Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yrd. Doç. Dr. HÜSNÜ DEMİRPENÇE
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. HÜSNÜ DEMİRPENÇE
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı Hidrolik
Telefon 2111209
E-Posta hdemir@mmf.sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Akdeniz Üni. Isparta Müh. Fak. İnşaat Böl. (01.11.1983)
Yüksek Lisans Akdeniz Üni. Fen Bilimleri Ens. İnşaat Mühendisliği A.B.D. Hidrolik (24.09.1987)
Doktora İstanbul Teknik Üni. Fen Bilimleri Ens. (29.12.1994)
İLGİ ALANLARI
Su Kaynakları, Hidroloji, Yapay sinir ağları ile modelleme, Bulanık mantık ile modelleme, Barajların yıkılması
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirpençe, Hüsnü, 2001. The effect of embankment characteristics on earthen dam failures, Journal of Engineering, Vol.11, No, 2, 109-118.
 • 2 Demirpençe, Hüsnü,2001, Suspended Sediment Rate Forecasting Using Artificial Neural Network, Journal of Inst. Maths and Comp. Sciences, Vol.12, No. 1; 71-81 .
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dogan, A., Demirpence H., and Cobaner M. 2008. Prediction of Groundwater Levels From Lake Levels And Climate Data Using ANN Approach. Water SA Vol.34 No.2 April, 2008.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirpençe, H; Toprak Dolgu Barajların Yıkılması ve Oluşan Taşkının Ötelenmesi ", 1994Çukurova Üniversitesi 15.Yıl Sempozyumu, Adana, 137-149
 • 2 Ağıralioğlu, N. ve Demirpençe, H.,1994, " Toprak Dolgu Barajlarda Yarık Oluşumunun Modellenmesi " İ.T.Ü. İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV. Sempozyumu, İstanbul, 141-150
 • 3 Demirpençe , H., , Toprak Dolgu Barajlarda Yarık Oluşumuna Yarık Özelliklerinin Etkisinin İncelenmesi "1994, SDÜ. VIII. Mühendislik Haftası, Isparta.
 • 4 Güldal, V. ve Demirpençe, H. , Su Kaynakları Problemlerinin Analizinde Sistem Yaklaşımının Yeri ve Önemi, 1997,Su Kaynaklarının Korunması ve İşletilmesi Sempozyumu, İSKİ, İstanbul ,301-311
 • 5 Demirpençe, H. ve Güldal, V., Toprak Dolgu Barajların Yıkılmasına Ait Verilerin Analizi,1999, SDÜ, X. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, 41-52
 • 6 Demirpençe,Hüsnü ., ve Güldal, V., "Manavgat ve Oymapınar Baraj Göllerinin Yakın Çevre İklimine Etkisi", 2001, I. Türkiye Su Kongresi, İstanbul, 347-354
 • 7 Demirpençe,H., "Akarsu yataklarında taşkın ötelenmesine pürüzlülük katsayısının etkisi", 2001,I.Türkiye Su Kongresi, İ.T.Ü., İstanbul, 207-216
 • 8 Doğan, A. ve Demirpençe, H., "Yer altı suyu Modeli MODFLOW için Net Beslenme Miktarının SCS Metodu ve CBS Yardımı ile Hesaplanması",2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi, DEÜ, İzmir, 479-486.
 • 9 Demirpençe, H. ve Doğan, A., "Akarsu Yataklarında Taşkın Ötelenmesine Akarsu Enkesitinin Etkisi" ,2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi , DEÜ, İzmir, 367-372
 • 10 Demirpençe, H., "Uluborlu Barajının Yıkılmasının Modellenmesi ve Oluşan Taşkının İncelenmesi", 2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi , DEÜ, İzmir, 261-268
 • 11 Demirpençe, H. ve Doğan, A., "Yağış Akış ilişkisinin yapay sinir ağları ile modellenmesi " ,2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi , DEÜ, İzmir, 587-592.
 • 12 Demirpençe, H., " Dolgu Barajların Yıkılması İle Oluşan Taşkın Debisinin Bulanık Mantık İle Modellenmesi", 2001, Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu , İTÜ, İstanbul, 72-80
 • 13 Demirpençe, H., "Eğridir gölü su Seviyesi Değişimlerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi",2001, Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu , İTÜ, İstanbul, 114-121.
 • 14 Demirpençe, H., "Akarsularda Taşkın Öteleme Metotlarının Karşılaştırılması" , 2001,Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI Teknik Kongre ve Sergisi, ODTÜ, Ankara,
 • 15 Demirpençe,H. ve Doğan A. Dolgu Baraj Yıkılması ile Oluşan Maksimum Taşkın Debisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi,2003, I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu,İzmir,683-691
 • 16 Demirpençe, H.,"Akarsuda askı katı madde miktarının yapay sinir ağları ile tahmini",2005,II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu,Gümüldür ,İzmir
 • 17 Demirpençe,H;"Köprüçay Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini", 2005,Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi,Antalya.
 • 18 Demirpençe., H.(2006)'Köprüçay akımlarının mevsimlere göre değişiminin yapay sinir ağları ile tahmini'VI Ulusal Temiz enerji sempozyumu, Isparta
 • 19 Demirpençe., H.(2007)'Eğridir gölü su seviyesi mevsimsel değişiminini bulanık mantık metoduyla modellenmesi '15 Yıl MühendisliMimarlık Sempozyumu. Isparta
 • 20 Demirpençe, H.,"Akarsularda Debi-Su Seviyesi İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi" 2010,VI Ulusal Hidroloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi,Denizli,629-636
 • 21 Demirpençe, Hüsnü,2012. Alara Çayı Aylık Akımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini,İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi,YTÜ,İstanbul.
 • 22 DEMİRPENÇE,Hüsnü., ve DÜDEN,İbrahim.,Darıdere Barajının Tedrici Yıkılması Ve Oluşan Taşkının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ,2012, Eskişehir.
 • 23 Demirpençe,Hüsnü., ve Okumuş, Ali.,"Sır Barajının Farklı Kuvvetli Yer Hareketleri Kayıtlarına ve Rezervuar Su Seviyelerine Göre SAP 2000 Programı İle Dinamik Analizi", Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ,2012 ,Eskişehir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Doğan, A. ve Demirpençe, H., "Yağış, Evaporasyon, ve Bitki Köklerinin Yer altı Suyu Sistemine Entegrasyonu",2001, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI Teknik Kongre ve Sergisi, Teknik not, ODTÜ, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirpençe, H., 2001,"Cumulative Departures Model For Water Fluctuations of Lake Eğridir", International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assesment , ITÜ, İstanbul
 • 2 Demirpençe, H. and Doğan, A, 2001,Determining Ground Water- Surface Water Interaction Using ANN, International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assesment , İTÜ, İstanbul, 243-255.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Esendal. H.,'Eğridir gölü su seviye değişiminin bulanık mantık metoduyla modellenmesi'Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2 Düden ,İ,“Darıdere Barajının Tedrici Yıkılması ve Yarıktan Çıkan Taşkının HEC_RAS ve DAMBRK Programlarında İncelenmesi” 2010,Fen Bilimleri Enstitüsü, S.D.Ü
 • 3 Okumuş, Ali.,"Sır Barajının Farklı Kuvvetli Yer Hareketleri Kayıtlarına ve Rezervuar Su Seviyelerine Göre SAP 2000 Programı İle Dinamik Analizi",2011, FBE,SDÜ.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumunda oturum başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu
 • 2 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Batı Akdeniz Bölgesindeki Akarsuların Çeşitli Olasılık Seviyelerindeki Depolama İhtiyaçlarının Tesbiti
 • Doktora Tezi
 • 1 Toprak Dolgu Barajların Yıkılması ve Oluşan Taşkının Dinamik Ötelenme Metodu İle İncelenmesi
VERDİĞİ DERSLER
Barajların tasarımı
Toprak dolgu ve kaya dolgu barajların tasarımı ve inşaat müh. problemleri
TOPRAK DOLGU VE KAYA DOLGU BARAJLARIN TASARIMI VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROBLEMLERİ
BİRİKTİRME HAZNELERİNİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ
Biriktirme haznelerinin tasarımı ve işletimi
Atıksu uzaklaştırma ve projesi
Su getirme Kanalizasyon
Seçmeli su projesi
SU GETİRME KANALİZASYON
Yukarı çık