Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ
Adı Soyadı Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 2462113117
E-Posta nesrintureli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nesrintureli
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE 2.7.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.5.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.8.2004
İLGİ ALANLARI
kadın,iş yaşamında kadın
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Vergi Hukuku, Editör: Emine KOBAN, Lisans Yayıncılık, 2014
 • 2 İşletme Becerileri Grup Çalışması, Editör: Kenan Mehmet EKİCİ, Yargı Yayınevi.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOBİ'LERİN YENİDEN YAPILANDIRMA STRATEJİLERİ
 • Doktora Tezi
 • 1 Türeli,N., Hizmet Yönetiminde Sanal Örgüt Yapıları ve Elektronik Ticaret Örneği,2004,Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hatice Coşkun, "Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Y Kuşağı Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Yatkınlığı ile İlişkisi",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • 2 Fulya uncu, (2016), Küçük Ve Orta Büyüklükteki Hizmet İşletmelerinde Kayırmacılık Algısının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, 2015, Antalya, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 2 ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, 2015, Antalya,Oturum Başkanı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ahmet BAŞÇI, Adnan Veysel ERTEMEL. (2016). "Kurumsal İtibar Ölçümünde Kurumsal Kişilik Perspektifi ve İşletme Öğrencilerinin Kurumsal Kişilik Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma",International Journal of Social Science and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 1, 1-13
 • 2 Selcen VODİNAL. (2016). "Tüketim Kültürü Bağlamında Reklam ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri: “Maret Yoook Mu? Reklamı Üzerine Bir Çözümleme” , International Journal of Social Science and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 1, Hakemlik sayısı: 2,197-222.
 • 3 Düriye Toprak, (2016),"Türkiye’de Mali Kural Uygulamaları", International Journal of Social Science and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 2,427-448.
 • 4 Melek Yağcı, Aydan Yüceler, (2016). "Kavramsal Boyutlarıyla Sanal Kaytarma", International Journal of Social Science and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 2,663-673
 • 5 Hatice Işın Dizdarlar, Oyku Şener, (2016), "Yatırımcıların Risk Alma Davranışı Üzerine Bir Uygulama", International Journal of Social Science and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 3,992-1009.
 • 6 Emrah Serdar, Bilge Donuk, Recep Cengiz,(2016), "Aile Yanında ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması", International Journal of Social Science and Education Research, 663-673.
 • 7 Hakan Arslan, (2016). "Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğini Kırsal Yoksulluk Perspektifinden Anlamak", International Journal of Social Science and Education Research,Cilt: 2, Sayı: 4 , 1406- 1420.
 • 8 Şebnem Aslan, Şerife Güzel, (2016). "Liderlikte Kültürel Algılamalar", International Journal of Social Science and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 4, 1644-1658.
 • 9 İŞ YAŞAMINDA MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İktisadi idari programlar bölüm başkanlığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Şalvarcı Türeli,N.,"Yerel Yönetimde Kadın Temsili - Isparta İli Örneği", Paylaştıkça Programı,Yapımcı: Filiz Arıcıoğlu, TRT Radyo1, Canlı Yayın Konuğu, 13.08.2012.
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Fiziksel Dagitim Yön.
genel ekonomi
Genel İşletme
Genel ve Uluslararası Pazarlama
Girişimcilik
Hizmet İşletmeleri yönetimi
Hizmet pazarlaması
Hizmet Pazarlamasi
Iktisada Giris
iktisada Giriş
işletme becerileri grup çalışması
İşletme Yönetim ve Organizasyon
Kamu Maliyesi Bütçe
Küçük İşletme Yönetimi
makro iktisat
Örgütsel Yaşamda Kadın
satış yönetimi ve teknikleri
ticaret hukuku
Türk Vergi Sistemi
vergi Hkuku
Vergi Hukuku
vergi mevzuatı ve uygulaması
Vergileme Teknigi
vergileme tekniği
Yönetim Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve Organizazasyon dersi
Yönlendirilmis Çalisma II
Yönlendirilmiş çalışma I
Yönlendirilmiş ÇalışmaII
Yukarı çık