Süleyman Demirel Üniversitesi

Ülkemizdeki Yabancı Uyruklu Öğrenciler, SDÜ’den Memnun

Türkiye’deki yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin, üniversitelerimizden ve bulundukları şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri, şehirleri yabancı öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamak amacıyla yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması [YÖMA-2017] sonuçlandı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı [ÜniAr] kurucuları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yabancı uyruklu öğrenciler, rekabetin üst seviyelerde yaşandığı üniversiteleri 7 alanda oyladı.

83’ü devlet 31’i vakıf olmak üzere toplamda 114 üniversitede eğitim alan 2.963 yabancı uyruklu öğrenciye yönelik yapılan araştırmada; Süleyman Demirel Üniversitesi devlet üniversiteleri içerisinde 9., genel sıralamada ise 15. sıraya yerleşti.

 

 

Bu araştırmada; öğrencilerin “Yaşadıkları şehirden memnuniyetleri”, “Devam ettikleri üniversitedeki eğitim ve öğretimden memnuniyetleri”, “Bulundukları üniversitenin yerleşkesinden ve bu yerleşkedeki yaşamdan memnuniyetleri”, “Kendilerine sağlanan akademik destek ve ilgiden memnuniyetleri”, “Kayıtlı oldukları üniversitenin yönetim ve işleyişinden memnuniyetleri”, “Üniversitelerindeki öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginlik düzeyinden memnuniyetleri, “Kendilerine üniversitelerince sunulan kişisel gelişim ve kariyer desteği olanaklarından memnuniyetleri” tablolar halinde sunuldu.

Yayın Tarihi: 9.6.2017
Okunma Sayısı: 2136
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık