Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yıldız BOLAT
Adı Soyadı Doç. Dr. Yıldız BOLAT
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118682
E-Posta yildizbolat@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 19.6.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.9.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.7.2001
İLGİ ALANLARI
içsular su ürünleri avcılığı ve yönetimi, populasyon dinamiği, tatlısu istakozları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Kuşat,M., Bolat, Y. 1995. Ağ Malzemeleri ve Donatım Teknikleri. (Ders Notları) S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 60 s.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldız BOLAT, Habil Uğur KOCA, Ufuk Gürkan YILDIRIM, Yaşar ÖZVAROL, İsmail İbrahim TURNA, Erhan ŞENER, Vedat YEGEN, Fuat BİLGİN, Hasan BOSTAN. 2015. Monitoring by Underwater Observations of the Growth and Spread of Macrophytes in Eğirdir Lake-Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, Vol 1 (3), 103-111 DOI: http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000128523
 • 2 Çetinkaya, S., Bolat, Y ve Bilgin, Ş. 2010. GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri, RISSO 1810)'NIN BİYOLOJİSİ. e-Journal of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, 5A0024, 5, (2), 50-61.
 • 3 BİLGİN,Ş;İZCİ,L;GÜNLÜ,A;BOLAT,Y;DİLER,A.(2007).Eğirdir Gölü’ndeki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823)’nun Boy Grubu ve Eşeye Göre Bazı Besin Bileşenlerinin Belirlenmesi.BIBAD-Biological Sciences, 1(2):63-68 http://www.nobel.gen.tr/default.asp?islem=dergi&dere=11&yil=2008&islemw=20&islemx=ddetay
 • 4 Bolat, Y. 2004.Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesinde Markalama Metodu ile Tatlı Su İstakozunun (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Avlanabilir Stok ve Yoğunluk Tahmini. S.D.Ü. Fen Bilm. Dergisi, 8-1, 34-37.
 • 5 BOLAT, Y. 2004. Eğirdir Gölü kerevitlerinin Astacus leptodactylus, (Esch., 1823) büyüklük ve cinsiyet oranındaki değişimler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, sayı 11, 60-68
 • 6 Bolat,Y., Aksoylar, M.Y. 2004. Eğirdir Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Esch., 1823)'nin Uzunluk-Ağırlık ile Karapaks Boyu-Total Boy İlişkileri ve Kabuk Değiştirme Periyodunun Saptanması. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, 26-31.
 • 7 Bolat, Y. (2001). Eğirdir Gölü Tatlı su İstakozlarında (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Üreme. SDÜ Fen Bilm. Derg. C:5, (3), 49-56.
 • 8 Kuşat, M., Balık, İ., Bolat, Y. (2000). Beyşehir ve Eğirdir Gölü Sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) Balıklarının Kondisyon Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. SDÜ Fen Bilm. Derg. C: 4, (1), 130-134.
 • 9 Diler,Ö., Bolat, Y., Kuşat, M. (1998-1999). Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki Mantar Hastalığı Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma. SDÜ. Eğirdir Su Ürün. Fak Derg., 6, 1-17.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bolat,Y ve Tan,D. 2017. Selectivity of multifilament trammel nets of different mesh sizes on the red mullet (Mullus barbatus L.,1758) in Western Mediterranean. Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16(1) 127-137.
 • 2 Yalçınkaya Talat,ÇAKIR ABDÜLKADİR,BOLAT YILDIZ,Uysal Rahmi,Aslantaş Ali. (2017). Electric Fish Barrier For Protecting Small Carps in Eğirdir Lake.TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE. 24(6), 1641-1646.
 • 3 Bolat,Y.,Mazlum,Y.Günlü,A.,Bilgin,Ş.,İzci,L.2011. Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish.Trjfas, 11:1-2 www.trjfas.org/pdf/issue_11_02/0207.pdf
 • 4 Bilgin Ş, Çetinkaya, S., Bolat, Y., 2011. Changes on the nutritional compositions of the sand smelt (Atherina Boyeri Risso, 1810) marinade during storage. African Journal of Biotechnology, 10(15): 2944-2950. http://www.academicjournals.org/AJB/PDF/pdf2011/11Apr/Bilgin%20et%20al.pdf
 • 5 Bolat, Y., Mazlum, Y., Demirci, A ve Koca, H.U. 2011. Estimating the population size of Astacus leptodactylus (Decapoda: Astacidae) by mark-recapture technique in Eğirdir lake, Turkey.African Journal of Biotechnology Vol. 10(55), pp. 11778-11783, 21 September, 2011
 • 6 BOLAT,Y., DEMİRCİ,A. MAZLUM, Y. (2010).Size selectivity of traps (fyke nets) of different mesh size on the narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda, Astacidae) in Eğirdir Lake, Turkey,Crustaceana 83(11):1349-1361. http://www.ingentaconnect.com/content/brill/cr/2010/00000083/00000011/art00006
 • 7 BİLGİN, Ş., İZCİ,L., GÜNLÜ, A ve BOLAT,Y. 2010.Effects of pan frying with different oils on some of the chemical components, quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,9(39)6573-6577 http://www.academicjournals.org/AJB/PDF/pdf2010/27Sep/Bilgin%20et%20al.pdf
 • 8 Bolat,Y.,Bilgin,Ş.,Günlü,A.,İzci,L.,Koca,S.B.,Çetinkaya,S. and Koca H.U. 2010. Chitin-Chitosan yield of Freshwater Crab (Potamon potamios, Olivier 1804) Shell, Pakistan Veterinary Journal,30(4):227-231 http://www.pvj.com.pk/pdf-files/30_4/227-231.pdf
 • 9 Diler,Ö., Bolat, Y.,(2001). Isolation of Acremonium species from crayfish, Astacus leptodactylus in Eğirdir Lake. Bull. Eur. Fish Pathol., 21 (4), 164-168 http://eafp.org/bulletin-archive/2001-volume-21/issue-4/
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bolat, Y., Kuşat, M., (1997). Galsama Ağı Avcılığı ve Göllerdeki Ekonomik Önemi. SDÜ. Eğirdir Su Ürün. Fak Derg., (1996-1997), 5, 191-198.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Diler, A., Bolat, Y. 2006. Türkiye Balıkçılık Mevzuatının AB Ortak Balıkçılık Politikasına Uyumu. 1. Ulusal Balıklandırma ve rezervuar yönetimi sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya, 83-94.
 • 2 Bolat, Y., Aksoylar, M.Y. (1997) Eğirdir Gölü Kerevitlerine (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842) Genel Bir Bakış. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. ve Palmar Su Ürünleri End. A.Ş. 17-19 Eylül 1997. 257-269.
 • 3 Bolat, Y., Kuşat, M., Tokgözlü, A., Kesici, E. (1997) Antalya Bölgesi Limanlarının Yapısı ve Balıkçılık Potansiyelinin Tespiti.Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Tübitak - Ege Üniv. Su Ürün. Fak., 669-673.
 • 4 Kesici, E., Kuşat, M., Bolat, Y. (1997) Eğirdir Gölü Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri ve Av Donanımları. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. ve Palmar Su Ürünleri End. A.Ş. 872-883.
 • 5 Balık, İ., Kuşat, M., Bolat, Y. (1997) Kadife Balığının (Tinca tinca L. 1758) Beyşehir ve Eğirdir Göllerine Aşılanmasının Etkileri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. ve Palmar Su Ürünleri End. A.Ş. 771-777.
 • 6 Kuşat, M., Bolat, Y. (1994) Denizden Yavru Balık Toplanması ve Ekolojik Dengeye Verdiği Zararlar. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, Kuşadası Belediye Yayınları No:7,255-267.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BOLAT, Y., GÜNLÜ,A., BİLGİN,Ş., İZCİ,L., KOCA,S.B., ÇETİNKAYA,S.,2009. Mavi Yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 1896), Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier 1804) ve Kerevit (Astacus leptodactyus Esch. 1823) Kabuklarının Kitin-Kitosan İçeriklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Koca, H.U.,Bolat,Y.,Koca,S.B. 2007.Eğirdir Gölü'nde Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Balıkçı Tekneleri ve Av Araçlarının Teknik Özellikleri, 14. Ulusal Su Ürünleri Semp. 4-7 Eylül 2007 Muğla
 • 2 Tokgözlü,A.,Bolat,Y.,Kuşat,M.1997. Eğirdir Gölü Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758)Avcılığı Üzerine Etkili Bazı Meteorolojik Parametreler. II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi,Workshop 97, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,6-7 Mart 1997
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Quality changes of Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Stored in Ice-Effect of Harvesting Using Dry Ice or Liquid Ice,First International Congress of Seafood Technology 18-21 May 2008, Çeşme-İzmir, Turkey.155-162.
 • 2 BOLAT, Y., DİLER, A., DİLER, Ö. ve DİLER, İ. 2007. Protection and Control Strategies with the Changes in Catchable stock and Crayfish Fishing in Eğirdir Lake-TURKİYE. I st. International Symposium for protection of the Natural Lakes in Republic of Macedonia. 31.05-03.06.2007, Ohrid, 6-11.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bolat, Y., Cevher, H. (2017). Fish consumption habits in Konya. 1st. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. 04-06/10/2017. Eğirdir-Isparta
 • 2 Günlü,A.,Bilgin,S.,Bolat,Y.,İzci,L.,Koca,S.B.,Çetinkaya,S.,2011. Determination of quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) coated with crab (Potamon potamios, Olivier 1804) chiyosan during storage. 41st WEFTA Meeting, 27-30 september 2011, Seafood for the Modern Consumer.Gothenburg, Sweden.
 • 3 BOLAT, Y., MAZLUM, Y., GÜNLÜ, A., BİLGİN, Ş., İZCİ, L., 2009. Effectiveness of Bait and Unbait in Traping of Astacid Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823). Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009
 • 4 BOLAT, Y., BİLGİN, Ş., GÜNLÜ, A., İZCİ, L., KOCA., S.B., ÇETİNKAYA, S., KOCA. H.U., 2009. Chitin-chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009
 • 5 BİLGİN, Ş., İZCİ, L., GÜNLÜ, A., BOLAT, Y., 2009. Effect of pan frying with different oils on the some chemical components, quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009
 • 6 Bolat, Y., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2008. Estimating of Population size of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) in Eğirdir Lake-Turkey.Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth. Book of Abstracts. Cairo ınternational Convention Center (C.I.C.C.) EGYPT, 16-18-October 2008.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özvarol, Y, Bolat, Y. (2017). Bottom trawl size selectivity methods in the Turkey. griculture for Life, Life for Agriculture University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, The International Conference. 08-10/06/2017 Bükreş-Romanya
 • 2 Determination of some chemical composition and fatty acid components on freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in Eğirdir Lake, Second International Congress on Food and Nutrition, Tubitak, MAM,24-26 Ekim 2007
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bolat, Y., Aksoylar, M.Y. 1996. Eğirdir Gölündeki Kerevit (Astacus leptodactylus salinus Nordman., 1842)Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri ve Hastalığının Morfolojik İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Su Ürün. Müh. Anabilim Dalı. 50 s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Bolat, Y., Aksoylar, M.Y. 2001. Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Populasyon Büyüklüğünün Tahmini. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, 117 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Esch.,1823) Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi (Mehmetali Kaya)
 • 2 Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Balıklarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini Üzerine Bir Araştırma (Abdulkadir YAĞCI)
 • 3 Finike Körfezinde Kullanılan Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç Ağlarının Seçiciliği (Doğuş TAN)
 • 4 Finike Körfezinde Dip Paraketasında Farklı Kanca Büyüklüğünün Seçiciliği (Coşkun Menderes AYDIN)
 • 5 Kerevit Pinterlerinde Farklı Ağ Gözü Açıklığının Av Verimliliği ve Av Kompozisyonu Üzerine Etkileri,Erdem UÇGUN, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü.2011
 • 6 Akdeniz’deki Balon Balığı, Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)’un Bazı Biyolojik Özellikleri,Ufuk Gürkan YILDIRIM,Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 2011
 • 7 Eğirdir Gölü'nde Avlanan Gümüş balığı (Atherina Boyeri, Risso 1810)'ndan Marinat Yapımı ve Bazı Besinsel Özelliklerinin Tespiti. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Soner Çetinkaya)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Eğirdir Gölü Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Esch.,1823) Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi (3532-YL1-13)
 • 2 Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Balıklarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini Üzerine Bir Araştırma
 • 3 Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Çalışmaları ile Tespiti SDÜBAP/2604-M-10
 • 4 Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemindeki Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı. TAGEM
 • 5 Finike Körfezinde Kullanılan Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç Ağlarının Seçiciliği 2900-YL-11
 • 6 Finike Körfezinde Dip Paraketasında Farklı Kanca Büyüklüğünün Seçiciliği 2831-YL-11
 • 7 Akdenizdeki Balon Balığı, Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)'un Bazı biyolojik Özelliklerinin Tespiti, SDÜBAP-1984-YL-09
 • 8 Kerevit pinterlerinde Farklı Ağ Gözü Açıklığının Av Verimliliği ve Av Kompozisyonu Üzerine Etkileri,SDÜBAP-1983-YL-09
 • 9 BOLAT,Y.,BİLGİN,Ş.,İZCİ,L.,GÜNLÜ,A., KOCA,S.B.,ÇETİNKAYA, S., 2010. Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin-Kitosan Eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı. TUBİTAK 107O511. Baş. Tar.:2007, Bit.Tar.:2009, Proje Yürütücüsü.
 • 10 Eğirdir Gölü'nde Avlanan Gümüş balığı (Atherina Boyeri, Risso 1810)'ndan Marinat Yapımı ve Bazı Besinsel Özelliklerinin Tespiti. SDÜBAP, 1484-YL-06
 • 11 Eğirdir Gölünde Birim Çabadaki Av Miktarından (C.P.U.E) Avlanabilir Ürünün Tahmini ve Tatlı su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Üzerine Balıkçılık Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi. SDÜBAP,03-M-773
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Eğirdir Gölü’nün Su Ürünleri Stoklarının Tespiti. 2665-M-10
 • 2 Gökkuşağı Alabalığı (O.mykiss Walbaum,1792)nın Ölüm Sonrası Kas Proteinlerindeki Değişimlerinin SDS-PAGE Kullanılarak Belirlenmesi 2627-M-10. 2011-2012 Devam ediyor.
 • 3 Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit populasyonlarının izlenmesi. TAGEM.
 • 4 Yaşayan Anadolu Projesi (740.03.185)WWF-Türkiye, Yaşayan Anadolu Endeksi İçsu Türleri veri Grubu.2011
 • 5 Balıkçılık yönetimi ve sürdürülebilir Balıkçılık, İç sular av araçları ve avlanma teknikleri, Gölde Balık Tükenmesin Beyşehir Üzülmesin, Beyşehir Balıkçılarının Eğitimi Projesi,Mevlana Kalkınma Ajansı ve Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü 2011
 • 6 Antalya Körfezinde Avcılık ile Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, SDÜBAP-05-M-1099, Ocak 2007
 • 7 Eğirdir, Beyşehir, ve Karataş Göllerindeki Kerevitin (Astacus leptodactylus Esch.,1823) Populasyon Büyüklüğünün Tahmini. Proje No: TAGEM HAYSÜD/2005/09/03/03.2006.(Proje Danışmanı)
 • 8 Eğirdir Gölü Tatlı Su İstakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordman., 1842) Yavru Üretimi. DPT, 2001 K1 21 150.
 • 9 Eğirdir Gölünün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. DPT-97K122330 (Proje Elemanı)
 • 10 Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Tatlısu İstakozlarının Populasyon Büyüklüğünün Tahmini. SDÜAF-0188.2000.(Proje Elemanı)
 • 11 Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki Mantar Hastalığı Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma. SDÜAF-116.(Proje Elemanı)
 • 12 Eğirdir Gölünde Sudak Balığı Avcılığında Kullanılan Sade Uzatma Ağlarının Donam Özellikleri Farkının,Seçicilik Özelliği ve Verimlilikleri Üzerine Etkisi. SDÜAF - 27.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 1. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2006 (Düzenleme Komitesi Başkanı)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bolat,Y. 2002. Eğirdir Gölünde Kerevit Avcılığı ve Balıkçılık Yönetim Stratejisi. Tüm yönleri ile Eğirdir Gölü, Eğirdir Belediyesi II. Eğirdir Kültür ve Turizm Festivali (Panelist-sözlü sunum)
 • 2 Bolat,Y. 2002. Eğirdir Gölü Kerevitlerinin Dünü, Bugünü konulu panel, Akın Gazetesi ve Sinan Matbaası. (Panelist)
 • 3 Bolat, Y. (2001).Göller ve Akarsularda Balık Avlama Teknikleri ve Su Ürünleri Avcılığında Yasak Av Araçları. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Su Ürünleri Kaçakcılığı Semineri. (Konuşmacı)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Diler,Ö., Bolat, Y.,(2001). Isolation of Acremonium species from crayfish, Astacus leptodactylus in Eğirdir Lake. Bull. Eur. Fish Pathol., 21 (4), 164-168
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research E-ISSN 2149-0236
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Size Selectivity of Square and Diamond Mesh Trawl Codend for Fish with Different Body Shapes
 • 2 Estimating population size of the red swamp crayfish (Procambarus clarkii) in fish-ponds (Brenne, Central France)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Keban Baraj Gölü (Elazığ,Türkiye) Balıkçılık Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • 2 FİNİKE (ANTALYA)’DE DİP PARAKETASINDAKİ İĞNELERİN AV VERİMİ
 • 3 Gökçeada (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı
 • 4 Güney Ege'de Sinarit (Dentex dentex) Avcılığında Kullanılan Ağlarının Seçiciliği, Journal of FisheriesSciences, JFS.comrize027
 • 5 ANTALYA BOĞAZKENT'TE DEMERSAL FANYALI UZATMA AĞLARI İLE YAKALANAN TÜRLERİN MEVSİMSEL DAĞILIMI ÜZERİNE ÇALIŞMA Journal of Fisheries Sciences. JFS.com00209
 • 6 Su Ürünleri Mevzuatında Işıkla Avcılığa Yönelik Ceza Uygulamaları ve Yaşanan Bazı Farklılıklar
 • 7 APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ
 • 8 Akgöl Gölü (Sakarya) Balıkçıları Profili
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Mevcut Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı ve Avcılıkta Kullanılan Malzemelerin Teknik Özellikleri, TÜBAV Bilim Dergisi 2009-08.
 • 2 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Mevcut Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı ve Avcılıkta Kullanılan Malzemelerin Teknik Özellikleri
 • 3 İznik Gölü(Bursa)'ndeki Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri
 • 4 Çapalı Gölündeki (Afyon-Isparta) turna balığı (Esox lucius L., 1758) populasyonunun büyüme ve beslenme özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, C 2, Sayı 12, 32-38, 2004
 • 5 Dip paraketasında kanca büyüklüğünün seçicilik üzerine etkisi, SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 10, 52-63, 2003
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Swordfish (Xiphias gladius L.,1758) Fishery in the sea of marmara
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
 • 3 Dekan Yardımcısı, Süleyman Demiel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabili Dalı Başkanlığı
 • 2 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi, Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü (Bölüm Başkan Yardımcılığı)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Gemicilikte Elektronik Sistemler
Av Araçları ve Avlama Teknolojisi
Av Araçları ve Avlama Teknolojisi LAB
Balık Populasyonlarının İncelenmesi
Balıkçı Gemileri ve Donanımı
Balıkçılık Yönetimi
Bitirme Ödevi
Deniz Memelileri ve Sürüngenleri
Denizde Güvenlik
Ekonomik Deniz Balıkları
Gemicilik
Gemicilikte Elektronik Sistemler
Limnoloji Laboratuarı
Limnoloji Laboratuvarı
Navigasyon ve Gemi İşletmeciliği
Teknik Resim
Yukarı çık