Süleyman Demirel Üniversitesi

"Sağlık Eğitimi Materyalleri Sergisi" Açıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin son yıllarında aldığı “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersi kapsamında kullandıkları materyallerden oluşan “Sağlık Eğitimi Materyalleri Sergisi” açıldı.

Morfoloji Binasında açılan sergide, öğrencilerin sağlığı korumak ve geliştirmek için uygulama yerlerinde kullandıkları, bilgi, becerileri ve emekleriyle oluşturup sağlık eğitimlerinde kullandıkları materyaller yer alıyor.

“Halk Sağlığı Hemşireliği” dersi, bir hemşireden beklenen fonksiyonlara ek olarak birey, aile ve toplumun bütüncül bakış açısıyla ele alındığı, sağlığı her aşamada korumak ve geliştirmek amacıyla yapılacak davranışların vurgulandığı, sağlık eğitiminin yoğun olarak uygulandığı bir özellik taşıyor.

Sergi açılışında konuşan Bölüm Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Başalan İz  “Bölümümüzün misyonu; bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt vermek için, etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi hemşireler yetiştirmektir. 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Döneminde Sağlık Bölümü son sınıf öğrencileri, 6 ilköğretim okulu, 12 kreş ve anaokulu, 24 aile sağlığı merkezi, 3 klinik, Toplum Sağlığı Merkezi ve KETEM’de Halk Sağlığı Hemşireliği Dersinin uygulamasını yaptı. Bu serginin yapılmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza, fakülte yönetimimize ve personelimize teşekkürlerimizi sunarız.” dedi. 

Ayrıca, Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 28 öğrenci, Mustafa Şener İlköğretim Okulun’da öğrencilere, velilere ve öğretmenlere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bahar dönemi boyunca eğitim vererek Milli Eğitim bünyesinde planlanan “Beslenme Dostu Okul” projesine katkı sağladı. 

Yayın Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 2631
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık