Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Said TAŞ
Adı Soyadı Doç. Dr. Said TAŞ
Birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111444
E-Posta saidtas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 30.6.1987
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 29.1.1991
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 29.7.1998
İLGİ ALANLARI
Eğitim yönetimi Sınıf yönetimi Örgütsel değişme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Taş, Said. (2011) “Türk Milli Eğitiminin Yapısı Ve Özellikleri”. Eğitim Bilimine Giriş ( Ed. Remzi Y.KINCAL) Grafiker Yayınları. s.189-216, Ankara.
 • 2 Taş, S. (2008). “Sınıf Yönetim Modelleri” ( Ed. Birol YİĞİT). Sınıf Yönetimi Teori Pratik Uygulamalar. Kriter Yayınevi. s.129-144, İstanbul.
 • 3 Taş, S. (2007) “Eğitimin Ekonomik Temelleri” Eğitim Bilimine Giriş ( Ed. Mehmet Durdu KARSLI) Pegem a Yayıncılık. s.137-158, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effect of Vocational High School Administrators’ Leadership Behaviors on Teacher Job Satisfaction
 • 2 According to Candidate Teachers Views Classroom Management Problems of Teachers in Traditional and Technology-supported Classrooms
 • 3 ORGANIZATIONAL POWER SOURCES USED BY TECHNICAL TEACHERS (THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSTY FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION FACULTY ))
 • 4 CLASS MANAGEMENT PROBLEMS ARE ENCOUNTERED IN COMPUTER LABORATORIES ACCORDING TO CLASSROOM MANAGEMENT DIMENSIONS
 • 5 İNOVASYON, EĞİTİM VE KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ
 • 6 A Study on Technical High School Teachers' Views Concerning Corporal Punishment.
 • 7 The Effects of Television Series Containing Schools on Student'Behavior.
 • 8 MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları- The Investigation Of Relationship Between Frequency Of Vocational Higher School Students' Informatıon And Communication Technology Use And Creativity Perception
 • 9 Taş, Said (2011) "Management Phılosophıes Of Prımary School Prıncıpals", Education, 131 (3), pp. 565-579,
 • 10 Taş, S. (2010) "Yenilikçi Bir Eğitim Anlayışı: Zilsiz Okul", SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:22 s.207-226.
 • 11 Taş, S. (2010) "İlköğretim Okullarında Sınıfta Zaman Kaybettiren Etkinlikler”. SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:12 s.73-94.
 • 12 Atatürk'ün Düşünce Yapısına Etki Eden Unsurlar
 • 13 Taş, S. (2009) "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Davranışlarının Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimine Yansımaları", SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:1 Sayı:9 s.171-192.
 • 14 Taş, S. (2009) "Atatürk'ün Dönüşümcü Liderliği". SDU Internatıonal Journal Of Techonologic Sciences Vol.1 No:2 s.1-9.
 • 15 Taş, S. (2007) "Eğitimde Yenileşmenin Önündeki Engeller (Dört Köşe Tekerlekler)",SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:15 s.183-192.
 • 16 Taş, S. (1996) "Okulu Sevdirelim". Çağdaş Eğitim. Yıl.21 Sayı.226 s.41-43 Ankara.
 • 17 Taş, S. (1993) “Japon Okulları”. Çağdaş Eğitim. Yıl.18 Sayı: 187 s.21-23 Ankara.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 TAŞ Sait, Eğitimin Ekonomik Temelleri, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ed. Çağatay ÖZDEMİR, Asil Yayınları, Kasım 2004, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, S. (2009) İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etkili İletişimi İle Okul İklimi Arasındaki İlişki. I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları kongresi, 1-6 Çanakkale.
 • 2 Taş, S. Koç, M. ve Özkan, H. H., E. Yılmaz (2009). Türkiye’ de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları kongresi, 10-15 Çanakkale
 • 3 Taş, S. (2008) Küreselleşme ve Türk Eğitim Sistemi. Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, s.648-659 Isparta.
 • 4 TAŞ Sait, Real Duty Of The Education Leader, International Conference on VET Teacher Training, January 2004
 • 5 TAŞ Sait, Assessment of Application in Schools and Application Results of School Experience Courses (The Case of Isparta Technical Education Faculty), International Conference on VET Teacher Training, Ankara, January 2004
 • 6 TAŞ Sait, AYDOĞDU Esma, ÇALIŞ Hakan, ÇAKIR Abdülkadir, Sınıf Yönetimi İçin İnteraktif Eğitim CD'si, Sakarya Üniversitesi IV. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 24-26 Kasım 2004,
 • 7 Okullarda Uygulama ve Okul Deneyimi Derslerinin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Isparta Teknik Eğitim Fak. Örneği) (Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslararası Konferansı) 22-23 Ocak 2004 Ankara
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Orta Öğrenimli İlkokul Öğretmenlerinin Önlisans Eğitiminin Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Ders Geçme ve Kredili Sistemle Oluşan Liselerdeki Örgütsel Değişme
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖZAYDIN,Betül. (2010)Teknoloji Kültürü ve Etik. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilimdalı.
 • 2 EROL, Osman. (2010) Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaaratıcılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilimdalı.
 • 3 MARULCU,İhsan. (2010) Eğitimsel Liderlik ve Teknoloji Kullanımı. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilimdalı.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Akdeniz Programı (MEDA), Mesleki Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Grubu Uzmanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu,
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu,
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 26 Mayıs 2005
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 A Qualitative Study on Upper Primary School Teachers’ Views about Professional Development Opportunities--- Internatıonal Onlıne Journal Of Educational Sciences(İOJES)IISN:1309-2707
 • 2 Kişisel Sorumluluk Bağlamında İnsanın Kendini Tanıması Ve İnsan Doğası SDU Sosyal Bilimler Dergisi-2011
 • 3 Öğretmenlerin Adaylık Sürecinde Karşılaştıkları Problemler (351 Nolu Makale) Internatıonal Onlıne Journal Of Educational Sciences(İOJES)IISN:1309-2707
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 2 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 3 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 4 Eğitim Bölüm Başkanı
 • 5 Eğitim Bölüm Başkanı
 • 6 Eğitim Bölüm Başkanı
 • 7 Eğitim Bölüm Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 2 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 3 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 4 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 5 SDU Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 6 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 7 18.08.2011 tarih ve352/18 sayılı seneto kararı ile SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 8 SDU İnsan Kaynakları Performans Komisyonu Üyesi-19.07.2011 590/12641
 • 9 SDU Yurtdışı Yabancı Öğrenci Giriş Sınav Komisyonu Üyesi 10.03.2011/338-5 nolu seneto kararı
 • 10 SDU Özel Öğrenci Yönergesi Hazırlama Komisyonu Üyesi-2011
 • 11 SDU Staj Komisyonu Üyesi -2011
 • 12 SDU Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 13 SDU Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 14 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi-2010
 • 15 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi-2009
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
 • 2 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
 • 3 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
 • 4 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimde Yeni Paradigmalar
Gelişim ve Öğrenme
Gelişm ve Öğrenme
Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri I
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Teknoloji Destekli Ortamlarda Sınıf Yönetimi
Teknoloji Destekli Sınıflarda Sınıf Yönetimi
Tez
Türk Eğitim Sistemi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Uzmanlık Alan Dersi 1
Uzmanlık Alan Dersi II
Yönetimde İnsan İlişkileri
Yukarı çık