Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Ali TABUR
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet Ali TABUR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Biyoloji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114027
E-Posta mehmettabur@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 14.6.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 13.9.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 9.1.2003
İLGİ ALANLARI
Ornitoloji Hayvan Sistematiği Omurgalı Hayvanlar Ekoloji, Çevre Biyolojisi Biyoçeşitlilik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ayvaz, Y., Tabur, M.A., Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi Yayın No: 83, 106 s., Isparta.
 • 2 Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M. A., Özan, S. T., 2007. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, No72.114 s., Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tabur, M. A. and Ayvaz, Y. 2010. Ecological Importance of Birds. Second International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo.560-565
 • 2 Tabur, M. A., Uzun, A., Ayvaz, Y., 2004. Why is White-headed Duck wintering in Lake Burdur (Turkey) decreasing? 1st International Eurasian Ornithology Congress. 8-11 April 2004, Manavgat- Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Burdur Gölü Su Kuşları
 • Doktora Tezi
 • 1 Göller Bölgesi Kuşlarının Biyoekolojisi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta'da Kukumav'ın (Athene noctua SCOPOLI, 1769) Beslenme Biyolojisi
 • 2 Isparta Merkezinde saksağan (Pica pica pica L.) populasyonunun ekolojik özellikleri.
 • 3 Kızkalesi Adası (Beyşehir Gölü, Isparta) Gümüşi Martı (Larus cachinnans) Populasyonunun Biyoekolojisi.
 • 4 Isparta İlindeki Microtus hartingi(Barrett-Hamilton, 1903)(Mammalia: Rodentia)’nin Biyoekolojisi
 • 5 Yarışlı Gölü Ornitofaunası
 • 6 Sütçüler (Isparta) Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) Populasyonunun Biyoekolojisi
 • 7 Karakuyu Gölü Kuşlarının Biyoekolojisi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) Populasyonlarının Biyoekolojisi.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kırıkkale Kızılırmak Vadisinin Kuş Faunası.
 • 2 Türkiye (Burdur Gölü, Van Gölü, Sultan Sazlığı) Dikkuyruk Ördek (Oxyura leucocephala) Populasyonlarının Biyolojisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Dökülmüş Angıt (Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Tüylerinden CHD Geni Vasıtasıyla Cinsiyet Belirleme
 • 2 Isparta'da Kukumav'ın (Athene noctua SCOPOLI, 1769) Beslenme Biyolojisi
 • 3 Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) Populasyonlarının Biyoekolojisi.
 • 4 Isparta Merkezinde saksağan (Pica pica pica L.) populasyonunun ekolojik özellikleri.
 • 5 Isparta İlindeki Microtus hartingi(Barrett-Hamilton, 1903)(Mammalia: Rodentia)’nin Biyoekolojisi
 • 6 Üreme sezonunda Büyük Baştankaranın (Parus major) Renk Seçimi.
 • 7 Kızkalesi Adası (Beyşehir Gölü, Isparta) Gümüşi Martı (Larus cachinnans) Populasyonunun Biyoekolojisi.
 • 8 Türkiye (Burdur Gölü ve Van Gölü Havzası) Dikkuyruk Ördek (Oxyura leucocephala) Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Biyoekolojisi Üzerine Bir Araştırma
 • 9 Kızıldağ Milli Parkı'nın Ornitofaunası
 • 10 Yarışlı Gölü Ornitofaunası
 • 11 Sütçüler (Isparta) Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) Populasyonunun Biyoekolojisi
 • 12 Karakuyu Gölü (Afyaonkarahisar) Kuşlarının Biyoekolojisi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Alakır Çayı Vadisi ve Çevresi Doğa ve Bilim Kampı
 • 2 Isparta'da Doğa Eğitimi
 • 3 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz (TUBİTAK 4004 Projesi) 2011
 • 4 Akdeniz'den Toroslar'a Bilim ve Doğa Eğitimi (TUBİTAK 4004 Projesi) 2011
 • 5 Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi.
 • 6 Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III (TUBİTAK 4004 Projesi) 2010
 • 7 Investigation of the Ichneumonidae, Ampulicidae, Crabronidae and Sphecidae (Insect: Hymenoptera) Fauna in Natural Protection Zones of East Mediterranean Region in Turkey.[TBAG-U/168 (106T189]
 • 8 Gölcük Gölü Çevresindeki Fabacea Familyasına Ait Bazı Türlerin Sitotaksonomisi, Kuş ve Böcek Faunası Üzerine Sistematik Bir Çalışma
 • 9 Beyşehir Gölü ve Adalarının Faunası
 • 10 Göller Bölgesi (Gölhisar, Eğirdir, Burdur, Kovada ve Beyşehir Gölleri) Kuşlarının Biyoekolojisi
 • 11 Kovada Çayı Arboretumu Faunası.
 • 12 Burdur Gölü Su Kuşları
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Tabur, M.A., 2016. Bilim Kurulu Üyeliği. 5th International Eurasian Ornithology Congress, 10-13 May 2016, Çanakkale/TURKEY
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SU SAMURUNUN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU IV. SEMPOZYUM
 • 2 Su Samuru’nun Türkiye’deki Durumu 4. Sempozyum. 9-10 Ekim 2015 Bursa.
 • 3 Göller Göresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları Kongresi. 09-10 Haziran 2007, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Proje Panelisti
 • 2 Tabur, M.A., 2008. Türkiye Biyoçeşitliliği. Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştay. Mayıs 2008 SDÜ Bilgi Merkezi. Isparta
 • 3 Tabur, M. A., 2006. Nesli Tehlike Altındaki Kuş Türleri. Isparta Anadolu Lisesi Paneli. Isparta
 • 4 Tabur, M. A., 2006. Kuş gözlemleri, teşhis ve taksonomik anahtar kullanımı. Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinde Flora ve Fauna Çalışmaları Eğitimi. 30 Ekim 4 Kasım 2006, DSI Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya
 • 5 Tabur, M. A.,2005. Sulak Alanların Avifaunistik Önemi. Tabiatı Koruma Derneği. Kestel, 2005.
 • 6 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2004. Göller Bölgesi Su Kuşları. Isparta Kuş Gözlem Günleri. 15 Aralık 2004.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Şükran Belgesi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 2007
 • 2 Takdirname. Isparta Valiliği, 2007
 • 3 Teşekkür Belgesi. Eğirdir Kaymakamlığı, 2007.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 TRT Radyo Konuşması. Kuşlar.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Monitoring the survival rate of released chukars: a case study in Elmalı Cedar Forest, Antalya, Turkey
 • 2 The Spatial and Temporal Distributions of Waterbirds in Lakes Akşehir–Eber and Lake Köyceğiz in Western Anatolia/Turkey - A comparative analysis.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Güvercinin (Columba Livia Gmelin, 1789) Ekonomik Önemi
 • 2 SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Adızel, Ö ve Durmuş, A., 2009. Sulak Alan Tahribatının Dönemeç (Engil) Deltası - Van Örneğinde İrdelenmesi. Van Yüzüncüyıl Üniv. Fen Bil. Derg
 • 2 Bird Fauna of Gaziantep
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDU Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDU Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Sempozyum Bilim Kurulunda görev alma
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Eğirdir Gölü Yönetim Planı, Isparta Valiliği ve İl Çevre Orman Müdürlüğü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tahtaköprü (İslahiye-Gaziantep) Kış Ortası Kuş Sayımı 02-06 Şubat 2015. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi.
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Bilgisi
Bitirme Ödevi
Çevre Biyolojisi
Hayvan Ekolojisi
Hayvanlarda Davranış Biyolojisi
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)
Okul Deneyimi I (Biyoloji)
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı I
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı II
Ornitolojinin Esasları
Özel Öğretim Yöntemleri I (Biyoloji)
Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri
Zooloji
Yukarı çık