Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Orhan DEMİR
Adı Soyadı Doç. Dr. Orhan DEMİR
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118649
E-Posta orhandemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ (YL) 3.11.1986
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 29.5.1997
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, O., Sarıgöz, S. 2016. Development of a Feeding Program for Early Larval Stage of Goldfish(Carassius auratus)
 • 2 Demir,O. Günlü, A. Küçük,F. Gülle, İ.and Gümüş,E. 2011.Analysis of sarcoplamic proteins in natural populations of mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) with SDS-PAGE. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (55), pp. 11758-11763, Academic Journals
 • 3 Demir, O. and Diken,D. Effects of commercial enrichment products on fatty acid components of rotifer, Brachionus plicatilis African Journal of Biotechnology Vol. 10(66), pp. 15065-15071, 26 October, 2011
 • 4 Demir,O. and Diken,G. 2011.Effects of Commercial Enrichment Products on Chemical Constitutions of Rotifer Brachionus plicatilis (O.F. Muller 1786).Journal of Animal and Veterinary Advances Volume: 10,Issue: 25 Page No.: 3328-3333
 • 5 DEMİR, O., GÜLLE, İ., GÜMÜŞ, E., KÜÇÜK, F., GÜNLÜ, A. AND KEPENEK, K. 2010. Some reproductive features of Brown Trout (S. trutta macrostigma Dumeril, 1858) and its Larval devolopment Under Culture Conditions. Pakistan Vet.Journal,vol. 30 (4):223-226
 • 6 Savas, S.,Demir,O., E. Gumus, Ölmez, M., 2010.The Fatty Acid Composition of Daphnia magna Fed with Various Feeds. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (20):2561-2564 pp.
 • 7 Küçük, F., Sarı, H.M., Demir, O., Gülle, İ. 2009. Review of the Ichthyofaunal Changes in the Lake Eğirdir between 1915 and 2007. T. Journal of Zoology, 33: 277-286.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİKEN GÜRKAN,DEMİR ORHAN,NAZ MEHMET. 2016. Sörvaj dönemi Çipura (Sparus aurata LİNNAEUS, 1758) ve Levrek balığı (Dicentrarchus labrax LİNNAEUS, 1758) larvalarının proteaz aktiviteleri üzerine besinlerin etkileri ve fizyolojik durumlarının belirlenmesi
 • 2 Aybal N., Ö., Demir O., 2000., Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Clinoptilolite'nin Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Su Ürünleri Sempozyumu Sinop. 6s.
 • 3 DEMİR,O.2011.Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yem Sektörüne Genel Bakış-II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı 30 Haziran-01 Temmuz 2011 Eğirdir/ISPARTA
 • 4 Küçük,F.,Sarı,H.M.Demir,O., Gülle,İ.2007. Eğirdir Gölü Balık Faunasının Değişim Süreci 1928-2007.Göller Kongeresi;Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları. 9-10 Haziran, Isparta
 • 5 Demir, O., Kubilay, A.,Ekici, S., Günlü, A., Gümüş, E., 2007. Kültür Koşullarına Adapte Edilen Dağ Alababalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) Larvalarında Ortaya Çıkan Enfeksiyonlar.XIV. Ulusal Su Ürünleri Sem.4-7 Eylül 2007/ Muğla
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİKEN GÜRKAN,DEMİR ORHAN,NAZ MEHMET. 2016. The inhibition effects of different protein sources on protease activities of Meagre larva (Argyrosomus regius Asso,1801)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülle İ., Küçük F., Gümüş E., Güçlü S.S.& Demir O. Habitat Features and Conservation Status of Mountain Trout, S. t. macrostigma (Duméril 1858), in Mediterranean Freshwater Systems of Turkey. 11th ICZEGAR, 21-25 September 2009 Herakleion, Greece
 • 2 Savaş, S., E. Gümüş, Demir, O., Z. Güçlü ve M., Ölmez, The Effect of Different Feeds on the Fatty Acid Composition of Daphnia magna. "Aqua 2006" Florence-Italy, 09-13 Mayıs 2006, The World Aquaculture Society, Poster Bildiri.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DİKEN GÜRKAN,DEMİR ORHAN,NAZ MEHMET. 2016. THE POTENTIAL INHIBITORY EFFECTS OF MICROALGAE AND MACROALGAE ON PROTEASE ACTIVITIES OF ARGYROSOMUS REGIUS (PISCES, SCIANIDAE) LARVAE USİNG IN VITRO ASSAYS
 • 2 DİKEN GÜRKAN,DEMİR ORHAN,NAZ MEHMET. 2016. The potential effects of commerical feeding protocol on protease activities and cortisol stress responses of Meagre (Argyrosomus regius)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kuzularda Besi Periyodunda Canlı Ağırlığın Tekrarlanma Derecesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Demir, O., Lipid Kaynakları ve Lipid Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Büyüme- Gelişme ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri SDÜ. Fen Bil. Ens. Isparta,1997
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 JAPON BALIKLARININ (Carassius auratus) ERKEN LARVA DÖNEMİ BESLEME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ (YL:Süleyman Sarıgöz)
 • 2 Farklı Zenginleştiricilerin Rotifer Brachionus plicatilis ( O.F.Muller 1786)'in Yağ Asit Bileşenleri Üzerine Etkileri.
 • 3 Clinoptilolite'in gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde yem katkı maddesi olarak kullanımı.
 • 4 Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Yılan Balığı (Anguilla anguilla L., 1758) yavrularının gelişimi üzerine etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Japon balıklarının Carassius auratus erken larva dönemi besleme programının geliştirilmesi
 • 2 Farklı Zenginleştiricilerin Rotifer Brachionus plicatilis ( O.F.Muller 1786)'in Yağ Asit Bileşenleri Üzerine Etkileri.1985-YL-09
 • 3 Demir,O., KÜÇÜK, F., KEPENEK, K., GÜMÜŞ, E., GÜLLE, İ.,GÜNLÜ, A. Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858)'nın Yetiştiricilik Koşullarına Adaptasyonu
 • 4 Demir,O., Özen,M.R., Diler,Ö., Kubilay,A., Aybal,Ö.N., Japon Balıklarının (Carassius auratus) Üretimi, SDÜAF, Proje No:348, Başlangıç ve Bitiş Tarihi:11.09.2000-11.09.2001.
 • 5 Demir O., Aybal N. Ö., Clinoptilolite'nin Gökkuşağı Alabalığı Yemlerinde Yem Katkı maddesi olarak kullanılma olanakları ile Serum AST (GOT) ve ALT (GPT) Enzim Düzeyleri, SDÜ Bilimsel Araştırma Proje No 332, 2001
 • 6 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nın Beslenmesinde Kullanılan Enerji-Protein Düzeyleri Farklı Rasyonların Su Kalitesi Üzerine Etkisi, 98 No'lu Proje SDÜAF tarafından desteklenmiştir, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sarıağız (Argyrosomus regius, Asso 1801) Larvalarının Proteaz İnhibisyonları ve Fizyolojik Stres Tepkileri Üzerine Canlı Yem ve Mikroyemlerin Etkileri
 • 2 SAVAŞ, S., ÖLMEZ, M., DEMİR, O., ALBAYRAK, Z.,GÜMÜŞ, E., Farklı Besin Ortamlarında Üretilen Daphnia ssp.nin Lipid ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Tespiti (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi)
 • 3 ÖLMEZ, M., DEMİR, O., AYBAL,N.Ö., GÜMÜŞ,E., Tilapia ve aynalı sazan yavrularının beslenmesinde mineral kaynağı olarak clinoptilolit kullanımı (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi)
 • 4 Diler,Ö., Demir, O., Özbaş, M., Diler, A., Özen, M.R., Kubilay,A., Kuşat,M:, Bolat,Y., Altun,S., Gümüş,E., Işıklı,B.I., Bodut,T., Aybal,Ö.N., 2001. Eğirdir Gölü Tatlı Su İstakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordman., 1842) Yavru Üretimi. DPT, Proje No: 2001 K1 21 150,
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI 30 Haziran-01 Temmuz 2011 Eğirdir/ISPARTA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Makale
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak.Dekan Yard.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SU ÜRÜNLERİ İLE DİĞER SEKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Komisyon Başkanı: Doç.Dr. Orhan DEMİR Üye: Yard.Doç.Dr.İ.İsmail TURNA Üye: Yard.Doç.Dr.Behire I. DİDİNEN Üye: Yard.Doç.Dr.Nalan Ö.YİĞİT Üye: Dr.Hakan DİDİNEN Üye: Dr. Halit BAYRAK Üye: Araş.Gör.S.Serkan GÜÇLÜ Üye: Uzman Gürkan DİKEN
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık