Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Öznur DİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Öznur DİLER
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastalıklar Anabilim Dalı
Telefon 3133447
E-Posta oznurdiler@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 11.10.1982
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 10.1.1985
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 27.2.1992
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Effect of Different Feed and Stocking Density on Survival and Growth Performance of Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juveniles
 • 2 Didinen, B.I., Diler, Ö., Ekici, S., Altun, S. Flavobacterium psychrophilum izolatlarının teşhisinde API ZYM kullanımı ve ATB Vet ile antimikrobiyal duyarlılığının belirlenmesi.SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. dergisi Cilt 1, Sayı 2,64-70.
 • 3 Kubilay,A., Altun S., Uluköy,G., Diler,Ö. Lactococus garvieae suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.Vol.1 No.1,39-48.
 • 4 Diler, Ö., Altun, S., Işıklı, B.I., 2003. Kültürü yapılan gökkuşağı alabalıkları(Oncorhynchus mykiss)'ndan izole edilen Flavobacterium psychrophilum'un fenotipik karakterleri. SDÜ FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.1, 1-8.
 • 5 Diler, Ö., Altun, S., Işıklı, B.I., 2003. Eğirdir Gölü'nden avlanan Carassius auratus (L. 1758)'larda Bağırsakların Bakteriyel Florası Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.1, 58-63.
 • 6 Diler, Ö., Ekici, S., Farklı Tuzluluk ve pH Değerlerinin Yersinia ruckeri suşlarının Büyüme Oranı Üzerine Etkisi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1:63-70
 • 7 Kubilay,A.,Diler,Ö.,Özen,M.R., Ekici,S., Kültür Balıkçılığında Mikrobiyal Enfeksiyonlara Karşı İmmunostimulantların Önemi ve Kullanımı.S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Sayı 7,34-55.
 • 8 Diler, Ö., Altun, S., Diler, A., Işıklı, B.I., Gürcan, Ö.C., 1999. Bazı balık çiftliklerindeki gökkuşağı alabalıklarının(Oncorhynchus mykiss) mikroflorasının tespiti ve kontrolü üzerinde bir araştırma. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4:1, 58-69.
 • 9 Diler , Ö., Bolat , Y., Kuşat , M., Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki (Astacus leptodactylus salinus) Mantar Hastalığı Üzerinde Epidemiyolojik bir Araştırma.6:1-17
 • 10 Kubilay, A., Diler, Ö., Gökkuşağı Alabalıklarından izole edilen Yersinia ruckeri suşlarının Serotiplerinin Lam Aglutinasyon Testi ile Tespiti. SDU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Sayı 6:40-47.
 • 11 Diler, Ö., Altun, S., Işıklı, B.I., Aybal, N., 1999. Eğirdir Gölü Kovada Kanalı'nda bakteriyolojik su kalitesi üzerine bir araştırma. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 6, 207-219.
 • 12 Diler, Ö., Diler, A. Eğirdir Gölü Sudak Balıklarında (Stizostedion lucioperca L.1758) Mide -Barsak Mikroflorasının Kalitatif ve Kantitatif Değişimleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi.22, 325-328
 • 13 Diler, Ö., Altun, S., Atay, R., "Eğirdir Gölü Su Kalitesi, Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Parametreleri." Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5: 1-34.
 • 14 Diler, Ö., Kubilay,A., Gökkuşağı Alabalıklarında (O. Mykiss) yüksek mortaliteye neden olan Pseudomonas sp. nin Kültürel Özellikleri Üzerinde Bir Çalışma,Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi DergisiSayı 5,221-229.
 • 15 Diler ,Ö., Yıldırım ,M.Z., Eğirdir Gölü Sudak Balıklarında Paraziter (Bucephalus polimorphus) İnfeksiyon ve Hareketli Aeromonas Septisemi Üzerine Bir Araştırma.SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak.Derg, 5:221-229
 • 16 Diler , Ö ., Altun , S., Enterik kızıl ağız hastalığının kontrolü için çeşitli Yersinia ruckeri suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının tespiti üzerinde bir araştırma. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 1: 175-182.
 • 17 Diler, Ö., Diler, A., Deneysel Olarak Saprolegnia diclina ile İnfekte Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Bazı Hematolojik İncelemeler.Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 20,443-447
 • 18 Diler , Ö., Timur , M. Saprolegnia Türlerinin Isparta ili Balık İşletmelerindeki Dağılımı. Turkish Journal of Biology.19: 293-305
 • 19 Diler, Ö., Gökkuşağı Alabalığı Yumurta ve Yavru Balıklarında İnfeksiyon Etkeni Pythium Türleri. Turkish Journal of Biology.19,317-321
 • 20 Diler,Ö.,Altun,S.Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Hemorajik Septisemi Etkeni Olarak İzole Edilen Bazı Aeromonas hydrophila Suşlarının Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, No: 4, 169-178.
 • 21 Eğirdir Gölünden Tek hücreli Yeşil Alg ( Chlorella sp.)İzolasyonu ve Üretimi Üzerinde Bir Araştırma.Akdeniz Üniversitesi Su Ürün. Müh. Derg. 1:47-56
 • 22 A Study of The Flora ın The Fishing Grounds of Lake Eğirdir and the effects on Fish productivity 1(1) 113-125
 • 23 Origanum vulgare L. Uçucu Yağının Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’ nda Büyüme, Lizozim ve Antioksidan Aktivite ve Vibrio anguillarum’ a Karşı Direnç Üzerine Etkisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bitkisel Katkı Maddesi Artemisia vulgaris’ in Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhyncus mykiss, Walbaum) Büyüme Performansı ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi
 • 2 Origanum vulgare L. Uçucu Yağının Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’ nda Büyüme, Lizozim ve Antioksidan Aktivite ve Vibrio anguillarum’ a Karşı Direnç Üzerine Etkisi
 • 3 Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların AntibakteriyelAktivitesi
 • 4 Effect of Dietary Sage (Salvia officinalis L.), Licorice Root (Glycyrrhize glabra L.), Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) and Echinaceae (Echinacea angustifolia Hell) on Nonspecific Immunity and Resistance to Vibrio anguillarum Infection in Rainbow Trout, (Oncorhynchus mykiss)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Effect on Histology and Nutrient Digestibility of Supplemented Origanum onites Essential Oil to Rainbow Trout Diets (Oncorhynchus mykiss). Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3), 262-267
 • 2 Effect of Oregano Origanum onites L Essential Oil on Growth Lysozyme and Antioxidant Activity and Resistance Against Lactococcus garvieae in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum
 • 3 Effect of storage temperature on beneficial microbial load in rainbow trout feed supplemented with kefir
 • 4 In vitro antifungal activity of essential oils from Tymbra, Origanum, Satureja species and some pure compounds on the fish pathogenic fungus, Saprolegnia parasitica
 • 5 Metın, S., Dıler, O., Dıdınen, B. I., Terzıoglu, S., & Gormez, O. (2013). In vitro and in vivo antifungal activity of Satureja cuneifolia ten essential oil on Saprolegnia parasitica strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) eggs. Aquaculture Research.
 • 6 B.I.Didinen, Kubilay,A., Diler,O., Ekici,S., Onuk,E., Findik,A., 2011.First isolation of Vagococcus salmoninarum from cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in Turkey.Bull. Eur. Ass. Fish Pathol.,31(6),235-243
 • 7 Svoboda, J., Kozubíková, E., Kozák, P., Kouba, A., Bahadir, K. S., Diler, O., ... & Petrusek, A. (2012). PCR detection of the crayfish plague pathogen in narrow-clawed crayfish inhabiting Lake Egirdir in Turkey. Diseases of aquatic organisms, 98(3), 255-259.
 • 8 Ekici S. Diler Ö. Didinen B. Kubilay K. ( 2011)Balıklardan İzole Edilen Bakteriyel Patojenlere Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağlarının Antibakteriyal Aktivitesi. Kafkas Üniv. Vet.Fak. Derg. 17 (SupplA) 47-54
 • 9 ALTUN S, KUBILAY A, EKICI S, DIDINEN BI, DILER O (2010) Oral Vaccination Against Lactococcosis in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Using Sodium Alginate and Poly (lactide-co-glycolide) Carrier The Journal of the Faculty of veteriner medicine. Univ.of Kafkas Vol 16 211-217
 • 10 ALTUN S, KUBİLAY A, DİLER Ö ( 2010)Yersinia ruckeri Suşlarının Fenotipik ve Serolojik Özelliklerinin İncelenmesi the Journal of the Faculty of Veteriner medicine. Univ. of Kafkas Vol 16 223-229
 • 11 KUBİLAY A., ALTUN S., DİDİNEN B I, EKİCİ S.,DİLER Ö.,2009. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Işletmelerinde Flavobacterium Psycrophilum Izalosyonu Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15(5),709-715.
 • 12 Kubilay A., Altun S, Diler Ö., l Ekici,S. Isolation of Flavobacterium columnare from Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry in Turkey.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 165-169 (2008). 2008
 • 13 Kubilay A., Altun,S. Ulukoy,G., Ekici,S., Diler,O.Immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Lactococcus garvieae using vaccine mixtures. Israeli Journal of Aquaculture,December Bamidgeh 60(4), 2008, 265-270.2008.
 • 14 Altun,S., Adiloğlu, A.K., Kubilay,A., Diler, Ö., Delibaş,N., Sütçü,R. Immunogenic and Antigenic Profiles of Nine Lactococous garvieae Strains from Different Rainbow Trout Farms.The İsraeli Journal Aquaculture - Bamidgeh 65 (2), 111-116.
 • 15 Altun S., Diler Ö., Başak K., Işıklı B. I. (2005) Histopathology of Streptococosis in rainbow trout ( Oncorhynchus mykissWalbaum) Bulletin Of the European Associatıon of Fish Pathologists Vol 25 (3) 131-135
 • 16 Altun, S., Diler, Ö., Adiloğlu, A.K., Genotyping of Lactococcus garvieae strains from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by 16S rDNA sequencing. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol 24(2),119-125, (2004).
 • 17 Diler,Ö., Yıldırım,U. Metacercaria of Bucephalus polymorphus Baer, 1827 described in Knipowitshia caucasica in Eğirdir Lake, Turkey.Bull.Eur.Ass.Fish Pathol. 23 (4), 201-204, 2003.
 • 18 Diler,Ö, Altun, S., Adiloğlu, A.K.,Kubilay, A.,Isıklı,B., "First Occurence of Streptococcosis effecting farmed rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss) in Turkey" Bull.Eur. Ass. Fish. Pathol. 22(1), 21-26.
 • 19 Diler,Ö., Özen,M.R. Eğirdir Gölünde Ağ Kafeslerde Kültüre Alınan Aynalı Sazanlarda görülen epidermal papillomanın histopatolojisi.Turk. J Vet.and Anim. Sci. 26, 1207-1211
 • 20 Diler, Ö., Bolat, Y. Isolation of Acremonium species from crayfish , Astacus leptodactylus in Eğirdir Lake Bull.Eur.Ass. Fish pathol., 21 (4) , 164-168.
 • 21 Diler, Ö., Altun, S., Çalıkuşu, F., Diler, A. Gökkuşağı Alabalığının Yaşadığı Ortam ile İlişkili Kalitatif ve Kantitatif Bakteriyel Florası Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 24(3), 251-259, (2000).
 • 22 Altun, S., Diler, Ö., Yersinia ruckeri ile infekte edilmiş gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) hematolojik incelemeler. Turk. J Vet. and Anim. Sci. 23 (4), 301-309.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kültürü Yapılan Deniz Balıklarında Görülen Viral Hastalıklar
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Diler Ö. Görmez Ö. (2010)Eğirdir Gölünde Sürdürülebilir Tatlısu İstakozu Üretimi. Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli.26 Nisan 2010 Eğirdir -Isparta.
 • 2 Diler, Ö., Didinen, B.I, Ekzotik Türlerin Akuatik Ekosistemlere Etkileri.I.BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU,7-8 ŞUBAT 2006, Antalya
 • 3 Didinen B. Diler Ö. Aybal Ö.(2005) Gökkuşağı Alabalıkları( Oncorhynchus mykiss) da Tribrissen in Spesifik olmayan Bağışıklık Sistemine Etkisi Türk Sucul yaşam Dergisi Yıl3 Sayı 4.
 • 4 Diler, A., Altun, S., Diler, Ö., Didinen, I. B., "Eğirdir gölü kerevitlerinin (Astacus leptodactylus) mikrobiyolojik kalitesi " I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül- 1 Ekim, Ankara, 251-260.
 • 5 Eğidir Gölü Kerevitlerinden Yavru Üretimi.1.Eğirdir Semp.31 ağustos-1 eylül 2001. 259-264.
 • 6 Levrek Larva Yetiştiriciliğinde Işığın Larva Gelişimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. 4. Su Ürünleri Semp.28-30 haziran 2000, Erzurum, 361-372.
 • 7 Diler, Ö., Demirkan, T., Altun, S., Tural, F., Fethiye bölgesindeki bazı alabalık işletmelerinde Yersiniosis'in mevsimsel dağılımı üzerinde bir araştırma. III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran, Erzurum, 207-220.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Didinen, B. Ekici,S. Diler Ö. Kubilay A.( 2010) Akuakültürde Patojen Bakterilere Karşı Potansiyel Probiyotik Bakteri Seçimi ve Kullanımı. Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı. 28-29 Haziran 2010 Eğirdir- ısparta
 • 2 Ekici S. Diler Ö.(2010) Gökkuşağı Alabalığında Vibrio anguillarum'a Karşı Farklı Aşılama Yöntemlerinin Yaşama Oranı Üzerine Etkisi.Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı 28-29 Haziran 2010 Eğirdir- Isparta
 • 3 DİDİNEN, B., BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ, S., DULLUÇ, A., KOCA, H.U.,GÜLLE, İ.,DİLER,Ö.,EROL, G.,ÖZKÖK; R.,KÜÇÜKKARA,R. 2009. Probiyotik Uygulamalarının Kerevit (Actacus leptodactylus) Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009. Eğirdir/Isparta
 • 4 Diler, Ö., Türkiye'de kerevitlerde (Astacus leptodactylus) görülen Enfeksiyon Hastalıkları Üzerine Değerlendirmeler. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009. Eğirdir/Isparta
 • 5 Altun S.,Kubilay A., Ekici,S., Didinen B.I,, Diler, O.,2008.Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss) Polilactide-Co-Glycolide ve Sodium Alginate Mikropartiküler Kullanılarak Lactococcus garvieae 'ye Karşı Oral İmmunizasyonu. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu.14-16 Ekim 2008. Isparta.
 • 6 ULUKÖY, G., KUBİLAY, A., EKİCİ, S. ALTUN, S., KABAK, , T,DULLUÇ, A., DİDİNEN, B.I., DİLER, Ö, MAMMADOV, R.,2008. Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Sternbergia candida Mathew & T.Baytop Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması.I. Ulusal Alabalık Sempozyumu.14-16 Ekim 2008. Isparta.
 • 7 Kaya, M., Diler, Ö., Ticari probiyotik Bactocell'in gökkuşağı alabalıklarının (Onchorynchus mykiss) bağışıklık sistemleri ve büyümeleri üzerine etkisi. XIV. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül, Muğla.
 • 8 Uluköy,G.,Kubilay,A.,Dididnen,B.I.,Ekici,S.,Aybal,N.,Altun,S., Diler,Ö.,Mammaov,R., Gökkuşağı Alabalık' (Oncorhynchus mykiss) larının Spesifik Olmayan İmmün Sistemi Üzerine Urginea maritima (L.) Baker Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla.
 • 9 Diler Ö., Didinen B., Altun S. (2005)Gökkuşağı Alabalıklarında ( Oncorhynchus mykiss) Oksitetrasiklin Rezidüsünün HPLC ile Belirlenmesi. 13. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu .1-4 Eylül 2005 .
 • 10 Kubilay A., Altun S., Uluköy G. Diler Ö.,(2005) Gökkuşağı Alabalıklarından ( O. mykiss) İzole edilen L. garvieae suşlarının Antimikrobiyal duyarlılıklarının Belirlenmesi. 13. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Eylül 2005 , Çanakkale.
 • 11 Altun S. Kubilay A. Diler Ö. Ekici S. (2005) Türkiye'de Kültürü yapılan Alabalık Larvalarında Flavobacterium columnare İzolasyonu.Türk Sucul Yaşam Dergisi Yıl 3 Sayı4
 • 12 Altun S. Kubilay A. Diler Ö. Uluköy G. Ekici S.(2005) Gökkuşağı Alabalıklarından izole edilen Lactococcus garvieae suşlarının antijenik Özellikleri ve balıkların immunizasyonu. Türk sucul yaşamdergisi Yıl 3 Sayı4
 • 13 Diler, Ö., Ekici, S., Farklı sıcaklık değerlerinin Yersinia ruckeri nin Büyüme oranı Üzerine etkisi. 12. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.2-5 Eylül 2003 Elazığ.
 • 14 Eğirdir Gölü Kerevitlerindeki ( Astacus Leptodactylus salinus, Nordman,1842) Mantar Hastalığı Üzerinde Epidemiyolojik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Sempozyumu.Sinop. 20-22 Eylül 2000.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Can,Y. Diler, Ö. Ekici S.(2010) Gökkuşağıalabalıklarında ( Oncorhynchus mykiss) ticari ve Potansiyel probiyotik uygulamasının Vibrio anguillarum'a koruma etkisi üzerinde bir araştırma.Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı 28-29 Haziran 2010 Eğirdir -Isparta
 • 2 Ekici S., Diler Ö. 2010 Gökkuşağı Alabalığında Vibriosise karşı aşı uygulaması 2. ulusal Alabalık sempozyumu 6-8 Temmuz 2010 Ermenek -Karaman
 • 3 Diler Ö. Atabay A. Ekici S. Didinen B.I.(2010) Gökkuşağı Alabalıklarında Saprolegniasis Etkeni Saprolegnia Türlerine Karşı Kekik (Origanum vulgaris )ve Melisa ( Melissa officinalis) Yağlarının etkisi 2. Alabalık sempozyumu2010 Ermenek -Karaman
 • 4 Diler,Ö. Özen,M.R., Kubilay, A.,Didinen B.I.,Diler A.,Çiçek,L., 2009, Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus L.) karaciğer Histopatolojisi.XV: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4 Temmuz 2009,RİZE
 • 5 Can, Y., Diler, Ö., Ekici, S., Akuakültürde İnfeksiyöz Balık Patojenlerine Karşı Bitkisel ürünlerin Kullanılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, RİZE
 • 6 BAHADIR KOCA, S., DİLER, Ö., DİDİNEN, B.I., EKİCİ, S., DULLUÇ, A., Akuakültürde Probiyotiklerin Rolü. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009,RİZE
 • 7 Didinen, B.I., Ekici, S., Diler, Ö., Bahadır Koca, S., Dulluç, A., Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiricliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4 Temmuz 2009,RİZE
 • 8 Diler, Ö., Balık Patojeni Saprolegnia Mantarlarına karşı Bazı doğal bitkisel ürünlerin Antifungal Etkisi üzerinde bir Araştırma I. Alabalık sempozyumu SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi. 2008.
 • 9 Ekici S., Can, Y., Diler, Ö., Didinen, B.I., Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Yağların Antibakteriyel Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta
 • 10 Bahadır Koca, S., Ekici, S., Didinen, B.I., Diler, Ö., GÖkkuşağı alablıklarının(Oncorhynchus mykiss) Sindirim Sisteminden İzole Edilmiş Enzim Üreten Bakteriyel Flora,I. ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • 11 Mefut,A.,Emre,Y.,Diler,.Ö.,Altun,S.,İnce,İ. Akdeniz Bölgesindeki Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Bakteriyel Balık Patojenlerinin Tespiti ve Kontrolü. Ulusal Su Günleri 2007 Antalya.9-18s
 • 12 Kubilay A. , Altun S., Didinen B.I., Ekici S , Diler Ö., Uluköy G., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum İzolasyonu.XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.4-7 Eylül 2007, Mugla.
 • 13 Didinen, B.I., Diler, Ö.,Özkök, R., Ekici, S., Dulluç, A., Erol, G., Stoklama Yoğunluğunun Kerevit(Astacus leptodactylus Esch. 1823) Yavrularının Gelişimlerine ve Yaşama Oranlarına Etkisi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya.
 • 14 Diler, Ö., Altun, S., Didinen, B.I., Eğirdir Gölü Mikrobiyolojik Özellikleri, Göller Yöresi İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, 09-10 Haziran, 2007, Isparta
 • 15 Diler, Ö., Didinen, B.I., Altun, S., Aybal, N.Ö., Gümüş, E., Eğirdir Gölü Kerevitlerinden Yavru Üretimi, Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya.
 • 16 Karaarslan G. Diler Ö. Kültürü Yapılan Deniz Balıklarında Tenacibaculosis Enfeksiyonları. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Muğla Üniversitesi 4-7 Eylül 2007 Muğla
 • 17 Diler Ö. Özen M.R. 2006 Geçmişten Günümüze Su Ürünleri Üretiminin Teknolojik Gelişimi II.Türk Bilim ve Teknoloji Tarih Kongresi 30-31 Ekim 2006 Isparta
 • 18 Ekici S., Diler Ö., Altun S., (2005) Kültürü Yapılan Balıklarda Görülen Vibrio Enfeksiyonları. 13. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Eylül 2005.
 • 19 Eğirdir Gölünde Yaşayan Kaya Balığı ( K. caucasica) Üzerinde Parazitolojik Bir Araştırma 11.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi - Hatay 04-06 Eylül 2001
 • 20 Bazı Alabalık Çiftliklerindeki Gökkuşağı Alabalıklarının ( O. mykiss) Bakteriyel Mikroflorasının Tespiti ve Kontrolü Üzerinde İnceleme. 10. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu . Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi- Adana
 • 21 İki Farklı Gökkuşağı Alabalığı ( O. Mykiss) İşletmesinde Yetiştirilen Sağlıklı Gökkuşağı Alabalıklarının Kalitatif ve kantitatif Aerobik Bakteriyel Florasındaki Değişimlerin Karşılaştırılmalı olarak tespiti.Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 9. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.1997
 • 22 Gökkuşağı Alabalıklarında Yüksek Mortaliteye Neden olan Hemorajik Septisemi Etkeni Pseudomonas sp. Üzerinde Bir Çalışma. 2. Uluslararası Suürünleri Sempozyumu.İstanbul21-23 Eylül 1996
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Diler Ö.(2010) Freshwater crayfish ( Astacus leptodactylus) culture in Turkey. I.International Symposium of Fisheries and Fishing Tourism BH_FISH 2010.Konjic, Bosnia and Herzegovina 23-24 June 2010
 • 2 Diler, Ö., Diler, A., Important Bacterial Fish Diseases of Aquaculture in Turkey. Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009,14-16 May 2009, Starazagora, BULGARIA.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİLER,Ö.,DİDİNEN, B.,I.,BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ,S.,EROL,G.,DULLUÇ,A.,KOCA,H.2009. The Effects of Using a Commercial Probiotic on The Survival and Growth of Freshwater Crayfish, Astacus Leptodactylus Juveniles. 14th EAFP, International Conference,Prague, September 14-19, 2009. Diseases of Fish and Shellfish.
 • 2 Bolat, Y., Diler, A., Diler,Ö., Diler,İ. Protection and control strategies together with the changes in catchable stock and crayfish fishing in Egirdir Lake- Türkiye. I. Symposium for protection of natural lakes in Republic of Macedonia, 31 May-03 June 2007 Ohrid.
 • 3 Uluköy,G., Kubilay,A., Diler, Ö., Didinen B.I., Altun, S., Mammadov,R., Ekici, S., Dulluç,A. Immunostımulant Effects of Muscarı Commosum (L.) Mıller Plant Extrackt In Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). 13th International Conference of the EAFP 17 - 22 September 2007 diseases of fish and shellfish,Grado Italy.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Didinen, B. I., Bahadır Koca, S., Diler, Ö., Koca, H. U., Dulluç, A., Ekici, S., Gülle, İ., Özkök, R., 2008. Effect of Dietary Supplementation Commerical Probiotic (Protexin) on Growth and Survival of Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) EUROPEAN INLAND FISHERIES ADVISORY COMMISSION (EIFAC), The Symposium on Interactions Between Social Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya,Turkey,21-24 May 2008.
 • 2 Diler, Ö., Didinen, B.I., Ekici, S., Altun, S., Diler, A. and Kubilay, A. Antogonistic Activities of Bacteria Against The Pathogen of Cold Water Dısease, Flavobacterium psychrophilum. 13th International Conference of the EAFP. 17 - 22 September 2007 diseases of fish and shellfish. Grado Italy, Abstract Book.
 • 3 Diler, Ö., Tınaz Boşgelmez,G., Didinen, B.I., Altun, S. Detection of Lactococcus garvieae by PCR in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) farms in Turkey. Aquaculture Europe Conference, October 24-27, İstanbul, Turkey, p.153
 • 4 Diler, Ö., Didinen, B. I., Ekici, S., Altun, S. Determination of Phenotypic Characteristics and Antimicrobial Susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum Straıns Isolated from Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Farms in Turkey. Aquaculture Europe 07, October 24-27, İstanbul, Turkey.
 • 5 Diler, Ö., Didinen, B. I., Altun, S., Aybal, N. Ö.,Gümüş, E. Juvenıle Productıon from Egırdır Lake Crayfısh (Astacus leptodactylus Esch.1823). Aquaculture Europe 07, October 24-27, İstanbul, Turkey.
 • 6 The Occurence of Psorospermium sp. in narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus in Eğirdir lake, Turkey. 21-26 eylül 2003, Malta.European Association of Fish Pathol. 11th Internatioanl conference.
 • 7 Altun, S., Diler, Ö., Some Haematological Parameters Of The Rainbow Trouts Experimentally İnfected with Yersinia ruckeri. 14-19 September 1997 Edingburg- European Assosiation of Fish Pathologist Eighth International Conference
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Böcek Patojeni Entomophthora virulenta'nın Kültürel Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.
 • Doktora Tezi
 • 1 Saprolegniasis Hastalığının Patogenesisi ve Isparta Bölgesi Balık işletmelerindeki Dağılımı Üzerinde Bir Araştırma.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Probitotik Bakteri izolasyonu ve Kültürü Yapılan Balık Türlerinin Bağışıklık sistemi Üzerine Etkisi
 • 2 Yersinia ruckeri ile enfekte edilmiş gökkuşağı alabalıklarının bazı hematolojik parametreleri
 • 3 Fethiye Bölgesindeki Bazı Alabalık İşletmelerindeki Balık Patojeni Bakterilerin Kalitatif ve Kantitatif olarak incelenmesi
 • 4 Kızılağız Hastalığı etkeni Yersinia ruckeri'nin Kültürel Özellikleri Üzerine Bir Çalışma.
 • 5 Levrek ( Dicentrarchus labrax) Larva yetiştiriciliğinde Işığın Larva gelişimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma.
 • 6 Bazı Fiziksel ve Kimyasal Çevre Faktörlerinin Balık Patojeni Bakterilere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Gökkuşağı Alabalığında ( Oncorhynchus mykiss) Vibriosis'e Karşı Aşı Uygulamasının Bağışıklık Sistemine Etkisi .SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 Deneysel Olarak Sülfadiazin ve Trimetoprim Verilen Gökkuşağı Alabalıklarında Rezidü ve Bazı Spesifik Olmayan immune Sistem Parametrrelerinin Araştırılması
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Gökkuşağı Alabalıklarında Soğusu Hastalığının Kontrolünde Probiyotiklerin Kullanılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bitkisel Katkı Maddesi Artemisia vulgaris’ in Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhyncus mykiss, Walbaum) Büyüme Performansı ve Antioksidan AktiviteÜzerine Etkisi
 • 2 Farklı Sıcaklık ve Kalsiyum Konsantrasyonlarının Tatlısu istakozu ( Astacus leptodactylus) juvenillerinin Büyüme,Yaşama oranı ve Kabuk Değişimi Üzerine Etkisi. SDÜ 2111-YL-10
 • 3 Gökkuşağı alabalığı anaç ve yumurtalarında enfeksiyona neden olan Sapprolegnia spp. karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkileri TAGEM-10 /AR-GE/21
 • 4 Yavru Gökkuşağı Alabalıklarında Görülen ( O. mykiss)Soğuksu Hastalığının Kontrolü için probiyotiklerin Kullanılması. SDÜ 1988-d-09
 • 5 Probiyotik Bakteri İzolasyonu ve Kültürü Yapılan Balık Türlerinin Bağışıklık Sistemleri Üzerine Etkisinin Tespiti Üzerinde bir Araştırma .SDÜ bilimsel araştırma projesi proje no:1645-yl-08
 • 6 Yetiştiriciliği Yapılan Orkinos ( Thunnus thynnus ) Endoparazitleri Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ Blimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi 1295-m-06
 • 7 Gökkuşağı alabalığında Vibriosise karşı Aşı uygulamasının Bağışıklık sistemine etkisi SDU BAP 1386-D-06
 • 8 Diler Ö, Altun S. Tınaz,G.Didinen,B.(2004)Kültürü Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında( Oncorhynchus mykiss Walbaum) Görülen Bakteriyel Patojenlerin Fenotipik ve Genotipik Özelliklerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma
 • 9 Eğirdir Gölü Kerevitlerinden A. leptodactylus ESCH 1823 Yavru Üretimi DPT Proje No: 2001 K1 21 150
 • 10 Gökkuşağı Alabalıklarında Tribrissen Rezidüsünün Tespiti Üzerinde Bir Araştırma SDÜAF03-D-729
 • 11 Eğirdir gölü kerevitlerinden hastalığa dirençli yavru üretimi.DPT PROJE NO:K1 21 150
 • 12 Diler Ö.Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan bazı alabalık işletmelerinde Hastalık etkeni Mikrofloranın Tespiti ve Kontrolü Tagem/IY/97/12/02/003
 • 13 Fethiye Bölgesinde Yer Alan Bazı alabalık işletmelerinde bulunabilen Balık patojeni Bakterilerin Kalitatif ve Kantitatif Değişimlerinin tespiti SDÜAF-78
 • 14 Isparta Yöresi Alabalık İşletmelerindeki Alabalıkların bakteriyel florası SDUAF_49
 • 15 Eğirdir gölü su kalitesi fiziksel kimyasal mikrobiyolojik paramatreleri SDÜAF-03
 • 16 Bazı fiziksel ve kimyasal çevre faktörlerinin Balık patojeni bakterilereetkisi üzerinde bir araştırma.SDÜAF-346
 • 17 Gökkuşağı Alabalıklarında tedavi sonrası oksitetrasiklin rezidüsünün belirlenmesiSDÜAF-516
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Probiyotik Uygulamalarının Astacus Leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi . Tübitak Proje no. 1060353
 • 2 Çipura,Akdeniz deniz levreği ve gökkuşağı alabalıklarının spesifik olmayan immun sistem üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması 104 V 126 Tübitak Kariyer Projesi
 • 3 Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. DPT Proje No:97 K 122330
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009.
 • 2 I. ALABALIK SEMPOZYUMU
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic sciences
 • 2 Türk Veterinerlik ve Hayvancılık dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 2 Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım bilimleri dergisi
 • 3 Fırat Üniversitesi Fen Bilmleri Dergisi
 • 4 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Su ürünleri Fakültesi Dekanlığı
 • 2 Eğirdir Su Ürünleri FakültesiSuÜrünleri Yetiştiriciliği Bölümü Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Etik Kurul Komisyon üyeliği
 • 2 Bilim-Teknoloji , Teşvik ve Hizmet Ödülleri Komisyon üyeliği
 • 3 Merkez Araştırma Laboratuarı
VERDİĞİ DERSLER
Akuakültürde Su Kalitesi
Balık Hastalıkları
Balık Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri
Balık Histopatolojisi
Genel Mikrobiyoloji
Kültürü Yapılan Deniz Balıklarının Hastalıkları
Kültürü Yapılan Tatlısu Balıklarının Hastalıkları
Paraziter Balık Hastalıkları
Tatlısu İstakozu Yetiştiriciliği
Yukarı çık