Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nevriye ALTUNTUĞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nevriye ALTUNTUĞ
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Pazarlama
Telefon
E-Posta nevriyealtuntug@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETMECİLİK 14.10.1981
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 19.6.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 3.12.2007
İLGİ ALANLARI
pazarlama
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Altuntuğ, N., Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin Rolü: Yetenek Yönetim Yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:3, 2009, s.445-460.
  • 2 Altuntuğ, N.,2009, Sürdürülebilir Müşteri Değerinin Psikolojik ve sosyolojik Boyutu: Bireysel ve Toplumsal Karakter, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sivas,Cilt:10, Sayı:2, s.1-17.
  • 3 Altuntuğ, N.,2008, İhracatçı İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Bileşenleri ve Bu Bileşenlerin Temel Yetenek Tabanlı Strateji Bileşenleriyle Örtüşmesine Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.8, Sayı.15, 81-104, Konya
  • 4 Altuntuğ, N., 2008, İşletmelerin Sürdürülebilir Başarılara Ulaşmalarında Yenilikçi Olmalarının Rolü, SDÜ-İİBF Dergisi, 13(2), 361-370, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Doğrudan Pazarlama
Hizmet Pazarlaması
Kentleşme ve Çevre
Marka ve Marka Stratejileri
Modernite ve Tüketim
Pazarlama
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Turizm Hizmetleri Pazarlaması
Tüketici Davranışları
Tüketim Antropolojisi
Tüketim Sosyolojisi
Uluslararası Pazarlama
Yeni Pazarlama Teknikleri
Yukarı çık