Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nejdet DURAK
Adı Soyadı Prof. Dr. Nejdet DURAK
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110277
E-Posta nejdetdurak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 29.5.1992
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ 21.3.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 11.4.2003
İLGİ ALANLARI
Değer Felsefesi Ahlak felsefesi Bilim felsefesi Tarih Felsefesi İslam felsefesi
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Nejdet Durak-İsmail Yakıt, İslam da Bilim Tarihi, ISBN 975-97847-1-8, Isparta 2002, 310 s.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Değersizleşme ve Yabancılaşma Bağlamında Tüketim Ahlakı ve İnsan", Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Akademi Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 3, ss. 75-88
 • 2 DURAK, N., "İslam Düşüncesinde Etik Bir İdeal Olarak "İnsan-ı Kâmil" Anlayışı" ("Insan-i Kamil" as an Ethical Idea in Islamic Thought), Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences (ISSN: 1303-5134), July 1 -December 31, 2009, Vol 6, No 2 (2009), http://www.insanbilimleri.com
 • 3 DURAK, N., "Mevlânâ'nın Ahlâk Öğretisinde İyi ve Kötü Kavramları" S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 2007/2, Sayı: 6, ISSN 1305-7774, ss. 1-24.
 • 4 DURAK, N., "Farabi'nin siyaset Felsefesinde Şehir ve İnsan", tabula rasa-felsefe teoloji, yıl:6, Sayı:15-16, Isparta 2006, ss. 47-63,
 • 5 DURAK, N., "Aristoteles ve Farabi'nin Siyaset Anlayışlarıda Ahlak", tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 5, Sayı:13, Isparta 2005, ss. 125-135,
 • 6 DURAK, N., "Platon'un Devlet Felsefesinde Ahlak", tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 5, Sayı:14, Isparta 2005, ss. 33-43,
 • 7 DURAK, N., "Aristoteles ve Farabi'nin Etik Telakkisinde Haz", tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 3, Sayı: 8, s. 75-91, Isparta 2003
 • 8 DURAK, N., Türk-İslam Felsefesinin XII. Ve XIX. Yüzyıllarında Epistemolojik Paradigması, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl.1997, S.4, s.209-242, Isparta 1999
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DURAK, N., "Üniversite İdeası", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:2, sayı:4, s. 63-68, Isparta 2007.
 • 2 DURAK, N., "Felsefe Tarihinde Arke Problemi", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:2, sayı:4, s. 125-132, Isparta 2007.
 • 3 DURAK, N., "Oyun ve Felsefe: Çağdaş Ütopya, SimCity", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:2, s.33-41, Isparta 2006
 • 4 DURAK, N., "Spor ve Felsefe", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:3, s.37-45, Isparta 2006
 • 5 DURAK, N., "Küreselleşme, Dil ve Ahlak", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.48-55, Isparta 2005
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 DURAK, N., "Farabi Felsefesinde Cesaret Kavramı" , Muhammed Shahjahan'dan Çev. Nejdet Durak, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl:1, Sayı:1, s.191-198, Isparta 2001
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 DURAK, N., Editörden, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 5, Sayı: 13, s. 3-4, Isparta 2005
 • 2 DURAK, N., Editörden, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 5, Sayı: 14, s. 5-6, Isparta 2005
 • 3 DURAK, N., Soruşturma Dosyası: Postmodernizm ve Çogulculuk, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 4, Sayı: 11, s. 159-163, Isparta 2004
 • 4 DURAK, N., Editörden, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 4, Sayı: 11, s. 3-4, Isparta 2004
 • 5 DURAK, N., Editörden, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 4, Sayı: 12, s. 3-4, Isparta 2004
 • 6 DURAK, N., Türkiye'de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl: 2, Sayı: 4, s. 294-296 Isparta 2003
 • 7 DURAK, N., Türk-İslam Düşüncesi Üzerine, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl:3, Sayı:7, s.191-198, Isparta 2003
 • 8 DURAK, N., editörden, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl:3, Sayı:8, s.5-6, Isparta 2003
 • 9 Nejdet Durak, editörden, tabula rasa-felsefe teoloji, yıl:3, Sayı:9, s.5-6, Isparta 2003
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1- Platon ve Farabi; Felsefesinde Erdem Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995
 • Doktora Tezi
 • 1 2- Aristoteles ve Farabi de Etik -Mukayeseli bir Çalışma-, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Siyaset-Ahlâk İlişkisi Bağlamında Machiavelli ve Yusuf Has Hacibin Devlet Anlayışları, Mahmut GÜL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mezuniyet Tarihi: 19.09.2013
 • 2 Albert Camus Felsefesinde Ahlak, Burcu YÖNEY, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mezuniyet Tarihi: 23.10.2013
 • 3 Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Liselerde Felsefe Eğitimi (Kütahya ve Isparta Örneği), Derya KARAASLAN, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mezuniyet Tarihi: 02.08.2012
 • 4 Klasik ve Çağdaş Ütopyalarda Siyaset ve Ahlak İlişkisi, Bilal Turgut, 21.12.2012
 • 5 David Hume ve Kant'ta Nedensellik Sorunu, Nuri GECEGİDER, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 İbn Haldun'un Siyaset ve Devlet Felsefesine Dair Görüşlerinin Osmanlı Düşüncesindeki Yansımaları, Bilgehan Bengü Tortuk, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18.12.2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tarihsellik Düşüncesi Bakımından İbn Haldun / 3644-D1-13
 • 2 Siyaset-Ahlak İlişkisi Bağlamında Niccolo Machiavelli ve Yusuf Has Hacib’in Devlet Anlayışları, Proje Yardımcısı: Mahmut GÜL, SDÜ BAP proje No: 2884-YL-11.
 • 3 Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Liselerde Felsefe Eğitimi (Kütahya ve Isparta Örneği), Proje Yardımcısı: Derya KARAASLAN, SDÜ BAP proje No: 2687.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında:Şehir ve İslam Sempozyumu, Barida Hotel Konferans Salonu 28-29 Eylül 2012 Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu” (International Symposium on Kinalizade Family),31 Mayıs-1-2 Haziran 2012, Isparta Türkiye, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 3 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu (International Symposium on Modern Age and al-Ghazzali, 12-14 Mayıs 2011 Isparta Türkiye, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 4 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010 Isparta
 • 5 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta 2007
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 DURAK, N., "Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı", 29-30 Mayıs 2009, SDÜ Mavigöl Uygulama Oteli Eğirdir-ISPARTA, Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kapanış Oturumu Rapörtörü,
 • 2 VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18 Nisan 2005, Isparta
 • 3 VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19 Nisan 2004, Isparta
 • 4 VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21 Nisan 2003, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Seminer, "Din-Felsefe İlişkisi", 07.11.2009, Antalya Diyanet Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Salonu, Antalya
 • 2 Mevlana ve Felsefesi, Belediye Konferans Salonu,Isparta 2007
 • 3 Panelist, Degişim Sürecinde İslam, 20.04.1996, Antalya Korkuteli Belediye Konferans Salonu
 • 4 Panelist, Degişim Sürecinde İslam, 21.04.1996, Antalya Elmalı M. Hamdi Yazır İlköğretim Okulu onferans Salonu
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Tabula-Rasa, felsefe-teoloji Dergisi, Sayı: 7-14, 2003-2007
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2014, ISBN 978-9944-452-85-4
 • 2 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu Bildiriler Kitabı
 • 3 ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASININ iSLAMiYETE KATKILARI SEMPOZYUMU BiLDiRiLER KİTABI, ISPARTA 2007
 • 4 Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, Bildiriler ve tartışmalar, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta Ekim 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 26 (MLA ve Index Islamicus).
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 24-25 (MLA ve Index Islamicus).
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 23 (MLA ve Index Islamicus).
 • 4 S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007/2, Sayı: 19 (MLA ve Index Islamicus).
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Tabula-Rasa, felsefe-teoloji Dergisi, Sayı: 1-6, 2001-2002
 • 2 SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:2, Ocak-Nisan 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 35, Bahar 2013
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 31, 2013/2
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 30, 2013/1
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 28, Yıl: 2012/1
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 EKEV Akademi Dergisi/ EKEV Academy Journal Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Yıl: 19, Sayı: 64, Güz 2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcısı
 • 2 Dekan Yardımcılığı, Ocak 2010-Ağustos 2011
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 19.11.2014-25.05.2015
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Kurulu Doçent temsilciliği, 16.10.2014-Devam Ediyor
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Şehitlik ve Gazilik, TRT-INT Kanalında Söyleşi, 2003
 • 2 İslam Ahlakı, TRT-1 Radyosu Diyanet Saati Programı, 2003
 • 3 Kur'an'da Sevgi, TRT-INT Kanalında Söyleşi , 2003
 • 4 Kültürümüzde Nevruz, TRT-INT Kanalında Söyleşi , 2003
 • 5 Atatürk ve Din, TRT-INT Kanalında Söyleşi , 2003
 • 6 Ahlakın İnsani ve Dini Temelleri, TRT 1 Sahur Özel Programı, Kasım 2002 Ankara
VERDİĞİ DERSLER
18-19 yy Bati Felsefesi (Y.L)
18-19. yy. Batı Felsefesi Tarihi
Bilgi Kuramında Özel Konular II (Dok)
Bilim ve Etik
Çağdaş Felsefe Akımları
Çağdaş Felsefe Akımları (Dok)
Değerler Felsefesi
Din Felsefesi
Din Felsefesi II
Epistemoloji ve Bilim Felsefesi
Etik Kuramları
Felsefe Problemleri
Felsefe Tarihi
Felsefe Tarihi I
Felsefe Tarihi II
Günümüz Felsefe Akımları
İnsan Hakları
İslam Ahlak Felsefesi
İslam Felsefesi Tarihi I
İslam Felsefesi Tarihi II
İslamda Bilim Tarihi
Mantık
Ontoloji-Metafizik-Varlık Felsefesi
Ontoloji-Metafizik-Varlık Felsefesi (Y.L)
Seminer (Doktora )
Seminer (YL)
Seminer (Yüksek Lisans)
Sistematik Felsefe
Tarih Felsefesi
Türk Düşünce Tarihi
Uygulamalı Etik
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Y.L)
Yukarı çık