Süleyman Demirel Üniversitesi

"Sürdürülebilir Küresel Rekabet Stratejileri” SDÜ’de Tartışılıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler" kongresinin ilk gününde alanında uzman araştırmacılar yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde sürdürülebilir rekabet stratejileri ve uygulamayla ilgili değerli bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

İİBF’de gerçekleştirilen oturumlarda; “küreselleşme”, “sosyal medya” ve “temel kavramlar” hakkında bilgiler verildi. “Türkiye'deki politik ve ekonomik faktörlerin turizme etkileri”,  “2015 krizi sonrası turizm sektörünün ekonomideki rolü” gibi konularda yapılan araştırmalar katılımcılara aktarıldı. Bunun yanında her geçen hayatımızda bir adım daha öne çıkan “sosyal medya”nın önemi de ele alındı. Yeni teknoloji hayatında sürdürülebilir rekabet, sosyal mecrada kimlik aktarımı, Facebook örneği, sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki etkileri örnekler üzerinden anlatıldı.

Ayrıca kongrede “veri zarflama analizi yöntemi”, “Türkiye'nin genel ağız ve diş sağlığı merkezleri verimlilik analizi”, “sağlık kuruluşları sağlıklı mıdır?”, “İslami pazarlama: konvansiyonel pazarlamanın nihai hedefi”, “Türkiye'de rekabetle ilgili lisansüstü tez çalışması üzerine bir çalışma”, “yerel yönetimde şehir konseyleri üzerinde düşünme”, “Azerbaycan'da çevre koruma ve yönetimi politikası” gibi konularda yapılan araştırmalar lisansüstü öğrencileri ve danışman hocaları tarafından yapılan sunumlarla aktarıldı.

Yayın Tarihi: 6.10.2017
Okunma Sayısı: 1185
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık