Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Metin TOPCUOĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU
Birimi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 3122987220
E-Posta metintopcuoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/metintopcuoglu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 12.10.1993
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 22.9.1995
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 13.12.1999
İLGİ ALANLARI
Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Çevre Hukuku
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TOPÇUOĞLU, M., Adli Yargı Hakimlik Sınavlarına Hazırlık (edt. Enver Bozkurt), Asil Yayıncılık, 820 s., Ankara 2006.
 • 2 TOPÇUOĞLU, M., Müfettişlik-Uzmanlık-Denetmenlik-Kaymakamlık-Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Klavuzu (edt. Enver Bozkurt), Asil Yayıncılık, 1446 s., Ankara 2004.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÖKÇE, Selman Yavuz, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Şirketlerini Denetim Yetkisi ve Sonuçları", SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • 2 ÖZTÜRK, Hasan, Halka Açık Ortaklıklar Bakımından Güveni Kötüye Kullanma Suçu, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • 3 TEKEKİOĞLU, Numan, Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Reklamlar, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • 4 MÜLAZIMOĞLU, Mehmet, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar ve Genel İşlem Koşullarının Denetimi, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • 5 DOLMACI, Nilgün, Yoğunlaşmaların Kontrolü ve Şartlı İzin, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • 6 KÜTÜK, Halil İbrahim, Sermaye Piyasasında Manipülasyon, Cezai ve Hukuki Sonuçları, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • 7 AKIN, Zekeriya, Rekabet Hukuku Bağlamında Devlet Yardımları, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • 8 DURMUŞ, Fatih, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerin Denetimi ve Denetçinin Hukuki Sorumluluğu, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları: Göller Bölgesi Örneği
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi (15.04.2014).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Anayasa Şikayeti (Bireysel Başvuru) Uluslar arası Türk-Alman Hukuk Sempozyumu (10.05.2011, Isparta)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TOPÇUOĞLU, Metin, "Yükseköğretim Kurumları Etik Değer ve İlkeleri" YÖK Taslak Çalışması Hakkında Görüş ve Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi (03.06.2014).
 • 2 TOPÇUOĞLU, Metin; ÖZKUL, Burcu, "Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Sertifikası", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi (15.04.2014).
 • 3 TOPÇUOĞLU, Metin, "Anonim ve Limited Şirketlerde Konu Dışı İşlemler", Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yenilikler Konferansı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (26.04.2013).
 • 4 TOPÇUOĞLU, Metin, "Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Denetime İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi", 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler”, Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, (09.01.2012).
 • 5 TOPÇUOĞLU, Metin, "Yeni Ticaret Kanunu’nun Felsefesi ve Ticaret Şirketlerine İlişkin Hükümleri", Yeni Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, (07.03.2012).
 • 6 TOPÇUOĞLU, Metin, "Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri", Yeni Ticaret Kanunu ve Şirketlere İlişkin Yeni Hükümler Konferansı, Menemen Ticaret Odası (06.04.2012).
 • 7 TOPÇUOĞLU, Metin, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İşletmelerimize Etkileri, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Sandıklı (28.04.2012).
 • 8 TOPÇUOĞLU, Metin, "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketleri Bekleyen Yenilikler", Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Konferansı (08.05.2012).
 • 9 TOPÇUOĞLU, Metin, “Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve Denetimi”, Yeni TTK Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, Afyonkarahisar Ticaret Odası ve Afyonkarahisar Barosu (09.04.2011).
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Milliyet Gazetesinin Geleneksel 1995 Milliyet Ödülleri yarışmasında Çevre Hukuku alanında (Sosyal Bilimler Anadalı) üçüncülük ödülü (Milliyet 3.5.1996).
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 3 Terazi Aylık Hukuk Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, S. 1.
 • 5 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, s. 1.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, S. 2.
 • 7 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, s. 2.
 • 8 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi-(e-Dergi)
 • 9 Rekabet Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Ankara Barosu Dergisi
 • 2 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
 • 3 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
 • 4 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi-(e-Dergi)
 • 5 Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler, Yeni Sorunlar (UYK 2011), 27-29 Mayıs, İstanbul 2011, Bildirilerde hakemlik.
 • 6 SDU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
 • 2 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Danışmanlığı
 • 2 Yükseköğretim Kurulu 1. Hukuk Müşaviri Vekili
 • 3 Yükseköğretim Kurulu Üyeliği
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliği (2013-2015)
 • 5 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurul Üyeliği
 • 6 Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 7 Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği
 • 8 Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015)
 • 9 Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2011-2015)
 • 10 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2015)
 • 11 Stratejik Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Göller Bölgesi Teknokenti Denetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 "Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Konulu Toplantı, Rekabet Kurumu, 15 Aralık 2007, Ankara.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of Houston Law Center'da "the concept of concerted practices and the issue of proving" konulu araştırma için üç aylık (07.06.2014-05.09.2014) misafir öğretim üyeliği.
VERDİĞİ DERSLER
AB ve Türk Rekabet Hukuku (Dok.)
Acentelik Sözleşmeleri
Anonim Şirketlerde Yönetim (YL)
Birlesme ve Devralmalar (YL)
Borçlar Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar
Haksiz Rekabet
Kıymetli Evrak Hukuku
Rekabet Hukuku
Şirketler Hukuku
Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişi
Ticaret Şirketlerinin Denetimi
Ticari İşletme Hukuku
Tüketici Hukuku
Yöneticiler İçin Hukuk Bilgisi
Yukarı çık