Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer Osman ERTAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer Osman ERTAN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118675
E-Posta omerertan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOG 13.5.1981
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BİYOLOG 15.6.1975
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOG 19.1.1987
İLGİ ALANLARI
Limnoloji Ekoloji İşleme Teknolojisi, Plankton,
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ömer ERDOGAN,N.Lerzan ÇİÇEK,Ö. Osman ERTAN,2013 Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,8(1):9-21
 • 2 N.Lerzan ÇİÇEK,Ö.Osman ERTAN,2013.Köprüçay Nehri Epilitik Alg Çeşitliliğinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi.Eğirdir Su Ürünleri Dergisi 8(1):22-41
 • 3 Kalyoncu H., Barlas M., Ertan Ö.O. 2009. Aksu Çayı'nın Su Kalitesinin Biotik İndekslere (Diyatomlara ve Omurgasızlara Göre) ve Fizikokimyasal Parametrelere Göre İncelenmesi, Organizmaların Su Kalitesi ile İlişkileri. Türk Bilim Dergisi, 2(1): 46-57.
 • 4 KALYONCU, H., BARLAS, M., ERTAN Ö. O. ÇAVUŞOĞLU, K., Aksu Çayı'nın Su kalitesi üzer,ne bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9 Sayı:1 (2005), 5-13 S5-13.
 • 5 . Altun, S., Ertan, Ö.O., 2004. Yersinia ruckeri suşlarının SDS-PAGE ve Western-Blotting analizi ile antijenik özelliklerinin belirlenmesi, SDU. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı:11, 53-59 s.
 • 6 BİLGİN,Ş., ERTAN,Ö.O., (2003). Dondurulmuş ve Depolanmış Salmo trutta macrostigma DUMERİL 1858'nın Kimyasal Bileşimindeki Değişimler. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Cilt 2, Sayı: 10, 32-38s.
 • 7 Gülle, İ., Ertan, Ö.O., 2003. Acıgöl (Denizli)'ün Bazı Limnolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, ISSN 1300 4891, Sayı: 8 2001-2002, 94-105, Isparta.
 • 8 Turna, İ.İ., Ertan, Ö.O., Yağcı,M., Antalya Körfezi Kıyıları'nın Makrobentik Kahverengi ve Kırmızı Algleri (Fucophyceae=Phaeophyceae-Rhodophyceae). S.D.Ü Eğirdir Su Ür. Fak. Derg. 8 (2003), 113-127
 • 9 Turna, İ.İ., Ertan, Ö.O., Yağcı, M., 2003. Antalya Körfezi Kıyıları'nın Makrobentik Kahverengi ve Kırmızı Algleri (Fucophyceae=Phaeophyceae-Rhodophyceae).Süleyman Demirel Ünversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 8 : 113-127.
 • 10 BİLGİN,Ş., ERTAN,Ö.O., Salmo trutta L. 1766'nın Soğuk Dumanlama Sonrası Besin Bileşenleri ve Yağlarındaki Değişimler. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. (2001) 5:2, 76-83.
 • 11 TURNA,İ.İ., ERTAN,O.Ö., ATEŞ,Ş., APAYDIN, M., Antalya Körfezi Kıyılarının Makroskobik Yeşil Algleri (Chlorophyta). S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. (2000) 4:1, 155-169.
 • 12 ERTAN, Ö.O., Kocapınar (Eğirdir-Isparta) Kaynağı Algleri. Mersin Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi .
 • 13 ERTAN,Ö.O., ATEŞ,Ş., Salmo trutta macrostigma DUMERİL, 1858 ve Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792'in Bazı Kimyasal Bileşenleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. (1998-1999) 6, 195-206.
 • 14 ERTAN, O., ATEŞ, Ş., Jania rubens (L.) Lam. ve Peysonnelia squamaria (Gmel.) Dec.'nın Farklı Mevsimlerdeki Bazı Bileşenleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Sayı 5, (1996-1997), 154-163.
 • 15 ERTAN, Ö.O., TURNA, İ.İ., GÜLYAVUZ, H., SAVAŞ,S., MORKOYUNLU,A., ATEŞ, Ş., Bazı Makroalglerin Kimyasal İçeriğinin Mevsimsel Değişimi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. Sayı:5, (1996-1997), 140-153.
 • 16 MORKOYUNLU, A., YILDIRIM, M.Z., ERTAN, Ö.O., Pınarpazarı Kaynakları Epilitik Algleri (Eğirdir, Türkiye) SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5, ISSN:1300-4891 130-139 s., 1996-1997.
 • 17 ERTAN, Ö.O., MORKOYUNLU, A., Epipelic Algae of Aksu Stream (Eğirdir, Isparta-Turkey) OMÜ, Fen-Edeb., Fak., Fen Dergisi, 8 (1), 31-53, 1997.
 • 18 MORKOYUNLU, A., ERTAN, Ö.O., Köprüçay Irmağı (Aksu Deresi) nda Tesbit Edilen Bazı Bacillariophyta Türleri. SDÜ Eğirdir Su Ürün.Fak.Derg, 4, 89-97, 1995.
 • 19 KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Farklı Zemin pH ve Bazı Kimyasal Maddelerin Nomaphila stricta (Vahl)'ın Büyüme ve Gelişmesine Etkileri SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak.Derg., 4, 137-150, 1995.
 • 20 ERTAN, Ö.O., Ekim Derinliğinin ve Buğday Ekim Sıklığının Boreava orientalis Jaub.et Spach Tohumlarının Sürme Oranına Etkileri. S.Ü.Fen-Edb.Fak.Fen Derg.Sayı 5,113-122, 1986.
 • 21 ERTAN, Ö.O., Bazı Katkı Maddelerinin Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr. Kummer'un Morfolojik Özelliklerine Etkileri. S.Ü.Fen-Edb.Fak.Fen Derg.Sayı 5, 123-133, 1986.
 • 22 ERTAN, Ö.O.,2,4 Diklorofenoksiasetik Asit(2-4 D)ve Tiyaürenin Boreava orientalis Jaub.et Spach Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri. S.Ü.Fen-Ed.Fak.Fen Dergisi Sayı4, 49-56, 1985
 • 23 DUYGU, E., ERTAN Ö.O., Boreava orientalis (Jaub.et Spach)' in Eko-fizyolojisi I.Çimlenme, Atatürk Üniv.Fen Fak., Cilt 1, Özel Sayı 1, 391-397, 1983.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güntekin DOĞAN, Ömer Osman ERTAN, Levent İZCİ, Şengül BİLGİN.2017.Türkiye Denizlerinde Avlanan Barbun Balıklarının Besinsel İçeriklerine Genel Bakış.Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(2), 220-230 (2017)
 • 2 Güntekin Doğan, Ömer Osman Ertan Determination of amino acid and fatty acid composition of goldband goatfish [Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855)] fishing from the Gulf of Antalya (Turkey) Int Aquat Res DOI 10.1007/s40071-017-0179-9
 • 3 Soner ÇETİNKAYA,Şengül BİLGİN, Ömer OsmanERTAN 2017,Increasing Shelf Life of Sous-Vide Cooked Rainbow Trout by NaturalAntioxidant Effective Rosemary: Basic Quality CriteriaLIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3(2): 69-77 (2017)
 • 4 Hülya ATEŞ**, Ömer Osman ERTAN 2017Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli, Isparta - Türkiye)’nın Fiziko-KimyasalÖzellikleri ve Epilitik Algleri*Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(2), 211-219 (2017)
 • 5 Nezire LERZAN ÇİÇEK * , Ömer Osman ERTAN, Ömer ERDOĞAN , Hakan DİDİNEN , Yunus ÖMER BOYACI , Deniz KARA , Melek ZEYBEK , Gürkan DİKEN Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir (Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(3), 150-162
 • 6 Damla Coşkun, Ömer Osman Ertan, 2016. Eğirdir Gölü (Hoyran Bölgesi)Fitoplanktonik Alg Florası Üzerine Bir Araştırma SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 20 : 1, 16-26. .
 • 7 ÖMER ERDOĞAN, ÖMER OSMAN ERTAN. 2017. Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Akademi Dergisi 1 (1) : 58-66.
 • 8 ABUNDANCE AND DIVERSITY OF ZOOPLANKTON IN THE KÖPRÜÇAY ESTUARY, TURKEY
 • 9 Yüce, M.A. & Ertan, Ö.O. (2014). Kovada Channel Phytoplankton (Isparta- Turkey). Journal of Biological and Environmental Sciences, 8(24), 165-171.
 • 10 Zeybek, M.,Kalyoncu, H., Ertan,Ö.O., Çiçek,N.L., 2012. Köprüçay Irmağı (Antalya) Bentik Omurgasız Faunası.Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-2, 146-153.
 • 11 Zeybek, M., Kalyoncu, H. & Ertan, Ö O. (2012). The Determination of Trophic Status in Kovada Channel that Connects Lake Eğirdir and Lake Kovada, and in the Region of the Lakes Adjacent to the Channel. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 29(3), 137-141. http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2012.29.3.06
 • 12 2. Çiçek NL., Kalyoncu H., Akköz C., Ertan ÖO., 2010. Darıören Deresi ve Isparta Çayı (Isparta)'nın Epilitik Algleri ve Mevsimsel Dağılımları. Journal of FisheriesSciences.com, DOI: 10.3153/jfscom.201000. 4(1): 78-90.
 • 13 Özvarol, Y., Ertan, Ö. O., Turna, I. İ., 2010. Determination Macrobenthic Flora of Flora Norheastern Mediterranean (Gazipaşa-İskenderun)
 • 14 Bilgin,Ş., Ertan,Ö.O., İzci, L., Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Sıcak Dumanlanmış Salmo trutta macrostigma, Dumeril 1858'in Kimyasal Kompozisyonundaki Değişimlerin İncelenmesi. Journal of FisheriesSciences.com.1 (2):68-80 (2007)
 • 15 Bilgin S., O. O. Ertan, A. Gunlu, The effects on chemical composition of Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858 of different salting techniques.Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 24, No. 3-4, 2007, 225-232
 • 16 KALYONCU, H., BARLAS, M., ERTAN, Ö. O., GÜLBOY H., Ağlasun Deresinin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi. DÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,Cilt:2 Sayı:12 7-14 (2004).
 • 17 YILDIRIM, M.Z., ERTAN, Ö.O., MORKOYUNLU, A. Ancylus fluviatilis Gastropoda : Pulmonata)'in Lokal Populasyonlarında Eğirdir-Türkiye) Biyolojik ve Ekolojik Araştırmalar. Türk Zool. Derg. 23,2,625-634s,1999.
 • 18 ERTAN, Ö.O., TURNA, İ.İ., CORMACI, M., A. New Record for the Marine Algal Flora of Turkey: Caulerpa scalpelliformis (Brown ex Turner) C.Agardh (Caulerpaceae, Chlorophyceae) T.r. J.of Botany, 22, 4, 285-287, 1998.
 • 19 ERTAN, Ö.O., GÜLYAVUZ, H., Hydnum repandum (L.ex Fr.) S.F.Gray'un Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Derg. 17, 323-329, 1993.
 • 20 ERTAN,Ö.O., NaOH'in Farklı Dozlarının ve Farklı Önişlem Sürelerinin Pleurotus florida fovose'nin Gelişim Devrelerine ve Ürün Verimine Etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Derg. 16,2 360-368, 1992
 • 21 ERTAN, Ö.O. GÜLYAVUZ, H., Polyporus squamosus (Huds.)Fr'un Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Derg. 15, 645-/652, 1991.
 • 22 ERTAN, Ö.O., NaOH ile Önişlem Görmüş Kültür Ortamlarında Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kummer'un Gelişim Devreleri ve Ürün Verimi. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Derg. 14, 82-89, 1990.
 • 23 ERTAN, Ö.O., Pamuk Linteri ve Arpa Kırmasının Pleurotus florida fovose'nin Gelişim Devrelerine ve Ürün Verimine Etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 14, 413-420, 1990.
 • 24 ERTAN, Ö.O., Effects of Some Supplementary Substrates on the Yield of Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kummer. Doğa Türk Botanik Derg. 12,3, 234-238, 1988.
 • 25 ERTAN, Ö.O., Kültür Ortamındaki Bazı Katkı Maddelerinin Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kummer'un Gelişim Evrelerine Etkileri. Doğa Türk Botanik Derg. 11,2,233- 240, 1987.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zeybek, M., Kalyoncu, H., Ertan, Ö.O., 2013.The Effects of Environmental Variables on The Distribution of Aquatic Oligochaeta and Chironomidae at Kovada Channel and the linked Lakes (Isparta/Turkey. Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22; No. 11, 3160-3169.
 • 2 GÜÇLÜ,S.S.,KÜÇÜK,F.,ERTAN,Ö.O.,GÜÇLÜ,Z.,2013. The Fish Fauna of the Büyük Menderes River (Turkey): Taxonomic and Zoogeographic Features, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,13(4):685-698
 • 3 Köprüçay Nehri (Antalya)’nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi
 • 4 Guçlu, Z., Ertan, O.O., 2012. Toxicity and removal of zinc in the three species (Acutodesmus obliquus, Desmodesmus subspicatus and Desmodesmus armatus) belonging to the family, Scenedesmaceae (Chlorophyta). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 309–314.
 • 5 Melek Zeybek,Hasan Kalyoncu, Ömer Osman Ertan, 2012. Species Composition and Distribution Of Mollusca in Relation to Water Quality. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 721-729.
 • 6 1. Ertan, Ö. O., Güçlü, Z., Erdoğan, Ö., Savaş, S., Gülle, İ., 2011 (Press). Population Growth of Bosmina longirostris Fed Chlorella vulgaris and Scenedesmus subspicatus in Different Densities. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
 • 7 Özvarol, Y., Ertan, Ö. O., Turna, I. İ.,2011. The grazing effect of Siganus luridus Rüppell, 1828 on Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 meadows in Turkish Mediterranean coast (Gazipaşa/Antalya)
 • 8 İzci, L., Ertan, O.Ö., 2004. Dumanlama İşlemi Uygulanmış Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Et Verimi ve Besin Bileşimindeki Değişimler, Türk J. Vet. Anim. Sci., 28, 1037-1041.
 • 9 BİLGİN,Ş., ERTAN, Ö.O., Selected Chemical Constituents and Their Seasonal Variations in Flabellia petiolata (Turra)Nizam. and Halimeda tuna (Ellis & Sol.) J.V. Lamour in the Gulf of Antalya (North-eastern Mediterranean).TÜBİTAK Tr. J.of Botany, 26 (2002) 87-90.
 • 10 Turna, İ.İ., Ertan, Ö.O., Cormaci, M.,Furnari, G., Seasonal Variations in the Biomass of Macro-Algal Communities from the Gulf of Antalya (north-eastern Mediterranean). Turk J Bot. 26(2002), 19-29
 • 11 ERTAN, Ö.O., MORKOYUNLU, A., The Algae Flora of Aksu Stream (Isparta-Turkey) Tr.J.of Botany 22,4, 239-255 TÜBİTAK, 1998.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ERTAN, Ö.O., Supplements in the Production of Pleurotus ostreatus (Summary). The Mushroom Journal 176,261,1987.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertan,Ö.O.,Erdoğan,Ö.,Çiçek,N.L.,Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel DAĞILIMI
 • 2 Ertan Ö. O., Gülle, İ., Yıldırım, M. Z. 2005. Çapalı Gölü (Afyon) Makrobentik Omurgasızlarının Taban Yapısı ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale.
 • 3 İzci, l., Ertan, Ö.O., 2005. Sıcak Dumanlamanın Kadife Balığının (Tinca tinca L., 1758) Besinsel Niteliğine Etkisi, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale.
 • 4 Gülle, İ., Ertan, Ö. O., 2001. Kovada Gölü (Isparta/Eğirdir) Planktonik Crustacea (Cladocera ve Copepoda)'lerinin İncelenmesi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, 04-06 Eylül 2001 Hatay, Cilt 1 sayfa 242-250.
 • 5 Ertan, Ö. O., Gülle, İ., Turna, İ.İ., Savaş, S., Yüce, A., 2001. Dünden Bugüne Eğirdir Gölü. I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül 2001, Eğirdir -Isparta
 • 6 ERTAN,Ö.O., YÜCE, A., BİLGİN, Ş., Karacaören I Baraj Gölü Fitoplanktonu. Doğu Anadolu Bölg. IV. Su Ürünleri Semp. 28-30 Haziran 2000, Atatürk Üniv. Zir. Fak. S.Ü. Böl. Erzurum, 67-84.
 • 7 ERTAN.Ö.O.,TURNA,İ.İ., GÜLYAVUZ,H., SAVAŞ,S., YÜCE,A., ATEŞ,Ş., Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux ve Laurencia papillosa (C.Agardh) Greville'nın Bazı Bileşenlerinin Mevsimlere Göre Değişimi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Türkiye Kıyıları 98 Konferansı Bildiri Kitabı. 22-25 Eylül 1998 ODTÜ. 155-160.
 • 8 BİLGİN,Ş.A., KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Myriophyllum spicatum L.'un (Eğirdir Gölü) Bazı Ekolojik Özelliklerinin Kimyasal Bileşim Üzerine Etkisi. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, Cilt 1, 79-94. Samsun
 • 9 TURNA, İ., YÜCE, A., SAVAŞ, S., ERTAN, Ö.O., Eğirdir Gölü Algleri . SDÜ Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998
 • 10 Gülle, İ., Ertan, Ö. O., 1998. Isparta İl Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Göllerin Zooplankton Türleri ve Genel Ekolojik Durumu. Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, sayfa 119-129.
 • 11 ATEŞ,Ş., ERTAN,Ö.O., TURNA,İ.İ., Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin'nin Bazı Bileşenlerinin Mevsimlere Göre Değişimi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi , Eğirdir, Cilt: III, 722-729.
 • 12 ERTAN, Ö.O., GÖNÜLOL, A., MORKOYUNLU, A., Cire (Eğirdir-Isparta) Kaynağı Algleri. XIII.Ulusal Biy.Kong., İstanbul (17-20 Eylül 1996), Cilt V, Hidrobiyoloji Seksiyonu, 289-300, 1997.
 • 13 ERTAN, Ö.O, YILDIRIM, M.Z., MORKOYUNLU, A., GÜLLE, İ., Galba truncatula (Müller, 1774) (Gastropoda:Pulmonata)'nın Mide, Periferik Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong.3-5 Eylül 1997,Kırşehir.
 • 14 MORKOYUNLU, A., YILDIRIM, M.Z., ERTAN, Ö.O., KARAŞAHİN, S., Valvata (Borysthenia) naticina Menke, 1845 (Gastropoda: Prosobranchia)'nın Mide, Periferik Alg Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 3-5 Eylül 1997, Kırşehir.
 • 15 KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Eğirdir Gölü Kayaağzı Bölümünün Makrofitik Vejetasyonu. II.Spil Fen Bilim.Kong. 27-31 s., 23-25 Ekim,1997, Manisa, ,
 • 16 MORKOYUNLU, A., YILDIRIM, M.Z., ERTAN, Ö.O., GÖNÜLOL, A., Büyük Gökçeli (Isparta) Kaynağı ve Göletinin Bazı Limnolojik Özelliklerinin Tespiti. IX.Ulusal Su Ürünleri Semp. 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta
 • 17 ERTAN, Ö.O., YILDIRIM, M.Z., MORKOYUNLU, A., Konne Kaynağı(Eğirdir-Türkiye)'nda Yayılış Gösteren Mollusca Türleri ve Beslenme Tipleri. II. International Symposium on Aquatik Products, September, 21-23 Eylül 1996, İstanbul-Türkiye
 • 18 MORKOYUNLU, A., ERTAN, Ö.O., YILDIRIM, M.Z, Konne Kaynağı(Eğirdir-Türkiye)'nın Alg Florası. II. International Symposium on Aquatik Products, September, Eylül 1996, İstanbul-Türkiye.
 • 19 ERTAN, Ö.O., GÜLYAVUZ, H., TURNA, İ., SAVAŞ, İ., Antalya Körfezinde Bulunan Padina pavonia (L.) Gaillon 1847'nın Kimyasal Bileşiminin Mevsimsel Değişimi. II. Ulusal Ekoloi ve Çevre Kong. Bildirileri, Ankara, 220-227, 1995.
 • 20 MORKOYUNLU, A., ERTAN, Ö.O., Aksu Deresi Epifitik ve Epilitik Algleri.II.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong.Bildirileri, Ankara, 493-501, 1995
 • 21 GÜLYAVUZ, H., ERTAN, Ö.O., Tricholoma caligatum 'un Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi, XII.Ulusal Biyoloji Kong.Bildirileri,Edirne, Cilt I, Botanik, 325-329, 1994
 • 22 KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Farklı Zemin pH ve Bazı Kimyasal Maddelerin Nomaphila stricta (Vahl)'ın Büyüme ve Gelişmesine Etkisi, XII.Ulusal Biyoloji Kong. Cilt 1, Bota- nik Seksiyonu, 78-84, 1994.
 • 23 ERTAN, Ö.O., GÜLYAVUZ, H., Pleurotus cornucopiae Paul.ex Fr. nin Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi, XI.Ulusal Biyoloji Kong. Bildirileri, Elazığ, Gen.Biyoloji, 127-135, 1992.
 • 24 ERTAN, Ö.O., Eğirdir Civarında Tespit Edilen Bazı Şapkalı Mantarlar, XI.Ulusal Biyoloji Kong.bildirileri, Elazığ Botanik 149-161, 1992.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Günlü, A., Ertan, Ö., Bilgin, Ş., İzci,L., Depolama ve sıcak dumanlama işleminin kültür deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L.1758) bazı besinsel bileşenleri ve kalite parametreleri üzerine etkisi XIV. Ulusal su ürünleri sempozyumu. 2007
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Zeybek, M., Kalyoncu, H.,Ertan, Ö.O.,2012. Kovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göllerde (Eğirdir ve Kovada Gölleri) Trofik Durumun Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi,03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, 1162 s.
 • 2 Köprüçay Nehri Epilitik Alg Çeşitliliği ve Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi. V. Limnoloji Sempozyumu.2012, ISPARTA
 • 3 Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı. V. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, 2012, ISPARTA
 • 4 Köprüçay Nehri Epifitik Algleri. 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ. 3-7 EYLÜL 2012, İZMİR
 • 5 AKSU ÇAYI'NDAKİ ALABALIK ÇİFTLİKLERİNİN SU NİTELİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ N. Lerzan ÇİÇEK Ö. Osman ERTAN, 2008. 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 14-16 Ekim 2008, Isparta
 • 6 ERTAN,Ö., TURNA,İ.İ., KUŞAT,M., ATEŞ,Ş., Göllerdeki Canlı Doğal Varlıkların Sürekliliğini Etkileyen Faktörler. Göller Zirvesi Sempozyumu. 20-21 Eylül 1997,Antalya San. ve Tic. Odası - T.T.K.D. Antalya.
 • 7 ATEŞ,Ş., ERTAN,Ö.O., TURNA, İ., Corallina elongata Ellis & Solander'nın Kimyasal Bileşiminin Mevsimsel Değişimi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, 365-373s.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arzu Morkoyunlu Yüce, Arif Gönülol, Ö. Osman Ertan & Şebnem Erkebay. Hereke Stream (Kocaeli -Turkey). Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. 4-6 October 2017 Egirdir, Isparta,Turkey
 • 2 Soner Çetinkaya, Ömer Osman Ertan & Şengül Bilgin. The Effects of Some Herbs on Sous Vide Cooked Rainbow Trout Fatty Acids. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries. 4-6 October 2017 Egirdir, Isparta,Turkey
 • 3 Zeybek, M., Ertan, Ö.O. (2017). The determination of water quality by using Biotic Sediment Index in Kovada channel and its linked lakes (Lake Eğirdir and Lake Kovada) (Isparta/TURKEY). The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) , 5-8 July 2017, Minsk Belarus
 • 4 Melek ZEYBEK, Hasan KALYONCU, Ömer Osman ERTAN, 2012. SUCUL OLIGOCHAETA VE CHIRONOMIDAE TÜRLERİNİN DAĞILIMINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ.FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS IN KYRGYZSTAN, s 139, 24-27 September 2012.
 • 5 Ertan, Ö.O., Yüce, A., Yıldırım, M.Z., Karaşahin, S., Gülle, İ., 1998, Some hydrobiological characteristics of Lake of Kovada (Turkey). FAO, European Inland Fisheries Advisory Commission, Symposium on Water for Sustainable Inland Fisheries and Aquaculture. Abstracts of Papers and Posters. Praia do Carvoerio, Portogual, 23-26 June 1998.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ceylan,Y., Çapalı Gölü (Dinar-Afyon) Balıklarının Parazitolojik Yönden İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. S.Ü. Tem. Bil. Anabilim Dalı, Y.Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Gülle,İ. Kovada Gölü Zooplanktonunun Sistematik ve Ekolojik Yönden Araştırılması. Y.Lisans Tezi.S.D.Ü. Fen Bil.Enst. 1999.
 • 3 Süslü,K., Manavgat Nehri Alglerinin Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Enst. Y.Lisans Tezi. 1999
 • 4 Ateş, Ş., 1997. Bazı Deniz Alglerinin Kimyasal Bileşiminin Mevsimlere Göre Değişimi Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, 65s. Isparta.
 • 5 Morkoyunlu,A., Köprüçay Irmağı Alglerinin Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bil.Enst. Su Ürünleri Müh. Anabilim Dalı. Y.Lisans Tezi. 1994.
 • 6 Kesici,E., Nomaphila sp.'nin Akvaryumda Büyüme ve Gelişmesine Etki Eden Bazı Faktörlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Y.Lisans Tezi. Ocak 1991
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 VAKUM PAKETLİ PİŞİRİLEN (SOUS VİDE) GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss WALBAUM,1792)'NIN SOĞUK DEPOLAMASI SIRASINDA KALİTE ÖZELLİKLERİNE DOGAL ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİ
 • 2 KOVADA KANALI VE BAĞLNTILI OLDUĞU GÖL SULARINDA SU NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ
 • 3 Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerleri ve Bentik Alglere göre belirlenmesi.
 • 4 İKİ NEHİRAĞZI BÖLGESİNDE (KÖPRÜÇAY VE MANAVGAT NEHİRLERİ)ZOOPLANKTONUN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI
 • 5 Güçlü, Z.,Ağır Metallerden Cu+2 ve Zn+2 İyonlarının, Bazı Scenedesmus Türlerinde (Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing, Scenedesmus subspicatus Chodat ve Scenedesmus quadricauda Chodat) Toksik Etki Düzeyinin ve Soğurum Oranının Araştırılması
 • 6 Özvarol, Y., 2009. Kuzeydoğu Akdeniz kıyıları (Gazipaşa-İskenderun)'nın Makrobentik Deniz Florasının Belirlenmesi. Doktora Tezi, Isparta.
 • 7 Ertan, Ö.O., Günlü, A., 2007. Yetiştiriciliği yapılan deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L. 1758) dumanlama sonrası bazı besin bileşenlerindeki değişimler ve raf ömrünün belirlenmesi. SDÜBAP Proje no: 1013-D-05, Doktora Projesi
 • 8 Günlü, A., Yetiştiriciliği Yapılan Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758)'nin Dumanlama Sorası Bazı Besin Bileşenlerindeki Değişimler ve Raf Ömrünün Belirlenmesi.
 • 9 Gülle, İ., Karacaören I Baraj Gölü Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, Ağustos, 2005
 • 10 İzci,L.,"Sıcak Dumanlama ve Tuzlama İşlemlerinin Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Besinsel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi" S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ağustos, 2004.
 • 11 Bilgin, Ş., 2003. Farklı İşleme Yöntemlerine Göre Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma, DUMERİL 1858)'nın Kimyasal Yapısındaki Değişimler. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, 131s. Isparta.
 • 12 Kalyoncu,H., Aksu Çayının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Olarak İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. 2001
 • 13 Altun,S.Yersina ruckeri Suşlarının Bazı Antijenik ve Fenotipik Özelliklerinin Belirlenmesi.SD.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Temel Bil. Anabilim Dalı, Doktora Tezi,2000.
 • 14 Yüce,A., Kovada Gölü ve Kanalı Alglerinin Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. 1999.
 • 15 Demir,O., Lipid Kaynakları ve Lipid Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss)'nın Büyüme-Gelişmesi ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürün. Müh. Anabilim dalı. 1997
 • 16 Turna, İ.İ., 1997. "Antalya Körfezinin Makroskobik Deniz Florası Üzerine Bir Araştırma" S.D.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 108s.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerleri ve Bentik Alglere göre belirlenmesi
 • 2 Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerleri ve Bentik Alglere göre belirlenmesi.
 • 3 kÖPRÜÇAY NEHRİ (ANTALYA)SU KALİTESİNİN fİZİKOKİMYASAL DEĞERLERE VE BENTİK ALGLERE GÖRE BELİRLENMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 VAKUM PAKETLİ PİŞİRİLEN (SOUS VİDE) GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss WALBAUM,1792)'NIN SOĞUK DEPOLAMASI SIRASINDA KALİTE ÖZELLİKLERİNE DOGAL ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİ
 • 2 KOVADA KANALI VE BAĞLNTILI OLDUĞU GÖL SULARINDA SU NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ
 • 3 Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerleri ve Bentik Alglere göre belirlenmesi
 • 4 İKİ NEHİRAĞZI BÖLGESİNDE (KÖPRÜÇAY VE MANAVGAT NEHİRLERİ)ZOOPLANKTONUN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI
 • 5 Özvarol, Y., 2009. Kuzeydoğu Akdeniz kıyıları (Gazipaşa-İskenderun)'nın Makrobentik Deniz Florasının Belirlenmesi. Doktora Tezi, Isparta.
 • 6 Güçlü, Z.,Ağır Metallerden Cu+2 ve Zn+2 İyonlarının, Bazı Scenedesmus Türlerinde (Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing, Scenedesmus subspicatus Chodat ve Scenedesmus quadricauda Chodat) Toksik Etki Düzeyinin ve Soğurum Oranının Araştırılması
 • 7 Ertan, Ö.O., Günlü, A., 2007. Yetiştiriciliği yapılan deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L. 1758) dumanlama sonrası bazı besin bileşenlerindeki değişimler ve raf ömrünün belirlenmesi. SDÜBAP Proje no: 1013-D-05, Doktora Projesi
 • 8 Gülle, İ., Karacaören I Baraj Gölü Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, Ağustos, 2005
 • 9 Ertan,Ö.O., Ünlüsayın,M., Bilgin,Ş., İzci,L., Günlü, A., Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği (AB) Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması. 12.10.2004'te tamamlandı.
 • 10 Ertan, Ö.O., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2004. Eğirdir Su Ürünleri İşleme Laboratuvarının Bölge Tesislerinin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde İyileştirilmesi ve Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştırılması. Proje süresi 12 Ay, Altyapı Projesi, Başlama 2003- Bitiş 2004, Destekleyen Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No 2003/24.
 • 11 Sıcak dumanlama ve tuzlama işlemlerinin kadife balığının besinsel özelliklerine etkilerinin belirlenmesi.(SDÜBAP Destekli),2004
 • 12 Farklı İşleme Yöntemlerine Göre Dağ Alabalığı(Salmo trutta macrostigma DUMERİL,1858)'nın Kimyasal Yapısındaki Değişimler. Destekleyen Kurum. S.D.Ü.B.A.P. Proje No:307. 30.06.2003'te tamamlandı.
 • 13 Aksoylar,M.Y., Ertan,Ö.O., Diler,Ö., Yıldırım,M.Z., Kesici,E., Turna,İ.İ., Kuşat,M., Savaş,S., Bolat,Y., Altun, S., Yüce,A., Bilgin,Ş., Gülle, İ., Karaşahin,B. Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. Destekleyen Kurum Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). Proje no: 97K122330. Bitiş Tarihi 2001. (Ortak yürütücü).
 • 14 Çapalı Gölünün Bazı Limnolojik Özerlliklerinin Tespiti. (SDÜBAP Destekli)
 • 15 Aksu Çayının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Olarak İncelenmesi. (SDÜBAP Destekli).2001
 • 16 Yersina ruckeri Suşlarının Bazı Antijenik ve Fenotipik Özelliklerinin Belirlenmesi.(SDÜBAP Destekli),2000
 • 17 Ertan,Ö.O., Yüce,A., Bilgin,Ş., Gülle,İ., Karacaören I Baraj Gölü'nün Alg Florası. Destekleyen Kurum S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje no: 48.
 • 18 Kovada Gölü ve Kanalı Alglerinin Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi (Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonuca desteklenmiştir).
 • 19 Manavgat Nehri Alglerinin Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. (Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonuca desteklenmiştir).
 • 20 Antalya Körfezi'ndeki Bazı Makroskobik Alglerin Kimyasal İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi. (Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmeştir).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 04-06 Eylül 2001 Hatay,
 • 2 Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ERTAN, Ö.O., Canlı Doğal Kaynaklarımız ve Korunması. Göller Zirvesi Sempozyumu. 20-21 Eylül 1997, Antalya (Açılış Konuşması).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 2 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Alg Ekolojisi
Aminoasitlerin Biyosentezi
Biyokimya II
Ekoloji
Eutrofikasyon ve Kontrolü
Genel Botanik
İçsular Ekolojisi
Limnoloji
Oksidatif Fosforilizasyon
Plankton Bilgisi
Planktonik Organizmalar II
Su Canlılarında Karbonhidrat Metabolizması
Su Canlılarında Lipid Biyosentezi
Türkiye Göllerinin Biyolojik Zenginlikleri
Türkiye Sulak Alanları
Yukarı çık