Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Rüştü ÖZEN
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet Rüştü ÖZEN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118648
E-Posta rustuozen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 30.6.1981
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 26.1.1990
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 8.3.1995
İLGİ ALANLARI
Histoloji, Histopatoloji ve Embriyoloji
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZEN, M.R., Egirdir Golunde Yasayan Sudak Baliklarina Yem Olabilecek Bazi Yem Baliklarinin Yapay Uretimleri ve Golun Faunistik Restorasyonuna Genel Bir Bakis. S.D.U. Isparta'nin Dunu Bu gunu Ve Yarini Sempozyumu Egirdir Golunde II.Bildiriler, Cilt II. 89-98 s. 2002 - ISPARTA.
 • 2 ÖZEN, M. R., ÜNLÜSAYIN, M., GÜLYAVUZ, H.,YILDIRIM, M..Z., Dondurulmus Gokkusagi Alabaliklarinda (Oncorhynchus mykiss,WALBAUM) Dondurma Suresi ve Defrost Sekillerine Gore Meydana Gelen Degisimlerin Hıstolojisi Uzerinde Bir Arastirma. IX. ULUSAL SU URUNLERI SEMPOZYUMU (1997) 683-694
 • 3 ÖZEN, M.R., ÜNLÜSAYIN, M. Kavinne (Phoxinellus handlirschi PIETSCHMANN,1933) Balıklarında Koku Alma Sisteminin Anatomik ve Histolojik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma. Trakya Üni. Fen-Edb.Fak. Biyoloji Böl. XII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz. 1994. EDİRNE [POSTER].
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 POLAT, H., ÖZEN, M.R., Farklı Sıcaklık ve Tuzluluğun Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima, Linnaeus, 1758) Yumurtalarının Embriyonik Gelişimlerine Etkisi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 25-27 Ekim, 2011. ANTALYA. [OP006, SÖZLÜ SUNUM].
 • 2 ÖZEN, M.R., DİLER, Ö. Geçmişten Günümüze Türkiye Su Ürünleri Üretiminin Teknolojik Gelişimi.II. Türk Bilim Tarihi Kongresi. 30-31. Ekim. 2006, ISPARTA (SÖZLÜ SUNUM).
 • 3 IMAM, H., ÖZEN, M.R.,Levrek Baliklarindan Yapay Yolla Yumurta Elde Edilmesi ve Bu Yumurtalarin Embriyonik Gelisim Basamaklari. I.Ulusal Ogrenci Sempozyumu.19-21 Mayis.2000.Sapanca - ISTANBUL
 • 4 ÖZEN, M.R.,TİMUR,G., Egirdir Golu Baliklarinin Hypophysis Bezinin Anatomik ve Histolojik Yapisi Uzerinde Bir Arastirma. Akdeniz Univ. Isparta Muh.Fak. 6.Muh. Haftasi Su Urunleri Oturumu.28.Mayis.1990 Egirdir/ISPARTA
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 POLAT, H., ÖZEN, M.R., Optimum Su Sıcaklığında Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima, Linnaeus, 1758) Yumurtalarının Embriyonik Gelişimi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 25-27 Ekim, 2011. ANTALYA. [PP005, POSTER].
 • 2 KADEŞ, C., ÖZEN, M.R., KUBİLAY, A., BAYRAK, H. Balıklarda Alternatif Stres İndikatörleri. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 25-27 Ekim, 2011. ANTALYA. [PP161, POSTER].
 • 3 Özen, M.R., Demirbağ, E., Çınar, K. 2010. Kalkan balığı (Psetta maxima) derisinde mukus hücrelerinin dağılımı ve histokimyasal yapısı. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 21-25 Haziran, Denizli. Bildiriler Kitabı, 747-748.
 • 4 Gümüş, E., Özen, M.R., İkiz, R., Balcı, A.B., Kaya, Y., Aydın, B., 2009. Aynalı sazan yavru yeminde Gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) unu kullanımının karaciğer histolojisi üzerine etkisi, Bildiri Özeti, s. 214. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 01-04 Temmuz 2009, Rize, Türkiye
 • 5 Gümüş, E., Özen, M.R., İkiz, R., Balcı, A.B., Kaya, Y., Aydın, B., 2009. Aynalı sazan yavru yeminde Gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) unu kullanımının karaciğer histolojisi üzerine etkisi, Bildiri Özeti, s. 214. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 01-04 Temmuz 2009, Rize, Türkiye
 • 6 Öznur DİLER, M. Rüştü ÖZEN, Ayşegül KUBİLAY, Behire Işıl DİDİNEN, Abdullah DİLER, N. Lerzan ÇİÇEK. MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS (Thunnus thynnus L.) KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 01-04 Temmuz 2009, Rize, Türkiye
 • 7 ÖZEN, MR. Balıklarda Hipofiz Yaıpısı ve Kültür balıkçılığında hipofizyal hormon Uygulamaları. 2.Türkiye SÜ urünleri ve kültür balıçıklığı 2008 seminerleri.SDÜ SU ÜRN.FAK. 17.Nisan.2008. Eğirdir-Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü Balıklarında Hipofiz Bezinin Anatomik ve Histolojik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma Akdeniz Üni. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Müh. Anabilim Dalı. Eğirdir, Isparta. 78 s. 1990 Tez Danışmanı : Doç.Dr. Gülşen TİMUR
 • Doktora Tezi
 • 1 Alburnus orontis ve Phoxinellus handlirschi Balıklarının Yapay Üretimi ve Embriyonik Gelişimleri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üni. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Müh. Anabilim Dalı. Eğirdir, Isparta. 93 s. 1995 Tez Danışmanı : Prof.Dr. Gülşen TİMUR
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 GÜLYAVUZ, H., ÜNLÜSAYIN, M. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Ders Kitabı.1990, 366 s. Şahin Matbaası, ANKARA. ISBN: 975-96897-0-7
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hamza POLAT.Farklı Sıcaklık ve Tuzlulukta İnkübe Edilen Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758) Yumurtalarının Embriyonik Gelişimi. YÜKSEK LİSANS TEZİ. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI, ISPARTA - 2011
 • 2 B.Ahmet BALCI, Antalya Körfezindeki Orfoz Balıklarının (Epinephelus guaza,L. 1758) Mevsimsel Gonad Gelişimi ve Eşeysel Olgunluğa Ulaşma Yaşının Tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil.Enst. Yetiştiricilik Anabilim Dalı. ISPARTA.2003
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK – TOVAG – 1001 Projesi; Antalya Körfezine (Türkiye) Giren Lesepsiyen Balıklardan Nemipterus randalli`nin Üreme Özellikleri ve Gonad Gelişiminin Histolojik Olarak İncelenmesi (2013). Proje Kod No: 113O374; PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ.
 • 2 Lesepsiyen Balıklardan Sillago shima' nın Antalya Körfezi'nde Üreme Özellikleri ve Gonad Gelişiminin Histolojik Olarak İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi – ISPARTA – BAP . 3442—YL2-12
 • 3 Sudak Balığı Gastro-intestinal kanal mukozası endokrin hücreleri. Süleyman Demirel Üniversitesi – ISPARTA – BAP . 1081—M-05 (Proje Yöneticisi). 2006.
 • 4 Antalya Körfezindeki Orfoz Balıklarında Mevsimsel Gonad Gelişimi ve Seksüel Olgunluğa Ulaşma Yaşının Tesbiti Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu (SDÜAF) Projesi- Proje No : 496. Isparta 2002.
 • 5 Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhyncus mykiss ) Glucan Uygulaması ile Spesifik Olmayan Savunma Sisteminin Artırılması ve Lizozim Aktivitesinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu (SDÜAF) Projesi. Proje No : 0251. ISPARTA. 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tabiat Ana ve Biz-II. TÜBİTAK 4004 TOPLUM PROJELERİ - [PROJE No : 213 B 643]; Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları. (Eğitmen). ISPARTA. 2014.
 • 2 Balık Patojeni Saprolegnia Mantarlarına Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.S.D.Ü.B.A.P.K.B. Proje No: 2605-M-10
 • 3 Diler,Ö., Diler, A., Demir, O., Özen, M. R., Özbaş,M., Kubilay,A.,Kuşat,M., Bolat,Y., Altın, S., Gümüş. E.,Işıklı,I.B., Aybal,N. Ö., Bodur,T., 2003. Eğirdir Gölü Tatlısu İstakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordman, 1842) Yavru Üretimi. Proje Süresi: 01.01.2001 - 31.12.2003, Destekleyen Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), Proje No: 2001 K1 21 150, Proje Elemanı.
 • 4 Lepistes Balıklarında (Poecilia reticulata) Materna Immunitenin Transferi Üzerinde Bir Araştırma. Proje Yürütücüsü : Ayşegül KUBİLAY : Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu (SDÜAF) Projesi
 • 5 Japon Balıklarının (Carassius auratus) Üretimi Proje Yürütücüsü : Orhan DEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu (SDÜAF) Projesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2.Ulusal Alabalık Sempozyumu. 06-08 Temmuz 2010 KMÜ. Ermenek-Karaman (Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 2 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu. (Uluslararası Katılımlı) 14-16 Ekim. 2008 SDÜ. ESÜF Isparta (Sempozyum Düzenleme Üyeliği)
 • 3 Türkiye’de Alabalık Sektörünün Üretim, İşleme, Pazaralama Sorunları ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Katılımlı Ulusal Alabalık Sempozyumu. SDÜ. ESÜF. 14-16 Ekim.2008-Isparta(Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Endocrine cells in the Gastrointestinal Tract Mucosa of zander (S. Lucioperca).Kafkas Uni.Vet.Fak.Derg. Sayı: B.02.1.TBT.5.04.00-163.01-2010-2486, Başvuru No:233178-TÜBİTAK- ULAKBİM.05/08/2010
 • 2 ÖZEN, M.R., ÇINAR, K., ŞENOL, N., Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract Mucosa of Zander (Stizostedion lucioperca). Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi. 16 (Suppl-B): S339-S345, 2010. [SCI]. http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2010_4B/S339_S345.
 • 3 KUBİLAY, A.,ÖZEN, M.R., Transfer of Maternal Immunity in Guppy, Poecilia reticulata. Turk J. Vet. Anim. Sci. 2004, (28) No. 6, 1025-1030
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Europenean Aquaculture Society
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Histology of Ovarian Development and maturity stages in the wild Persian sturgeon, Acipencer percius. TURKISH JOURNAL of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES; Registration Number: 11773. [16.11.2012].
 • 2 Protective action of an anti-oxidant (vitamin-C) against bisphenol-A toxicity in Cirrhinus mrigala (Ham.)Registration TURKISH JOURNAL of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES; Number: 10585
 • 3 The Effect of Mating Different age Groups of Broodstocks on the Reproductive Performence, Sex Ratio, Growth and Survival Rate of Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss, Walbaum, 1792). Turk J.Vet.Anim.Sci. VET-205-23(28.02.2003)
 • 4 A Study on Population Structure and Reproduction of Cryfish, Astacus leptodactylus, Eschscholz.1823, in Lake Egirdir. Turk J.Vet.Anim.Sci. VET-0211-17 (20.05.2003)
 • 5 A Preliminary Study on Characteristics of Egg and Capsule of European Squid (Loligo vulgaris, Lamarck, 1798). Turk J.Vet.Anim.Sci. VET-0303- 7 (19.06.2003)
 • 6 Effects of Dietary Lipds on Growth and Fatty Acid Composition in Russian Sturgeon (Acipenser guldensteadtii) Juveniles. Turk J.Vet.Anim.Sci. VET- 0306-29 (31.10.2003)
 • 7 Microscopic investigation of Embriyologic Development on the Street Sweeper(Corydoras paleatus). Turk J.Vet.Anim.Sci. VET-0206-54 (15.11.2002)VET-0206-54
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Embryonic and Larval Development of Capoeta trutta (Heckel, 1843). Journal of Fisheries Sciences.com. Makale kodu: JFS.com02912. 19.07 2012.
 • 2 Histological investigations on the neural complexes in some tunicates (Ascidiacea) live in İzmir Bay from Turkey. Journal of FisheriesSciences.com 30.10.2009. Makale Kodu: JFS.com0809R1
 • 3 The Structural Analysis of Trout Farms on Yene Watercourse in Baklaya-Kırklareli Region. Journal of Fisheries Sciences.com. Makale kodu: JFS.com00808. 25.02 2008.
 • 4 Induced Spawning, Fertilization Rate and Hatching Rate of Brill, Scophthalmus rhombus. (JABS) Journal of Applied Biological Sciences. MS code: Nobel-456. Dec. 13. 2007.
 • 5 Using an Oxygenating and Degassing Column to Improve Water Quality in Salmonid Hatcheries. International Journal of Natural and Engineering Sciences. MS code: IJNES 310.Sept.20.2007.
 • 6 Sudak Balığı (Sander lucioperca L.1758) Larvası Üretiminde Aglo Norse Kullanımı. Journal of Fisheries Sciences.com. Makale kodu: JFS.com-mug-034. 08.11. 2007.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Avrupa yayın balığı Silurus glanis (LİNNEAUS, 1758)’in Solungaçlarında bazı histokimyasal özelliklerin incelenmesi. İstanbul Üni. Su Ürünleri Fak. Dergisi. Cilt. 26, Sayı 1. 2011.
 • 2 Virginiamycine use as a Growth Promoter on Somatic Index and Body Composition of Mirror Carp Fry (Cyprinus carpioL. 1758).S. Demirel Üni.Fen Bil. Enst. Dergisi. Makale Kodu: 03-40 (12.11.2003)
 • 3 Cryopreservation of Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) and Mirror Carp (Cyprinus carpio) Sperm with Glucose Based Extender. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. ESUF- D/ 05.08.29.29.08.2005.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi , Yetiştiricilik Bölüm Başkan Yardımcılığı Eğirdir/ ISPARTA
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, Yetiştircilik Anabilim Dalı Başkanlığı - Eğirdir/Isparta
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Eğirdir GölününUzun Vadeli Balıklandırma Programının Yapılabilmesi. Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü. Eğirdir/ISPARTA. 03.06.1998
 • 2 Eğirdir Gölü Su Ürünleri Potansiyeli, Avcılık Durumu, Avcılığa Kapatılması, Sorunları ve Çözüm Yolları. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir/ISPARTA. 14.01.1997
VERDİĞİ DERSLER
Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği
Balık Anatomisi ve Fizyolojisi
Balık Anatomisi ve Fizyolojisi Laboratuarı
Balık Embriyolojisi
Balık Endokrinolojisi
Balık Fizyolojisi
Balık Hastalıkları ve Hijyen Bilgisi
BALIK HASTALIKLARINDA UYGULANAN PROFİKALTİF YÖNTEMLER
Balık Histolojisi
BALIK HİSTOPATOLOJİSİ
Balık Patolojisi
Balık Üretim Tesislerinin Planlanması
Balıklarda Üreme ve Sindirim Fizyolojisi
Bitirme Ödevi
Canlı Balık ve Hasat Taşıma Kuralları
Genel Biyoloji
Genel Botanik
Hijyen Bilgisi
Kabuklu Eklembacaklılar Yetiştiriciliği
Kültür Balıkçılığında Farmakolojik Uygulamalar
Malzeme Bilgisi
Reçete Bilgisi
Su kuşları, sürüngen ve memelileri
Yetiştiriciliğin Temel Prensipleri
Yukarı çık