Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sevgi SAVAŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı
Telefon 2462118645
E-Posta sevgisavas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 26.2.1992
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 4.8.1997
İLGİ ALANLARI
Plankton Kültürü Su Kalitesi Canlı Yem Alg biyoteknolojisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Savaş, S., Çiçek, L., Canlı Yem Organizmalarında L-Karnitin ve Kullanımı, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. Cilt: 41, Sayı:1, 71-73. (2010).
 • 2 Savaş, S. ve M., Ölmez, Farklı Besin ve Tuzluluk Koşullarının Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1856) Kültürüne Etkisi, S.D.U., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı:11, 69-76 (2004).
 • 3 Savaş, S. ve Z., Güçlü, Farklı Besin ve Tuzluluk Koşullarının Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1856, L tipi) Kültürüne Etkisi, S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı: 12, 79-88 (2004).
 • 4 Savaş, S. ve Ş., Gökpınar, Quantitative Determination of Aerobic Bacterial Flora in Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1758) Cultures Fed with Different Algae, S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:8, 26-34 (2003).
 • 5 Güçlü, Z. ve S., Savaş, Rotifer (Brachionus plicatilis, O. F, Müler, 1856) Kültüründe Farklı Besinlerin Etkisi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:10, 44-48 (2003).
 • 6 Savaş, S. ve Ş., Gökpınar, Büyük Hacimli Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1758) Kültürlerindeki Aerobik Bakteriyel Floranın Kantitatif Tayini. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Cilt:19, Sayı:(1-2):97-103 (2002).
 • 7 Demir, O., S., Savaş ve E., Gümüş, Enerji-Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nın Büyümesi ve Su Kalitesi Üzerine Etkisi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:7, 1-24 (2000-2001). Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nın Beslenmesinde Kullanılan Enerji-Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Su Kalitesi Üzerine Etkisi, 98 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2000.
 • 8 Ertan, Ö. O., İ., Turna, H., Gülyavuz, S., Savaş, A., Morkoyunlu ve Ş., Ateş, Bazı Makroalglerin Kimyasal İçeriğinin Mevsimsel Değişimi. S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:5, 140-153 (1996-1997). Antalya Körfezindeki Bazı Makroskobik Alglerin Kimyasal İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, 01 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 1996.
 • 9 Savaş, S. ve M., Cengiz, Köprüçay Irmağının Eğirdir Gölü'ne Dökülen Kolunda Su Kalitesi Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Journal of Fisheries and Aquatic Science Vol. 11, Number 42-43-44 (1994).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ölmez, M., Savas, S., Guclu, Z., Demir,O., E. Gumus, 2009. Ekmek Mayası (Saccharomyces cerevisae) ve Farklı Ortamlarda Üretilmiş Algin (Scenedesmus acuminatus) Daphnia magna'nın Populasyon Artışına Etkisi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi , E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Cilt:26, Sayı:1
 • 2 Kubilay A., Altun, S., Savaş, S.,A study on aerobic bacterial flora during incubation rainbow tout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) eggs in hatchery, 3(1):5-9 2009. Journal of Fisheries Sciences
 • 3 Erdoğan, Ö., Savaş, S., Ceriodaphnia quadrangul(a O. F. Muller, 1789)'nın populasyon artışı üzerine sıcaklık ve basin(Chlorella vulgaris) yoğunluğunun etkisi, 2(3)550-559, 2008, Journal of Fisheries Sciences
 • 4 Savas, S. ve Ö., Erdoğan, The Effect of Algal Food (Scenedesmus acuminatus) Densities and Temperature on The Population Growth of The Cladoceran, Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785).E. Ü. Journal of Fisheries& Aquatic Sciences, Vol:23, Issue (1-2):113-116 (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertan, Ö. O., Güçlü, Z., Erdoğan, Ö., Savaş, S., Gülle, İ., 2011. Population Growth of Bosmina longirostris Fed Chlorella vulgaris and Scenedesmus subspicatus in Different Densities. 63:536 The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh .
 • 2 Savas S. Erdogan O., Cicek N. L., 2011. Effects of L- carnitine on growth of individually cultured cladoceran, Moina. The Israeli journal of aquaculture, Bamidgeh, Vol:63:4, pp.
 • 3 Savas, S.,Demir,O., E. Gumus, Ölmez, M., 2010.The Fatty Acid Composition of Daphnia magna Fed with Various Feeds. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (20):2561-2564 pp.
 • 4 Savas, S. ve Z., Guclu, Filtration and Ingestion Rates of the Brachionus plicatilis Fed Five Species of Microalgae at Different Cell Densities. The Israeli Journal of Aquaculture, Bamidgeh, 58(1), 39-45 (2006).
 • 5 Sevgi S, Kubilay A., Basmaz A , 2005. Effect of bacterial load in feeds on the intestinal microflora of the seabream (Sparus aurata) at the larva and juvenile stages. The Israeli journal of aquaculture, Bamidgeh, Vol:57(1), 3-9pp.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Savaş, S., T., Varoğlu, ve Z., Güçlü, Farklı Besin Konsantrasyonlarının Daphnia longispina'nın Üretimine Etkisi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, Yıl:3, Sayı: 4, 408-413, Trabzon (2005).
 • 2 Ertan, Ö. O., İ. Gülle, İ., Turna, S., Savaş ve A., Yüce, Dünden Bugüne Eğirdir Gölü. Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri ile Eğirdir, 1. Eğirdir Sempozyumu, 295-300, Eğirdir 31 Ağustos-1 Eylül 2001.
 • 3 Ertan, Ö. O., İ., Turna, H., Gülyavuz, S., Savaş, A., Yüce ve Ş., Ateş, "Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux ve Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville'nin Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi" Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, 155-160, Ankara (22-25 Eylül 1998). Antalya Körfezindeki Bazı Makroskobik Alglerin Kimyasal İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, 01 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 1996.
 • 4 Turna, İ., Yüce, A., Savaş, S., ve Ö. O., Ertan, Eğirdir Gölü Algleri. Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 109-117, Isparta (16-17 Mayıs 1998).
 • 5 Savaş, S. ve S., Cirik, Eğirdir Gölü Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 350-365, Eğirdir (17-19 Eylül, 1997).
 • 6 Savaş, S. ve Ş., Gökpınar, Alg Kültürlerindeki Bakteriyel Floranın Kantitatif Tespiti. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 322-340, Eğirdir (17-19 Eylül, 1997).
 • 7 Ertan, Ö. O., H., Gülyavuz, İ., Turna ve S., Savaş, Antalya Körfezinde Bulunan Padina pavonica (L.) Gaillon 1847'nın Kimyasal Bileşiminin Mevsimsel Değişimi. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, 220-227, Ankara (1995).Antalya Körfezindeki Bazı Makroskobik Alglerin Kimyasal İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, 01 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 1996.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdoğan, H. B. E., Savaş. S., 2017. Mikroalglerin Kullanım Alanları, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül 2017, Sinop
 • 2 SAVAŞ, S., GÜÇLÜ, S. S., ERDOĞAN, Ö., GÜÇLÜ, Z., ÇİÇEK N. L., VAROĞLU, T., ÖLMEZ, M., 2009. Daphnia magna (Cladoceran)'nın Populasyon Artışı Üzerine L-Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum, Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01-04 Temmuz 2009 Rize.
 • 3 Savaş, S., Varoğlu, T. Tatlı Su Kültür Ortamı Combo'da Üretilen Daphnia longispina ve Moina micrura'nın Populasyon Artışı, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007).
 • 4 Erdoğan, Ö., Savaş, S., Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller 1785)'nın Populasyon Artışı Üzerine Sıcaklık ve Besin (Chlorella vulgaris) Yoğunluğunun Etkisi, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007).
 • 5 Savaş, S., Çiçek, L., Canlı Yem Organizmalarında L-Karnitin ve Kullanımı, XIV. Ulusal su ürünleri sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Mugla
 • 6 Savas, S. ve Ö., Erdoğan, Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) Üretimine Etkisi. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fak., Çanakkale, 01-14 Eylül 2005.
 • 7 Savaş, S. ve M., Cengiz, Köprüçay Irmağının Eğirdir Gölü'ne Dökülen Kolunda Su Kalitesi Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası, Eğirdir-Isparta, 25-29 Mayıs 1992
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Savas, S., Çicek, L., Güçlü, Z., Ölmez, M., 2016. Azot Sınırlamasının Scenedesmus obliguus’un Yağ Asidi İçeriğine Etkisi, 2. Ulusal Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2016, İzmir, poster sunum
 • 2 SAVAŞ, S., GÜÇLÜ, S. S., ERDOĞAN, Ö., GÜÇLÜ, Z., ÇİÇEK N. L., VAROĞLU, T., ÖLMEZ, M., 2009. Daphnia magna (Cladoceran)'nın Populasyon Artışı Üzerine L-Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum, Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01-04 Temmuz 2009 Rize, sözlü sunum.
 • 3 Savaş, S., Çiçek, L., Güçlü, Z. Canlı Yem Organizmalarında L-Karnitin ve Kullanımı, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)poster sunum.
 • 4 Savaş, S., Varoğlu, T. Tatlı Su Kültür Ortamı Combo'da Üretilen Daphnia longispina ve Moina micrura'nın Populasyon Artışı, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)sözlü sunum.
 • 5 Erdoğan, Ö., Savaş, S., Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller 1785)'nın Populasyon Artışı Üzerine Sıcaklık ve Besin (Chlorella vulgaris) Yoğunluğunun Etkisi, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007), Sözlü sunum.
 • 6 Savas, S. ve Ö., Erdoğan, Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) Üretimine Etkisi. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fak., Çanakkale, 01-14 Eylül 2005, sözlü sunum
 • 7 Savaş, S. ve S., Cirik, Eğirdir Gölü Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 350-365, Eğirdir (17-19 Eylül, 1997), sözlü sunum.
 • 8 Savaş, S. ve Ş., Gökpınar, Alg Kültürlerindeki Bakteriyel Floranın Kantitatif Tespiti. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 322-340, Eğirdir (17-19 Eylül, 1997), sözlü sunum.
 • 9 Savaş, S. ve M., Cengiz, Köprüçay Irmağının Eğirdir Gölü'ne Dökülen Kolunda Su Kalitesi Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası, Eğirdir-Isparta, 25-29 Mayıs 1992, sözlü sunum.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdoğan, H. B. E., Savaş. S., 2017. The Effects of L-Carnitine Levels On The Population Growth of Rotifer Brachionus Plicatilis Fed With Chlorella Vulgaris. Aquaculture Europe 2017, 17-20 October 2017, Dubrovnik /Hırvatistan
 • 2 Savaş. S., Özdoğan, H. B. E., 2016. The Effect on Fatty Acid Content of Rotifer Brachionus plicatilis of Suplemented of L Carnitine to Algamac 3050 Olio 3, Aquaculture Summit 2016, 11-13 July 2016, Kuala Lumpur-Malezya.
 • 3 Savas S., Emre Y.,Eraslan D., Demir A.,THE EFFECT OF COMMERCIAL ENRICHMENT DIETS AND L-CARNITINE ON THE FATTY ACID CONTENT OF ROTIFER Brachionus plicatilis and Artemia franciscana. World Aquaculture 2014, Adelaide-Avustralya
 • 4 SAVAŞ, S., Ölmez, M., 2011. Effect of L-carnitine on the population growth of batch cultured rotifer. World Aquaculture 2011, 6-10 June 2011, Natal-Brezilya.
 • 5 Savas,S. VAROGLU, T., OLMEZ,M.,2010 The effect of L- carnitine on population density of the cladoceran Moina micrura, EAS 2010 AQUACULTURE PORTUQUAL
 • 6 Savas, S., Olmez, M., 2010.Effect of L- carnitine enrichment on the population growth of the Cladoceran Daphnia longisipina. Global conference on Aquaculture 2010, 22-25 september 2010, Phuket, Thailand
 • 7 Savas, S., Çiçek, L., Erdoğan, Ö., Varoğlu, T., Güçlü, S. S., Ölmez, M., 2009. The effect of L-Carnitine levels on the population growth and egg ratio of the marine rotifer Brachionus plicatilis, World of Aquaculture 2009 Veracruz-Meksika, Özet Kitapçığı
 • 8 Sevgi Savas, Murtaza Ölmez, Ömer Erdoğan, N. Lerzan Çiçek, Zekiye Güçlü, S. Serkan Güçlü,Preliminary data on the effect of L- carnitine enrichment on the population growth of the cladoceran Moina micrura, 21-22 Kasım 2008, Aquamedit 2008 (4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Echonomy and Environmental Management), Athens, Greece
 • 9 SAVAS, S., GUCLU Z., GUMUS E., The population growth of Daphnia magna produced in the different nutritional mediums , 21-22 Kasım Aquamedit 2008 (4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Echonomy and Environmental Management) Athens, Greece, POSTER SUNUM.
 • 10 Savaş, S., E. Gümüş, Demir, O., Z. Güçlü ve M., Ölmez, The Effect of Different Feeds on the Fatty Acid Composition of Daphnia magna. "Aqua 2006" Florence-Italy, 09-13 Mayıs 2006, The World Aquaculture Society, Poster Bildiri.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Köprüçay Irmağının Eğirdir Gölüne Dökülen Kolunda Su Kalitesi Değişimi Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller,1758)Kültürlerindeki Bakteriyel Floranın Kantitatif Tayini
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ALGAMAC 3050, OLİO ?-3 Ve L-KARNİTİN İLE ZENGİNLEŞTİRMENİN ROTİFER (Brachionus plicatilis)’İN BESİN İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • 2 Ticari zenginleştirici ürünlerin Artemia franciscana ‘nın yağ asidi kompozisyonu üzerine etkisi.
 • 3 Bazı Besin Bileşenlerinin Daphnia longispina ve Moina micrura'nın (O. F. Müler, 1785) Üretimine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi 2007.
 • 4 Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller,1785) Üretimine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005.
 • 5 Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller) Kültürü Üzerine Farklı Besinlerin Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bazı iz elementlerin Brachionus plicatilis’in populasyon artışı ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bazı iz elementlerin Brachionus plicatilis’in populasyon artışı ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi SDÜ-BAP-1989-D-09.
 • 2 L-Karnitin ile zenginleştirilmiş canlı yemle beslemenin çipura (Sparus aurata) larvalarında yaşama ve büyüme oranı üzerine etkisi'' TUBITAK-112O852 NOLU PROJE, 2013-14.
 • 3 Bazı ticari zenginleştirici ürünlerin rotifer (Brachionus plicatilis, S tipi) ’ in yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri SDÜ-BAP-2108-YL-10
 • 4 “Bazı Ticari Zenginleştirici Ürünlerin Artemia Franciscana’nın Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi, SDÜ BAPBK:2272-YL-10
 • 5 L-Carnitin Zenginleştirmesinin Rotifer (Brachionus plicatilis) ve Cladoceran (Daphnia magna, Daphnia longispina, Moina micrura) 'ların Populasyon Artış Oranı ve Yağ Asidi Kompozisyonları Üzerine Etkileri, 107O575 nolu TÜBİTAK Projesi 2010.
 • 6 Azot ve fosforu sınırlanan algin Daphnia longispina ve Daphnia magna'nın üretimine ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi. 1296-M-06 No'lu Proje SDÜBAP tarafından desteklenmektedir, 2009.
 • 7 Bazı Besin Bileşenlerinin Daphnia longispina ve Moina micrura'nın (O. F. Müler, 1785) Üretimine Etkisi. 1233-YL-06 No'lu Proje SDÜBAP tarafından desteklenmiştir, 2007.
 • 8 Farklı Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia sp. Üretimine Etkisi 04-YL-849 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2005.
 • 9 Farklı Besin Ortamlarında Üretilen Daphnia sp. nin Lipid veYağ Asidi Kompozisyonunun Tespiti, 03-M-671 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2005.
 • 10 Canlı Yemdeki Bakteriyel Yükün Çipura Larvalarının Bağırsak Florasına Etkisi, 337 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2002.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Vitamin E (DL-α-tocopherol acetate)'nin Daphnia magna Kültürüne Etkisi, 1208-M-06 No'lu Proje SDÜBAP tarafından desteklenmektedir, 2006.
 • 2 Bosmina longirostris'in Populasyon Artışı Üzerine Besin Yoğunluğunun Etkisi, 1055-M-05 No' lu Proje SDÜBAP tarafından desteklenmiştir, 2006.
 • 3 Eğirdir Gölünün Bazı Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti, 97K122330 No'lu Proje DPT tarafından desteklenmiştir, 2002.
 • 4 Çapalı Gölü'nün Bazı Limnolojik Özelliklerinin Tespiti, 293 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2001.
 • 5 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nın Beslenmesinde Kullanılan Enerji-Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Su Kalitesi Üzerine Etkisi, 98 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2000.
 • 6 Antalya Körfezindeki Bazı Makroskobik Alglerin Kimyasal İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, 01 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 1996.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Japon Hükümetince JICA destekli "Fish Pathology and Environmental Management of Aquaculture" Grup Eğitim Kursu. National Fisheries University Yoshimi Shimonoseki 759-6595 Japan. 20-ağustos-25 Kasım 2001.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Savas, S. ve Z., Guclu, Filtration and Ingestion Rates of the Brachionus plicatilis Fed Five Species of Microalgae at Different Cell Densities. The Israeli Journal of Aquaculture, Bamidgeh, 58(1), 39-45 (2006).
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Fakülte Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Dergisi sayı:8,2001-2002
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 04.07.2008-09.02.2009
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Başkanlığı Devam ediyor)
 • 2 S.D.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, 2002-2005.
 • 3 S.D.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü/Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilin dalı Baş., 2005-2008.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Senatörü 2012-2015 (Devam Ediyor).
 • 2 Sürdürülebilir Su Ürünleri ÜretimiS.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
 • 3 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi (2012)
 • 4 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi (2012)
 • 5 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Dergisi yayın kurulu, 2000-2008
 • 6 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Staj Komisyonu, 2000-2005.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyesi,2004-2012
 • 2 S.D.Ü. Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2010.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Koruma ve Geliştirme Derneği Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Daphnia Kültürü
Deniz balıkları Yetiştiriciliği
Limnoloji
Limnoloji Labaratuvarı
Mikroalg ve Zooplankton Kültür Sistemleri
plankton bilgisi
Plankton Bilgisi ve Kültürü
Plankton Bilgisi ve Kültürü Labaratuvar
plankton kültürü
plankton Kültürü (Seçmeli)
Su Kalitesi
Su Kalitesi Analiz Yöntemleri
Su Kalitesi Labaratuvarı
Su kirliliği
Su Kirliliği ve Kontrolu
Yukarı çık