Süleyman Demirel Üniversitesi

SDÜ’den Mekânsal Planlama İçin Rehber Niteliğinde Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız yürütücülüğünde, Kalkınma Bakanlığı himayesinde hazırlanan “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi” sonuçlandı. Yaklaşık bir yıl süren ve farklı disiplinlerden 22 kişinin görev aldığı projede, üniversitelerin ihtiyacı olan mekânların belirlenmesi, mevcut mekânların en etkili ve uygun biçimde kullanılması amacıyla bir envanter sistemi oluşturuldu ve Süleyman Demirel Üniversitesinde pilot uygulaması gerçekleştirildi.

Proje sonuç raporu ile diğer üniversitelere örnek teşkil edecek olan uygulama el kitabı da Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende Bakanlığa sunuldu. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Saltan, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, SDÜ Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin Aydın, proje ekibi ve Bakanlık uzmanlarının katıldığı törende, proje ve üniversitemizde gerçekleşen uygulama ile ilgili sunum gerçekleştirildi; projenin beklenen çıktıları tartışıldı.

Yükseköğretim sektöründe mekânsal planlama için bir rehber niteliği taşıyacak olan bu çalışmada, mekânlar için açık bir sınıflandırma sistemi ortaya konularak içinde bulunduğu gruba göre ayrıştırılan mekânların özellikleri; açık, anlaşılır ve ölçülebilir parametrelerle ifade ediliyor. Mekânların kendisine has niteliklerine bağlı olarak sınıflandırmada ve özelliklerin tespitinde karşılaşılan zorluklar, ülkemiz şartları dikkate alınarak ve uluslararası örnekler incelenerek giderilmeye çalışılıyor.

Proje ekibi, süreç içerisinde üniversitemizde yapılan uygulamanın yaygınlaştırılması halinde, üniversitelerin tüm mekanlarının sınıflandırılacağını, standartlar dikkate alınarak da envanterlerin çıkartılacağını belirterek böylece yeni mekan ihtiyaçlarının en doğru şekilde tespit edileceğini devlet tarafından gerçekleştirilecek mekan yatırımlarında da verimliliğin artacağını ifade etti. 

Yayın Tarihi: 17.3.2017
Okunma Sayısı: 2754
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık