Süleyman Demirel Üniversitesi

Sözleşmeli Personel (4/B) Alımı Sonuçları

Üniversitemiz Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, 04.02.2013 tarihli Zaman Gazetesinde ilan edilen kadrolarımıza müracaatlarla ilgili sonuçlar açıklandı. Hizmet Sözleşmesini imzalamak üzere asil kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 13 Mart 2013 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kazananların listesini görmek için tıklayınız

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Aslı görülmek şartıyla 

    kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Sağlık raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair)

3-Mal bildirimi beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığından temin edilir.)

4-2012 KPSS sınav sonuç belgesi

5-Vesikalık fotoğraf (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş )

6-Tecrübe belgesinin aslı

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

 

Yayın Tarihi: 27.2.2013
Okunma Sayısı: 5723
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık