Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. MUSTAFA NURİ GÜVEN BAYHAN
Adı Soyadı Prof. Dr. MUSTAFA NURİ GÜVEN BAYHAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makina Mühendisliği
Ana Bilim Dalı Makina Teorisi ve Dinamiği
Telefon 2111252
E-Posta mbayhan@mmf.sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üni. Makina Fak. Gemi Böl. (08.08.1972)
Doktora Yıldız Üni. Fen Bilimleri Enst. Makina A.B.Dalı (31.01.1984)
İLGİ ALANLARI
Hidrojen, Rüzgar, Doğalgaz, LPG, Akustik, Gürültü, Titreşimler, Taşıtlar, Motorlar, Otomatik Kontrol, Yenilenebilir Enerji, Egzoz ve Baca Emisyonları, Ziraat Makinaları, Termik Santraller
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Bayhan,M.,1980 "Motor Dizaynı" DZKK Gölcük Tersanesi Eğitim Yayınları No 2335 GÖLCÜK.
 • 2 Bayhan,M.,1981 "Gemi Makinaları" DZKK Gölcük Tersanesi Eğitim Yayınları No.2350 GÖLCÜK.
 • 3 Bayhan,M.,1981 "Atölye ve Talaşlı Şekillendirme" DZKK Gölcük Tersanesi Eğitim Yayınları No 2355 GÖLCÜK.
 • 4 Bayhan,M.,1985 "Motorlu Taşitlar" Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No 22 ISPARTA.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bayhan,M.,1988. Geliştirilen Bir Cihazla Yanma Basıncının ölçülmesi, Mühendis ve Makina,ANKARA
 • 2 Bayhan,M.,1988.Alkol Buharinin Otto Motorlarında Kullanılması, Mühendis ve Makina, 29(343),ANKARA
 • 3 Bayhan,M.,1990.Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Doğal Gazın Avantaiları ve Problemleri, Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı 5,ISPARTA.
 • 4 Bayhan,M.,1990 "Üç Subabın Dizel Motoruna Etkisi" Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı 5, ISPARTA.
 • 5 Bayhan,M.,1990.Her Dizel Motoruna Uygulanabilecek Süper Şarj Sistemi, Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı 4, ISPARTA
 • 6 Bayhan,M.,1990.Hava Kirliliğinin Azaltılması için Otomobil Motorlarında Katalizör Kullanımı, Mühendis ve Makina,31(365),ANKARA
 • 7 Bayhan,M.,1990.Motorlu Taşıtlarda Benzin Yerine Doğal Gaz, Mühendis ve Makina, 31(364),ANKARA
 • 8 Bayhan,M.,1990 Doğal Gazın Normal Dizel Motorlarında Kullanılması Mühendis ve Makina, 31(362),ANKARA
 • 9 Bayhan,M.,1990. Çevre Kirliliği ve Motorlu Taşıtlar, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 55,İSTANBUL.
 • 10 Bayhan,M.,1991.Lower NOx Emissions With Natural Gas in Engines, Doğal Gaz Uluslararası Enerji Teknoloji ve Tesisat Dergisi, 1(16)İSTANBUL
 • 11 Bayhan,M,1991.Gürültünün Dayanılmaz Ağırlığı, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloii Dergisi, 7(73),İSTANBUL
 • 12 Bayhan,M.,1992.Motorlu Taşıtlarda Egzoz Emisyonlarının Kontrolunda Optimizasyon, Mühendis ve Makina, 33(395),ANKARA.
 • 13 Bayhan,M.,1992. Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Doğal Gazın Kullanılmasıyla Egzoz Emisyonlarının Azaltılması, Mühendis ve Makina, 33(394),ANKARA.
 • 14 Bayhan,M,1992.İki yüzlü Azot, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(86) İSTANBUL
 • 15 Bayhan,M.,Zablocki,M.,1992 "Inlet Port Optimization in Diesel Engines" Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 16(1),ANKARA.
 • 16 Bayhan,M,1992.Kurşun Zehirlenmesi, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(79),İSTANBUL
 • 17 Bayhan,M.,Zablocki,M.,1992 "Inlet Port Optimization in Diesel Engines" Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi Cilt 16,Sayı 1,ANKARA. (İNGİLİZCE,ULUSLARARASI) -Science Citation Index No.ISSN 1010-7606
 • 18 Bayhan,M,1992 "Kurşun Zehirlenmesi" İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 7,Sayı 79,İSTANBUL.
 • 19 Bayhan,M.,1993. Egzoz Gürültüsünün Sönümlenmesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı 7, ISPARTA.
 • 20 Bayhan,M.,1993. Taşıt Şok ve Titreşimlerinin İnsan Üzerine Etkileri, Mühendis ve Makina Cilt 34, Sayı 402,ANKARA.
 • 21 Bayhan,M.,1993.Taşıtlarda Havalı Süspansiyon, Mühendis ve Makina Cilt 34, Sayı 399,ANKARA.
 • 22 Bayhan,M.,1994."Emilsiyonlu Yakıtin Egzoz Emisyonları ve Makina Akustiğine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ADANA.
 • 23 Bayhan,M.,1994 "Emisyonlu Yakıtın Egzoz Emisyonları ve Makina Akustiğine Etkileri" Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ADANA. -Science Citation Index No.ISBN 1019-1011
 • 24 Bayhan,M.,1995. Egzoz Emisyonlarının Azaltılması için Uygulanan Çözüm Yolları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Makina Mihendisliği Seksiyonu No.8, ISPARTA
 • 25 Bayhan,M.,1995. Motorlu Taşıtlarda Egzoz Emisyonları, Yakıt Sarfiyatı Arasındaki ilişkiler, SDÜ Makina Mühendisliği Dergisi,1(8),ISPARTA
 • 26 Bayhan,M.,1995. Egzoz Sisteminin Makina Akustiğine Etkileri, Makina Mühendisliği Dergisi,l(9),ISPARTA
 • 27 Bayhan,M.,Jankawski,A.,1996. Investigation of Alternative Fuel For High Speed Diesel Engines, SDÜ Makina Mühendisliği Dergisi,1(10), ISPARTA.
 • 28 Bayhan,M.,Jankowska,B.H.,1996. Heat Transfer Conditions With Thermal Expansion of Exhaust Valve, SDU Makina Milhendisligi Dergisi,1(10), ISPARTA.
 • 29 -Bayhan,M.,1996. Muffler Designs on Motor Vehicles, SDÜ Makina Mühendisliği Dergisi,l(10),ISPARTA
 • 30 Bayhan,M.,1996. Problems of Motor Mounting, SDÜ Makina Mühendisliği Dergisi,1(9),ISPARTA
 • 31 37-Bayhan,M.,Jankawski,A.,1996 "Investigation of Alternative Fuel For High Speed Diesel Engines" SDÜ Makina Mühendisliği Dergisi,Vol.1,No.10,ISPARTA. -Science Citation Index No.ISSN 1301-0611
 • 32 Bayhan,M.,Jankowska,B.H.,1996 "Heat Transfer Conditions With Thermal Expansion of Exhaust Valve" SDO Makina Milhendisligi Dergisi,Vol.1,No.10,ISPARTA. -Science Citation Index No.ISSN 1301-0611
 • 33 Bayhan,M.,1996 "Muffler Designs on Motor Vehicles" SDÜ Makina Mühendisliği Dergisi,Vol.1,No.10,ISPARTA. (İNGİLİZCE,ULUSLARARASI) -Science Citation Index No.ISSN 1301-0611
 • 34 Bayhan,M.,1997.Dizel Motorların Türkiye'deki Uygulaması, Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı:3,ISPARTA
 • 35 Bayhan,M.,1999. Üç Subabın Otto Motoruna Etkisi, Mühendis ve Makina, 30(355),ANKARA
 • 36 Bayhan,M.,1999.Hidrojenin Otto Matorlarında Kullanımı, Mühendis ve Makina, 30(353),ANKARA
 • 37 Bayhan, M., Yiğit, Ü., Öndürücü, A., 2001. Serbest Ucundan P Yüküne Maruz Metal Matrixli Kompozit Ankastre Kiriş İçin Elastik Gerilme Analizi SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Dergisi, 1(11), 84-93, Isparta.
 • 38 Bayhan, M., Esendemir, Ü., 2001. Motorlu Taşıtlarda Susturucularla Ses Kontrolü, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Dergisi, 1(11), 35-44, Isparta.
 • 39 BAYHAN, M.,KODALOĞLU, M., CENGİZ, Y., KAPLAN, S.," Drum ve Loop Sistemlerinde Atkı Hareketinin Dinamik Modellenmesi ve Hızın Bulanık Mantıkla Kontrolü" Tekstil Maraton Dergisi, Mart / Nisan 2002.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,JANSKOWSKI,A.; 2008, "Hidrojenin Motorlarda Kullanımı ve Motor Gürültüsüne Etkisi", Mühendis ve Makina ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Temmuz 2008, sayı 582, s:17-21
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bayhan,M.,1993. Effect of Alcohol's Presence in Engine Fuels on Emission of Exhaust Gases, Poznan Teknik Gniversitesi Periyodik Jurnali, No.38, POZNAN, ISSN 0137-6918.
 • 2 Bayhan,M.,1994.Treatment of Exhaust emissions and Noise Reduction For Marine Engines, Journal of KONES Internal Combustion Engines, WARSAW-LUBLIN, ISSN 1231-4005, ISBN 83-900666-3-7.
 • 3 Bayhan,M.,1994.Effects of Water on Exhaust Emissions, Journal of KONES Internal Combustion Engines, WARSAW-LUBLIN, ISSN 1231-4005, 1SBN 83-900666-3-7.
 • 4 Bayhan M. 1994.Control of Exhaust Emissions With Application of Alcohol, Journal of Polish CIMAC (CONSEIL INTERNATIONAL DES MACHINES A COMBUSTION),WARSAW, ISSN 1231-3998.
 • 5 Bayhan,M.,1994 "Noise Reduction in Exhaust Emission Control Systems" Journal of Polish CIMAC (CONSEIL INTERNATIONAL DES MACHINES A COMBUSTION),WARSAW, ISSN 1231-399B.
 • 6 Bayhan,M.,1995. Emission Control and Catalytic Conversion in Engines, Automotive and Internal Combustion Engines Technology Transections Vol.5 Polish Academy of Sciences Cracow Branch, CRACOW
 • 7 Bayhan,M.,1995. Noise Arrangement at The Engine Exit, Journal of KONES Internal Combustion Engines, WARSAWPOZNAN, ISSN 1231-4005, ISBN 93-900666-3-7.
 • 8 Bayhan,M.,1996 "Experimental Results in Exhaust System" Journal of KONES Internal Combustion Engines, WARSAWKRAKOW, ISSN 1231-4005, ISBN 83-900666-3-7.
 • 9 Bayhan,M.,1996, Noise Effects of Exhaust Emission Control Systems, Journal of Polish CIMAC (CONSEIL INTERNATIONAL DES MACHINES A COMBUSTION),WARSAW, ISSN 1231-3998.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öndürücü, A., Esendemir, Ü., Bayhan,M., 2004. An Elasto-Plastic Stress Analysis of Simply Supported Thermoplastic Composite Beams Under a Transverse Linearly Distributed Load, Science and Engineering of Composite Materials, 11(4), 283-291.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bayhan,M.,1983 "Gemilerin Deniz Kirliliğine Etkileri" Bati Akdeniz Bölgesi Kıyılarının Korunması Sempozyumu ANTALYA.
 • 2 Bayhan,M.,1983 "Gemilerde Enerji Tasarrufu ve Deniz Kirliliğine Etkileri" Enerji Tasarrufunda Yeni Yöntemler Sempozyumu KOCAELİ.
 • 3 Bayhan,M.,1988 "Gemi Dizeli Egzoz Gazından Enerji Elde Edilmesi" Ü1kemiz Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu İSTANBUL.
 • 4 Bayhan,M.,1988 "Otomotiv Sanayimizde Ekonomi Anlayışı" Balıkesir Mühendislik Sempozyumu BALIKESIR.
 • 5 Bayhan,M.,1989 "Yeni Motorun Ta51ta Montaj Problemleri Tükiye Motor Sanayii Sempozyumu KONYA.
 • 6 Bayhan,M.,1989 "Bahçe Ziraatinde Traktör Gücünün Etkisi" 2. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi ERZURUM.
 • 7 Bayhan,M.,1990 "Motorlu Taşıtlarda Egzoz Sisteminin Dizayni" 4. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu YALOVA.
 • 8 Bayhan,M.,1991 "Biogas as Fuel in Agricultural Engines" 13.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi KONYA.
 • 9 Bayhan,M.,1991 "Motorlu Taşıtlarda Hava Filtrelerinin Dizaynı" 2.Balikesir Mühendislik Sempozyumu BALIKESIR.
 • 10 Bayhan,M.,Zablocki,M.,Jaskolski,J.,1992 "Traktörler İçin Nikelsiz Piston A1aşımı Araştırması Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, SAMSUN.
 • 11 Bayhan,M.,1993 "Egzoz Sistemi ve Hava Filtrelerinin Optimum Düzenlenmesi" 2. Motor Taşit Tekniği Sempozyumu, TMMOB Makina MO yayin No 9,İZMİR.
 • 12 Bayhan,M.,1993 "Motorlu Güç Üretim Sistemlerinde Egzoz Emisyon Kontrolu" Isi Bilimi ve Teknigi 9. Ulusal Kongresi, ELAZIĞ.
 • 13 Bayhan,M.,1993 "Egzoz Gürültü Kontrolu ve Sönümü" 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, TRABZON.
 • 14 Bayhan,M.,1993 "İçten Yanmalı Motorlarda Egzoz Emisyonlarının Kontrolu" 3.Yanma Sempozyumu,BURSA.
 • 15 Bayhan,M.,1994 "Gaz Yakıtlarla Ziraat Makinalarinda Egzoz Emisyonları" Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, ANTALYA
 • 16 Bayhan,M.,1995 "Egzoz Sisteminde Gürültü Sönümü" 7.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Cilt 1, İSTANBUL.
 • 17 Bayhan,M.,1996 "Susturucuların Ses İletim Kayıplarına Göre Mukayesesi S. Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 9.Mühendislik Sempozyumu, ISPARTA.
 • 18 Bayhan,M.,1996 "Egzoz Gürültüsünün Sönümlenmesi Üzerine Bir Calışma" S. Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 9.Mühendislik Sempozyumu, ISPARTA.
 • 19 Bayhan,M.,1996 "Dizel Motorların Türkiye'deki Uygulamasi" 4. Mühendislik Haftası ISPARTA.
 • 20 Bayhan,M.,1999 "Biagas Engine in Agriculture" 12. Ulusal Tarimsal Mekanizasyon Kongresi TEKIRDAĞ.
 • 21 Delikanlı, K., Esendemir, Ü., Bayhan, M., Jankowski, A., 2003. Motorlu Araçlarda Egzoz Gürültüsünün sönümlenmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, VIII. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu. 2003
 • 22 BAYHAN M., JANKOWSKİ A., BOLATTÜRK A., COŞKUN A., ESENDEMİR Ü., "Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi", II.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 26-27-28 Mayıs 2004.
 • 23 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,JANSKOWSKI,A.,BOLATTÜRK,A.; 2005, "Hidrojenin Motorlarda Kullanımı ve Motor Gürültüsüne Etkisi", IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27-28 Mayıs 2005 Bursa, 13-18.
 • 24 iLHAN. C.D., AKDENİZ. N., ÜÇGÜL. İ., BAYHAN. M., ACAR.M., "Su kaynaklı Isı Pompası Uygulamalarının Performans Değişimi ve Ekonomikliğinin Şimdiki Değer Metoduyla Değerlendirilmesi", II.Ulusal İklimlendirme Kongresi, S.447-460, 15-18 Kasım 2007 Antalya
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 AKDENİZ. N., iLHAN. C.D., ÜÇGÜL. İ., ACAR.M., BAYHAN. M., "Doğal Gazlı kojenerasyon Sisteminin Termodinamik Analizi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2007, S.901-914, İZMİR.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bayhan,M.,1987 "Tarımsal Üretimde Enerji Tasarrufu" 3. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu 1ZMIR.
 • 2 Bayhan,M.,1988 "Hidrojen Enerjisinin Motorlarda Kullanımı"4. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Konferansı İSTANBUL.
 • 3 Bayhan,M.,Zablocki,M.,1992 "Doğal Gaz Motorlarinda Egzoz Emisyonlari" IIS GAS'92 I. Uluslararası Doğal Gaz Kullanımı ve Dönüşümü Sempozyumu, İSTANBUL
 • 4 Bayhan,M.,1992 "NOx Emissions Control and Noise Reduction in Engines" Consfatuire Creativitatea in Constructia, Tabricarea si Repararea Automobilelor,PITESTI.
 • 5 Bayhan,M.,1992 "NOx and Noise Reduction in Engines" international KONES 92 Symposium, WROCLAW.
 • 6 Bayhan,M.,1992 "Refrigeration Effect an Exhaust Emissions and Sound Damp in Engines" Conferinta a Tehnicil Frigului, BUCURESTI.
 • 7 Bayhan,M.,1992 "Reduction of Toxic Emissions From Marine Engines" Conferinta de Termatechnica,CONSTANTA.
 • 8 Bayhan,M.,1992 "Exhaust Gas Treatment and Damp in Diesel Engines" International CIMAC (CONSEIL INTERNATIONAL DES MACHINES A COMBUSTION) Symposium on Small Diesel Engines,CIMAC02JARSAW.
 • 9 Bayhan,M.,1993 "On Vibration Analysis in The Ship Installation With Two Stroke Diesel Engines", 7th Conference on Mechanical Vibrations, TIMISOARA.
 • 10 Bayhan,M.,Buzbuchi,N., 1993 "Development and Application of Marine Engine" Lucrarile Simpozionului Realezari si Perspective in Industpia Navala,GALATI.
 • 11 Bayhan,M.,Buzbuchi,N., 1993 "Metode Matriceale in Studiul Vibratilor Torsionale Ale Liniilor de Arbori Ale Motoarelor Navale" Lucrarile Simpazionului Realezari si Perspective in Industria Navala,GALATI.
 • 12 Bayhan,M.,Buzbuchi,N.,1993 "Efectul Vascozitatii Asupra Amortizaril Vibratlilor Torsionale Ale Linillor de Arbori Ale Motoarelor Navale Auxiliare"Lucrarile Simpozionului Realezari si Perspective in Industria NavalaJALATI.
 • 13 Bayhan,M.,1993 "Emissions From Diesel and Dual Fuel Engines" Sesiunea de Comunicari Stiintifice,CONSTANTA.
 • 14 Bayhan,M.,Tandara,V.,1993 "Noise Level of Motor Vehicles Yesterday and Today and Influence of Driving Engine" 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,TRABZON.
 • 15 Bayhan,M.,1993 "Wplyw Oleju Rzepakowego na Wlasnoscl Robocze Silnika" International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES'93,GDANSK.
 • 16 Bayhan,M,1993 "Ammonia and Water Injection in Engine" International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES'93,GDANSK.
 • 17 Bayhan,M.,1993 "Aftertreatment of Toxic Emissions and Noise Reduction" International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES'93,GDANSK.
 • 18 Bayhan,M.,1993 "Environmental Protection With Catalytic Effect on Exhaust Emissions" 11th International Congress of Chemical Engineering CHISA'93,PRAHA.
 • 19 Bayhan,M.,1993 "Methods For Reduction of NOx Emissions in Internal Combustion Engines and Connection to Sound Control' Energy Systems and Ecology ENSEC'93,CRACOW.
 • 20 Bayhan,M.,Buzbuchi N.,1993 "Engine Vibration Effects an Exhaust System and Sound Damping" AVII-a Conferinta de Vibratii Mecanice,TIMISOARA.
 • 21 Bayhan,M.,1993 "Emission and Noise Control From Engines" III-a Confarinta de Termatehnica,BUCURESTI.
 • 22 Bayhan,M.,Buzbuchi N.Jaraza,1).,1993 "Vibration Analysis in Ship Installations With Two Stroke Diesel Engines" AVII-a Conferinta de Vibratii Mecanice,TIMISOARA.
 • 23 Bayhan,M.,1993 "Maintaining Low Exhaust Emissions and Sound" XIV Conference Science and Motor Vehicles NMV'93, BEOGRAD.
 • 24 Bayhan,M.,1993 "Measure to Influence Exhaust Quality and Noise in Engines" AVII-a Conferinta Nationala de Automobile si Tractoare CONAT03,BRASOV.
 • 25 Bayhan,M.,1993 "Measure to Influence Exhaust Quality and Noise in Engines Evaluating of Experimental Results and Research" AVII-a Conferinta Nationala de Automobile si Tractoare CONAT'93,BRASOV.
 • 26 Bayhan,M.,1994 "Noise Reduction an Engines" Vibrations in Physical Systems XVIth Symposium,POZNAN.
 • 27 Bayhan,M.,Kozlowiecki,H.,1994 "Treatment of Exhaust Emissions and Noise Reduction For Marine Engines" 20th International Conference on Internal Combustion Engines, KONES'94, LUBLIN.
 • 28 Bayhan,M.,1994"Effects of Water on Exhaust Emissions" 20th International Conference on Internal Combustion Engines,KONES'94,LUBLIN.
 • 29 Bayhan,M.,1994"Control of Exhaust Emissions With Application of Alcohol" Third International Symposium on Small Diesel Engines WARSAW'94, WARSAW.
 • 30 Bayhan,M.,1994"Noise Reduction in Exhaust Emission Control Systems" Third International Symposium on Small Diesel Engines WARSAW'94 WARSAW.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Her Diesel Motoruna Uygulanabilecek Süper Şarj Sisteminin Araştırılması, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987, Hazırlayan:M. Orhan Tuygun
 • 2 Süpab Kesitindeki Artışın Motor Performansına Etkisi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988, Hazırlayan: Osman İpek
 • 3 Egzoz Sisteminde Uygun Şartlar,A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991, Hazırlayan:Mustafa Hoplamaz
 • 4 Egzoz Gürültülerini Azaltmak Maksadıyla Kullanılan Sistemler Üzerine Bir Araştırma,SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Hazırlayan:Zehra Alkan
 • 5 İki Boyutlu Çok Kesicili Kopya Tezgahı Konstrüksiyonu ve İmalatı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Hazırlayan: Nurettin Bozan
 • 6 Trafik Kazalarında Teknolojik Arızaların Payı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Hazırlayan:Serdar Başgül
 • 7 Rüzgar Enerjisi Santrallerinden Elektrik Üretimi Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Hazırlayan: Bülent Cerit
 • 8 Değişken Rüzgar Hızlarına Uygun Bir Türbin Modeli Geliştirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Hazırlayan:Oğuz Çolak
 • 9 Dokuma Makinelerinde Dokuma İpliklerinin İncelenmesi ve Mukavemetlerinin Arttırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Hazırlayan:Güler Öncü
 • 10 SDÜ Morfoloji Binasında Isıtma Havalandırma Sisteminin Geliştirilmesi ve Ekonomikliliğinin Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003, Hazırlayan:H. Gökhan Eryiğit
 • 11 Yapay zeka yöntemi ile hava jetli sistemlerde atkı hareketinin incelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003, Hazırlayan Murat Kodaloğlu
 • 12 Alüminyum Alaşımlı Hafif Metal Levhaların Prizmatik Derin Çekmede Biçimlendirilebilirlik Özelliklerinin Araştırılması, SDÜ FEN Bilimleri Enstitüsü, 2006, Hazırlayan: Halil Çetin
 • 13 Su kaynaklı ısı pompalarında su sıcaklığının ısı geri kazanımına etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Hazırlayan: Cemre DOĞAN
 • 14 Temiz enerji evinde enerji ekonomisi uygulamaları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Hazırlayan: İbrahim KAÇIKOÇ
 • 15 Kompozit Malzemelerin Yay Elemanı Olarak Kullanılması, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Hazırlayan: Mehmet Poyraz
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Yayılı Yüke Maruz Kompozit Ankastre Kirişlerde Elasto-Plastik Gerilme Analizi, SDÜ FenBilimleri Enstitüsü, 1999, Hazırlayan:Ümran Esendemir
 • 2 Polimerik Dişlilerde Sonlu Eleman Metodu ile Gerilme Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Hazırlayan: Mehmet Ali PEK
 • 3 Metal Matriksli Kompozit Plakaların Termal Elasto-Plastik Gerilme Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003, Hazırlayan:Ayşe Öndürücü
 • 4 Newtonyen Olmayan Yeni Bir Akışkan Modelinde Kararsız Akış İçin Sınır Tabakası Denklemlerinin Benzerlik Çözümlerinhin Araştırılması, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Hazırlayan: Ali Keçebaş
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Bayhan, M.,1992, International Science Conference on Internal Combustion Engines KONES'92,WROCLAW. (Oturum Başkanı, ULUSLARARASI)
 • 2 Bayhan,M.,1996 "Noise Effects of Exhaust Emission Control Systems" Journal of Polish CIMAC (CONSEIL INTERNATIONAL DES MACHINES A COMBUSTION), WARSAW. (Oturum Başkanı, ULUSLARARASI)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bayhan,M.,1994, International Scientific Conference on Small Diesel Engines CIMAC'94, UK-LONDON. -Science Citation Index No.ISBN 83-900666-2-9
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Bayhan,M.,1996, S. Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 9.Mühendislik Sempozyumu, ISPARTA. (Oturum Başkanı)
 • 2 Bayhan,M.,1996, S. Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakaltesi 9.Mühendislik Sempozyumu, 1SPARTA.
 • 3 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, SDÜ 3-5 Eylül 2003
 • 4 II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi , 26-27-28 Mayıs 2004, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, 1991
 • 2 V. Ulusal Makine Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu,Yıldız Teknik Üniversitesi (TMMOB),2003
 • 3 VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa
 • 4 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, SDÜ 3-5 Eylül 2003
 • 5 II. Ege Enerji Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, 26-27-28 Mayıs 2004, KÜTAHYA
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Bayhan,M.,1992,"NOx and Noise Reduction in Engines" International Science Conference an Internal Combustion Engines KONES'92, DIPLOMA OF RECOGNITION, WROCLAW. Tebliğ Yarışması Başarı Belgesi) Belgeyi Veren: President of The Science Committee:Prof. Dr. A. K. OPPNHEIM University ef California Berkeley, CALIFORNIA, USA. President of Ine Awarding Committee: Prof.Dr.Zablocki M.
 • 2 Bayhan,M., Zablocki,M.,1993, "Wplyw Oleju Rzepakowego na Wlasnoscl Robocze Silnika" International Science Conference an Internal Combustion Engines KONES'93, DIPLOMA OF RECOGNITION, GDANSK. (Tebliğ yarışması Başarı Belgesi) Belgeyi Veren: Chairman of The Awarding Committee: Prof.Dr.A.K.OPPNHEIM University of California Berkeley, CALIFORNI, USA.
 • 3 Bayhan,M.,1993, "Ammonia and Water Injection in Engines" International Science Conference on Internal Combustion Engines KONES'93, DIPLOMA OF RECOGNITION, GDANSK. (Tebliğ Yarışmasi Başarı Belgesi) Belgeyi Veren: Dean of The Faculty of Mechanical Engineering: Prof.Dr.Wlodzimierz Przyblski Technical University of GDANSK
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bilim Teşvik Ödülü(TUBİTAK)
 • 2 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bilim Teşvik Ödülü(TUBİTAK)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bayhan,M.,1987 "Renault 12 Motorlarının İyileştirilmesi Yakıt Sarfiyatının Azaltılması İçin Araştırmalar" Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ISPARTA.
 • 2 Bayhan,M.,1991 "Emisja Toksycnych Substancja w Swietle Stosawania Paliw Alternatywnych" Politechnika Krakowska,KRAKOW.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Müh. Mim. Fak. Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Müh. Mim. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Doktora Tezi
 • 1 "Gemilerin Deniz Kirliliğine Etkileri", Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji (Makina) Anabilim Dalı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Bayhan,M.,1999, International Scientific Conference on Internal Combustion Engines and Motor Cars MOTAUTO'99, SOFIA, (ULUSLARARASI)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 1994
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 1995
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 1996
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 1997
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 1998
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 1999
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 2000
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 2001
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 2002
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 2003
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 2004
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 2005
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 1994
 • 2 Polish Maritime Research,Quarterly 2004, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 3 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 1995
 • 4 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 1996
 • 5 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 1997
 • 6 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 1998
 • 7 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 1999
 • 8 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2000
 • 9 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2001
 • 10 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2002
 • 11 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2003
 • 12 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2004
 • 13 Bayhan,M.,1993, International Scientific Conference an Internal Combustion Engines and Motor Cars MOTAUTO'93, SOFIA. (ULUSLARARASI)
 • 14 Bayhan,M.,1994, International Scientific Conference on Small Diesel Engines CIMAC'94, UK-LONDON. (ULUSLARARASI) -Science Citation Index No.ISBN 83-900666-2-9
 • 15 Bayhan,M.,1995, International Scientific Conference an Internal Combustion Engines and Motor Cars MOTAUTO'95, SOFIA. (ULUSLARARASI)
 • 16 Bayhan,M.,1996, International Scientific Conference on Internal Combustion Engines and Motor Cars MOTAUTO'96, SOFIA, (ULUSLARARASI)
 • 17 Bayhan,M.,1997, International Scientific Conference on Internal Combustion Engines and Motor Cars MOTAUTO'97, SOFIA, (ULUSLARARASI)
 • 18 Bayhan,M.,1998, International Scientific Conference on Internal Combustion Engines and Motor Cars MOTAUTO'98, SOFIA, (ULUSLARARASI)
 • 19 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2005
 • 20 Polish Maritime Research,Quarterly 2005, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 21 Polish Maritime Research,Quarterly 2006, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 22 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2006
 • 23 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2007
 • 24 Polish Maritime Research,Quarterly 2007, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 25 Polish Maritime Research,Quarterly 2008, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 26 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2008
 • 27 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2009
 • 28 Polish Maritime Research,Quarterly 2009, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 29 Polish Maritime Research,Quarterly 2010, Scientific International Editorial Advisory Board. ISSN 1233-2585
 • 30 International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES (Journal), ISSN 1231-4005, 2010
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Bayhan,M.,1987, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı:3, ISPARTA.
 • 2 Bayhan,M.,1990, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi Sayı:4, ISPARTA
 • 3 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, SDÜ 3-5 Eylül 2003
 • 4 8. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Elazığ
 • 5 Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ISSN:1300-2708, Elazığ 2002
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:3 Sayı:1, Isparta 1998
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:2 Sayı:1, Isparta 1997
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, Isparta 1995
 • 9 Isparta'da Hava Kirliliği ve Doğalgaz 97, 27-29 Kasım 1997, Isparta
 • 10 II.Ege Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2004, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • 11 15. YIL MÜHENDİSLİK MİMARLIK SEMPOZYUMU, 14 Kasım-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA
 • 12 16. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DELİKANLI,K.,BAYHAN,M.,GÜVEN,Ş.Y.,ULUSOY, N.,ÇETİN,H.,2006," Hafif Metal Levhaların Prizmatik Derin Çekmede Biçimlendirilirlik Özelliklerinin Araştırılması",SDÜ,Bilimsel Araştırma Projeleri,Proje No: 1064-YL-05, Isparta (Bitiş: 08.02.2006)
VERDİĞİ DERSLER
Termik Tesislerde Otomatik Kontrol
Termik Makinalar II
Termik Tesislerde Ekonomi Sistemleri
Elastik Sistem Dinamiği
Mekanizma Tekniği
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Makina Teorisi ve Dinamiği
Gemi Makinaları(Seçimlik Ders I)
Taşıt Dinamiği(Seçimlik Ders II)
Titreşim Kontrolü(Seçimlik Ders III)
Motorlu Taşıtlar(Seçimlik Ders IV)
Mekanik Sistemlerde Non-Lineer Titreşimler
Servo Mekanizmalar
Yukarı çık