Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fahrettin KÜÇÜK
Adı Soyadı Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462118677
E-Posta fahrettinkucuk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOG 26.8.1983
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 18.2.1991
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 12.6.1997
İLGİ ALANLARI
Balık sitematiği,Taksonomi,Balıkçılık Biyolojisi, Akarsu ekolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Küçük, F. Gülle, İ, Güçlü, S.S. 2016. Burdur Gölü Balıkları, 97-104 (Ed. İGülle, Y. Atayeter, Burdur Gölü Monografisi). Duman Ofset, Ankara , 141s, ISBN: 978-605-66924-0-6
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KÜÇÜK, F., TURAN, D., TURNA, İ. İ. Anadolu'da Yayılış Gösteren Capoeta (Teleostei:Cyprinidae)Türlerine ait Osteolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması.III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29/08/2008 Urla-İzmir
 • 2 GÜLLE, İ., TURNA, İ.İ., GÜÇLÜ, S. S., KÜÇÜK, F., GÜLLE, P., GÜÇLÜ, Z., 2008. Burdur Gölü'nde Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu,27-29/08/2008, Urla- İzmir
 • 3 Gülle, İ., Küçük, F., Güçlü, S. S., Gümüş, E., Demir, O., 2007. Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858))'nın Türkiye'nin Batı Akdeniz Havzası'ndaki Yayılış Alanı, Populasyon ve Habitat Özellikleri, Turkish Journal of Aquatic Life, Yıl: 3-5, Sayı: 5-8, 189-198 s.,
 • 4 Küçük, F., 2006. Türkiye'deki Bazı Endemik İçsu Balıklarının Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi. I.Balıklandırma ve Rezarvuar Yönetimi Sempozyumu, T.C. Akdeniz Su Ürünleri Arş. ve Eğitim Enstitüsü, 7-9 Şubat, Antalya
 • 5 F., KÜÇÜK,İ., GÜLLE, S.S., GÜÇLÜ, E., GÜMÜŞ, O., DEMİR, 2006.Eğirdir Gölü'ne Sonradan Giren Gümüşbalığı (Atherina boyeri RİSS0, 1810)' nın Göl Ekosistemine ve Balıkçılığa Etkisi, 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya.
 • 6 DEMİR, O., TURNA, İ.İ., KÜÇÜK, F., İKİZ, R., 1998. Eğirdir Göl Suyunun Sulama Amaçlı Kullanımına Bağlı Olarak Balık Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Bir Çalışma.Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II 16-17 Mayıs 1998 SDÜ
 • 7 KÜÇÜK, F., 1998. Isparta İli İçsularında Yayılış Gösteren Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II 16-17 Mayıs 1998 SDÜ Merkez Kampüsü ISPARTA
 • 8 İKİZ, R., YILDIRIM, M.Z., KÜÇÜK, F., GÜLYAVUZ, H., 1997. Antalya Körfezi Lara Plajı ve Yat Limanı Sahillerinde Tespit Edilen Mollusca Türleri. Akdeniz Balıkçılık Kong. 9-11 Nisan 1997, İZMİR.
 • 9 KÜÇÜK, F., İKİZ, R., GÜLYAVUZ, H., 1997, Antalya Körfezi'ne Dökülen Köprüçayı ve Manavgat Nehirlerinin Hidrolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Balık Türlerinin Dağı- lımına Etkileri. IX. Ulusal Su Ürünleri Semp. (17-19 Eylül 1997) Eğirdir/ISPARTA
 • 10 KÜÇÜK, F.,ÖZBAŞ,M.,DEMİR,O., 1994. Köprü Çayı(Antalya) Kaynağındaki Salmo trutta macrostigma Dumerıl,1858 Populasyonu ve Üreme Zamanının Tespiti Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi VIII.Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, Isparta
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Erol, A., Kamanlı, L., Küçük, F., Güçlü, S.S., 2012.Potamon (potamon) potamias’ın Eğirdir Gölü Populasyonunun Üreme Davranışları ve Stok Yoğunluğu,5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 162. sayfa, Isparta
 • 2 GÜÇLÜ, S.S., ERTAN, Ö.O., KÜÇÜK, F., 2011. Anadolu’daki Luciobarbus (Pisces: Cyprinidae) Türlerinin Taksonomik ve Zoocografik Özellikleri, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir.
 • 3 Küçük, F., Güçlü, S.S., Şahin, T., Gülle, İ., Diken, G. Anadolu yosunbalığı, Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) (Cyprinodontidae: Teleostei)'nin yayılış alanı ve populasyonları arasındaki morfolojik değişimler. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli
 • 4 KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., GÜLLE, İ., ERDOĞAN, Ö., GÜÇLÜ, Z.Anadolu'da Yayılış Gösteren Squalius, Petroleuciscus ve Telestes (Cyprinidae:Teleostei) Cinslerinin Morfolojik ve Osteolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Rize Üniversitesi 15. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize
 • 5 Küçük,F.,Sarı,H.M.Demir,O., Gülle,İ.Eğirdir Gölü Balık Faunasının Değişim Süreci 1928-2007.Göller Kongeresi;Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları. 9-10 Haziran 2007, Isparta
 • 6 Gülle,İ.,Ertan,Ö.O.,Kesici,E.,Küçük,F.,Gülle,P.2007. Göller Kongeresi; Eğirdir Gölünde Mavi-Yeşil Alg (Cyanobacterai) Patlaması.Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları. 9-10 Haziran, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülle, İ.,Yıldırım,M.Z, Küçük,F.2008.Limnological History of Lake Eğirdir(Turkey):From 1950's to The Present.III İnternasional Semposium of Ecologist of The Republic of Montenegro.Natura montenegrina. ıssn: 1451-5776 No: 7/ 2008
 • 2 Gülle, İ.,Yıldırım,M.Z,.Kebapçı, Ü., Küçük,F.2008.Faunal Diversity of Lake Burdur, and İts Vulnerability. III İnternasional Semposium of Ecologist of The Republic of Montenegro.Natura montenegrina. ıssn: 1451-5776 No: 7/ 2008
 • 3 KÜÇÜK, F., YILDIRIM, M. Z. ,GÜLYAVUZ, H. ,ÜNLÜSAYIN, M., 1996. Deniz Salyangozlarından Patella caerula L., Monodonta atriculata (Lamarck 1882) (Prosobrancia: Gastropoda)'nın Antalya Körfezinde Yayılışları, Et Verimi ve Etlerinin Kimyasal Yapısı Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası Su Ürün.Semp., 21-23 Eylül 1996, İSTANBUL
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülle İ., Küçük F., Gümüş E., Güçlü S.S.& Demir O. Habitat Features and Conservation Status of Mountain Trout, S. t. macrostigma (Duméril 1858), in Mediterranean Freshwater Systems of Turkey. 11th ICZEGAR, 21-25 September 2009 Herakleion, Greece
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uysal,Ş.Eğirdir Gölü Kerevit ( Astacus leptodactylus Eschseheltz,1823 ) Populâsyonunun Beslenme Özellikleri.SDÜ.Fen.Bil.Enst.Su Ür. Temel Bil. ABD. Yükseklisans Tezi, Isparta, 2011, 52s.
 • 2 GÜÇLÜ S.S., Kırkgöz Kaynağı (Antalya)'nda Yaşayan Aphanius mento(Heckel ın :Russgger , 1843)'nun Beslenme, Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Araştırılması,SDÜ. Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bil.ABD. 43s, 2003, ISPARTA
 • 3 ATALAY M.A., Gediz Nehri Üst havzalarında Yayılış Gösteren Balıkların Sistamatik ve Biyoekolojik Özellikleri, SDÜ. Fen Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bil.ABD. 71 s 2000, ISPARTA
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yalçın, Ş., Küçük, F. 2002. Monitoring of glass eel recruitment in Turkey.In: Dekker, W.(ed) Report of a working group funded by the European Union. Study contact n 98/097:Management of teh European eel. RiVO Report no:C007/02-WD(Country Reports; Southern part)
 • 2 NEER, W.V., KÜÇÜK, F., WILDEKAMP, R., ÜNLÜSAYIN, M., 2000. Ağlasun (Burdur) Çevresinde Bulunan Başlıca Göller ve Nehirlerde Günümüzde Yaşayan Balık Türlerinin Teşhisi ve Kolleksiyonu. Belçika Kraliyet Müzesi (Royal Museum) ve Belçike Fen Bilimleri Akademisi ile SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi. 1996-2000
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Simav Çayı'nın Balık Faunası
 • 2 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kababurun, Chondrostoma Agassiz, 1835 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu (Tübitak 111T900)
 • 3 Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Kolleksiyonu.SDÜ.BAP No:1354-M-08,2009
 • 4 Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüşbalığı (Atherina boyeri RİSS0, 1810)' nın Biyoekolojik Özellikleri ve Göl Ekosistemine Etkisi .SDÜBAP.05.M.1221
 • 5 Batı Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Dağ Alabalıkları (S.trutta macrostigma)'nın Üreme ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi SDÜBAP proje no: 03 M 672
 • 6 Çapalı Gölü (Afyon) Balıklarının Populasyon Yapısı ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2002.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu proje No: 295
 • 7 Eşen Çayı'na(Muğla) giren Yılan balığı ( A.anguilla L., 1758) Elverlerinin Giriş Mevsimlerinin Tespiti ve Yakalama Metodları
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karaman İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme İşi (İçsu Balıkları Uzmanı)
 • 2 Endemik Yağ Balıklarında (Pseudophoxinus) Genetik ve Şekil Çeşitliliğinin Koruma Statüleri İle İlişkisi. TÜBİTAK, Proje no 106T273,2009 (Proje yön. Prof Dr. Aykut Kence)
 • 3 Türkiye'de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi, 2002. T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Genel Müdürlüğü. Proje No: 2000 K 100130. (Proje Yön. Prof.Dr.Mustafa KURU, Gazi Üniv.)
 • 4 İKİZ, R., KÜÇÜK, F., GÜLYAVUZ, H., GÜLLE, İ., Antalya Körfezindeki Akarsulara (Manavgat Irmağı, Köprüçay Irmağı, Aksu ve Alara Çayları) Giren Yılan Balığı (Anguilla anguilla L., 1758) Elverlerinin Giriş Mevsimlerinin Tespiti ve Yakalama Metodları. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. YDABÇAĞ - 314 Nolu Proje. 1998 ANKARA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Küçük,F. 2008.Burdur İli Balık Faunası ve Sorunları."Burdur Gölü'nün Dünü, Bugünü ve Yarını", 25 Temmuz 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Vol. 3, sayı 1
 • 2 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, Vol 3. Sayı 2
 • 3 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, Vol 3, sayı 3.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Çatak Çayı Dağ Alabalığı (Salmo macrostigma, Dumeril 1858) Stokunu Tehdit Eden Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri’
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Eğidir Gölü'nde Yaşayayan Gümüşi Havuz Balığı C.auratus gibelio (Bloch 1782)'nın Kondisyon Faktörü,Büyüme Parametreleri, Üreme Döemi ve Et Verimi, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Der.(1-11)1-5, 2004
 • 2 Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi,SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Der.(1-9)1-9, 2003
 • 3 Işıklı Gölü'ndeki (Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma nasus (L., 1758) 'nın Büyüme Özellikleri ,SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Der.(1-9)10-15, 2003
 • 4 Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın ) Balık Faunasının İncelenmesi,SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Der.(1-9)46-50, 2003
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak.Dekan Yard.
VERDİĞİ DERSLER
Balık Sistematiği Lab
Balık Anatomisi ve Fizyolojisi
Balık Ekolojisi
Balık Sistematiği
Balıkçılık Biyolojisi ve Pop. Dinamiği
Balıklarda Üreme Biyolojisi
Türkiye Akarsuları
Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği
Yukarı çık