Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hayati KÖKNAROĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölümü
Ana Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon 2462118519
E-Posta hayatikoknaroglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ 22.6.1992
Yüksek Lisans IOWA STATE UNIVERSITY - 21.12.1996
Doktora IOWA STATE UNIVERSITY ZOOTEKNİ 11.8.2001
İLGİ ALANLARI
Küresel ısınma ve hayvancılık, hayvancılıkta çayır ve mera kullanımı, besi sistemleri, hayvan besleme, konjuge linoleik asit, hayvancılıkta verimlilik, sürdürülebilirlik
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Köknaroğlu, H. M. P. Hoffman.2002. Mer'a ların sığır besiciliğine entegrasyonu. III. Ulusal Zootekni kongresi, Ankara. 14-16 Ekim.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ayhan, V., S. Bilginturan, S. Boyar, H. Koknaroglu, E. Adıyaman. 2009. Association Process Of Sheep and Goat Breeders In Turkey: Burdur and Isparta Case, "Synergy and Technical Development in The Agricultural Engineering; 31st International Conference of CIGR Section IV. & 33rd R&D Conference Of The Agricultural Engineering Board Of The Hungarian Academy Of Sciences", Szent Istvan University, Faculty of Mechanical Engineering. 30 August-02 September 2009. Gödöllö-HUNGARY.
 • 2 Bozkurt, Y., H. Koknaroglu, B. Kilic. 2004. The Use of Zeolite to Reduce Ammonia Accumulation in Housed Beef Cattle Production in Small Farm Condition in Turkey. Agro Environ 2004 Udine, Italy 20 - 24, October 2004.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Koknaroglu, H. 1996. Effects of concentrate level, location, season, weight, sex, and housing on performance of feedlot cattle in Iowa. Iowa State University, Ames, Iowa, USA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Koknaroglu, H. 2001. Integration of pasturing systems for cattle finishing programs. Iowa State University, Ames, Iowa, USA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akkurt Murat. 2014. Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İlişkilerinin İncelenmesi.
 • 2 Sağlam, Hakan. 2012. Süt sığırcılığında mevsimin sürdürülebilirliğe etkisinin incelenmesi.
 • 3 Akünal, Turgay. 2009. Farklı Ticari Yumurtacı Hibritlerin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İlişkilerinin İncelenmesi. SDÜ 3668-YL1-13. 4886 TL bütçeli
 • 2 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II. TUBİTAK 113B048 nolu proje. 67539 TL bütçeli
 • 3 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz. TUBİTAK 110B073 nolu proje. 70138 TL bütçeli
 • 4 Süt sığırcılığında mevsimin sürdürülebilirliğe etkisinin incelenmesi. 2488-YL-10. 4979 TL bütçeli
 • 5 Farklı Ticari Yumurtacı Hibritlerinin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi. SDU., 1714-YL-08. 3800 TL bütçeli
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz III. TUBİTAK 117B092 nolu proje. 49200 TL bütçeli
 • 2 Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Zararlı Gazların Ölçümü Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu 2004/85 nolu proje. Yardımcı yürütücü.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk ve Akaraba Topluluklar Zootekni Kongresi. 11-13 Eylül 2012. Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Hayvancılığı Teknoloji Platformu Çalıştayı, 22-23 Kasım 2010 Isparta.
 • 2 4. Ulusal Zootekni Kongresi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Ruminants:Meat Production and Managemet, MASHAV course organised by Hebrew University of Jerusalem in Rehovot, Israel. 3-30 March 2005
 • 2 Iowa State University Research Assistanship Fellowship
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Amerika Birleşik Devletlerinde tamamlamak üzere master ve doktora bursu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Society of Animal Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Technical editor: Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Macedonian Journal of Animal Science
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Editörlüğü
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü SOKRATES-ERASMUS koordinatörlüğü (2004-)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2008)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Kansas State Universitesinde küresel iklim değişikliğinin hayvancılık üzerine etkisinin belirlenmesi ve Türkiye için hayvan verim tahmin modellerinin geliştirilmesi üzerine çalışma. Eylül 2014-Eylül 2015.
 • 2 Iowa State Universitesinde otlatmanın ve etanol endüstrisi yan ürünü olan condensed corn distiller soluble beslemenin sığırlarda göz kası etinde Konjuge Linoleik Asit ve diğer yağ asitleri miktarı üzerine araştırma. 1 Temmuz-1 Ekim 2004.
VERDİĞİ DERSLER
Anatomi ve Fizyoloji
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Et sığırcılığı
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Hayvancılıkta Çayır Mera Kullanımı
Süt Sığırcılığı
Yukarı çık