Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Işın KÜRKÇÜOĞLU
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118819
E-Posta isinkurkcuoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 2.10.1990
Yüksek Lisans İNGİLTERE THE UNİVERSİTY OF BİRMİNGHAM DİŞ HEKİMLİĞİ 12.9.2001
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 9.4.2008
İLGİ ALANLARI
Biyomateryaller Florozis Adeziv luting simanlar Polimerler Radyasyon Dental implantlar Dental seramikler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 IŞIN KÜRKÇÜOĞLU, VAHAP KARAKILIÇ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, ISPARTA İLİNDE YÜKSEK FLORLU SU KAYNAKLARINI KULLANAN İKİ BÖLGEDE ATMOSFERİK RADON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt1 (2), 49-61 (2010).
 • 2 Kürkçüoğlu I, Sammons RL. Investigation of the influence of phosphatase activity of staphylococcus on the dissolution of a synthetic hydroxyapatite biomaterial. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2010:1(2): 30-38.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Feldspatik Dental Seramiklerde Doz Hızı Ölçümleri
 • 2 SE Özkır, AK Çulhaoğlu I Kürkçüoğlu. Kanat Uzantılı İmplant Destekli Sabit Restorasyonlarda İki Farklı Üst Yapı Materyalinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2011;17(1):36-42
 • 3 Kürkçüoğlu I, Köroğlu A, Özkır SE. Dental implantlarda başarı kriterleri ve başarı değerlendirme yöntemleri. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2010; 20:216-224.
 • 4 Kabadayı L, Sönmez M, Kürkçüoğlu I. Experience with Steri-oss Osseointegrated Implants: An 8-year Study. Balk J Stom. 2000; 4: 114-116.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kurkcuoglu Atasicakir I, Sammons RL, Wilson SJ. Influence of staphylococci and streptococci on the dissolution of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. J Dent Res 2001; 80: 709 [Abs No: 1454].
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özkır SE, Kürkçüoğlu I, Terzioğlu H. Oral İmplantolojide Multidisipliner çalışmanın önemi: Bir Vaka Sunumu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim 2005, Ankara.
 • 2 Kürkçüoğlu I, Sammons R. L. Staphylococcus Epidermidisin farklı suşlarının fosfataz aktivitelerinin belirlenmesinde iki ayrı metodun incelenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2005.
 • 3 Haner B, Tekin I, Kılıçay E, Kürkçüoğlu I. Bazı Bor Bileşiklerinin Tıp ve Eczacılık Alanında Kullanım Potansiyelleri. II. Bor Çalıştayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,6 Mayıs 2004, Zonguldak.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 I. KÜRKÇÜOĞLU, V. KARAKILIÇ & M. E. KÜRKÇÜOĞLU, A Study on Determination of the Atmospheric Radon Levels in Two Endemic Fluorosis Regions in Isparta, The 4E's of Endodontics Symposium, 17-19 Mart 2011, Abstract Book, p 57.
 • 2 M. E. KÜRKÇÜOĞLU, V. KARAKILIÇ & I. KÜRKÇÜOĞLU, Monitoring Indoor Radon Levels at the Faculty of Dentistry in Isparta, Turkey, The 4E's of Endodontics Symposium, 17-19 Mart 2011, Abstract Book, p 58.
 • 3 I. KÜRKÇÜOĞLU, A. KÖROĞLU, M. E. KÜRKÇÜOĞLU, S. E. ÖZKIR, "Zonguldak-Ereğli Serbest Dişhekimi Muayenehanelerinde Atmosferik Radon Seviyelerinin İncelenmesi" 15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 29 Nisan-1 Mayıs 2011, Fethiye/Muğla, Bildiri Özetleri Kitabı, ss.33-34.
 • 4 M. E. KÜRKÇÜOĞLU, S. E. ÖZKIR, I. KÜRKÇÜOĞLU, A. KÖROĞLU,"Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Radon Konsantrasyonu Ölçümleri" 15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 29 Nisan-1 Mayıs 2011, Fethiye/Muğla, Bildiri Özetleri Kitabı, ss.31-32
 • 5 KURKCUOGLU I., KARAKILIC V., KURKCUOGLU M.E., ASSESSMENT OF ATMOSPHERİC RADON EXPOSURE OF THE DENTAL FACULTY STAFF IN ISPARTA IN TURKEY, 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Prishtina-Kosovo, September 23-25, 2010, Abstract Book, p85
 • 6 KÜRKÇÜOĞLU M.E., KARAKILIÇ V., KÜRKÇÜOĞLU I., A STUDY ON THE VARİATİON OF INDOOR RADON LEVEL WİTH HEIGHT, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı, 759s
 • 7 Köroğlu A, Kürkçüoğlu I, Özkır SE. A study on some mechanical properties of a polyamid denture-base material. 34th Annual Conferance of European Prosthodontics Association (EPA). 23-25 Eylül 2010, Priştina, Kosova.
 • 8 Kürkçüoğlu I, Bahçeli S. An investigation on sound and fluorosed dentin by means of micro-raman and infrared spectroscopy. . 34th Annual Conferance of European Prosthodontics Association (EPA). 23-25 Eylül 2010, Priştina, Kosova.
 • 9 Durkan R, Köroğlu A, Kürkçüoğlu I, Beşir B. Management of impaired anterior aesthetics using porcelain laminate veneers: a clinical report. . 34th Annual Conferance of European Prosthodontics Association (EPA). 23-25 Eylül 2010, Priştina, Kosova.
 • 10 Kurkcuoglu I, Tuna HS, Gumus HO. Raynaud’s phenomenon and masticatory muscle disorder: 2 Case Reports. 14th Congress of BASS. 6-9 Mayıs 2009. Varna, Bulgaristan.
 • 11 Tuna HS, Fentoglu O, Kurkcuoglu I. Gingival Fibromatosis induced by chronic irritation of a pontic: A Case Report. 14th Congress of BASS. 6-9 Mayıs 2009. Varna, Bulgaristan.
 • 12 Kurkcuoglu I, Yurdukoru B. SEM and EDAX evaluation of metal-resin cement-enamel interfaces after debonding in shear mode. European Association of Prosthodontics (EPA) Congress, 4-6 Eylül 2008, Pecs, Macaristan.
 • 13 Yurdukoru B, Kurkçuoglu I, Ateş M. A Comparative Study on patient participation in clinical decision-making in prosthetic treatment. European Association of Prosthodontics (EPA) Congress, 4-6 Eylül 2008, Pecs, Macaristan.
 • 14 Kurkcuoglu I, Yurdukoru B. An invstigation on the efficacy of resin cement primers on metal surfaces treated with the Rocatec System. European Association of Prosthodontics (EPA) Congress, 4-6 Eylül 2008, Pecs, Macaristan
 • 15 Kurkcuoglu I , Yurdukoru B. Bond versus rebond strengths of a base-metal alloy to enamel. International Association of Denral Research (IADR) Congress-Continental European and Israeli Division, Eylül 26-29 2007, Selanik, Yunanistan.
 • 16 Yurdukoru B, Kurkcuoglu I, Ateş M. Dental Students’ Perception of Preferred Patient’s Role in Decision Making. European Association of Prosthodontics (EPA) Congress, 11-13 Ekim 2007, Atina, Yunanistan.
 • 17 Yılmaz K, Kurkcuoglu I, Özkan P, Gürbüz A. The Effect of Bleaching on the Surface Roughness and Colour of Aesthetic Restorative Materials. European Association of Prosthodontics (EPA) Congress, 11-13 Ekim 2007, Atina, Yunanistan. 2007.
 • 18 Kurkcuoglu I, Yurdukoru B. An Evaluation of the Failure Modes with Different Cement-Metal Surface Treatment Combinations. European Association of Prosthodontics (EPA) Congress, 11-13 Ekim 2007, Atina, Yunanistan. 2007.
 • 19 Yurdukoru B, Sönmez M, Kurkcuoglu I. Comparative Analysis of Various Methods for Testing Metal-Porcelain Bond Strengths. European Association of Prosthodontics (EPA) 30th Annual Conference, Londra, İngiltere, 2006.
 • 20 Kurkcuoglu I, Yurdukoru B. Clinical decision Making in Prosthodontics: An Assessment of 5th year students. European Association of Prosthodontics (EPA) 28th Annual Conference,16-18 Eylül 2004, Kuşadası, İzmir.
 • 21 Atasıcakir I, Watson CJ, Ogden AR, Smith IS. An analysis of the Surface Characteristics of Three Types of Hydroxyapatite (HA) Coated İmplants. British Society for the Study of Prosthetic Dentistry. Forty-third Annual Conference. 31 Mart- 2 Nisan 1996. Queen’s University of Belfast, Belfast, Güney İrlanda.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 The Effect of Staphylococci on the Dissolution of Synthetic Calcium Phosphate Materials, The University of Birmingham, Faculty of Dentistry, 2001
 • Doktora Tezi
 • 1 Bonding ve rebonding işlemlerinden sonra metal alaşımlarının mineye bağlantı kuvvetlerinin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Temel metal alaşımlarında uygulanan farklı yüzey işlemlerinin bonding ve rebonding kuvvetlerine etkisinin incelenmesi (Yardımcı Araştırmacı). Proje No: 2005K120140-7-6. (Ankara Üniversitesi BİYEP-ÖYEP projesi (06/01/2006-09/04/2008)).
 • 2 Temel metal alaşımlarında uygulanan farklı yüzey işlemlerinin bonding ve rebonding kuvvetlerine etkisinin incelenmesi (Yardımcı Araştırmacı). Proje No: 2005-08-02-070. (Ankara Üniversitesi BAP projesi (01/06/2005-01/12/2007))
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Association of Prosthodontics (EPA) üyeliği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Kombine Protezler
Protetik Diş Tedavisi I
Protetik Diş Tedavisi III
Yukarı çık