Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Doç. Dr. NALAN ÇİÇEK BEZİR
Adı Soyadı Doç. Dr. NALAN ÇİÇEK BEZİR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik
Ana Bilim Dalı Genel Fizik
Telefon 2111741
E-Posta nalancicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Selçuk Üni.Fen-Edebiyat Fak. Fizik Böl. (30.06.1992)
Yüksek Lisans SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (13.09.1996)
Doktora SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (03.09.2002)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BEZİR, N. Ç., ŞENCAN, A., ÖZEK, N., YAKUT, A.K., 2003. Güneş Enerjili Sistemlerde Yapay Sinir Ağları Metodunun Kullanılabilirliliği ve Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7(1), 47-51, Isparta.
 • 2 Özek N., Çiçek Bezir N., Yılmazer İ., Kayalı R., 2004. Yansıtıcı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun termal performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8 (2), 141-143, Isparta.
 • 3 Özek N., Çiçek Bezir N., 2004. Yalvaç'a ait yatay yüzeye gelen güneş radyasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8 (2), 151-153, Isparta.
 • 4 Özek, N., Çiçek Bezir, N., Yılmazer, İ., Kayalı, R.,2002. Yalıtımlı ve Yansıtıcı Kapağı Olan ve Olmayan İki Güneş Havuzunun Termal Performansının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(2),148-150.Isparta.
 • 5 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N.,YAKUT, A.K, 2005. Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin I. Ve II. Yasa Verim Analizleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(2), 134-141, Isparta.
 • 6 Hasan Said TORTOP, Nalan ÇİÇEK BEZİR*, Mehmet UZUNKAVAK, Nuri ÖZEK Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek İçin V- diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11(2),110-115.Isparta
 • 7 Öztürk M., Bezir N.Ç., Özek N.,“Güneş havuzlarının Kullanım ömrü Maliyet Analizi”Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 247-252,(2008)
 • 8 Karakuyu Y., Uzunkavak M., Tortop H.S., Bezir N. Ç., Özek N.,,“ Sandıklı - Çevresi Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık İle İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitiüsü Dergisi, 8, 149-162,(2008)
 • 9 Dikmen, E., Bezir, N.Ç., Şencan, A., Özek, N., Kayalı R., Gökgöz, E.E., “Farklı kapak açılarında çalışan prototip bir güneş havuzunun deneysel incelenmesi”. Mühendis ve Makina,Cilt:51, Sayı:607,20-24.
 • 10 Nalan Çiçek BEZİR*1, İskender AKKURT1, Atilla EVCİN3, Kadir GÜNOĞLU2, Ayşe OKTAY1 “Ce Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi” Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(3), 38-41, 201
 • 11 Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Mehmet Arı, Abdullah Küçük “Elektroeğirme Yöntemi ile Elde Edilen InGaP Nanofiberlerin Elektriksel ve Optik Karakterizasyonu”
 • 12 Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Ayşe Oktay “Ce Katkılanmış TiO2 Nanofiberlerin Karakterizasyonu”
 • 13 Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Ayşe Oktay “Bor Katkılanmış TiO2 Nanofiberlerin Karakterizasyonu”
 • 14 Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Ayşe Oktay “Gümüş Katkılanmış TiO2 Nanofiberlerin Karakterizasyonu”
 • 15 Nalan Çiçek Bezir, Gülten Onay, Gizem Yıldırım, Sabriye Perçin Özkorucuklu, Murat Kaleli “Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı”
 • 16 Akyazı F., Dikmen E., Çiçek Bezir N., Şencan Aslan A.,“Düzlemsel Güneş Kollektörleri ile İki Yüzeyi Aydınlatılmış Saydam Yalıtımlı Güneş Kollektörlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi” Tesisat Dergisi, 94-99, 228,Aralık 2014
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özek, N., Karakılçık, M., Çiçek Bezir, N., 2000. A Solar Pond Model with Insulated and Glass Covered Surface. Volume 27(4),67-70, Bulgarian.
 • 2 BEZİR, N.Ç., ŞENCAN, A., ÖZEK, N., YAKUT, A.K., 2004. Estimation of the solar pond temperatures using artificial neural network. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 5(1), 39-48, Konya.
 • 3 Şencan, A., Bezir, N.Ç., 2004. A New Formulation to Estimate Tempareture of Solar Pond. Selçuk Journal of Applıed Marhematics, 5 (2), 33-41, Konya
 • 4 Nalan Çiçek Bezir, Ecir Uğur Küçüksille, Murat Öztürk, Nuri Özek "Modeling of Monthly Solar Radiation Using Data Mining", 6 th International Conference of the Balkan Physical Union, 421-422, 22-26 August 2006, İstanbul,TURKEY.Downloaded 08 Jul 2008 to 193.140.181.20. Redistribution subject to AIP license or copyright; see http://proceedings.aip.org/proceedings/cpcr.jsp
 • 5 N.Ç. Bezir, N. Ozek, R.Kayali, M. Oztürk Performance of a Salt Gradient Solar Pond with Reflective Covered Surface and Derivation of Analytic Functions for Air and Soil Temperatures for Isparta Region 6 th International Conference of the Balkan Physical Union,419-420, 22-26 August 2006, İstanbul,TURKEY.Downloaded 08 Jul 2008 to 193.140.181.20. Redistribution subject to AIP license or copyright; see http://proceedings.aip.org/proceedings/cpcr.jsp
 • 6 B. MAVI, N.C. BEZIR, I. AKKURT "Correlation Between Global And Diffuse Solar Radiation" Balkan Phys. Lett. Secial Issue (2008)811-813
 • 7 ENGİN EBRU GÖKGÖZ, NALAN Ç. BEZİR, ATİLLA EVCİN , NURİ ÖZEK 2008 TiO2'İN CAM YÜZEYLERE SOL-JEL METODU İLE KAPLANMASI BPL, 16, 161065
 • 8 N.C.Bezir,İ.Akkurt,N.Özek,B.Mavi,E.Kucuksille" Estımatıon Of Solar Radıatıon Wıth Meteorologıcal Data" Balkan Phys. Lett 15-1(2009)74
 • 9 B. Mavı, I. Akkurt,N. Çiçek Bezir, A.Evcin. "Invesitgation of radiation shielding properties of glass coated by TiO2 using Gamma-ray Spectroscopy" Balkan Phys. Lett. 18(2010)138-141
 • 10 Aydın Kamil Erdem, Dumitru Luca, Nalan Çiçek Bezir, “Characterization of ITO Thin Films Prepared by DC Magnetron Sputtering”, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi,2014
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., BEZİR, N.Ç., KALOGIROU, S.A., 2006. Different methods for modeling an absorption heat transformer powered by a solar pond. Energy Conversion and Management 48 (2007) 724-735
 • 2 Öztürk Murat, Çiçek Bezir Nalan, Nuri Özek 2007. Nuri Optical, Energetic and Exergetic Analyses of Parabolic Trough Collectors.Chin.Phys.Lett.Vol 4 No 7 1787.
 • 3 Öztürk M, Bezir N.Ç., Özek n.,Energy Market Structure of Turkey. Energy Sources,Volume 3, Issue 4 October 2008 , pages 384 - 395
 • 4 Nalan Ç. Bezir , Arzu Şencan, Nuri Özek, Ali Kemal Yakut, Refik Kayalı,Erkan Dikmen.Deneysel Tuz Gradiyentli Prototip Bir Güneş Havuzunun Isıl Performansı 2008 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Vol 23 Sayı 2
 • 5 Nalan Ç. Bezir , Orhan Dönmez , Refik Kayali , Nuri Ozek 2008.Numerical and experimental analysis of a salt gradient solar pond performance with or without reflective covered surface.Applied Energy 85 (2008) 1102-1112
 • 6 Murat Ozturk, Nalan Cicek Bezir , Nuri Ozek, Hydropower-water and renewable energy in Turkey: Sources and policy.Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 13, Issue 3, April 2009, Pages 605-615
 • 7 N. Ç. Bezir, N. Özek, R. Kayalı, A. K. Yakut, A. ¸Sencan, and S. Kalogirou, Theoretical and Experimental Analysis of a Salt Gradient Solar Pond with Insulated and Reflective Covers.Energy Sources, 31:985-1003, 2009.
 • 8 Çiçek Bezir Nalan ,Öztürk Murat, Nuri Özek ."Renewable energy market conditions and barriers in Turkey"Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 1428-1436
 • 9 M. OZTURK, N. C. BEZIR, and N. OZEK. Turkey's Energy Production, Consumption, and Policies, until 2020 Energy Sources, Part B, 4:315-331, 2009
 • 10 N. C. BEZIR, I. AKKURT, and N. OZEK"Estimation of Horizontal Solar Radiation in Isparta (Turkey)" Energy Sources, Part A, 32:512-517, 2010.
 • 11 N. C. BEZIR, I. AKKURT, and N. ÖZEK "Development of a Computer Program for Estimating Solar Radiation"Energy Sources, Part A, 32:1-9, 2010
 • 12 Bezir, N.Ç., Şencan Şahin, A., “Thermal Efficiency for Each Zone of a Solar Pond”. Chin. Phys. Lett. Vol. 28, No. 10,2011
 • 13 Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Mehmet Arı, and Deniz Belkıs Kepekçi¸"Indium phosphide nanofibers prepared by electrospinning method: Synthesis and characterization" Cryst. Res. Technol. 49, No. 5, 303–308 (2014)
 • 14 Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Refik Kayalı, Murivet Kaşıkcı Özen, and Ayşe Oktay "Investigation of structural, electronic and optical properties of pure and Ag-doped TiO2 nanofibers fabricated by electrospinning"Cryst. Res. Technol., 1–9 (2015)
 • 15 Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Murivet Kaşıkcı Özen, and Ayşe Oktay“Characteristic properties of Dy-Eu_Ag co-doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes”
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özek, N., Çiçek, N., Üçgül, İ.,1997. Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin Isıl Analizleri. 1. Çevre ve Enerji Kongresi, Antalya Makina Mühendisleri Odası, Antalya,14-15 Nisan 1997,244-256.
 • 2 Özek, N., Karakılçık, M., Çiçek Bezir, N.,2000.Bir Deri Atölyesine Isıl Enerji Sağlayacak Yalıtımlı Bir Güneş Havuzu Modeli ve Uygulaması. Enerji Kaynakları Sempozyumu, Çanakkale, 13-15 Nisan2000,144-157.
 • 3 Özek, N., Çiçek Bezir, N.,2002. Yalıtımlı ve Yansıtıcı Kapağı Olan Güneş Havuzuna Gelen Toplam Güneş Enerjisi. IV. Ulusal Temiz Enerjisempozyumu UTES'2002, İstanbul, 16-18 Ekim 2002, 195-202.
 • 4 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., 2003. Ölçülebilen Meteorolojik Verilerle Güneş Radyasyonunun Yapay Sinir Ağları Metoduyla Tayini. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 /Haziran 2003, Mersin, 235-239.
 • 5 BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N., 2003. Yansıtıcı Kapağı Olan Bir Güneş Havuzunun Optimum Verim Analizi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi. 3-5/Eylül 2003, Isparta, 419-424.
 • 6 BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N., ŞENCAN, A., 2004. İki yüzeyi aydınlatmalı ve saydam yalıtımlı kollektörlerin ısıl ve ekserji verimlerinin karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, 134.
 • 7 Nalan Çiçek BEZİR, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK "Isparta ve İlçeleri İçin Hesaplanan ve Ölçülen Direkt, Yaygın ve Toplam Güneş Radyasyonu" VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, ISPARTA, 25-27 Mayıs 2006, 167-178.
 • 8 H.S. TORTOP, N.Ç.BEZİR, M. UZUNKAVAK, N. ÖZEKÖğrencilerin Güneş Enerjisi ve Uygulamaları Konusundaki Başarıları İle Çevreye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Mersin. 8-10 Haziran 2007,62-66.
 • 9 N. Ç. BEZİR, E. U. KÜÇÜKSİLLE, M. ÖZTÜRK, N. ÖZEK Tuz Gradiyentli Bir Güneş Havuzunun Performansını Etkileyen Hava ve Toprak Sıcaklıklarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Mersin. 8-10 Haziran 2007, 72-75.
 • 10 Murat Öztürk, Nalan Çiçek Bezir, Nuri Özek, Yunus Emre Yüksel, Hidrojen Üretmede Fotoelektrokimyasal Yöntemin İncelenmesi.ESKİŞEHİR ,UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ 12-13 HAZİRAN 2008, ESOGÜ, 129-140.
 • 11 Arzu Şencan, Burcu Çırak, Nalan Çiçek Bezir, Ali Kemal Yakut, Nuri Özek, Murat Öztürk.Yerden Isıtma Sisteminde Güneş Havuzunun Kullanılabilirliği Ve Örnek Bir Uygulama, Kayseri, 23-24 Kasım 2007,201-208.
 • 12 Nalan Ç. Bezir, Arzu Şencan,Nuri Özek, Ali Kemal Yakut, Refik Kayalı,Engin Ebru Gökgöz,Yalıtımlı Bir Güneş Havuzunun Gradyentli Bölgelerinde Toplanan Güneş Enerjisi.ESKİŞEHİR, UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ 12-13 HAZİRAN 2008, ESOGÜ, 227-231.
 • 13 Erkan Dikmen, Nalan Ç. Bezir, Arzu Şencan, Nuri Özek, Ali Kemal Yakut, Refik Kayalı, Engin Ebru Gökgöz Yansıtıcı ve Yalıtımlı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun Deneysel Olarak İncelenmesi , ESKİŞEHİR UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ 12-13 HAZİRAN 2008, ESOGÜ, 176-183.
 • 14 Dikmen, E., Bezir, N.Ç., Şencan, A., Özek, N., Kayalı R., Gökgöz, E.E., 2009. Farklı kapak açılarında çalışan prototip bir güneş havuzunun deneysel incelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, Mersin, 26-33.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özek, N., Çiçek Bezir, N.,2002. Ispatra Yalvaç'a Ait EğikYüzeye Gelen Güneş Radyasyonu. TFD 21 Fizik Kongresi, Isparta 11-14 Eylül 2002,206
 • 2 Çiçek Bezir, N., Özek, N., 003. Bir Güneş Havuzunda Kullanılan Yansıtıcı Kapağın Optimum Açısının Belirlenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 /Haziran 2003, Mersin, 259-265.
 • 3 İskender Akkurt, Betül Mavi, Nalan Çiçek Bezir "Dünyaya Gelen Güneş Radyasyonunun İklim Değişikliği Üzerine tkisi" Malatya VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10-13 Eylül 2007,377.
 • 4 Mavi B., Gökgöz E.E., Bezir N.Ç., Akkurt I., Evcin A. ,"Ozon tabakasının soğurma özelliklerinin araştırılması" IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 167, Nevşehir, 2009.
 • 5 Kutlu N., Bezir N.Ç., Özek N., “ Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan model bir güneş fotopili sisteminin ekonomik analizi “IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 278, Nevşehir, 2009.
 • 6 Ayşe Oktay, İskender Akkurt, Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Kadir Günoğlu “Metal katkılı TiO2 ince filmlerin gama spetroskopisi ile radyasyon soğurma katsayılarının incelenmesi” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi,15-18 Mayıs 2013 Burdur (Uluslararası Katılımlı)
 • 7 İskender Akkurt, Nalan çiçek Bezir, Kadir Günoğlu, Ayşe Oktay “TiO2 ince filmlerin Radyasyon soğurma özelliklerinin incelenmesi” 7. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi 10-12 Eylül 2013 Isparta
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şencan, A., Bezir, N.Ç.,Dikmen, E., Özek, N., Köse, İ.İ., 2009. Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analizi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, Mersin, 183.
 • 2 A. Evcin, N. Çiçek Bezir, R. Kayalı, M. Arı, M Kaleli “InGaP Bileşiklerinin Band Enerji Seviyelerinin Fotolüminesans Yöntemiyle Belirlenmesi” VI. Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, 11-13 Eylül 2012, Çeşme
 • 3 N. Çiçek Bezir, B. Mavi, İ.Akkurt, A.Evcin, A.Oktay “AgNO3 ile Hazzırlanan İnce Filmlerin 511 KeV ve 1274 KeV Enerjili Gama Işınları İçin Soğurma Katsayılarının Hesaplanması” VI. Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, 11-13 Eylül 2012, Çeşme
 • 4 Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir,Ayşe Oktay “Elektro eğirme yöntemi ile üretilmiş metal katkılı TiO2 nanofiberlerin XRD analizi” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi,15-18 Mayıs 2013 Burdur (Uluslararası Katılımlı)
 • 5 N.Çiçek Bezir, G. Onay, G.Yıldırım, S. Perçin Özkorucuklu “Elektrokimyasal depolama yöntemi ile FTO camların üzerine kaplanmış TiO2 ince filmlerin XRD özelliklerinin incelenmesi” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi,15-18 Mayıs 2013 Burdur (Uluslararası Katılımlı)
 • 6 Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Ayşe Oktay “Elektro eğirme yöntemi ile üretilmiş metal katkılı TiO2 nanofiberlerin UV Spektroskopisi ile incelenmesi” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi,15-18 Mayıs 2013 Burdur (Uluslararası Katılımlı)
 • 7 G. Onay, N.Çiçek Bezir, G.Yıldırım, S. Perçin Özkorucuklu “Elektrokimyasal depolama yöntemi ile iletken camlar üzerine kaplanmış TiO2 ince filmlerin UV spektroskopisi ile incelenmesi” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi,15-18 Mayıs 2013 Burdur (Uluslararası Katılımlı)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özek, N., Karakılçık, M., Çiçek Bezir N., Kıymaç, K., 2001. Determination of Optimum Angle of Reflection of the Cover having Insulated and Reflective Surface that can be Opened and Closed Over an Insulated Solar Pond. 4th International Thermal Energy Congress, Çeşme, 8-12 July 2001,125-129.
 • 2 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., YAKUT, A.K., ÖZEK, N., 2003. Prediction With Artificial Neural Network Method of Montly Mean Solar Radiation. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium, 18-20 August 2003, Ankara, 95-101.
 • 3 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., YAKUT, A.K., ÖZEK, N., 2005. Determination of the Solar Pond Temperatures Using Fuzzy Logic. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, TURKEY, 148-153.
 • 4 BEZİR, N.Ç., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., ÖZEK, N., 2005. Prediction With Neural Network of Solar Radiation Values of Different Stations. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, TURKEY, 1023-1028.
 • 5 BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N., BÜYÜKBOYACI, Ş., UZUNKAVAK, M., DİNLER, T., 2005. Effect of Using Instruments on Conceptualizing Physics Course in the Process of Teaching Learning. , Sakarya, 21-22-23 September 2005, Sakarya University,243-250.
 • 6 BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., GÜLER, K., 2006. Temperature and Concentration Profiles of Salt Gradient Solar Pond. World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, 19-25 August 2006, Florance, ITALY
 • 7 N.Ç.Bezir, N. Özek, C.YalçınANALYSIS OF SOLAR RADIATION DATA INCIDENT HORIZANTAL AND TILTED SURFACE CASE STUDY FOR ISPARTA, TURKEY Kıbrıs
 • 8 H.S. Tortop, N.Ç.Bezir, N. Özek, M. UzunkavakTHE FIELD TRIP ABOUT SOLAR ENERGY AND APPLICATIONS OF THE EFFECTS OF STUDENT'S ATTITUDE AND ACHIEVEMENT Kıbrıs
 • 9 I. Akkurt, N.Ç.Bezir, B. Mavi, H. Akyıldırım, C.Yalçın, F. Kulalı The effect of solar - cosmic rays on the background radiation Kıbrıs
 • 10 N.Ç. Bezir vd "The monthly variation of tilted solar radiation in the Isparta Region of Turkey" World Renewable Energy Congress X and Exhibition 19-25 July 2008, Scotland, UK
 • 11 I. Akkurt et al. "Estimation of solar radiation by ANN in Turkey" World Renewable Energy Congress X and Exhibition 19-25 July 2008, Scotland, UK
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M.Öztürk vd "The role of biomass application in Turkey for sustainable developments" World Renewable Energy Congress X and Exhibition 19-25 July 2008, Scotland, UK
 • 2 M.Öztürk vd "Production, delivery, storage and utilization methods of hydrogen: commercial hydrogen production in Turkey" World Renewable Energy Congress X and Exhibition 19-25 July 2008, Scotland, UK
 • 3 M.Kaşıkçı, N.Ç. Bezir, M.Arı and R. Kayalı “Caracratization of Samarium Oxide And Ytterbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Devoloped As Electrolyte” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 4 M.Kaşıkçı, N.Ç. Bezir, M.Arı and R. Kayalı “Caracratization of Samarium Oxide And Terbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Devoloped As Electrolyte” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 5 M. Kaşıkçı, R. Kayalı, N. Çiçek Bezir, A. Evcin, Structural and Electrical Features of Holmium Oxide and Terbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorhous Developed as Electrolyte for IT-SOFC , 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum
 • 6 M. Kaşıkçı, R. Kayalı, N. Çiçek Bezir, A. Evcin, Characterization of Holmium Oxide and Dysporsium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Developed as Electrolyte For IT-SOFC’s, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kutlu N., Bezir N.Ç., Özek N., “Isparta ilinde bir evin elektrik ihtiyacının karşılanması için gerekli olan panel sayısının hesabı ve verimi”, Türk Fizik Derneği Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 381, Bodrum, 2009.
 • 2 Mavi B., Gökgöz E.E., Bezir N.Ç., Akkurt I., Evcin A. , “ Gama spektroskopi yöntemi ile TiO2 kaplanmış cam yüzeylerin radyasyon soğurma özelliklerinin incelenmesi”, Türk Fizik Derneği Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 541, Bodrum, 2009.
 • 3 Atilla Evcin, Refik Kayalı, Mehmet Arı, Metin Özgül, N. Çiçek Bezir, Süleyman Akpınar, and Abdullah Küçük “Synthesis of GaInP nanofibers by electrospinning method” Vth International Conference on Molecular Materials. MOLMAT 2012 – Barcelona, July 3-6, 2012
 • 4 Nalan Çiçek Bezir, Murat Kaleli, Atilla Evcin, Fatma Karipcin, Ayşe Oktay, Gülten Onay “The Applicability of TiO2 /Azo Dye Composite Particles For A Dye-Cencitized Solar Cells” SOLARTR2-2012 (7-9 NOVEMBER),Antalya
 • 5 N Bezir, E.B. Cambaz, A.Evcin “Sol Jel Yöntemi Kullanılarak Oluşturulan TiO2-ZrO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011 Bodrum
 • 6 N. Çiçek Bezir, A. Evcin, R.Kayalı,F. Karipcin,M.Kaleli “TAN ( ile Üretilmiş Güneş Pillerinin Elektrik ve Optik Özelliklerinin Karakterizasyonu” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 7 N. Çiçek Bezir, A. Evcin, A. Oktay “Bor Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 8 N. Çiçek Bezir, A. Evcin, H.Okçu, A. Oktay, G.Onay, R. Diker “Gümüş Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 9 N. Çiçek Bezir, A. Evcin, H.Okçu, A. Oktay,G.Onay, R. Diker “Seryum Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 10 N.Çiçek Bezir, G. Onay, G.Yıldırım, S. Perçin Özkorucuklu “Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Oluşturulan TiO2 İnce Fimlerin Optik Özelliklerinin incelenmesi” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 September 2012 Bodrum
 • 11 G. Onay, N.Çiçek Bezir, S. Perçin Özkorucuklu “Solar Cell produced by Electrochemical deposition Method” Uluslar arası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran 2013, Muğla.
 • 12 N.Ç. Bezir, Oktay, A. Evcin, Characteristic Properties of Eu-Ag Co-doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum
 • 13 N.Ç. Bezir, A. Evcin, R. Kayalı, M. Kaşıkçı, A. Oktay, Seryum Katkılı TiO2 Nanotoz ve Nanoliflerin Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum
 • 14 N.Ç. Bezir, A. Evcin, R. Kayalı, M. Kaşıkçı, A. Oktay, Gümüş Katkılı TiO2 Nanotoz ve Nanoliflerin Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum
 • 15 N.Ç. Bezir, A. Evcin, A. Oktay, Gümüş ve Disprozyum Birlikte Katkılı TiO2 Nanotaneciklerin Üretimi ve Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüncü,Başar, S., “TiO2 ve Boya Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Sol Jel Yöntemiyle Hazırlanması ve Karakterizasyonu” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • 2 Bilgiç,Büyükkaytan,T., “TiO2 ile Kaplanmış İletken Camların Optik ve Yapısal Karakterizasyonları” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 3 Gökgöz, E.E., “Renklendirilmiş Organik TiO2 ile Kaplanmış Camların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
 • 4 Oktay A., “TiO2 Nanofiberlerin Elektroeğirme Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • 5 Onay G., “Boya Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Elektrokimyasal Depolama Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21) Yerel Organizasyon Kurulunda Görev Alma
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK,ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., BEZİR, N.Ç., KALOGIROU, S.A., 2006. Different methods for modeling an absorption heat transformer powered by a solar pond. Energy Conversion and Management 48 (2007) 724-735
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK,Öztürk Murat, Çiçek Bezir Nalan, Nuri Özek 2007. Nuri Optical, Energetic and Exergetic Analyses of Parabolic Trough Collectors.Chin.Phys.Lett.Vol 4 No 7 1787.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK,Nalan Ç. Bezir , Orhan Dönmez , Refik Kayali , Nuri Ozek 2008.Numerical and experimental analysis of a salt gradient solar pond performance with or without reflective covered surface.Applied Energy 85 (2008) 1102-1112
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The experimental thermal performance analysis ...................Energy Sources
 • 2 Zonal Comparison in Measured and predicted ........Energy Sources
 • 3 A Statistical Approach on Estimation ........Energy Sources
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TiO2-ZrO2 İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi,TUBİTAK-BİDEB 2209,Proje Danışmanı,2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Nalan Çiçek Bezir "Prototip bir güneş havuzunun........." TUBİTAK Projesi
 • 2 Reklendirilmiş Organik-TiO2 ile Kaplanmış Camların Yapısal .........."BAP"
 • 3 TiO2 ve Boya Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Sol Jel Yöntemiyle Hazırlanması ve Karakterizasyonu,Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,2228-YL-10, Proje Yöneticisi, 2010
 • 4 TiO2 ile Kaplanmış İletken Camların Optik ve Yapısal Karakterizasyonları , Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,2694-YL-11, Proje Yöneticisi, 2011,
 • 5 TiO2 ve Oksim Komplekslerinin Sol-Jel Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,2619-M-10, Proje Yöneticisi, 2011
 • 6 TiO2 Nanofiberlerin Elektroeğirme Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,3158-YL-12, Proje Yöneticisi, 2012
 • 7 Boya Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Elektrokimyasal Depolama Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,3404-YL1-12, Proje Yöneticisi, 2012
 • 8 Düzlemsel Kollektörler İle İki Yüzeyi Aydınlatılmış Saydam Yalıtımlı Düzlemsel Güneş Kollektörlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,3745-YL1-13, Proje Yöneticisi, 2013
 • 9 Sıçratma Yöntemi ile Kaplanmış İletken Camların Optik ve Yapısal Karakterizasyonlar Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,3495-YL1-13 , Proje Yöneticisi, 2013
 • 10 10) Yarı İletken Altlık Üzerine InGaP Nanofiberlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,3811-YL1-13, Proje Yöneticisi, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Güneş Enerjisinin Güneş Havuzlarında Depolanması ve Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projesi, Proje No 149, Proje Araştırmacısı, 2000.
 • 2 ''Güneş Enerjisinin Güneş Havuzlarında Depolanması ve Kullanımı'' Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No 149, Kesin Rapor, Temmuz 2000.
 • 3 ''Güneş Havuzunun Performansının Arttırılması'' Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No 341, Kesin Rapor, Eylül 2002.
 • 4 Kollektör destekli bir güneş havuzundan elde edilecek sıcak suyun ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Altyapı Projesi, 2003/023, Proje Araştırmacısı, 2003.
 • 5 SDÜ PROJE NO : 2003/023. Kollektör destekli bir güneş havuzundan elde edilecek sıcak suyun ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılması, 24.02.2003, ISPARTA.
 • 6 Elektroeğirme yöntemiyle InP Nanofiberlerin Üretimi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK Projesi, 110M344,Proje Araştırmacısı, 2010
 • 7 Bor ve Zirkonyum Nanofiberlerin Elektrospin Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu TUBİTAK-BİDEB 2209,Proje Danışmanı,2013.
 • 8 Elektro Eğirme Yöntemi İle Hazırlanan Metal Katkılı TİO2 Nanofiberlerin Karakterizasyonlarının Belirlenmesi TUBİTAK-BİDEB 2209,Proje Danışmanı,2013.
VERDİĞİ DERSLER
Bilim Tarihi
Bitirme
Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisinde Teknik gelişmeler
Güneş Fotopillerine Giriş
Güneş Fotopoilleri
Fizik 1
Fizik 2
Günes Enerjisi Fizigi
Fizikte Test Oluşturma Yöntemleri
İletim ve Konveksiyon
Fizik Egitiminde Model ve Modelleme
Fizik Lab 3
Fizik Lab 4
Bitirme Ödevi
Fizik II
Fizik I
Yukarı çık