-(tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Güneybatı Anadolu bölgesi'ndeki blok hareketleri ve gerilim alanlarının gnss ölçümleri ile belirlenmesi, TUBİTAK,Proje no: 108Y298, 2009-2012(Tamamlandı)
 • 2 Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Jeofizik Yöntemler ile (Mağnetik, Gravimerik ve Sismolojik) Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (Münferit proje, no: 1069-M-05) – (tamamlandı)
 • 3 Sismik Yansıma Kesitlerinden Yararlanarak Isparta ve Civarının Termal Kondükktivite Yapısının Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, (proje, no: 1196-M-05)-(tamamlandı)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Temporal and Spatial Variations of Seismicity Scaling Behavior in Southern México, Journal Of Geodynamics
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğü(2015 - 2018)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğü(2007-2008)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji A.B.D Başkanı (2015-2018 )
 • 2 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji A.B.D Başkanı (2006-2009 )
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2009)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Yön.Kur.Üyeliği ( 2003-2006)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 KALYONCUOĞLU Ü.Y. 2008. “ Isparta ve Deprem ”, Isparta’da Gündem Programı, Kanal 32 Televizyonu, Isparta
 • 2 KALYONCUOĞLU Ü.Y. 2008. ” Deprem Gerçeği ”, Isparta’da Bu Sabah Programı, Kanal 32 Televizyonu, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Aletsel Sismoloji
Bilgisayar Destekli Tasarım (AUTOCAD)
Bilgisayar ve Programlama I
Bilgisayar ve Programlama II
Dalga Yayınım Teorisi
Deprem Mühendisliğinin Temelleri
İleri Sismotektonik
Jeofizikte İleri Programlama
Mühendislik Sismolojisi
Sayısal sinyal analizi
Sismolojide Kaynak Mekanizması
Sismotektonik
Spektral Analiz
Temel Sismoloji
Yerfiziği
Yukarı çık