Süleyman Demirel Üniversitesi

TTO'dan Bilgilendirme Seminerleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SDÜ TTO), akademik, idari personel ve özel sektör temsilcilerine yönelik  “Fikri Mülkiyet Hakları” ve “Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonları” konulu seminerler düzenledi.

Dış İlişkiler Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonları” konulu seminerde, Şehir TTO uzmanlarından Destekli Projeler Müdürü Dilem Hızlan, Ufuk 2020 ve COST projeleri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra gerçekleştirilen “Fikri Mülkiyet Hakları” adlı seminerde ise İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Şehir TTO) uzmanlarından Sanayi İlişkileri ve Ticarileştirme Müdürü Aykut Gülalanlar “Patent nedir?”, “Fikrin patenti olur mu?”, “Ne tür buluşlar patentlenebilir?", “Firmalar için fikri mülkiyetlere sahip olmanın önemi” ve "Açık inovasyon" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca Üniversitemiz TTO uzmanlarının, İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları ile yaptığı etkileşim toplantılarında da SDÜ TTO'nun yürüttüğü TÜBİTAK 1601 projesi kapsamında araştırma projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği projelerinin niteliksel ve niceliksel gelişim süreçleri ele alındı. 

Yayın Tarihi: 17.11.2016
Okunma Sayısı: 3560
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık