Süleyman Demirel Üniversitesi

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinden Konya’da Hastane ve Üniversite Ziyaretleri

SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları her dönem geleneksel hale getirdikleri teknik gezide bu dönem, Konya’daki üniversiteleri ve hastaneleri ziyaret etti. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem’in koordine ettiği geziye üçüncü ve dördüncü sınıflardan 50 öğrenci ve öğretim elemanları katılım sağladı.

İlk olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret eden öğrencileri Hastane Başmüdürü Mustafa Karakışla, Hastane Müdürü Özer Arık ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Zorlular karşıladı. Hastane Müdürü Özer Arık hastane hakkında genel bilgiler verdikten sonra üniversite hastanelerinin idari ve mali işleyişini uygulamadan örneklerle öğrencilere anlattı.

Teknik gezinin ikinci durağı, Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümüydü. Bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yunus Emre Öztürk öğrencilere sağlık yönetimi mezunlarının kariyer fırsatlarını anlattı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN makamında ziyaret edildi ve Şahin katılımcılara öğrencilik hayatı ve mezuniyet sonrasına dair tavsiyelerde bulundu.

Gezinin üçüncü durağı KTO Karatay Üniversitesi oldu. 1251’de kurulan Karatay Medresesi’nin devamı niteliğinde olan, farklı bir misyona ve kampüse sahip üniversitede Doç. Dr. Ömer Akdağ öğrencilere “Medeniyet Tasavvuru” başlıklı bir ders anlattı. Yetkililerin gözetiminde yapılan kampüs gezisinin arkasından program sona erdi. Öğrenciler 80 Binde Devri Alem Parkı ve Mevlâna Külliyesi’ni de gezip Isparta’ya döndüler.

Yayın Tarihi: 7.12.2017
Okunma Sayısı: 928
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık