Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yunus Ömer BOYACI
Adı Soyadı Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462118676
E-Posta yunusboyaci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 21.7.1986
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (BİYOLOJİ) 5.9.1990
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 27.1.1995
İLGİ ALANLARI
Hayvan Sistematiği, Akaroloji, Bentik canlılar, Su omurgasızları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ferruh Aşçı, Yunus Ömer Boyacı, Muhlis Özkan Türkiye Faunası için Yeni Üç Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Türü Uludağ Üniv. Eğitim Fak. Dergisi
 • 2 Cengin, Ö. Boyacı, Y.Ö. Didinen, H. Foça Körfezi'nde Baskın Olan Bentik Organizma Türleri, Eğirdir Su Ürünleri Dergisi, 1 (2): 54-61
 • 3 Boyacı, Y.Ö. Özkan, M. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Mideopsidae Hydrachnellae, Acarı)Türü: Mideopsis crassipes, Soar,1907 Eğirdir Su Ürn. Fak. Dergisi Sayı 7. 2001.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hakan Didinen, Boyaci Y. O. Behire Işıl Didinen Uygulanmış Bazı Göl İyileştirme Çalışmaları ve Sonuçları E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008, Volume 25, Issue (2): 173–179
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, M, Boyacı, Erman, O. Y.Ö Sultan Sazlığı, Çapalı ve Işıklı Gölü Su Kenesi Faunasının Tür çeşitliliği, Rastlanma sıklığı ve Baskınlık Değerleri Üzerine bir Araştırma. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003, Erciyes Kayseri
 • 2 Özkan, M., Erman, O., Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı?nın (Kayseri) Su Akarları (Hydrachnellae, Acarı) Faunası Üzerine 8. Mühendislik Haftası,26-28 Mayıs Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 1994
 • 3 Boyaci Y. O., M. Ozkan, Konya İlinden Yeni Su Kenesi Türleri 12. Ulusal Biyoloji Kongresi 6-8 Temmuz 1994 Trakya Üniversitesi EDİRNE
 • 4 Boyaci Y. O., M. Ozkan, Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Feltria, Koenike, 1889 Türü 8. Mühendislik Haftası 26-28 Mayıs SDÜ. ISPARTA 1994
 • 5 Boyaci Y. O., M. Ozkan,Doğu Anadolu Su Akarları (Acarı Hydrachnellae) Üzerine Sistematik Araştırmalar V. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum, 1991.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dumlu ve Akdağ Suyu Su kenelerinin Sitematik ve Ekolojik Yönden incelenmesi. Atatürk Univ. Fen bilimleri Enst.
 • Doktora Tezi
 • 1 Konya İli Su Kenesi (Hydrachnidia) Faunası. Atatürk Univ. Fen bilimleri Enst.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hakan DİDİNEN Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifera Faunasının (Aschelminthes, Rotatoria) Sistematik ve Ekolojik yönden İncelenmesi. S.D.Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2001
 • 2 Özlem CENGİN Foça Körfezi Bentik Organizmalarının Mevsimsel incelenmesi. S.D.Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2001
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Furkan Durucan- Antalya Batı Kıyıları (Antalya-Kalkan)'nın Halacaridae (Acari) Türlerinin Taksonomik ve Bazı Biyoekolojik Özellikleri
 • 2 Hakan DİDİNEN. Beyşehir Gölü Zooplanktonunun ekolojisi ve sistematiği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 3 Pınar GÜLLE: Antalya ili su kenesi (Hydrachnidia, acari) Faunası S. Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Tatlı su Gastropodları Duygu Ceren Caglan
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Göller Bölgesi Su Kenesi Faunası. 107 T 321 TUBİTAK TBAG Araştırma Projesi 2010
 • 2 Beyşehir Gölü Zooplanktonu Hakan DİDİNEN SDÜBAP
 • 3 Antalya ili su kenesi (Hydrachnidia, Acari) faunası Pınar Gülle SDÜBAP 1656-D08
 • 4 Eğirdir Gölü'nün Eğirdir merkez yerleşim bölgesi Trichoptera (İnsecta) Faunası ve Populasyon dinamiği. SDÜBAP Proje No: 04-M-825
 • 5 Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifera Faunasının (Aschelminthes, Rotatoria) Sistematik ve Ekolojik yönden İncelenmesi. Hakan Didinen 1116 Yl 05
 • 6 Işıklı Gölü (Denizli) Su Kenesi Faunası SDÜBAP. NO: 1032
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
 • 2 EĞİRDİR GÖLÜ SU SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN GÖL EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ VE SULAMA SİSTEMİNİN PAYI, T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU, TAGEM/HAYSÜD/2010/09/01-02
 • 3 Eğirdir Gölü’nün Planktonik ve Bentik Özelliklerinin Su Niteliği ile İlişkisi
 • 4 Gölcük Gölü (Isparta)’nün Limnolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 0036-NAP-08, Proje Baş: 2008 Bitiş: 2010
 • 5 Özkan, M., Erman, O., Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı'nın (Kayseri) Su Akarları (Hydrachnellae, Acarı) Faunası Tübitak ,TBAG-1064,181 s.,1993
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ispartak-2012 Proje pazarı
 • 2 V.ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2012 Düzenleme kurulu üyesi
 • 3 I. Alabalık Sempozyumu SDÜ 2009
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Başvuru kayıt 277822 Dergi Adı: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY Dergi ISSN: 1010-6960 Dergi Türü: Fen(SCI) Dergi Grubu: C Yayın Başlığı: A New Species of Arrenurus Dugès 1834 (Acari: Hydrachnellae) from Turkey., Yayın Yılı: 2011 Cilt: 35 Sayı: 4 Ek: Sayfa: 569 - 573 Yazar Sayısı: 3 Yayın Türü: Makale Teşekkür Edilen Kurum/Kuruluşlar : Üniversite
 • 2 Başvuru kayıt 277823 Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Dergi ISSN: 1300-0179 Dergi Türü: Fen(SCI) Dergi Grubu: C Yayın Başlığı: A new water mite species (Hydrachnidia: Aturidae) from Turkey: Barbaxonella taurusensis sp. nov. Yayın Yılı: 2012 Cilt: 36 Sayı: (4) Ek: Sayfa: 481 - 484 Yazar Sayısı: 3 Yayın Türü: Makale Teşekkür Edilen Kurum/Kuruluşlar : TÜBİTAK
 • 3 Başvuru kayıt 235854 Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Dergi ISSN: 1300-0179 Dergi Türü: Fen(SCI) Dergi Grubu: C Yayın Başlığı: A new species of Acherontacarus (Acari, Hydrachnidia) Yayın Yılı: 2010 Cilt: 34 Sayı: 3 Ek: Sayfa: 291 - 295 Yazar Sayısı: 3 Yayın Türü: Makale Teşekkür Edilen Kurum/Kuruluşlar : TÜBİTAK
 • 4 Başvuru kayıt 158989 Dergi Adı: AQUATIC INSECTS Dergi ISSN: 0165-0424 Dergi Türü: Fen(SCI) Dergi Grubu: C Yayın Başlığı: Shivatonia ispartaensis sp. n., a new water mite (Acari: Hydrachnidia: Bharotoniinae) from the western Taurus Mountains of Anatolia, Turkey Yayın Yılı: 2007 Cilt: 29 Sayı: 3 Ek: Sayfa: 195 - 201 Yazar Sayısı: 2 Yayın Türü: Makale Teşekkür Edilen Kurum/Kuruluşlar :
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 ESUF Eğirdir Su Ürnleri Fakültesi Dergisi
 • 2 Su Ürünleri Fakültesi Editör
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 ZOO-1306-19 New species of the genus Geholaspis Berlese, 1918 (Acari: Mesostigmata: Macrochelidae) for Turkish fauna from Kelkit Valley: Geholaspis longispinosus (Kramer, 1876) 16 Sep 2013
 • 2 ZOO-1203-26 A new Arrenurus Dugès, 1834 (Acari: Hydrachnidia: Arrenuridae) species for the Turkish fauna: Arrenurus (Truncaturus) corsicus (E.Angelier, 1951)
 • 3 ZOO-1103-3 New Records of Water Mite (Acari: Hydrachnidia) Species for the Turkish Fauna Yunus ESEN1*, Vladimir PEŠIC2, Cihan ÇİTİL1, Orhan ERMAN1
 • 4 New Species of Family Unionicolidae Oudemans, 1909 (Acari, Hydrachnidia) for the Turkish Fauna Turkish journal of Zoology MAKALE KODU: ZOO-1010-41
 • 5 "New records of water mites (Acari: Hydrachnidia) from southern Iran, with description of one new genus and three new species VLADIMIR PEŠIC, HARRY SMIT, MAHDIEH ASADI and ISA ETEMADI Zootaxa
 • 6 A redefinition of Iranothyas Bader, 1984 with the description of a new species from Oman VLADIMIR PESIC1, REINHARD GERECKE2 & HARRY SMIT3 Zootaxa
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 New species of the family Unionicolidae (Acari, Hydrachnidia) for the Turkis fauna Turkish journal of science and Technology Journal Fırat University
 • 2 FECUNDITY AND EGG DEVELOPMENT OF FOUR DECAPODA CRUSTACEAE IN THE AEGEAN SEA. EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, DERGİ KOMİSYONU
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Eber Gölü (Afyonkarahisar) Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) FaunasıEğirdir Su Ürünleri fakültesi Derg. 7: 1, 1-4 2011
 • 2 Sakarya Nehri (Karasu) Mollusca Türleri ve Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasallar. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi
 • 3 Afyon ili su kenesi faunası Ferruh Aşçı Eğirdir Su Ürünleri fakültesi dergisi
 • 4 Çankaya üniversitesi Fen Bilimleri Enst Dergisi Sayı / Number: 11 Mayıs/May 2009
 • 5 Eğirdir Su ürünleri Fakültesi dergisi Sayı:8, 2004
 • 6 SdÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi Sayı:7 Cilt:1 2003
 • 7 Eğirdir Su Ürünleri, Fakültesi Dergisi. Sayı 6, 2001
 • 8 Fen bilimleri Enst. Dergisi Cilt VII, Sayı 3 2002
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Fakülte kurulu üyesi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Bşk Yard
 • 2 Su Ürünleri Temel Bilimler Deniz Biyolojisi ABD. Bşk
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Mevlana Bölüm Koordinatörü
 • 2 Yandal ve çift anadal Koordinatörü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi yayın Kurulu üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri fakultesi Koruma ve geliştirme dernek başkanı
VERDİĞİ DERSLER
Balık Genetiği
Bentik organizmalar biyolojisi
Biyoçeşitlilik ve Biyometri yöntemleri
Genel Zooloji
Kabuklu ve Eklem bacaklılar Biyolojisi
Oseanoloji
Parazitoloji
Sistematiğin Prensipleri
Su Omurgasızlar Zoolojisi
Sucul Böceklerin Biyoloji
Yukarı çık