Süleyman Demirel Üniversitesi

Manipülasyon ve Hileli Eylem Büyük Tehdit Olmayı Sürdürüyor

2016 yılı içerisinde Dünya’da manipülasyon ve hileli eylemin 6.3 trilyon dolar seviyesine eriştiği tahmin ediliyor. 2016 yılı içerisinde yapılan bilimsel bir araştırmada işletmelerin yüzde 5 ilâ 7 oranında gelirinin hile yoluyla kaybedildiği sonucuna ulaşıldı. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV) SDÜ’nün ev sahipliğinde Eğirdir Mavigöl Otel’de ‘Manüpilatif Davranışlar ve Finansal Bilginin Kalitesi’ temalı Düşünce Kampı düzenledi.

-7. Düşünce Kampı’na SDÜ ev sahipliği yapıyor

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV), 7. Düşünce Kampı’nı Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) ev sahipliğinde Isparta’da gerçekleştiriyor. Ana teması ‘Manüpilatif Davranışlar ve Finansal Bilginin Kalitesi’ olan Düşünce Kampı 12 Ağustos Cumartesi gününe değin devam edecek.

MODAV Yönetim Kurulu Başkanı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Marşap, manipülasyon ve hileli eylemlerin tüm Dünya’yı çok olumsuz şekilde etkilemeye devam ettiğini söyledi. Temiz toplum için herkesin olduğu kadar bilimin de daha çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Prof. D. Marşap, “İşte bu noktada Düşünce Kampı düzenledik. Muhasebe akademisyenlerinin muhasebe kuram, yaklaşım ve uygulamaları ile ilgili konuları disiplinler arası ve eleştirel olarak ele almak üzere bu kampı gerçekleştiriyoruz. İnformal ortamda, yalın bir organizasyon gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hile felsefesinde güven sağlama ve aldatma var

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Bozkurt, hileyi önlemek için bilimsel tabanlı çözümlerin yanı sıra herkesin üzerine düşen görevlerin olduğunu söyledi. Hile felsefesinde güven sağlama ve aldatmanın bulunduğunu belirten Bozkurt, net mesajlar verdi: “Güven ama kontrol et. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada her kurumda; istisnasız şekilde hile vardır. Anormal derecede ananeleri olan Japonya’da bile hile, manipülasyon, hırsızlık, haksız kazanç vardır. Bunu engellemek için çok farklı araçlar ve metotlar kullanılıyor. Ama insan zekâsı dehşet, bir yolunu buluyor.

Dünya’da ise şöyle bir korkunç manzara var: 2016 yılında tüm Dünya’da hileli eylemler sonucu oluşan ekonominin 6.5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yine 2016 yılı içerisinde işletmelerin hileli eylemler sonucundaki ekonomik kaybı toplam geliri içerisinde yüzde 7’yi aşıyor.

Almanlar makine gibidir, ama en çok hile ihbarı orada yapıldı

Hilenin cinsiyet, kültür, inanç ile ilişkisi yoktur. Japonlar anormal ananeleri olan bir toplum ama hile orada da var. Almanlar makine düzenindedirler. Ama 2016 yılı içerisinde en çok hile örneği bildirimi Almanya’da yapıldı. Her insanın dürüstlük, inanç eşiği var. Hilede bir üçgen vardır: Baskı, fırsat ve haklı gösterme. Bu profilde haklı gösterme baskın olursa yandık. Dünyaya karşı hile yapmayı göze alır.

Tüm bu bilgiler aydınlığında iç kontrol sistemi ve yazılımlar öne çıkıyor. Şu an çok ciddi şekilde veri analiz ve yorumlama yapacak uzmanlara ihtiyaç var. Bugün Marmara ve Ege Bölgesi’nde kriz vaziyetinde muhasebe ve insan kaynakları elemanı sorunu var. Artık büyük şirketler başta olmak üzere her kurum iç kontrol sistemini yeniden yapılandırıyor. Çok ciddi oranda yazılım yatırımları başladı.

İş zekâsı olarak tanımlayabileceğimiz çok ciddi programlar çıktı, çıkıyor ve daha da gelecek. Onun için analiz etme, yorumlama donanımına sahip kişilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacak. Son söz olarak şunu söylüyorum: Üniversitelerin, akademisyenlerin görevi sadece eğitim- öğretim değildir. Üniversiteler, akademisyenler iş hayatını da şekillendirmelidir. Ben işte tam da bunu yapmaya çalışıyorum.”

Artık şirketleri yapay zekâ yönetecek

SDÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Düşünce Kampı’nın bir diğer konuşmacısı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soner Gökten’de çeyrek yüzyıl içerisinde şirketlerin yönetiminde yapay zekânın belirleyici olacağını söyledi.

Şirket yönetimlerinin bu gerçekle yüzleşmesi gerektiğini anlatan Gökten, kar- sosyal sorumluluk- etik değerler konularında ana hatları ile şu mesajları verdi: “Bugün Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinde ekonomi kar odaklı değil. Bizim de bu anlayıştan kurtulmamız gerekiyor. Örneğin Amazon’un 2016 yılı cirosu 140 milyar dolar. Net kârı ise 1,5 milyar dolar. Biz Türkiye’de yüksek kârı ile övünç duyar hale geldik. Bu yanlış. Onlar kârı ar-ge, inovasyon, fikirler için değerlendiriyor. Bilim, ar-ge, patent, buluşu içeren entelektüel sermayeye geçmemiz gerekiyor. Bugün dünyada manüpilasyon değerde yapılıyor. Bir başka söyleyişle değer gizlemek için manipülasyon yapılıyor. İş dünyasında doğal, sosyal, insan sermayesi de oluşmaya başladı. Toplumsal sosyal sorumluluk kapsamında önemli projeler yapılıyor. Uzun dönemli değer oluşturma açısından bunlar paha biçilemez. Doğa, insan için önemli finansmanlarla güzel işler yapılıyor.

 

Yayın Tarihi: 11.8.2017
Okunma Sayısı: 2577
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık