Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hatice BAYSAL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hatice BAYSAL
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Telefon 2462118343
E-Posta haticebaysal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.6.1996
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 11.9.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 15.3.2012
İLGİ ALANLARI
İnsan Kaynakları Geliştirme Girişimcilik Eğitimi Etkili İletişim & Drama uygulamaları Çocuk Oyunları Sosyal Medya
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
  • 1 "Medyada Kadına Yönelik Şiddet", Kadına Yönelik Şiddet Oturumu, WONCA EUROPE 2008, 14th Regional Conference, 04-07 September 2008, İstanbul.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 "Türkiye'de Çokuluslu İşletmelerden Teknolojik Yetenek Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Netaş Uygulama Örneği"
  • Doktora Tezi
  • 1 İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Etkili İletişim Teknikleri
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
İletişim
İletişim Bilimi I
İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşe Alım ve Eğitim Süreçleri
Kariyer Planlama
Kriz ve Stres Yönetimi
Performans Değerleme ve Ücret Sistemleri
Sosyal Medya
Sosyal Medyada İKY Uygulamaları
Stratejik Değerleme ve Vaka Analizleri
Toplam Kalite Yönetimi
Yukarı çık