Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mete KUŞAT
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Mete KUŞAT
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118685
E-Posta metekusat@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 30.9.1977
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLETME TEKNOLOJİSİ 3.6.1996
İLGİ ALANLARI
BALIK AĞLARI BALIK AVCILIĞI ELEKTRONİK
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. KUŞAT ,H.U. KOCA (2009)Antalya Körfezinde Avcılık ile Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma" BİBAD 2 38-44
 • 2 L. İZCİ, M.KUŞAT., Eğirdir Gölü Sudakları (Sander lucioperca (L., 1758))'nın Bazı Populasyon Özellikleri. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi. 10-2(2006) 167-172. ISPARTA
 • 3 M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ, 2006. Eğirdir Gölü'nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782)'nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi. 10-1(2006) 61-65. ISPARTA
 • 4 İzci, L., Kusat, M. 2004.Sudak (Sander lucioperca Bogustkaya Naseka, 1996) Avcılığında Kullanılan Monofilament Galsama Ağlarının Av Verimlilikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 16-20s.
 • 5 Kuşat, M., Koca, H.U., 2004. Eğirdir Gölü'nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)'nın Kondisyon Faktörü, Büyüme parametreleri, Üreme Dönemi ve Et Veriminin Tespiti. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1-5.
 • 6 İzci, L., Kuşat, M., 2002. Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Ekonomik Verimlilikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,107-116s.
 • 7 Çubuk, H., Kuşat, M., 2001.Beyşehir Gölü'nde Sazan Balığı (Cyprinus carpio L., 1758) Avcılığında Monoflament ve Multiflament Fanyalı Ağların Av Verimliliklerinin Karşılaştırılması, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 84-91, Eğirdir/Isparta.
 • 8 Kuşat, M., Balık, İ., Bolat, Y. (2000). Beyşehir ve Eğirdir Gölü Sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) Balıklarının Kondisyon Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. SDÜ Fen Bilm. Derg. C: 4, (1), 130-134.
 • 9 Diler,Ö., Bolat, Y., Kuşat, M. (1998-1999). Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki Mantar Hastalığı Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma. SDÜ. Eğirdir Su Ürün. Fak Derg., 6, 1-17.
 • 10 Bolat, Y., Kuşat, M., (1997). Galsama Ağı Avcılığı ve Göllerdeki Ekonomik Önemi. SDÜ. Eğirdir Su Ürün. Fak Derg., (1996-1997), 5, 191-198.
 • 11 KUŞAT,M., BOLAT,Y., TOKGÖZLÜ,A., Sudak Avcılığında Kullanılan Çöpçü (Neomacheilus angorae, S., 1897) ve Taşyiyen (Cobitis taenia L., 1758) Balıklarının Paraketa iğnesinde Canlı Kalma Süreleri. Su Ür.Derg. Ege Üniv. Su Ür.Fak. 1995 Cilt:12 Sayı:1-2 61-67 İzmir
 • 12 Kuşat, M., Bolat, Y., (1995) Eğirdir Gölü (Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842)'nun Boy-Ağırlık Dağılışı ve Kerevit Vebası Hastalığının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Su Ürün. Derg. C: 12, (1-2), 69-74.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İZCİ,L., KUŞAT,M., (1999) Eğirdir Gölünde Kullanılan Değişik Göz Büyüklüğündeki Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Yaz Mevsimi Boyunca Verimliliklerinin Araştırılması. X.Ulusal Su Ürünleri Sempoz. Der. 194- 203, Adana
 • 2 KUŞAT,M., (1997) Eğirdir Gölü'nde Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarının Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca (L.1758)) Avcılığında Av Verimliliklerinin Ekonomik Yönden Kararlaştırılması. Akdeniz Balıkçılık Kongresi. TÜBİTAK Destekli. Ege Üniv. Su Ür. Fak 675-681, İzmir
 • 3 KUŞAT,M., TOKAÇ A., (1997) Ağ Kafes Balıkçılığında Kullanılan Ağlar ve Teknik Özellikleri. IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. 661-672, Eğirdir-Isparta
 • 4 BALIK,İ., KUŞAT,M., BOLAT,Y.,(1997), Kadife Balığı'nın (Tinca tinca L., 1758) Beyşehir ve Eğirdir Göllerine Aşılanmasının Etkileri. IX Ulusal Su Ür.Sempozyumu SDÜ Eğr.Su Ür.Fak. 771 - 777 Eğirdir-Isparta
 • 5 Kuşat, M., Bolat, Y. (1994) Denizden Yavru Balık Toplanması ve Ekolojik Dengeye Verdiği Zararlar. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, Kuşadası Belediye Yayınları No:7,255-267.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUŞAT M.; TURNA İ.İ.;KOCA H.U.;YILDIRIM U.G.(2012)İlköğretimde Göl Tanıtım Örneği. 5. Ulusal Limnoloji Semozyomu.27-29 Ağustos 2012 87.sayfa. Isparta
 • 2 KUŞAT,M., TOKAÇ,A., Monofilament Galsama Ağları'nın Sudak Balığı Avcılığında Seçicilik Özellikleri. İstanbul Üniv.Su Ür.Fak.Avl.ve İşl.Tek.Bl. II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi "Workshop 97" (Bildiri)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KUŞAT M.; TURNA İ.İ.;KOCA H.U.;YILDIRIM U.G.(2012)İlköğretimde Göl Tanıtım Örneği. 5. Ulusal Limnoloji Semozyomu.27-29 Ağustos 2012. Isparta
 • 2 TURNA İ.;DURUCAN F.; SEVİNDİK N.; KUŞAT M.(2012), Çayağzı Deresi (Antalya)'nın Bazı Yeşil Alg Türlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması.. 5. Ulusal Limnoloji Semozyomu.27-29 Ağustos 2012 121.sayfa. Isparta
 • 3 H.Ö. YEŞİLÇİMEN, M. KUŞAT (2007) , Antalya Körfezi'nde trol Balıkçılığı İle Yakalanan Ekonomik Balık Türlerinin Aylara Göre Dağılımı. Ulusal Su Günleri 2007 Antalya 181.
 • 4 Bolat, Y., Kuşat, M., Tokgözlü, A., Kesici, E. (1997) Antalya Bölgesi Limanlarının Yapısı ve Balıkçılık Potansiyelinin Tespiti.Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Tübitak - Ege Üniv. Su Ürün. Fak., 669-673.
 • 5 KESİCİ, E., KUŞAT, M., BOLAT, Y., (1997) Eğirdir Gölü Balıkçı Teknelerinin Teknik Özelikleri ve Av Donanımları. IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. SDÜ Eğir.Su Ür.Fak. 872-883 Eğirdir-Isparta
 • 6 BALIK,İ., KUŞAT,M., BOLAT,Y.,(1997), Kadife Balığı'nın (Tinca tinca L., 1758) Beyşehir ve Eğirdir Göllerine Aşılanmasının Etkileri. IX Ulusal Su Ür.Sempozyumu SDÜ Eğr.Su Ür.Fak. 771 - 777 Eğirdir-Isparta
 • 7 Ertan,Ö., Turna,İ.İ., Kuşat,M., Ateş,Ş., Göllerdeki Canlı Doğal Varlıkların Sürekliliğini Etkileyen Faktörler. Göller Zirvesi Sempozyumu. 20-21 Eylül 1997,Antalya San. ve Tic. Odası - T.T.K.D. Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kefal Balıklarında (Mugil auratus Risso 1810 ve Mugil capito Cuvier, 1829) Yavru Nakli ve TatlıSuya Adaptasyonu İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü'ndeki Sudak BalığıStizostedion lucioperca (L., 1758) Avcılığında Kullanılan Multiflament ve Monoflament Sade Uzatma Ağlarının Av verimliliği Etkileri Üzerine Araştırmalar
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 BAYRAM KORKMAZ., Eğirdir Gölü, Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch,1782) Avcxılığında Kullanılan Farklı Göz Büyüklüğündeki Monofilament ve Multifilament Fanyalı Ağların Seçiciliği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 58s.
 • 2 Monofilament Fanyalı Ağlarla Multifilament Fanyalı Ağların Av Verimliliklerinin Karşılaştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 3 Antalya Körfezinde Trol Balıkçılığı İle Yakalanan Ekonomik Balık Türlerinin Aylara Göre Dağılımı
 • 4 Beyşehir Gölü'nde Monoflament ve Multiflament Fanyalı Ağların Sazan Balığı (Cyprinus carpio Linne., 1758) Avcılığnda Av Verimliliklerinin Karşılaştırılması
 • 5 Eğirdir Gölü'nde Mevsime Bağlı Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) Avcılığında Kullanılan Monoflament sade Uzatma Ağlarının Av Verimliliğine Etkisinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Eğirdir Gölü'nden Su Çeken Devlet Su İşleri (DSİ)'ne Ait Pompalardan Kanallara Kaçan Balıkların, Türlerinin ve Yoğunluklarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma.SDÜBAP 2290 YL 10.
 • 2 Antalya Kayalık Kıyılarında Dağılım Gösteren Makrobentik Biyotanın Mevsimsel Değişimi”.SDÜ BAP proje koordinatörlüğü. Proje No:2665-M-10 . 2013
 • 3 Gölümüzü Tanıyoruz, Seviyoruz, Koruyoruz.2012. TÜBiTAK, Bilim ve Toplum Projeleri 4004. Proje No:111B167
 • 4 Eğirdir Gölü'nde Sade Uzatma Monofilament ve Multifilament Ağlarının Av Verimliliklerinin Karşılaştırılması. SDÜBAP, 1979-YL-09
 • 5 " Antalya Körfezinde Avcılık ile Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma" (2007) SDÜ BAP. Proje No: 1099-M-2007
 • 6 Eğirdir Gölü'nde Yayılış Gösteren Havuz Balıklarının Üreme Döneminin Tespiti ve Bazı Biyolojik Özellikleri, SDÜ Araştırma Fonu Destekli Proje
 • 7 Antalya Körfezinde Trol Balıkçılığı İle Yakalanan Ekonomik Balık Türlerinin Aylara Göre Dağılımı, SDÜAF Proje No:415
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Balık ağları yapımında dyneema lifinin kullanım olanakları. TÜBİTAK Proje Kod:2209
 • 2 Eğirdir Gölü'nde yaşayan Gümüşi Havuz Balığı'nın(caassius gibelio(Bloch,1782)) Farklı Monofilament Uzatma Ağlarıyla Av Veriminin Araştırılması. TÜBİTAK Program Kodu: 2209
 • 3 Eğirdir Gölü Kerevitlerinden Yavru Üretimi, DPT Projesi
 • 4 Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özellikleri, DPT-97 K 122330 DPT Projesi
 • 5 AKSOYLAR,M.Y., KUŞAT,M., BOLAT,Y.(1997),Eğirdir Gölü'nde Sudak Stizostedion lucioperca (1758) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörüne Ve Göz Büyüklüğüne Sahip Galsama Ağlarının Verimlilik Üzerine Etkisi. SDÜ Araştırma Fonu Destekli Proje.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu.27-29 Ağustos 2012. Bilim Kurulu Üyeliği.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Ali KAYA,Yıldız BOLAT (2015) Eğirdir Gölü kerevitlerinde (Astacusleptodactylus, Eschscholtz, 1823) büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi.ESUF dergi Cilt 11 Say 1
 • 2 Serap Çalık, Tufan Yılmaz (2014)Balıkçı Gemilerinde Güverte Üstü Avcılık Ekipmanları. ESUF dergi Cilt :10 say:2
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 "Eğirdir Gölü'nde birim çabadaki av miktarından (CPUE) stok tahmini ve tatlısu istakozu avcılığının düzenlenmesi" Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 2007
 • 2 Dip Paraketasında Kanca Büyüklüğünün Seçicilik Üzerine Etkisi. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2003
 • 3 Ulubat Gölü'ndeki Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2001.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 2001. Su Ürünlerinin Avlandıktan Sonra Başlayan ve Tüketim Aşamasına Kadar Devam Eden Periyotta Hijyen-Sanitasyon Kurallarının Uygulanması. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Su Ürünleri Kaçakçılığı Semineri. 22 Ocak 2001, Konuşmacı.
VERDİĞİ DERSLER
AĞ MATERYALİ VE AĞ YAPIM TEKNİĞİ
AV ARAÇLARI VE AVLAMA TEKNİĞİ
Balık Populasyonlarının İncelenmesi
BİTİRME ÖDEVİ
İçsu Balık Avcılığı
Kıyı Balıkçılığı Avlama Tekniği
MOTOR BİLGİSİ
Seçicilik ve Tahmin Yöntemleri
Sürükleme Av Araçları Tekniği
Türkiye Deniz Balıkları
Yukarı çık