Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ulvi Erhan EROL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan EROL
Birimi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 3843
E-Posta erhanerol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 23.9.1991
Yüksek Lisans USA/LOUISIANA STATE UNIVERSITY PEYZAJ MİMARLIĞI 14.5.1999
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI 3.1.2006
İLGİ ALANLARI
PEYZAJ EKOLOJİSİ,EKOLOJİK PEYZAJ PLANLAMA, EKOLOJİK RESTORASYON,TARİHİ RESTORASYON, GOLF ALANLARI TASARIMI, BİTKİSEL TASARIM, PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİ VE BAKIMI, BİYOTOP HARİTALAMA, PEYZAJ ENVANTER VE ANALİZİ LANDSCAPE ECOLOGY, ECOLOGICAL PLANNING, ECOLOGICAL RESTORATION,HISTORICAL RESTORATION, GOLF COURSE DESIGN,PLANTING DESIGN, LANDSCAPE PRO-PRACTICE AND MAINTAIN, BIYOTOP MAPPING, LANDSCAPE INVENTORY AND ANALYSIS
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Artunc, S.C ,Erol,U. E., 'The binding thread: a regional plan for the Bayou Teche corridor' Louisiana State University ,Baton Rouge Louisiana USA 1997.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erol,U.E., 2017 Ekolojik Yaklaşımlı Peyzaj Planlama, Plant Dergisi Sayı 25, 2017 ,s:28-40
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇOBAN AYŞEN,EROL ULVİ ERHAN (2015). Türkiye de Kurulan Rüzgâr Enerji Santralleri RES Peyzaj Onarım Çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Osmaniye Bahçe Rüzgâr Enerji Santrali. Düzce Ormancılık Dergisi, 11(2), 54-73. (Kontrol No: 2408094)
 • 2 ŞAHİN, C., AKTEN, S., EROL, U. E., 2010. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(1):65-74, Artvin.
 • 3 KUŞ ŞAHİN, C., EROL, U. E., 2009. Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, Sayı:2, ISSN:1302-7085, Sayfa:170-181, Isparta.
 • 4 Erol,U.E., 2008. Balabandere Vadisi ve Yakın Çevresi Vejetasyon Araştırması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2008, Seri A (2), 103-122 ISSNN: 1302-7085, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erol U.,E, İkiz M., Büyük Ö., Uslu K. (2016)''Akıllı Park''ın Markalaşması ile Havza'nın Kentsel Gelişimine ve Estetiğine Katkıları. l.Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu 25-27 Mayıs 2016 Samsun
 • 2 KUŞ ŞAHİN,C., PEKİN TİMUR, U., TİMUR, Ö.B., EROL, U.E., 2010. Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EROL ULVİ ERHAN,ÇOBAN AYŞEN (2014). Türkiye de Rüzgâr Enerji Santrallerinin Tarihi Gelişimi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. 2. Uluslararası Davraz Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2405132)
 • 2 Yener D., Erol U.E., "A Research About The Bulbous Flora Of Turkey", XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, TÜRKİYE, 28-01 Nisan 2012, pp.103-104
 • 3 Erol, U.E., 2009 Commercial Dialog Scopes: GOLF FIELDS. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 September 2009, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erol,U.E, 2012 ''Neglected Areas '' As a Small Urban Seed Orchard. Seed Orchards and Breading Theory Conferance 21-25 May 2012 Antalya, Turkey Proceeding page 123-124.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Erol, U.E.,( 2010). Where Does Landscape Architecture Fit in The World Heritege: ECLASS 2010 Conferance, Cultural Landscape. 29 September-2 October 2010, İstanbul, Turkey. Conference Proceeding Book.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 INTERPRETATIVE PLANNING FOR A NEGLECTED HISTORIC SITE IN ISTANBUL, TURKEY Louisiana State University Collage of Design & Art School Of Landscape Architecture. LA USA
 • Doktora Tezi
 • 1 EKOLOJİK YAKLAŞIMLI PEYZAJ PLANLAMASI 'BALABANDERE VADİSİ ÖRNEĞİ' İSTANBUL DANIŞMAN:PROF.DR.YAHYA AYAŞLIGİL
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Taylan Kınalı (2015) Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına Ekolojik Yaklaşımlar 'Isparta İslamköy Örneği''
 • 2 Mehmet Sarı (2015) 3-d (pop-up) Kitap Tekniği İle Tarihi Ağaçların Yöre Peyzajını Genç Nesillere Anlatılması Üzerine Bir Çalışma ”Hikâye Anlatan Tarihi Ağaçlar”(2015)
 • 3 Kazım Uslu (2015) Dİkey Bahçe Uygulamalarına Ekolojik Yaklaşımlar ''Tarabya Üstü , İstanbul Örneği''
 • 4 Ayşen Çoban (2014) ''Türkiye'de Kurulan Rüzgar Enerji Santrallerinin(RES) Peyzaj Onarım Çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi''
 • 5 Murat Türkyılmaz (2014) ''Antalya İli Alanya İlçesinin Golf Turizmi Açısından Potansiyellerinin İrdelenmesi''
 • 6 Ömer Güntan (2009) "Golf Sahaları Tasarımı ve Bakım Aşamalarına Ekolojik Yaklaşımlar"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Golf Sahaları Tasarımı ve Bakım Aşamalarına Ekolojik Yaklaşımlar" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: 1679-YL-08, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 2011 Isparta Doğa Eğitimi 4004
 • 2 2011-TÜBİTAK Erguvanlar Çiçek Açıyor
 • 3 TÜBİTAK IDE 4004 Isparta Doğa Eğitimi
 • 4 TÜBİTAK İDE Isparta Doğa Eğitimi 2009
 • 5 IDE 2 ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ TÜBİTAK PROJESİ TÜBİTAK-4001
 • 6 IDE ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ TÜBİTAK PROJESİ TÜBİTAK-4001
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Meşe Sempozyumu
 • 2 AFSV Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standorts- und Vegetationskunde AFSV 2008 TURKEY MEETING
 • 3 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEI EXKURSION ORGANIZATION COMM.(2007) (afsv.org)
 • 4 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY EXKURSION 2006
 • 5 IFSA (NTERNATIONAL FORESTRY STUDENTS ASSOSIATION SYMPOSIUM ) 2005 OTURUM BAŞKANLIĞI
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 HER YÖNÜYLE GÜL SEMPOZYUMU 2012
 • 2 PEMÖT İSTANBUL
 • 3 PEMAT ISTANBUL
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Helen, A. Reich Memorial Scholarship, LOUISIANA STATE UNIVERSITY SCHOOL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE USA
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 YÖK BURSU (1994-1997)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "TÜRK BAHÇELERİ" Söyleşi 26 Aralık 2017 Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonu Antalya
 • 2 İBB İHTİSAS EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ -PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM KONFERANS -l- 02.05.2017
 • 3 İBB İHTİSAS EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ-PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM KONFERANS -ll- 09.05.2017
 • 4 İBB İHTİSAS EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ-PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM KONFERANS -lll- 16.05.2017
 • 5 İBB İHTİSAS EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ-PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM KONFERANS -lV- 23.05.2017
 • 6 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Buluşması Seri-2 (Yrd. Doç. Dr. Ulvi Erhan EROL) MAKÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 31 Ekim 2017
 • 7 CENNET BAHÇESİ-SULTAN YOLU SEVGİ BAHÇESİ- ANADOLU ÇİÇEKLERİ MEDENİYET BAHÇESİ Söyleşi ll.GÜN 27 Aralık 2017 Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonu Antalya
 • 8 KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ "TÜRK BAHÇELERİ" Söyleşi lV.GÜN 29 Aralık 2017 Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonu Antalya
 • 9 “Anadolu ve Bahçe Sanatı” . IGS WORLD GARDEN CENTER HAMBURG -GERMANY 2013
 • 10 “Türk bahçe sanatı" IGS WORLD GARDEN CENTER HAMBURG -GERMANY 2013
 • 11 “Türk bahçe sanatına modern yaklaşımlar” IGS WORLD GARDEN CENTER HAMBURG -GERMANY 2013
 • 12 “Tarihi Bahçeler ve İstanbul” IGS WORLD GARDEN CENTER HAMBURG -GERMANY 2013
 • 13 “Alman Çeşmesinden Sultanahmet’e yolculuk ‘Kültür Köprüsü’ IGS WORLD GARDEN CENTER HAMBURG -GERMANY 2013
 • 14 “Ekolojik tasarımda gabion kullanımı” IGS WORLD GARDEN CENTER HAMBURG -GERMANY 2013
 • 15 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 24 Ocak 2011"DOĞA RESTORASYONU VE TASARIMDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR" 2011
 • 16 Isparta Milas Mesire Alanı Yakaköy Halkın Katılımı Toplantısı 2010"Milas Mesire Alanı Ekolojik Analizi" 2010
 • 17 Isparta Valiliği "Ekolojik yaşam ve yapılar-Giresun Koçkayası Örneği" 2010
 • 18 İSTANBUL RADYOSU- DÜNYA BAHÇELERİ VE TÜRK BAHÇELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ 2005 ÖĞLE ÜZERİ PROGRAMI
 • 19 PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 'AMERİKAN PEYZAJ MİMARLIĞI STANDARTLARI ' 2002
 • 20 PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 'AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE PEYZAJ MİMARLIĞI' 2001
 • 21 DARÜLŞAFAKA OKULLARI İST. 'BİTKİSEL TASARIM VE UYGULAMA İLKELERİ KONULU SEMİNER' 2001
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 İGS 2013 Hamburg , Germany .International Garden Show World Gardens Compatation ''TERS TÜRK BAHÇESİ'' GÜMÜŞ MADALYA
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The American Society of Landscape Architects (ASLA)
 • 2 Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 "Ters Bahçe Tasarım" Sergisi. 26-29 Aralık 2017 Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonu Antalya
 • Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 İGS 2013 Hamburg , Germany .International Garden Show World Gardens Compatation ''TERS TÜRK BAHÇESİ'' GÜMÜŞ MADALYA
 • 2 İGS 2013 Hamburg , Germany .International Garden Show World Gardens Compatation ''TERS TÜRK BAHÇESİ'' HAMBURG VALİLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ
 • 3 İGS 2013 Hamburg , Germany .International Garden Show World Gardens Compatation ''TERS TÜRK BAHÇESİ'' HAMBURG ŞEHRİ TANINIRLIK ÖDÜLÜ''
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 (2017)PEYZAJ MİMARLIĞI DALINDA 2015-2016 YILLARI ARASINDA PLANT DERGİSİ ''EN İYİ YURTDIŞI UYGULAMALAR YARIŞMASINDA'' 1.LİK ÖDÜLÜ
 • 2 (2015) PEYZAJ MİMARLIĞI DALINDA 2013-2014 YILLARI ARASINDA PLANT DERGİSİ ''EN İYİ YURTDIŞI UYGULAMALAR YARIŞMASINDA'' 1.LİK ÖDÜLÜ
 • 3 (2010) Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen “Üretken Belediye Proje Yarışması Çevre ve Altyapı Proje dalında AKILLI PARK PROJESİ İLE 2. LİK ÖDÜLÜ
 • 4 (2010) Sosyal Belediyecilik Proje Yarışması’nda AKILLI PARK PROJESİ ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Jüri Özel Ödülü''
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi
 • 2 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 4 SDÜ Yaşam Dergisi
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 6 SDU ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 2 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 2 Dekan Yardımcılığı
 • 3 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi ABD Başkanlığı
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi ABD Başkanlığı
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi ABD Başkanlığı
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 8 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 GÜL VADİSİ BAKA PROJESİ
 • 2 MİLAS MESİRE ALANI KOMİSYONU
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü
 • 4 Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi Bşk.
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY MITING ORGANIZATION COMM.(2008) (afsv.org)
 • 2 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY MITING ORGANIZATION COMM.(2007) (afsv.org)
 • 3 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY MITING ORGANIZATION COMM.(2006) (afsv.org)
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY MITING ORGANIZATION COMM.(2008) (afsv.org)
 • 2 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY MITING ORGANIZATION COMM.(2007) (afsv.org)
 • 3 The Association of Forest Site Ecology and Geobotany (AFSV 2008)TURKEY MITING ORGANIZATION COMM.(2006) (afsv.org)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta İl Özel İdaresi Milas Mesire Alanı Master Planı
 • 2 Milas Mesire Alanı (Sit Alanı Değişiklik Raporu)
 • 3 Antalya Valiliği ( Yat Limanı Raporu)
 • 4 ISPARTA VALİLİĞİ DANIŞMANLIK (AŞ EVİ PROJESİ) (2007
 • 5 YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI TAŞEV KÖYÜ PLAJI PROJESİ(2007)
 • 6 SÜTÇÜLER KAYMAKAMLIĞI ATATÜRK BÜSTÜ VE ÇEVRESİ TASARIM VE UYGULAMASI
 • 7 I.ORDU SELİMİYE KIŞLASI PEYZAJ REVİZYON PLANI Selimiye-İST.(2000) İ.Ü.ADINA DANIŞMANLIK
 • 8 İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PEYZAJ PLANI VE UYGULAMASI Cerrahpaşa-İST(2001)
 • 9 İ.Ü. ÇAPA TIP FAKÜLTESİ PEYZAJ PLAN VE UYGULAMASI Çapa-İST (2001)
 • 10 İ.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ PEYZAJ PLANI VE UYGULAMASI Beyazıt-İST (2001)
 • 11 İ.Ü. REKTÖRLÜK VE ÇEVRESİ PEYZAJ PLANI VE UYGULAMASI Beyazıt-İST(2002)
 • 12 İ.Ü. İ.Ü. AVCILAR KAMPUSU PEYZAJ PLANI VE UYGULAMASI Avcılar-İST(2003)
 • 13 T.C. ORMAN BAKANLIĞI ANTALYA ARBORETUMU PLANI Antalya(2003)
 • 14 DİYARBAKIR PARKI PROJESİ (2004)
 • 15 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ PEYZAJ REVİZYON PLANI VE UYGULAMASI Hisarüstü-İST (2004)
 • 16 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR EK TESİS ÜNİTESİ PEYZAJ PLANI VE UYGULAMASI Hisarüstü-İST (2006)
 • 17 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK BÜSTÜ VE ÇEVRESİ PEYZAJ PLANI Yıldız- İST(2006)
 • 18 MALTEPE ASKERİ GOLF SAHASI ALT YAPI ÇALIŞMALARI Maltepe- İST(2006)
 • 19 KİLYOS POLİS OKULU GOLF SAHASI ALT YAPI ÇALIŞMALARI Kilyos-İST(2006)
 • 20 SDÜ KAMPÜS YOLU AĞAÇLANDIRMASI ISPARTA (1993)
 • 21 SDÜ BATI KAMPÜSÜ ATATÜRK BÜSTÜ YAKIN ÇEVRESİ PEYZAJ UYGULAMASI (1999)
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 (2017)PEYZAJ MİMARLIĞI DALINDA 2015-2016 YILLARI ARASINDA PLANT DERGİSİ ''EN İYİ YURTDIŞI UYGULAMALAR YARIŞMASINDA'' 1.LİK ÖDÜLÜ
 • 2 (2015) PEYZAJ MİMARLIĞI DALINDA 2013-2014 YILLARI ARASINDA PLANT DERGİSİ ''EN İYİ YURTDIŞI UYGULAMALAR YARIŞMASINDA'' 1.LİK ÖDÜLÜ
 • 3 İGS 2013 Hamburg , Germany .International Garden Show World Gardens Compatation ''TERS TÜRK BAHÇESİ'' GÜMÜŞ MADALYA
 • 4 AKILLI PARK PROJESİ (2010) Sosyal Belediyecilik Proje Yarışması’nda ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Jüri Özel Ödülü''
 • 5 (2010) AKILLI PARK PROJESİ Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen “Üretken Belediye Proje Yarışması Çevre ve Altyapı Proje dalında (300 PROJE İÇERİSİNDE ) 2. LİK ÖDÜLÜ
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 İGS 2013 Hamburg , Germany .International Garden Show World Gardens Compatation ''TERS TÜRK BAHÇESİ'' GÜMÜŞ MADALYA (3 HAFTA SERGİLENDİ)
VERDİĞİ DERSLER
Biotop Haritalama
Biyotop Haritalama
Çevre Sosyolojisi
Ekolojij Peyzaj Planlama
Ekolojik Peyzaj Planlama
Ekolojik Planlama ve Tasarım İlkeleri
Ekolojik Planlama ve tasarımın temel ilkeleri
Golf Alanları Tasarımı
Görsel Analiz
Grafik Tasarım
Historical Landscape and Environment Restoration (ERASMUS)
Historical Landscape Restoration (Erasmus)
Kaynak Envanter ve Analizi
Kültürel Peyzaj
Landscape Ecology (ERASMUS)
Landscape Historical Restoration
Landscape Inventory and Analysis
Landscape Inventory and Analysis (Erasmus)
Mimari Tasarım 4
Peyzaj Analiz Yöntemleri
Peyzaj Bakım Teknikleri
Peyzaj Ekolojisi
Peyzaj Mimarlığı Sektörel Boyutu
Peyzaj Mimarlığında Sektörel Boyut
Peyzaj Tasarımı
Peyzaj Tasarımına Ekolojik Yaklaşımlar
Plant Identification and Assesment-1 (ERASMUS)
Portfolia
Proje ll
Proje Vl
PROJECT-1 (ERASMUS)
Tarihi Çevre ve Restorasyon
Tarihi Çevre ve Resyorasyon
Tasarıma Ekolojik Yaklaşımlar
Temel Sanat Eğitimi-l
Temel Tasarım
Yukarı çık