Süleyman Demirel Üniversitesi

“Kalite Güvence Sistemi” Bilgilendirme Çalışmalarının İlk Etabı Tamamlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi, gelecek nesle daha iyi, gelişmiş bir üniversite miras bırakmak adına yürüttüğü “Kalite Güvence Sistemi” bilgilendirme çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışarak, evrensel ölçekte bilgi, teknoloji, hizmet üreterek ilham ve yön vermeyi hedeflemiş SDÜ; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı verecek şekilde “daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı”, “daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı”, “daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı” kalite politikası olarak esas alındı.

Üniversite personeline birimler itibariyle 12- 25 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan bilgilendirme çalışmaları, 4- 5 Ekim 2017 tarihlerinde bölüm ve birim öğrenci temsilcilerinin katılımıyla yapılarak tamamlandı. 2016- 2020 Dönemi Stratejik Planıyla “Öğrenci Odaklılığı” temel değer olarak alan üniversitemiz, öğrencilerinin tüm karar mekanizmalarında aktif olarak rol alabilmesini sağlayabilmek amacıyla öğrenci katılımını Senato kararıyla yürürlüğe koyduğu “Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” ile güvence altına alındı. 

Yayın Tarihi: 6.10.2017
Okunma Sayısı: 860
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık