Süleyman Demirel Üniversitesi

Bir Seyyahın Gözünden Endülüs

Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Merkezi(ESMAM) tarafından “Seyyah Gözüyle Endülüs” konulu bir konferans düzenlendi.

Seyyah Hayati Sages’in katılımıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını ESMAM Merkez Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem yaptı. 2016 yılında kurulan Endülüs Medeniyet Araştırma Merkezinin amacının Endülüs medeniyetine dair bilgi birikimini çoğaltmak, bu konuda farkındalık oluşturmak aynı zamanda da medeniyetle alakalı tartışmalar yaratmak olduğunu belirten Erdem, Merkez bünyesinde hazırlanan “Endülüs’ten Günümüze Bakış” konulu I. Ulusal Makale Yarışması ile dereceye girenleri İspanya’ya Endülüs medeniyetinin izlerini görmeye ve gezmeye göndereceklerini ifade etti.

Bu maceraya başlama sürecini anlatan Seyyah Hayati Sages, turizmci bir aileden gelmenin kendini araştırma yapmaya ittiğini belirterek Flamenko’ya olan ilgisi ve merakı sonucunda kendisini İspanya’da bulduğunu söyledi. İspanya’nın tarihinin Emeviler, Bizanslılar ya da Romalılarla başlamadığını daha eski bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Sages, İspanya’da bulunan tarihi eserlerden ve tarihinden örnekler verdi.

Sages, stratejik konuma sahip İspanya hakkında şunları kaydetti: “Kuzeyinde Fransa, batısında Portekiz vardır. Afrika’nın kuzeyinde bulunan ülke, bir tarafı Akdeniz’e bir tarafı da okyanusa açılan önemli bir stratejik konuma sahiptir. İspanya 17 bölgeden oluşur.  Her bir bölgenin farklı başkenti ve kendine özgü bağımsız bir dili bulunmaktadır. Bu da çok sayıda medeniyetin bir arada yaşayabileceğinin dünyaya gösterilmesi adına büyük bir olaydır. Emevilerin buralarda yaşadığı dönemlerde uyguladıkları hoşgörü politikaları bu oluşumun en önemli nedenlerinden biridir.”

Sages, yer altı ve yer üstü birbirinden çok ayrı zenginliklerle dolu bir ülke olan İspanya’nın 711 yılında Emevilerin Vizigotlarla yaptığı savaş sonucunda çok büyük bir alana egemen olan Emevilerin 7. Asırdan başlayarak 14. Asra kadar bu topraklarda hüküm sürdüğünü anlattı. “Egemen oldukları dönemlerde buralarda birçok eser yapan Emeviler, İspanya’nın tarihinde çok önemli bir konuma sahiptirler. Öyledir ki, İspanyollar Emevilerden sonra bile yaptıkları eserlerde Emevilerin mimarisini kullanmışlardır.” Diyen Sages, Emevilerin medeniyete verdikleri değerin çok büyük olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.4.2017
Okunma Sayısı: 1463
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık