Süleyman Demirel Üniversitesi

TÜBİTAK 4005 Programı Bilgilendirme Toplantısı

Öğrencilerde ve toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmen adayları ve öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak aktarılmasını hedefleyen  ve yeni açılan TÜBİTAK 4005 programı hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla, Üniversitemiz Proje Koordinatörlüğü tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenleniyor. Bilgilendirme toplantısı, 28 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de Eğitim Fakültesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bu çağrı kapsamında, öğretmen ve/veya öğretmen adaylarına eğitim verilmesi ve çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Herhangi bir öğretmenin veya öğretmen adayının, kendi branşına yönelik olarak, öğrencilerde ilgi ve merak uyandırması için gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilecek, tutum ve motivasyonlarını artıracak, yenilikçi eğitim etkinlik ve uygulamaları bu çağrı kapsamındadır. İlgili proje etkinlikleriyle; bilginin mümkün olduğunca somutlaştırılarak, aktif katılımın sağlandığı etkileşimli uygulamalarla toplumda ve bireyde bilim kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı için son başvuru tarihi 4 Ocak 2013’tür.

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız

 

 

Yayın Tarihi: 27.11.2012
Okunma Sayısı: 2609
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık