Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Saadettin ÖZDEMİR
Adı Soyadı Doç. Dr. Saadettin ÖZDEMİR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110172
E-Posta saadettinozdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/saadettinozdemir
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - 23.6.1987
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 10.7.1992
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 20.12.1999
İLGİ ALANLARI
Eğitim Din eğitimi Dini Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler Engellilerin din eğitimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Özdemir, S., 2002, Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, Isparta, Tuğra Matbaası, 233s, Isparta
 • 2 Özdemir, S., 1992, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Kitapçığı, Erzurum (Anadolu Liselerine Yönelik)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özdemir, S., 2004, "Zekatın Eğitici ve Ahlaki Özellikleri," Dinî Araştırmalar, Cilt: 6, sayı:18, s.231-238, Ankara
 • 2 Özdemir, S., 2003, "Din Eğitiminde Kavram Öğretimi," (tabula rasa-felsefe&teoloji Yıl: 3, sayı:9, s.282-288, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özdemir S., 2009, "Ahlâk Kitaplarımız", Bursalı Mehmet Tahir b. Rif'at'dan Sadelestiren: Saadettin ÖZDEMİR, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:22, 2009/1, Isparta
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ozdemir, S., 2008, "Zeynizade Mehmet Hazık Efendi'nin "Terbiye (Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikriye, Terbiye-i Ahlakiye)" Adlı Eserinin Birinci Bölümü, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl:2007/2, sayı: 6 Isparta 2008
 • 2 Özdemir. S., 2004, "Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 19-21 Nisan 2004" Değerler Eğitimi Dergisi, yıl:2, sayı:6, s.157-162, İstanbul
 • 3 Özdemir, S., 2003, Türkiye'de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003 Isparta), Bilimname Düşünce Platformu, yıl:1, sayı:3, s.203-207, Kayseri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özdemir, S., 1992, "İslam'da İbadet Psikolojisi (Namaz-Zekat)", Atatürk Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Erzurum 1992
 • Doktora Tezi
 • 1 Özdemir, S., 1999, "Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları", Ankara Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Eğitimi, Doktora Tezi , Ankara 1999
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKKOYUN Resül, "KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN TARTIŞMA YÖNTEMİNİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, ISPARTA
 • 2 ÖZTÜRK Muharrem 2013 "Almanya'da Kurumsal Din Eğitiminin Yeterliliği ve Beklentiler" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 3 ERTUÇ ABDULLAH, 2012 "Kur'anda Dua Kavramının Din Eğitimi Açısından Tahlili", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 4 Nazlı KOZAN, 2011, "Abdurrahman Şeref Bey'in Eğitim Din ve Ahlak Eğitimiyle İlgili Görüşleri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 5 Bayram TUNÇ, 2011, "Din Eğitiminde Dua Öğretimi (İlke, Yöntem ve Materyal Kullanımı)",SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 6 Abdullah Akbaş, 2011, "Hak Dini Kur'an Dili Adlı Tefsirde Bazı Ayetlerin Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi",SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 7 Bulut Ramazan, 2010, "Din Eğitiminin Toplumsal Temeli ve Fonksiyonları",SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 8 Tetik İlhan 2009 "II. Abdulhamit Dönemi Ahlak Kitapları (Risale-i Ahlak, İlmi Ahlak, Bergüzarı Ahlak)Üzerine Bir İnceleme" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ISPARTA
 • 9 Gençcan Mehmet, Isparta 2006, "Tanzimat Dönemi Ahlak Öğretimi (1839-1876), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • 10 Çaylı. Ahmet Fatih, "Isparta 2005, Kur'an Kursu Öğrencilerine Göre Hafızlık Öğretimi ve Problemleri (Göller Bölgesi Örneği)", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim Programları, Leonardo da Vinci, hareketlilik-VETPRO kapsamında 15/06/2014-28/06/2014 tarihleri arasında Almanya’ nın Recklinghausen şehrinde gerçekleştirilen “Special Education and Rehabilitation ( Examination Of Coalescence Training On-Site)’’ adlı ve 2013-1-TR1-LEO03-49767 numaralı proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerin Veliler Tarafından Seçilme Nedenleri (Isparta, Burdur, Antalya Örneği), 3588-YL1-13 Nolu BAP Projesi
 • 2 "Din Eğitiminin Toplumsal Temeli ve Fonksiyonları", SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Protokolu, Proje No: 1763-YL-08, (Yüksek Lisans Tez Projesi, Ramazan Bulut)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu Oturum Başkanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Engelsiz Dünya Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilinçli Üniversite, Engelsiz Kampüs, 11. Mayıs 2017, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
 • 2 Engellilerin Eğitimi ve Sorunları, I. Din Eğitimi Kongresi, Darıca
 • 3 Çocukluk ve Gençlik Dönemi Din ve Ahlak Eğitiminin Önemi, MEB Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi Ağlasun Meb İlçe Müdürlüğü
 • 4 Özdemir, S., 2012, "Türkiye'de Din Öğretimi Forumu", Türkiye İmam Hatipler Vakfı Genel Merkezi, (TİMAV), Konya 14-15 Nisan 2012
 • 5 Özdemir, s., 2012, "ÇOCUK YUVALARI VE YETİŞTİRME YURTLARI’NDA (SHÇEK)DİN EĞİTİMİ HİZMETLERİYLE İLGİLİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara 30-01 Nisan 2012
 • 6 Özdemir, S., 2011" "Cezaevi Vaizlerinin Çalışma Koşulları, Cezaevlerinde Din Hizmetlerinin Değerlendirmesi" DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cezaevi Vaizleri Çalıştayı/ ANKARA, 13 Ekim 2011.
 • 7 Özdemir, S., 2011 "Cezaevlerinde Kur'an Öğretimi Programı", DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Cezaevlerinde Kur'an Öğretimi Programı/ ANKARA, 12 Ekim 2011.
 • 8 Özdemir, S., 2003, Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Engelli İlmihali Çalıştayı, 26.07.2017, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • 2 Engelli İlmihali Çalıştayı, Din İşleri Yüksek Kurulu , Diyanet İşleri Başkanlığı
 • 3 Engelliliğe Karşı Toplumsal Farkındalık, Bilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv
 • 4 "Engellilerin Eğitimi ve Sorunları", 1. Din Eğitimi Kongresi 26-28 Ekim 2017 Darıca/Kocaeli
 • 5 "Çocukluk ve Gençlik Dönemi Din ve Ahlak Eğitimi", Ağlasun Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ağlasun/BURDUR
 • 6 Hz Peygamber ve Engelli Sahabeler- Antalya İl Müftülüğü 6 Aralık 2016
 • 7 Özdemir, S., 2015" "Hastanelerde Manevi Danışmanlık Hizmeti Çalıştayı" DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalıştay/ ANKARA, 15 Ocak 2015.
 • 8 Özdemir S. 2015 "Özel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimi" SDÜ İlahiyat Fakültesi, ISPARTA 2015
 • 9 ÖZDEMİR S, 2015, "Din Eğitimi Anabilim Dalı 17. Koordinasyon Toplantısı, Diyarbakır 2015
 • 10 Özdemir, S., 2014. "Din Eğitimi Anabilim Dalı XVI. Koordinasyon Toplantısı" Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 11 ÖZDEMİR, S. 2014, "Aile İçi İletişimde Din Eğitiminin Rolü" Nürnberg Başkonsolosluğu, Din Hizmetleri Ataşeliği, bölgesinde bulunan Aschaffenburg, Erlenbach a. Main, Miltenberg, Laufach, Scwabach ve Nürnberg'de SEMİNER
 • 12 Özdemir, S., 2014" "Cezaevi Müfredatının Yenilenmesi" DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalıştay/ ANKARA, 17 Aralık 2014.
 • 13 Özdemir, S. 2012, "I. Ulusal Aile Danışmanlığı Çalıştayı", SDÜ Yaşam Boyu Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-16 Isparta, Kasım 2012,
 • 14 Özdemir, S.,2012, "Vaizlik Bilgi ve Becerileri Geliştirme Dönemi"(Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2012
 • 15 2012, "Din Hizmetlerinde Verimlilik ve Kalite", SDÜ İlahiyat Fakültesi ve Burdur İl Müftülüğü Atölye Çalışması, Burdur, 19 Mart 2012
 • 16 Özdemir, S., 2012: "Hz Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşilik Hukuku", Belediye Düğün Salonu, Güney İl Müftülüğü/ Denizli 2012
 • 17 ÖZDEMİR S., 2011, "Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı" Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum 30 Nisan 2011
 • 18 Özdemir, S., 2011. "Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ ÇANAKKALE
 • 19 Özdemir, S., 2011" "Manevi Sosyal Hizmetler" DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SHÇEK ' Bağlı Kuruluşlarda Görev Yapan Personele Yönelik Seminer/ ANKARA, 28 Ekim 2011.
 • 20 Özdemir, S., 2011" "Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi" DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SHÇEK ' Bağlı Kuruluşlarda Görev Yapan Personele Yönelik Seminer/ ANKARA, 28 Ekim 2011.
 • 21 2011, "Kur'an Öğretimindeki Problemler ve Çözüm Yolları", SDÜ İlahiyat Fakültesi ve Isparta İl Müftülüğünün Ortaklaşa Düzenlediği Çalıştay, Isparta 05. Aralık 2011
 • 22 2011, "Din Hizmetlerinde Verimlilik ve Kalite", SDÜ İlahiyat Fakültesi ve Isparta İl Müftülüğü Atölye Çalışması, Isparta 05. Aralık 2011
 • 23 Özdemir, S., 2010. "Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 24 Özdemir, S., 2009. "Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 25 Özdemir, S., 2009 "Türkiye'de Dini Sosyal Hizmetlerin Problemleri ve Çözüm Yolları" konulu AKRA FM'de "Kritik ve Analitik Düşünme Platformu isimli, programda söyleşi tarzında, bir radyo programı
 • 26 Özdemir, S., 2009" "Engellilerin Din Hizmeti ve Eğitimi İhtiyacı" DİB Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Eğiticilere Seminer / ANTALYA, 30 Nisan 2009.
 • 27 Özdemir, S., 2009" "Engellilerin Din Hizmeti ve Eğitimi İhtiyacı" DİB Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Eğiticilere Seminer / ANTALYA, 07 Mayıs 2009.
 • 28 Özdemir, S., 2009" "Engellilerin Din Hizmeti ve Eğitimi İhtiyacı" DİB Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Eğiticilere Seminer / ANKARA, 28 Mayıs 2009.
 • 29 Özdemir, S., 2009" "Engellilerin Din Hizmeti ve Eğitimi İhtiyacı" DİB Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Eğiticilere Seminer / İzmir, 29 Mayıs 2009.
 • 30 Özdemir, S., 2009 "İslam'da Aile ve Önemi" KONFERANS, Belediye Düğün Salonu, Yuva Beldesi/ELMALI/ANTALYA
 • 31 Özdemir, S., 2008" "Milli ve Manevi Değerlerimiz" KONFERANS, Anadolu Lisesi Konferans Salonu, SİDE/MANAVGAT/ANTALYA 20.04.2008.
 • 32 Özdemir, S., 2007. "Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 33 Özdemir, S., 2007 "İslam'da İnsan Sevgisi" KONFERANS Belediye Sinama Salonu Akseki/ANTALYA 16.04.2007.
 • 34 Özdemir, S., 2007 "Hz Peygamber'de Çocuk Sevgisi" KONFERANS Erkek Yetiştirme Yurdu Toplantı Salonu, Isparta 25.04.2007
 • 35 Özdemir, S., 2004. "Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 36 Özdemir, S., 2004, "Ailede Eğitim ve Çocuk Eğitimi" Kentsel Yoksulluk veToplumsal Değerlerimiz, SHÇEK Isparta Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Isparta Öğretmenevi, 17.05.2004, Isparta
 • 37 Özdemir, S., 2004, Değerlendirme "Yrd doç dr Halit Ev'in "ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Yöntemler Konusundaki Yeterlilikleri ile İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri adlı Tebliği Hakkında" Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul 2004 s. 119-121,
 • 38 Özdemir, S., 2003. "Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 39 Özdemir, S., 1997 "Hz Peygamberin Yakın Akrabalarına Karşı Davranışlar", Ağlasun İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Ağlasun /Burdur
 • 40 Özdemir, S., 1996 "Hz Peygamber ve Çocuk Terbiyesi" KONFERANS Belediye Sinama Salonu, yusufca/gölhisar/ BURDUR
 • 41 Özdemir, S., 1995 "Hz Peygamberin Tebliğ Metodu" Kemer İlköğretim Okulu, Kemer/ BURDUR
 • 42 Özdemir. S. 1994 "Hz Peygamberin İrşat Metodu" Belediye Düğün Salonu, Uluborlu/ISPARTA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Amasya Ünv İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017/9
 • 2 Danışmanlık Hizmeti Sunan Din Görevlilerinin Meslekî Algılarına Yönelik Nitel Bir Araştırma, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, S.34, ss.75-95.
 • 3 "İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİADAYLARININ ÖĞRETİM AMAÇLI TEKNOLOJİYİ KULLANMAVE MATERYAL GELİŞTİRME TUTUM VE ÖZGÜVENLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014/2 SAYI: 33, ISPARTA 2014
 • 4 "SOSYAL BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI VE DİN ÖĞRETİMİ" SDÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014/2 SAYI: 33, ISPARTA 2014
 • 5 "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 15, yıl: 2012/1
 • 6 "Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 15, yıl: 2012/1
 • 7 "Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Bilişsel Gelişimleri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 15, yıl: 2012/1
 • 8 "Salafismus: Der Unterschied zwischen „salafiya“ und „as-salaf “ im islamischen Gedanken", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:27 yıl:2011/2
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Erdem Dirimeşe-Halit Ev, 2013, "Kur'an Perspektifinde Duygusal Zeka-Din Eğitimi İlişkisi" Celal Bayar Ünv Eğitim Fakültesi Dergisi, Manisa 2013
 • 2 Erdem DİRİMEŞE-Halit EV 2013 "KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN DUYGUSAL ZEKÂ DİN EĞİTİMİ İLİŞKİSİ , Celal Bayar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Manisa/TÜRKİYE,
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İlahiyat Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı
 • 2 Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İlahiyat Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2 Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • 3 Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 İlahiyat Fakültesi/ Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi FAKÜLTE FARABİ KOORDİNATÖRÜ
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 3/A Sınıf Danışmanlığı
 • 2 2-B Sınıfı Danışmanlık
 • 3 Özdemir. S., 2008, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı, Isparta 2008
 • 4 1-B Sınıfı Danışmanlık
 • 5 Özdemir, S,. "I. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta 2005
 • 6 Özdemir. S., 2004, "Birinci Sosyal Hizmetler Şurası", 19-21 Nisan 2004 ( ŞURA ÜYELİĞİ)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Özdemir, S., 2007 "İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği" Isparta 2009-2011
 • 2 Özdemir, S., 2008 Sosyal Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009
 • 3 Özdemir, S., 2007 "İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği" Isparta 2007-2009
 • 4 Özdemir S., 2007 Isparta Müftülüğü Bayan Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi Seminer Programı, Hayırlar Kur'an Kursu, 13.02.2007 ISPARTA
 • 5 Özdemir, S., 2007 "İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği" Mart Isparta 2005-2007
 • 6 Özdemir S., 2006. "Kurlu Sistemde Grupla Çalışma Yöntemi" Isparta Müftülüğü 2006 Yaz Kur'an Kursları Seminer Programı Hayırlar Kur'an Kursu, Mekke Kuran Kursu, Fatih Kur'an Kursu, 19-23.06.2006 ISPARTA
 • 7 Özdemir, S., 2005 Sosyal Hizmet Derneği Kurucu Üyeliği (Özellikle Özürlüler yararına kurulmuş bir dernektir)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Özdemir S., 2011; http://www.eilahiyat.com/roeportajlar/2076-yrd-doc-dr-saadettin-oezdemir-hocamz-le-hasbihal.html
 • 2 Özdemir S. 2009; http://www.kritik-analitik.com/ShowPage.aspx?Id=radyo_program
VERDİĞİ DERSLER
Din Hizmetleri Uygulaması
Ahlak Eğitimi ve Öğretimi
Çağdaş Eğitim Akımları ve İslam
Değerler Eğitimi
Din Eğitimi ve Öğretiminde Program Geliştirme
Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmek
Din Hizmetleri Deneyimi
Dini Sosyal Hizmet
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
Türk Düşünce Tarihinde Ahlak Eğitim-Öğretimi ve Problemleri
Ahlak Eğitim ve Öğretimi
Ahlâk Eğitim ve Öğretimi
Ahlak Eğitimi ve Öğretimi
Ailede Din Eğitimi
Ailede Din ve Ahlak Eğitimi
Aktif Öğrenme Yöntemleri
Beşeri Münasebetler ve İrşad II
Çağdaş Eğitim Akımları ve İslam
Değerler Eğitimi
Din Eğitimi
Din Eğitimi ve Öğretiminde Program Geliştirme
Din Eğitiminde Öğrenmeyi Öğrenmek
Din Hizmetleri Deneyimi
Din Hizmetleri Mesleğine Giriş
Din Hizmetleri Uygulaması
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
DiNİ bİLGİLER öĞRETİMİ
Dini Hitabet
Dini Sosyal Hizmet
Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Öğretimde Hz Peygamber Örnekliği
Eğitimde Program Geliştirme
Gelişim Dönemleri Özellikleri ve Din ve Ahlak Öğretimi
Gelişim Dönemleri Özellikleri ve Din-Ahlak Öğretimi
Hz Muhammed'in Eğitim Öğretim Metodları
Kur''an Öğretim Teknikleri
Okul Deneyimi
ÖĞRERTMENLİK UYGULAMASI
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ölçme ve Değerlendirme
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Rehberlik
Sosyal Hizmetlerde Din Hizmetleri
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri
Yukarı çık