Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nedret ÇAĞLAR
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Nedret ÇAĞLAR
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Telefon 2111958
E-Posta nedretcaglar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 21.6.1989
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 28.4.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 7.7.2011
İLGİ ALANLARI
Medya, İmaj, iletişim, siyasal iletişim, kadın ve siyaset
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 N,NEGİZ, VE N.ÇAĞLAR, 2015,"Sosyal Medya, Siyaset ve Kadın: Kadın Siyasetçi Bağlamında Bir Gözlem", Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya, Editör: Handan ERTAŞ, Palet Yayıncılık,ss:149-191, Konya.
 • 2 Çağlar, Nedret., "Haberlerde Cinsiyetçilik ve Kadın Adaylar", Toplumsal Cinsiyet ve Medya (Edt:Huriye Kuruoğlu ve Bermal Aydın), Detay yay. Ankara,2014,
 • 3 Çağlar,N.,Çağlar,Z.,"Cumhuriyet Döneminde Isparta'da Yayımlanan Gazete ve Dergiler", (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta,Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:370, Araştırma İnceleme Dizisi:66, Ankara, 2009,s.353-397
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çağlar, M.Zafer ve Çağlar Nedret; "Bir Emeğin Öyküsü: Sandıklı Leblebisi", Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, Sandıklı Değerleri ile Buluşuyor Bildiriler Kitabı, 15-18 Ekim 2014, s:224-226. Sandıklı., Sandıklı, 2014
 • 2 Çağlar,N., Çağlar,Z., "Isparta'nın Medya Profili", Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları 26 Nisan -3 Mayıs 2010,
 • 3 Çağlar,N.,Şalvarcı Türeli,N., "Yerel Yönetimlerde Kadının İkincilliği ve Isparta",Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları 26 Nisan -3 Mayıs 2010,
 • 4 Türeli, N., Çaglar,N.,Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve ÖSS Puanı ile Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması (Isparta MYO Örneği), 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Mayıs 2007, Bergama-2007, S.418-421.
 • 5 Akyüz,N.,Karçınzade Süleyman Şükrü Efendinin Hayatının İncelenmesi, 1992, Ispartanın Dünü Bugünü Sempozyumu,S.471-480, Ankara
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çağlar,N. ve Özaltın,N.,Geleneksel Tatların Yöresel Tatlarla Buluşmasına Bir Örnek "Gül Sarması",I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Antalya,14-17 Kasım 2012.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çağlar, Nedret., Siyasal Reklamlarda Kadın Adayın Temsili, 6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), Saray Bosna, 2017.
 • 2 Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ,Nedret ÇAĞLAR (2012), "SUSTAINABLE WOMEN POLICIES IN LOCAL ADMINISTRATIONS ISPARTA PRACTICE", 3rd International Symposium on Sustainable Development, ISSD 2012, May 31-June 1,2012,International Burch University, Sarajevo, Bosnia, Herzegovina.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çağlar,N., "Üniversitelerde Halkla ilişkiler Faaliyetleri Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla ilişkiler Faaliyetlerini Saptamaya Yönelik Araştırma",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD,2000, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Antalya ve Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tuğçe Bayram, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Siyasal Sistemin Kurumsallaşma Süreci ve Demokrasinin Konsolidasyonu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Benim Gözümden" Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proğramları Merkezi Başkanlığı,TR-12-E706-2012-R3 nolu Gençlik Projesi Koçluğu, 2013.
 • 2 2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Isparta ve Antalya Örneği, Proje Yürütücüsü:Prof.Dr. Şaban Sitembölükbaşı. Proje Yardımcısı Nedret Çağlar,SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Isparta, 2011.
 • 3 "Geçmişten Günümüze Isparta," adlı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2009 itibarıyla üstlenilen projede araştırmacı.Proje Yürürtücüsü: Doç. Dr. Hüseyin Gül, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012 Fuarı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3. Proje Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, 2011.
 • 3 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2. Proje Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, 2010.
 • 4 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1. Proje Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, 2009.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hava Kurumu Isparta Şubesi Üyeliği
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 5 Belgesel gösterimi. Elele Derneği Başkanı Diş Hekimi Canan Aydın Belgeseli'nin Yönetmenliği. 27.Ekim.2016
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler MYO Tanıtım Filmi Yönetmenliği 2016
 • 3 "Dogu Kampüsü" adlı Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni 2016
 • 4 Batı kampüsü "Batı Herşey" adlı Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni 2016
 • 5 "Isparta'nın Geceleri" adlı Belgesel Fotoğraf Çalışması Görüntü Yönetmenliği
 • 6 "Ahşap Oymacılığı" Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni
 • 7 "Yaşanmışlıklar" adlı Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni
 • 8 "Isparta Esnafları" adlı Belgesel Fotoğraf Çalışması Görüntü Yönetmeni 2016
 • 9 "Ispartaya Adanmış Hayatlar" Mustafa Kaçıkoç Belgeseli Yönetmenliği, 2013
 • 10 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 3, Hasan Köse Belgeselinin Danışmanlığı
 • 11 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 3, Bahattin Şenol Belgeselinin Danışmanlığı
 • 12 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Türkolog Nazik Erik Belgeselinin Danışmanlığı,19 Aralık 2011
 • 13 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Gazeteci Hasan Özbek Belgeselinin Danışmanlığı
 • 14 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Eğitimci Yazar Mehmet Doğan Silleli Belgeselinin Danışmanlığı
 • 15 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Yazar Murat Yüksel Belgeselinin Danışmanlığı
 • 16 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, E. Opr. Dr. Ali Necati Dulupçu Belgeselinin Danışmanlığı
 • 17 ısparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Merhum Öğr.Gör. Ömerül Faruk Altıntabak Belgeselinin Danışmanlığı
 • 18 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgesel Gösterimi,Avukat Güngör Çakmakçı Belgesel Danışmanlığı
 • 19 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgeseli Gösterimi, Gazeteci Tancu Boylu Belgesel Danışmanlığı
 • 20 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgesel Gösterimi ,Gazeteci Hilmi Özdemir Belgeseli Danışmanlığı
 • 21 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgesel Gösterimi, Yazar Sümer Şenol Belgesel Danışmanlığı
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ, Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1,Yardımcı Editörlük,Isparta, 2011-....
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:41, 2014.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler MYO, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı 2011-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yükseköğreti Kurulu Başkanlığını temsilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi Üyeliği
 • 2 SDÜ "FÖTR" Bilim Kültür ve Sanat Dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Görev
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kadına Yönelik Şiddet, TV 5 Hafta Sonu Sabah Gündemi Proğramı Canlı Telefon Bağlantısı, 20 Ocak 2013.
 • 2 Yerel Gülses Gazetesi Haber Müdürlüğü
 • 3 Sabah Gazetesi Isparta Muhabirliği
VERDİĞİ DERSLER
Basın Tekniği
Belgesel Film
Haber Araştırma Tekniği
Halkla İlişkiler
Kitle İletişim Mevzuatı
Masa Üstü Yayıncılık
Proje
Radyo Programcılığı
Radyo Proğram Yapımı
Radyoda Proğram Türleri
Ses Kaydı
Siyasal İletişim
Siyasal İletişim ve Medya
Siyasal Reklamcılık ve Siyasal Kampanyalar
Yukarı çık