Süleyman Demirel Üniversitesi

“Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri- Envanter, Veri Transfer ve Hesaplama Teknikleri” Projesi Sona Erdi

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Özkan öncülüğünde hazırlanan 2229 kodlu “Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri- Envanter, Veri Transfer ve Hesaplama Teknikleri” isimli bilimsel etkinlik projesi sona erdi.

Lisansüstü öğrencilere ve genç araştırmacılara, biyoçeşitlilik konusunda yeni bakış açıları kazandırmayı; eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevre unsurlarının ölçüm tekniklerini tanıtmayı ve biyoçeşitlilik bileşenlerinin hesaplama yöntemlerini öğretilmeyi amaçlayan proje kapsamında Antalya’da çeşitli eğitimler verildi.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşad Özkan, Eğitmenler Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Aksoy, Doç. Dr. Serkan Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mert, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güvenç Negiz, Yrd. Doç. Dr. Özdemir Şentürk, Yrd. Doç. Dr. Halil Süel, Dr. Nihal Özel, değişik üniversitelerin farklı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile konuya ilişkin detayları paylaştı.  

Yayın Tarihi: 17.2.2017
Okunma Sayısı: 2019
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık