Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşegül KUBİLAY
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastalıklar Anabilim Dalı
Telefon 2462118687
E-Posta aysegulkubilay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 27.6.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 18.2.1991
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜ ÜRÜNLERİ 8.5.1997
İLGİ ALANLARI
Balık hastalıkları Balık İmmunolojisi Balık serolojisi Bakteriyel balık Patojenleri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gülşen ULUKÖY1* , Ayşegül KUBİLAY2 , Behire Işıl DİDİNEN2 , Seçil METİN2 , Soner ALTUN3 , Öznur DİLER2 , Ramazan MAMMADOV4 , Arife DULLUÇ5Immunostimulant Effects of Geophyte Plant Extract on Non-specific Defence Mechanisms of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4(1): 36-41 (2018)
 • 2 Nurcan, N, Kubilay A.,Pseudomonas fluorescens BALIK PATOJENİNDE ÇEVREYİ ALGILAMA SİSTEMİ VE VİRÜLENS FAKTÖRLERİ, Journal of Fisheries & Aquatic Sciences of Istanbul University (IUJFAS) Volume 31 - Issue 2 - Dec 2016
 • 3 METİN SEÇİL,DİDİNEN BEHİRE IŞIL,BOYACI YUNUS ÖMER,KUBİLAY AYŞEGÜL,EMRE NESRİN, DİDİNEN HAKAN,EMRE YILMAZ (2014). Occurrence of Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909¬ Larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) in Pikeperch (Sander lucioperca, L.) in Lake Eğirdir. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(1), 20-24.
 • 4 Cafer Bulut, Ayşegül Kubilay, Ufuk Akçimen, Mustafa Ceylan,FORMALDEHİT (CH2O)’İN FARKLI KONSANTRASYONLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) KORTİZOL, SERUM GLİKOZ ve LİZOZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİJournal of FisheriesSciences.com6(4): 321-330 (2012) DOI:10.3153/jfscom.akdeniz006
 • 5 Kubilay A., Altun S., Savaş S.,2009, A STUDY ON AEROBIC BACTERIAL FLORA DURING INCUBATION OF RAINBOW TROUT EGGS IN HATCHERY (Oncorhynchus mykiss,Walbaum 1792).Journal of FisheriesSciences.com.Vol. 3 Issue 1 Page 1-75 (2009)
 • 6 Kubilay,A.,Uluköy,G., "The effects of acut stress on rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss)".Turk J Zool 26 ,249-254(2002).
 • 7 Timur G.,Timur M.,Turna İ.İ.,Kubilay A.,İkiz R.,"Tubificid Kültürü Üzerinde Bir Araştırma", Tr.J.of Zoology 20,99-101,(1996).
 • 8 Kubilay,A.,Timur, G.,"Eğirdir Gölü Köprü avlağı Bentik Faunasında Bulunan Mollusk Türlerinin Tanımlanması Mevsimlere ve Zonlara Göre Dağılımı", Tr.J.of Zoology 19,241-248 (1995).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güliz Karaarslan, Tuba Kabak, Birgül Çakır, Ayşegül Kubilay, 2007,Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)'Nın İç Organ, Kan Serumu Ve Döllenmiş Yumurtalarında Lizozim Aktivitesi.Ulusal Su Günleri,Antalya, 16-18 Mayıs,2007
 • 2 Kubilay, A.,Timur,G., Gökkuşağı Alabalıklarında ( Oncorhynchus mykiss) Yersinia ruckeri Bakterinine Karşı Antikor Üretiminin Aglutinasyon Yöntemleri ile Tespiti Üzerinde Bir Araştırma, ( IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,17-19 Eylül Cilt II ,624-641, Eğirdir, Isparta, 1997.
 • 3 Timur,M.,Timur,G.,Sarmaşık,A.,Kubilay,A.,Batı Akdeniz bölgesi Eğirdir Gölü Su Ürünleri Biyolojik Sorunları ve Çözüm Yolları, Batı Akdeniz Bölgesi I. Tarım kongresi 4-6 Kasım , Antalya, 171-179,1992.
 • 4 .Kubilay,A.,Timur, G.,Eğirdir Gölü Köprü avlağı Chironomidae Larvaları ve Bu Larvaların Mevsimlere ve Zonlara Göre Dağılımı Üzerinde Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi XI. Ulusal Biyoloji Kongresi 24-27 Haziran 1992,Elazığ,155-156,1992.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Eğirdir Gölü Köprü Avlağı Bentik Faunası Üzerinde Bir Araştırma."
 • Doktora Tezi
 • 1 "Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Patojen Bakteri Yersinia ruckeri' ye Karşı Antikor Üretimi ve Tespiti Üzerinde Bir Araştırma."
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nurten AYDOĞDU; NİLÜFER ÇAYI'NDAKİ (BURSA) ENDEMİK BALIK TÜRÜ BARBUS NİLUFERENSİS'İN (TELEOSTEG:CYPRİNİDAE) HELMGNT FAUNASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
 • 2 Ahmet DURU, Elma, Nar Ve Üzüm Sirkesinin Flavobacterium psychrophilum Bakteriyel Balık Patojenine Karşı İn Vitro Antibakteriyel Aktivite Ve Biyofilm Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi
 • 3 Alican DEMİR,2015,Japon balıkları (Carassius auratus, L.1758)’nda Aeromonas hydrophila enfeksiyonuna karşı aşılama stratejilerinin geliştirilmesi
 • 4 Sercan ÇİFTÇİ,2015,GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss Walbum, 1792) İÇİN HAREKETLİ AEROMONAD SEPTİSEMİ ENFEKSİYONUNA KARŞI AŞI ÜRETİMİ. Fen Bilimleri Enstitüsü,ISPARTA,75s 75
 • 5 Ecem BErcis YILDIZ,2014.Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yavrularında kefir ilaveli yem kullanımının Aeromonas hydrophila patojenine karşı direnç ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
 • 6 Şefik GÜNEY;Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nda Kefir İlaveli Yemin Spesifik Olmayan İmmun Sistem ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi
 • 7 Nihan GÜNLÜ,2013, Vibrio anguillarum suşlarının antimikrobiyal duyarlılığı ve plazmid izolasyonu
 • 8 BULUT, C., 2010.Bakır Sülfat (CuSO4.5H2O) ve Formaldehit (CH2O)'in Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Histopatolojik ve Hematolojik Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Isparta
 • 9 NURCAN,N.,2010,Bazı Gram-Negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi
 • 10 EMRE,N.2010,Beymelek Lagünü’ndeki Levrek Balıkları (Dicentrarchus labrax L.1758 ) ‘nin Helmint Faunasının Tespiti
 • 11 KABAK,T, 2009.Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss)'larının Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Bazı Geofit Bitki Ekstraktlarının Etkilerinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi,Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Nesrin EMRE,2016.AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ Capoeta erhani, C. pestai, C. mauricii TÜRLERİNİN HELMİNT PARAZİTLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 Cafer BULUT, 2015,EĞİRDİR GÖLÜ ve GÖLDEKİ BAZI SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL DÜZEYLERİ ile STRES PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü,ISPARTA,140 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Eğirdir Gölü Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeyleri ve Çevresel Stresin Araştırılması.3454-D2-13
 • 2 Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) kefir ile zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç, spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması,1001 TÜBİTAK, No:111O326, 2011-2013.
 • 3 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)’nda kefir ilaveli yemin spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisi.BAP-2899-YL-11,2011-2013
 • 4 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularında Kefir İlaveli Yem Kullanımının Aeromonas hydrophila Patojenine Karşı Direnç ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması,112O482 Nolu proje,
 • 5 'Bazı Gram-negatif bakteriyel balık patojenlerinde çevreyi algılama sisteminin incelenmesiBAP-YL
 • 6 Vibrio anguillarum suşlarının antimikrobiyal duyarlılığı ve plazmid izolasyonu,2010. BAP-YL
 • 7 "Bakır Sülfat (CuSO4.5H2O) ve Formaldehit (CH2O)'in Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) histopatolojik ve hematolojik etkilerinin araştırılması" BAP, YL
 • 8 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum izalosyonu.SDÜBAP-1294M
 • 9 Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Lactococcus garvieae Patojenine Karşı İmmunisazyonu Üzerinde bir Araştırma(S.D.Ü.A.P.03-M-725) 2003- Proje Yöneticisi
 • 10 Lactococcus garvieae suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi,04-YL-851
 • 11 Lepistes balıklarında (Poecilia reticulata) maternal immunitenin transferi Üzerinde Bir araştırma(SDÜAF No:253) Proje Yöneticisi 2000-2002.
 • 12 Gökkuşağı Alabalıklarından izole edilen Yersinia ruckeri suşlarının Serotiplerinin Lam Aglutinasyon Testi ile Tespiti Üzerinde Bir Araştırma SDÜAF- Proje Yöneticisi 1999.
 • 13 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yavrularında kefir ilaveli yem kullanımının Aeromonas hydrophila patojenine karşı direnç ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Balık Patojeni Saprolegnia Mantarlarına Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, BAP, Proje No: 2605-M-10, 2013
 • 2 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep Olan Saprolegnia spp.'ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri, TAGEM, Proje No:TAGEM/ 10/ AR-GE/ 21 PRO, 2012.
 • 3 "Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Polilactide-Co-Glycolide ve Sodium Alginate Mikropartikülleri kullanılarak Lactococcus garvieae'ye Karşı Oral İmmunizasyonu SDÜBAP 1124-M-05
 • 4 Yetiştiriciliği Yapılan Orkinos ( Thunnus thynnus ) Endoparazitleri Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ Blimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi 1295-m-06 ,2006
 • 5 Çipura (Sparus aurata), Deniz levreği (Dicentrarchus labrax), ve Gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss )larının spesifik olmayan immün sistemi üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması, TÜBİTAK -TOVAK proje No:104V126
 • 6 Eğirdir Gölü Su Kalitesi ,Fiziksel,Kimyasal ,Mikrobiyolojik Parametreleri, SDÜ BAP ,Proje No:003,2005.
 • 7 Kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında görülen bakteriyal patojenlerin fenotipik ve genotipik karekterlerinin tespiti üzerine bir araştırma.SDÜBAP
 • 8 Lactococcus garvieae suşlarında SDS-PAGE ve Westernblotting analizleri kullanılarak antijenik moleküllerin belirlenmesi. (S.D.Ü.A.P. ) Araştırmacı ,2003-
 • 9 Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus.mykiss) glukan uygulaması ile spesifik olmayan savunma mekanizmasının artırılması ve lizozim aktivitesinin belirlenmesi (SDÜAF No:251) Araştırmacı,200-2002.
 • 10 Canlı Yemdeki Bakteriyel Yükün Çipura Larvalarının Bağırsak Florasına Etkisi(Tamamlandı-2002).SDÜAF 337 nolu proje
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 > "Balık sağlığı ve hastalıkları Konferansı 21 Nisan 2015
 • 2 Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı düzenleme Kurul Başkanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı ,Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ,Kepez, ANTALYA,30-31 Ekim 2014.
 • 2 I. Ulusal Alabalık Sempozyumu-14-16 Ekim 2008
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Fish Patalogy and Environmental Management of Aquaculture başlıklı eğitim kursuna 18 Ağustos-28 Kasım.1999 tarihinde JICA tarafından Japonyada düzenlenen katıldı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Bulletin of the European Association of fish pathologists
 • Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Sözlü Sunum Birinciliği: Kubilay A, Guzel-Seydim Z, Gumus E, Kok-Tas T, Metin S, Guney S, Ulukoy G, Diler O, 2012. Effects of Different Storage Temperatures on Microflora of Rainbow Trout Feed Supplemented with Kefir. The 1 st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), 14-15 Sept., 2012. Khon Kaen, Thailand
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 LYSINE REQUIREMENT AND ITS EFFECT ON THE BODY COMPOSITION OF OREOCHROMIS NILOTICUS FINGERLINGS,African Journal of Food Science,2009
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Melek Balığı (Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823) Yemlerine Pediococcus acidilactici İlavesinin Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri.Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 2 DÜŞÜK OKSİJEN SEVİYESİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS, W. 1792) YAVRULARININ BAZI KAN PARAMETRE DEĞERLERİNE ETKİSİ Sayın.Journal of FisheriesSciences.com.JFS.comrize014
 • 3 EFFECT OF ACUTE STRESS ON HAEMATOLOGY AND IMMUNOLOGY OF CLARIAS GARIEPINUS, Journal of FisheriesSciences.com" da yayınlanmak üzere gönderilen JFS.com001009 kodlu makaleyi ,
 • 4 Mersin ili Çağlarca köyündeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) kuluçkahanelerinde Flavobacterium spp. varlığı, "Journal of FisheriesSciences.com" da yayınlanmak üzere gönderilmiş JFS.com02509
 • 5 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,2004
 • 6 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2004
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde "Potentials of Tridax procumbens Leaf Extract as Antimicrobial Agents for Fish" (Ref no: HVD-2017-21)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
 • 2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
 • 3 Su ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı
 • 4 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Balık Hastalıkları anabilim dalı başkanlığı,2005-2009
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi,
 • 3 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yardımcı Doçent Atama Komisyon Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 *İç Sularda Alternatif Türlerin Yetiştiriciliği* *10-14 Ocak 2016, Antalya*
 • 2 Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi konulu Üçüncü Ülke Eğitim programı 09-25 Ocak 2016 Antalya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AKSAM,JIKA,TIKA. Deniz Balıklarında Görülen hastalıklar, deniz Balıklarında Kullanılan Aşılar, 13 Ocak 2016
 • 3 Fish Vaccines and Vaccination Methods, Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Eğitim proğramı, Japonya Uluslar arsaı İş birliği(JICA) ve Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,(TİKA). Akdeniz Su ÜÜrünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü.14.01.2015
 • 4 Fish Diseases, Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Eğitim proğramı, Japonya Uluslar Arası İş Birliği(JICA) ve Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,(TİKA). Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü.14.01.2015
 • 5 Importance Diseases management Viral and bacterial Disease of Carp, Treatment methods2013 Bileşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orta Asya alt Bölge Ofisi(SEC),7-10 Mayıs 2013AkdenizSu Ürünleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kepez tesisisnde,Sazan ve Akvaryum Balığı yetiştiriciliği Eğitim Proğramına katılım, 8 Mayıs 2013.Kepez.
 • 6 Tübitak 1001 Proje Değerlendirme Hakemliği
VERDİĞİ DERSLER
Akvaryum Balıkları Hastalıkları
Akvaryum Balıkları hastalıkları ve Teşhis metotları
Akvaryum Balıklarında Hastalık ve Teşhis Metotları 2007-2008 Güz
Akvaryum Balıklarında Hastalık ve Teşhis Metotları, 2008-2009 Bahar
Akvaryum Balıklarında Hastalık ve Teşhis Metotları, 2009-2010 Güz
Balık aşılama yöntemleri
Balık Hastalıkları
Balık hastalıklarında Tedavi Yöntemleri
Balık hastalıklarında uygulanan Profilaktif yöntemler2009-2010 Bahar
Balık İmmunolojisi
Balık İmmunolojisi Bahar 2009-2010 Bahar
Balık İmmunolojisi ve Aşılama 2009-2010 Bahar
Balık sağlığı ve Stres
Balık zoonozları 2007-2008 Güz
Balıklarda stres ve Balık sağlığı 2008-2009 Bahar
Balıklarda stres ve Balık sağlığı 2009-2010 Bahar
Balıklarda stres ve Balık sağlığı,2007-2008 Güz
Balıklarda Uygulanan Serolojik Teknikler 2009-2010 Güz
Balıklarda Uygulanan Serolojik Teknikler2006-2007 Bahar
Balıklarda Uygulanan Serolojik Teknikler2008-2009 Güz
Bitirme Ödevi II 2009-2010 Bahar
Deniz Balıkları Yeti,ştiriciliği
Deniz Balıkları yetiştiriciliği
Deniz balıkları yetiştiriciliği 2006-2007Güz
Deniz balıkları yetiştiriciliği 2008-2009 Güz
Deniz balıkları yetiştiriciliği 2009-2010 Güz
Genel Mikrobiyoloji
Genel Mikrobiyoloji 2006-2007Bahar
Genel Mikrobiyoloji 2008-2009 Bahar
Genel Mikrobiyoloji 2009-2010 Bahar
İç su balıkları yetiştiriciliği
Kültür Balıkçılığında Aşı Uygulamaları
Kültür balıkçılığında Aşı Uygulamaları, 2008-2009 Bahar
Kültür balıkçılığında Aşı Uygulamaları, 2008-2009 Güz
Kültür balıkçılığında Aşı Uygulamaları, 2009-2010 Güz
Kültür balıkçılığında Aşı Uygulamaları,2006-2007 Bahar
Plankton Kültürü
Serolojik Teknikler
Su ürünleri ekonomisi
Su Ürünlerine Giriş
Yukarı çık